Posts tagged with ‘nabi muhammad’

3 Items

Kecintaan Rasulullah kepada Allah

by Tim Ahmadiyah.Id

Kecintaan Rasulullah Kepada Allah Hadhrat Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad Tiap-tiap kehidupan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam jelas tampak diliputi dan diwarnai oleh cinta dan bakti kepada Allah. Walaupun pertanggung-jawaban yang sangat berat terletak di atas bahu beliau, bagian terbesar dari waktu, siang dan malam, dipergunakan untuk beribadah dan berzikir kepada Allah. Beliau biasa bangkit meninggalkan […]

Kesederhanaan Hidup Rasulullah

by Tim Ahmadiyah.Id

Kesederhanaan Hidup Rasulullah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sangat sederhana dalam hal makan dan minum. Beliau tak pernah memperlihatkan rasa kurang senang terhadap makanan yang tidak baik diolahnya dan tidak sedap rasanya. Jika didapatnya memakan sajian serupa itu, beliau akan menyantap untuk menjaga pemasak tidak merasa kecewa. Tetapi, jika hidangan tak dapat dimakan, beliau hanya […]

Keteladanan Para Sahabat Nabi Muhammad (shallaLlahu ‘alaihi wa sallam) (Manusia-Manusia Istimewa seri 41)

by Tim Ahmadiyah.Id
hazrat mirza masroor ahmad

بسم اللہ الرحمن الرحیم (Pembahasan 10 Sahabat peserta perang Badr, Hazrat Ubaid bin Abu Ubaid Anshari al-Ausi, Hazrat Abdullah bin an-Nu’man bin Baldamah, Hazrat Abdullah bin Umair, Hazrat Amru bin Harits, Hazrat Abdullah bin Ka’b, Hazrat Abdullah bin Qais, Hazrat Salamah bin Aslam, Hazrat Abdullah bin Sahl, Hazrat Uqbah bin Utsman dan Hazrat Utbah bin […]