RIWAYAT PARA SAHABAH HAZRAT MASIH MAU’UD a.s.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ  وَعَلَى عَبْدِهِ اْلمَسِيْحِ اْلمَوْعُوْدِ

KHUTBAH JUM’AH

HAZRAT AMIRUL MU’MININ KHALIFATUL MASIH V atba.

Tanggal  8 April 2011  dari Baitul Futuh London UK

 

Setelah membaca tasyahud dan menilawatkan surah Al Fatihah Huzur atba bersabda :

Dalam khutbah hari ini saya akan menguraikan riwayat beberapa orang shabah Hazrat Imam Mahdi, Masih Mau’ud a.s. Sebelum ini juga saya telah menyampaikannya beberapa akali. Saya usahakan untuk menyampaikan riwayat para sahabah yang baru yang belum pernah disampaikan yang diambil dari senarai (daftar) nama-nama para sahabah agar para sahabah yang secara langsung bai’at ditangan Hazrat Imam Mahdi, Masih M au’ud a.s. dapat diketahui bagaimana beliau-beliau itu bertemu dengan beliau a.s. dan bagaimana kesan-kesan-nya. Setiap orang mempunyai kesan-kesan tersendiri dan berbeda-beda. Hazrat Khalifatul Masih lV rh juga telah memulai khutbah tentang riwayat para sahabah ini, maka saya usahakan agar yang telah disampaikan oleh beliau maupun oleh saya sendiri tidak diulang lagi, melainkan riwayat para sahabah yang baru dan kissah serta kesan-kesan yang baru akan disampaikan pada khutbah ini.

            Dari iwayat-riwayat ini akan kita ketahui bagaimana contoh kesetiaan dan keikhlasan para sahabah itu dan bagaimana peristiwa beliau-beliau itu masuk kedalam Jema’at Ahmadiyah, dan akan kita ketahui juga bagaimana kedudukan dan hubungan Hazrat Imam Mahdi, Masih Mau’ud a.s. dengan para mukhlisin sahabah itu. Banyak perkara-perkara baru yang muncul pada waktu itu. Bagaimanapun, akan saya uraikan kissah-kissah para sahabah mukhlisin itu yang telah menjadi bagian dari pada Jema’at beliau a.s. tentang mana Hazrat Masih mau’ud a.s. bersabda : ” Keikhlasan dan kesetiaan didalam Jema’at sudah maju sangat baik sekali.”

            Hazrat Hafiz Muhammad Ibrahim Sahib. Beliau bai’at ditangan Hazrat Imam Mahdi a.s. pada tahun 1900. Beliau menulis : Pada tahun 1899 saya menerima sepucuk surat dari ayah saya didalamnya mengandung tiga buah su’alan (pertanyaan) mengenai bai’at. Akan tetapi disebabkan beberapa hal saya tidak melakukan bai’at. Setelah itu Syed Bahawal Shah sahib, teman sejati dan juga seorang ustad saya, bai’at kepada Hazrat Imam Mahdi, Masih Mau’ud a.s. dan beliau mulai membacakan buku-buku Huzur a.s. dihadapan saya. Berapapun buku-buku Huzur a.s. telah diterbitkan pada waktu itu, kira-kira semuanya dibacakan kepada saya. Pada hari-hari itu saya melihat sebuah ru’ya dimana Hazrat Rasulullah saw datang kepada saya, lalu saya bertanya kepada beliau saw, Huzur !! Mirza Ghulam Ahmad sahib yang sekarang telah menda’wakan sebagai Imam Mahdi dan Masih Mau’ud apakah betul da’wa beliau itu? Huzur saw bersabda : ”Ya betul !! ” Didalam mimpi itu saya berkata : Huzur ! Beritahulah sambil bersumpah ! Beliau saw bersabda : Aku tidak perlu bersumpah. Aku adalah Amir. Aku adalah Amir bumi dan langit.” Katanya, pada esok harinya saya menulis sepucuk surat kepada Hazrat Imam Mahdi, Masih Mau’ud a.s. untuk bai’at dan saya tuliskan juga salam dari Hazrat Rasulullah saw. Dan pada tahun 1900 saya datang ke Qadian lalu bai’at ditangan Hazrat Imam Mahdi, Masih Mau’ud a.s.

