Diperkarakan Kembali


Pada tahun 1899 para penantang Hazrat Ahmad as kembali memperkarakan beliau as dengan tuduhan mengacau keamanan. Tetapi dalam perkara ini pun para musuh beliau menderita kekalahan yang hina, dan beliau as memperoleh kemenangan yang gemilang.