Perjalanan ke Delhi


Beberapa hari setelah wafatnya Maulvi Abdul Karim Sialkoti ra, Hazrat Ahmad as berangkat ke Delhi untuk 15 hari lamanya. Delhi pada kali ini tidaklah seperti Delhi 15 tahun lalu yang kacau, namun tidak pula kosong dari keributan atas kedatangan beliau as. Selama 15 hari di Delhi itu, beliau as tidak mengadakan pidato di hadapan umum di tempat terbuka. Tetapi di rumah tempat beliau menetap, hampir setiap hari beliau mengadakan ceramah-ceramah yang dapat dihadiri oleh 250 orang pada satu waktu, berhubung tempatnya sempit.

Satu dua hari ada juga orang-orang yang ingin menimbulkan keributan. Bahkan suatu hari mereka datang dengan niat menyerang rumah dimana Hazrat Ahmad as menetap. Tetapi semua kejadian ini jauh berbeda dari kedatangan beliau as yang pertama ke Delhi dahulu.