Tabligh Kepada Para Pejabat Pemerintah


Pada tahun itu juga Hazrat Ahmad as mengundang pemerintah menyaksikan tanda-tanda beliau as. Sebenarnya dengan jalan demikian beliau berniat hendak menablighi para pembesar dan pejabat-pejabat pemerintah, dan beliau as berhasil juga dengan baik.