Pernyataan Sebagai Ahmadi Muslim


Pada tahun 1901, akan diadakan sensus penduduk di seluruh India. Maka Hazrat Ahmad as menerbitkan sebuah pengumuman kepada seluruh pengikut beliau untuk mencatatkan diri dalam sensus tersebut sebagai Ahmadi Muslim. Yakni, pada tahun itulah Hazrat Ahmad as telah menetapkan nama Ahmadi bagi para pengikut beliau as, untuk membedakan diri dari orang-orang Islam lainnya.