Hazrat Master Khalilur Rahman sahib, baiat pada tahun 1896 , menulis ; Ketika umur saya kira-kira 14 tahun, saya beserta ayah saya Hazrat Mlv Nek Alam r.a. sahib dan Saudara Mlv Gharibullah sahib Chatna menyatakan bai’at secara tertulis. Dan pada permulaan bulan Desember tahun 1898 saya hadir dihadapan Hazrat Imam Mahdi Masih Mau’ud a.s. untuk menghadiri Jalsa Salana. Beliau menulis, ketika Hazrat Imam Mahdi a.s. datang dikota Jhelum untuk menghadiri suatu persidangan saya juga datang dan berjumpa dengan beliau a.s. disana. Dan dalam Jalsa Salana pada tahun 1907 pertemuan saya terakhir dengan Hazrat Imam Mahdi a.s. kira-kira sepuluh hari lamanya tinggal di Qadian. Dalam pertemuan pertama dengan Hazrat Imam Mahdi, Masih Mau’ud a.s. setiap hari  salat lima waktu bersama beliau, diwaktu malam saya selalu berdiri di saf pertama sebelah kiri atau sebelah kanan Huzur a.s. Setiap hari setelah menunaikan salat lima waktu Huzur a.s. duduk bersama-sama para khuddam pencinta beliau selama kurang lebih setengah jam dan selalu menyampaikan nasihat-nasihat yang sangat penting kepada para khuddam beliau itu. Dan seringkali setelah salat maghrib beliau menyantap makanan bersama-sama para khuddam didalam masjid. Huzur a.s. mengambil faedah secara khas setelah salat fajar dan setelah salat maghrib sampai waktu Isya untuk menyampaikan ta’lim dan tarbiyyat kepada para khuddam yang hadir pada waktu itu.        Pada hari-hari itu saya banyak mendapat kesempatan untuk memijit-mijit kaki Hazrat Sahib a.s. Karena pada waktu itu saya masih muda sekali, dan disebabkan rasa takut karena ru’ub beliau sangat kuat sekali saya tidak berani banyak bicara dengan Huzur a.s. Semua perbincangan Huzur a.s. bersama para khuddam yang sedang asyiq menjalin akrab dengan beliau a.s., sangat simpaty dengan suara lembut penuh cinta-kasih dan beliau a.s. berlaku sebagai Murrabi. Dan disebabkan kenabian disertai limpahan ru’ub Ilahi terhadap beliau, saya yang tak berarti ini tidak mempunyai kekuatan dan keberanian untuk bercakap apapaun dengan beliau .a.s. Itulah kesalahan saya sendiri mengapa pada waktu itu saya tidak berani meminta nasihat apapun dari beliau. Semua kesenangan dan kegembiraan sangat dirasakan oleh saya setelah mendengar kalimah-kalimah nasihat suci yang disampaikan beliau a.s. kepada kami. Pada suatu hari Huzur a.s. bersabda tentang Safdar Ahmad Sahib r.a. seorang Ahmady dari Santokhsing : Jika seseorang ingin berjumpa dengan sahabah Hazrat Rasulullah saw maka jumpailah Safdar Sahib. Beliau telah memusnahkan keserakahan terhadap kekayaan duniawi dan menggantinya dengan roti Islam yang sudah kering. Selanjutnya menulis; Mir Munshi Mirza Jalalud Din r.a. adalah paman saya dari pihak ibu dan Huzur a.s. telah mencantumkan nama beliau didalam urutan pertama dalam senarai (daftar) nama-nama 313 Sahabah beliau didalam buku Anjaam e Atham. Berkat pergaulan dengan beliau Syed Ghulam Shah Sahib r.a. dari Tahsil Kharian dan Mlv Burhanud Din Sahib r.a. dari Jhelum bersama ayah beliau telah mendapat taufiq dari Allah swt untuk bai’at masuk Jema’at Ahmadiyah. Syed Sahib r.a. dan Mlv Burhanud Din r.a. sempat menjadi ustad-ustad ayah saya juga. Pensiunan Mirza Muhammad Ashraf Sahib, ex muhasib Sadr Anjuman Ahmadiyya Qadian adalah paman kandung saya. Pada hari-hari itu seorang sahabah telah berkata kepada Huzur a.s. : Huzur Anwar ! Alangkah baiknya jika Huzur sekali-sekali mengunjungi Langgar Khana ! Huzur Anwar a.s. bersabda : ” Harap dima’afkan saya tidak dapat datang kesana, sebab disana ada tersimpan huqqa (alat menghisap tembakau cukup uniq, khas ala India atau Pakistan) saya merasa malu dari ujung rambut sampai ujung kaki melihat huqqa itu, akan tetapi hati saya tidak benci terhadap orang yang menghisap huqqa. Selanjutnya belliau bersabda : ” Sering orang datang kepada saya dengan janggutnya sudah dipotong bersih dan dari mulutnya tercium bau arak. Tehadapnya juga hati saya tidak merasa benci. Sebab saya yakin jika dia sering datang kesini dan bergaul dengan kami tentu Allah swt akan merubahnya sehingga kelak akan menjadi orang baik dan saleh.”

Hazrat Hafiz Ghulam Rasul Wazirabadi, Distrik Gujranwala, bai’at pada tahun 1897. Beliau menceritakan, katanya suatu ketika Hazrat Imam Mahdi, Masih Mau’ud a.s mengumpulkan beberapa orang sahabat dirumah beliau, kemudian menyampaikan pidato dan bersabda : “ Kita telah mendirikan High School dengan tujuan agar orang-orang belajar mencari ilmu pengetahuan disitu kemudian menyampaikan tabligh kepada orang lain, akan tetapi sayang sekali banyak yang belajar Bahasa Inggeris disitu, kemudian sesudah keluar dari sana mereka sibuk dalam pekerjaan duniawi. Dan tujuan serta maksud kami tidak tercapai. Oleh sebab itu saya menghendaki agar sebuah Madrasah didirikan khas untuk mempelajari agama. Adakah kiranya orang yang akan memasukkan anaknya untuk memeperoleh ilmu pengetahuan agama? Pada waktu itu anak saya Ubaidullah marhum baru berumur 7-8 tahun. Pada waktu itu Hazrat Mufti Muhammad Sadiq r.a. Headmaster Madrasah Ahmadiyah. Kebetulan anak itu sedang berdiri dekat saya. Pada waktu itu saya serahkan anak itu kepada Huzur a.s. Pada waktu itu di Madrasah Ahmadiyya ada seorang bernama Fazal Din, care taker (penjaga sekolah) setengah baya berasal dari Distrik Sialkot. Huzur a.s. sambil memegang tangan Ubaidullah menyerahkannya kepada Fazal Din untuk dibawa ke Madrasah Ahmadiyya dan dimasukkan disana. Pendeknya Ubaidullah itulah yang setelah lulus meraih gelar Maulvi Fazil di Madrasah Ahmadiyah itu dizaman Hazrat Khalifatul Masih II r.a. telah dikirim sebagai Muballigh ke Mauritius. Dan setelah berkhidmat disana selama tujuh tahun Hazrat Khalifatul Masih II r.a. menyatakan beliau sebagai shahid pertama di India. Maulvi Ubaidullah Sahib telah wafat ketika berkhidmat di Mauritius dan disanalah beliau dikuburkan.

Dikatakan lagi bahwa pada suatu ketika Hafiz Ghulam Rasul Sahib pergi bertemu dengan Hazrat Imam Mahdi a.s. ketika beliau a.s. berada dikota Gurdaspur. Setelah salat Fajar Huzur a.s. sedang berbaring dan seorang sedang memijit beliau. Sayapun mendekati beliau kemudian mulai memijit kaki beliau. Pada waktu itu keadaan badan saya cukup kekar dan kuat dan saya sudah terbiasa memijit ustaz ustaz saya dan saya sudah terbiasa memijit dengan keras. Saya pijit-pijit Huzur a.s. seperti itu sehingga beliau a.s. merasakan betul pijitan saya. Tiba-tiba beliau menyingkapkan kain yang menutupi muka beliau lalu memandang kepada saya, dan bertanya dengan suara lembut kepada saya : ”Hafiz Sahib, bagaimana anda sehat ? Anda Gembira ?” Bila anda sampai disini ?” Saya jawab : Huzur ! Baru saja saya tiba disini. Katanya, peristiwa yang sampai sekarang masih terasa kegembiraannya oleh saya, yaitu ketika saya bertanya kepada beliau a.s. : ” Huzur kenalkah kepada saya ? Beliau jawab : ” Hafiz Sahib, mengapa saya tidak kenal kepada anda? Mendengar jawaban beliau ini, tiba-tiba air mata saya-pun berlinang, sebab Huzur a.s. pernah bersabda : ” Siapa yang saya kenal dan siapa yang kenal kepada saya, dia akan terlindung dari bahaya ta’un.” Selanjutnya beliau menulis, makin lama makin banyak orang-orang berkumpul disekitar beliau a.s. dan diwaktu sedang bercakap-cakap Chauhdry Hakim Ali Sahib Kunyari berkata : Huzur sekarang hari Jum’ah dan Maulvi Abdul Karim Sahib belum datang, siapa yang akan memimpin sembahyang Jum’ah ? Maka Huzur a.s. tanpa aling-aling bersabda : ” Hafiz Sahib ini, Hafiz Ghulam Rasul Sahib Wazirabadi akan memimpin sembahyang Jum’ah.”  Mendengar ini saya sedikitpun tidak dapat berbicara apa-apa. Perasaan saya begitu mar’ub (dikuasai rasa takut) dihadapan seorang Utusan Allah swt ini saya mersa orang berdosa, apa yang dapat saya lakukan ? Dan bagaimana saya harus berdiri dihadapan beliau ? Tiba-tiba timbul dalam fikiran saya : Sekarang waktu masih cukup lama menjelang salat Jum’ah, barangkali ada orang lain lagi yang akan diajukan oleh beliau. Akhirnya sampailah waktu untuk salat Jum’ah dan orang-orangpun sudah duduk bersaf-saf. Dengan perasaan takut saya duduk dibagian utara masjid. Akhirnya azan dikumandangkan. Setelah itu Huzur a.s. bertanya : ” Mana Hafiz Sahib ? Seseorang dengan isyarah kepada saya memberi tahu Huzur a.s. Lalu sambil mendekati Huzur a.s. saya berbisik dekat kuping beliau a.s., Huzur ! Saya orang berdosa, saya sedikitpun tidak berani berdiri dihadapan Huzur untuk berbiacara. Hazrat Imam Mahdi, Masih Mau’ud a.s. bersabda : ” Tidak ! Majulah anda kedepan, saya berdo’a untuk anda ! Seolah-olah Huzur a.s. telah membuat saya berdiri tegak diatas musalla. Akhirnya sambil tawakkal kepada Allah swt saya mulai membaca khutbah. Dan saya membaca beberapa ayat dari Surah Al Furqan yang dimulai dengan ayat :

Dan sesuai dengan taufiq dari Allah swt saya terus menerangkan ayat-ayat dari surah tersebut. Pada waktu itu saya menyaksikan Hazrat Imam Mahdi, Masih Mau’ud a.s sedang berdo’a untuk saya dan dada saya terasa semakin terbuka. Dan semenjak itu sampai sekarang saya tidak pernah merasa takut dan gentar menghadapi diskusi atau debat dengan siapapun. Alhamdulillah ’ala zalik! Saya merasa bahwa berkat peristiwa itulah ketika saya hijarah pada bulan Nopember 1933 lalu saya dipasrahi tugas untuk menjadi imam dimesjid Aqsa.

Selanjutnya beliau menulis tentang kissah beliau, pada suatu ketika saya tiba di Qadian dan menceritakan kisah di pengadilan bahwa para penentang telah mengajukan saya kepengadilan secara berdusta dan mereka sambil bersumpah dihadapan hakim telah merampas rumah saya. Huzur bersabda : ” Hafiz Sahib ! Banyak orang telah membinasakan rumah mereka disebabkan perkawinan anak atau khitan anak mereka. Jika rumah anda dirampas dan telah anda serahkan karena Allah swt, biarkanlah, Allah swt akan memberi yang lebih baik lagi dari itu !! Katanya, demi Allah, setelah mendengar sabda beliau yang suci dan berberkat ini semua beban fikiran saya bahwa rumah saya telah dirampas musuh tiba-tiba hilang sirna. Selanjutnya beliau menulis, Allah swt telah memberi sebuah rumah kepada saya yang jauh lebih besar ditempat suci Qadian. Allah swt telah memberi isteri dan anak-anak juga kepada saya. Sehubungan dengan itu ada lagi sebuah kissah yang hendak saya ceritakan barangkali ada orang yang berfitrat baik dan bersih akan mengambil faedah dari padanya. Yaitu, stelah wafat Hazrat Imam Mahdi, Masih Mau’ud a.s. Khwaja Kamaluddin Sahib berkata di Masjid Mubarak katanya, orang-orang yang belajar di Madrasah Ahmadiyah, mereka akan menjadi Mullah, apa yang dapat mereka lakukan ? Dengan sombongnya Khwaja Sahib berkata : Bertabligh adalah tugas kami (Khwaja Sahib dan orang-orang seperti beliau). Selanjutnya Khwaja Sahib berkata : Madrasah Ahmadiyya harus ditutup dan dibubarkan. Pada waktu itu Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Sahib (Hazrat Khalifatul Masih I r.a. sebagai Khalifah) sedang duduk, kemudian beliau berdiri dan bersabda : ” Madrasah Ahmadiyyah ini telah didirikan oleh Hzrat Imam Mahdi, Masih Mau’ud a.s. ia akan terus berjalan dan insya Allah dari sini akan lahir banyak ulama dan mereka akan menjalankan tabligh. Mendengar sabda beliau ini Khwaja Sahib terdiam dan pada waktu itu saya fikir bahwa Khwaja Kamaluddin Sahib mengira bahwa Jema’at tidak tidak akan berhasil mencapai tujuannya. Padahal orang-orang menyaksikan bahwa orang-orang yang memperoleh gelar Maulvi Fadil sedang melaksanakan tabligh diberbagai tempat didunia. Orang yang mengatakan bahwa menyebut nama Masih Mau’ud adalah racun yang mematikan, maka sebetulnya betul-betul ia menjadi racun yang mematikan bagi mereka sendiri.

Hafiz Sahib selanjutnya menulis, pada suatu hari saya memohon kepada Huzur a.s. agar beliau a.s. menulis tafsir semua surah yang terdapat didalam Kitab Suci Alqur’an. Huzur a.s. bersada : “Hafiz Sahib ! Ayat-ayat yang patut dibahas dan patut ditafsirkan berkenaan dengan tugas yang sedang yang hadapi, sudah saya tulis untuk memenuhi keperluan zaman sekarang ini. Jika saya atau kita menulis tafsir seluruhnya, tentu dimasa yang akan datang juga akan banyak sekali muncul orang-orang yang mengajukan tuduhan dan kritikan terhadap Islam. Maka untuk menjawab tuduhan-tuduhan atau kritikan-kritikan dimasa itu Allah swt akan menetapkan orang lain lagi dari antara hamba-hamba-Nya. Mendengar jawaban dari beliau a.s. saya terdiam tidak berani bercakap apa-apa lagi.

Hazrat Khan Munshi Barkat Ali sahib r.a., Beliau ex Director General of Indian Medical Service. Beliau pernah juga menjadi Nazir Baitul Mal Qadian. Beliau bai’at pada tahun 1901 dan pada tahun yang sama beliau pernah berjumpa dengan Hazrat Imam Mahdi, Masih Mau’ud a.s. Beliau menulis, sepanjang ingatan saya, sejak awal tahun 1900 saya mulai mengenal nama Hazrat Imam Mahdi, Masih Mau’ud a.s. Tanpa diduga saya mendapat kesempatan tinggal di Shimla dimana ada beberapa orang Ahmady tinggal disana dan beberapa kali telah terjadi sual jawab tentang Imam Mahdi dan wafat Nabi Isa a.s. Mula-mula saya sangat keras melawan dan menentang pendirian mereka. Saya tidak yakin terhadap pendirian wafat Nabi Isa a.s. dan saya selalu mengemukakan keberatan dan sanggahan-sanggahan terhadap pendirian mereka. Namun lambat laun saya mulai tertarik juga dan mendapat kesan-kesan baik dari penjelasan-penjelasan mereka tentang dalil-dalil yang mereka kemukakan. Pada hari-hari itu Hazrat Imam Mahdi, Masih Mau’ud a.s. sedang sibuk menghadapi diskusi (perdebatan) dengan seorang bernama Pir Meher Ali Syah Golarvi Sahib. Huzur a.s. menantang dengan tegas mengadakan diskusi untuk menulis tafsir didalam Bahasa Arab dan hendaknya diundi sebarang surah apa saja kemudian berhadap-hadapan menulis tafsirnya didalam Bahasa Arab, sebab Alqur’an menda’wakan diri Laa yamassuhu illal mutahharun, haqiqat dan marifat Alqur’an tidak akan dibukakan terhadap pendusta dan orang yang mendustakan kebenaran. Dengan cara demikian akan zahir siapa yang benar dan siapa yang dusta. Pada hari-hari itulah telah disebar luaskan sebuah selebaran oleh Peer Meher Ali Syah Sahib didalamnya disebutkan 24 macam tuduhan ditujukan kepada Hazrat Imam Mahdi, Masih Mau’ud a.s. dan berdasar itu dikatakan bahwa Hazrat Imam Mahdi, Masih Mau’ud a.s. na’uzu billah seorang tidak bertuhan dan keluar dari Islam. Ia mengambil kutipan-kutipannya itu dari buku-buku Huzur a.s. Katanya, saya selalu menyimak hasil tulisan dari kedua belah pihak. Kedua belah pihakpun membaca selebaran itu, dan diwaktu itu kami belum menjadi Ahmady. Diwaktu menerima selebaran tersebut yang diberikan oleh orang-orang ghair Ahmady kepada saya, saya meminta kepada salah seorang Ahmady untuk menunjukkan buku aslinya kepada saya, supaya saya dapat membandingkannya. Diwaktu saya membandingkan dengan buku aslinya, ternyata banyak kutipan-kutipan yang betul-betul asli namun kebanyakan makna yang sesugguhnya telah dibolak-balik dan disalah artikan dengan tujuan untuk membuktikan pendiriannya yang keliru itu. Dan para penentang Jema’at dizaman sekarang juga berlaku seperti itu. Mereka mengambil kutipan-kutipan dari buku-buku Hazrat Imam Mahdi, Masih Mau’ud a.s. kemudian mereka memutar balik tafsirannya sekehendk hati mereka, lalu disebar luaskan melalui foster-foster berukuran besar dipasang dimana-mana. Atau mereka mencetak dan menyebarkan buku-buku yang isinya sangat menghina Jema’at atau menghina Hazrat Imam Mahdi, Masih Mau’ud a.s. Kita menjawab semua tuduhan dan tantangan serta penghinaan itu melalui program Raah-e- Huda disiarkan dengan MTA atau disiarkan melalui Website keseluruh pelosok dunia. Nama buku-buku aslinya juga disebutkan yang digunakan sebagai sumber kutipan-kutipan, supaya dunia tahu apa yang sebenarnya. Dan dengan perantaraan itu semua, banyak sekali orang-orang mulai menyelidiki keadaan yang sebenarnya sehingga dengan karunia Allah swt hasilnya sangat menggembirakan. Jadi, tuduhan-tuduhan dan keberatan-keberatan para maulvi sahiban selalu muncul disepanjang zaman, peristiwa demikian bukan perkara baru. Namun ketika Website mulai diperkenalkan, banyak saudara-saudara kita yang merasa gelisah dan cemas, dan saudara Asif sahib, Website in-charge mengatakan bahwa, tiba-tiba pertanyaan-pertanyaan muncul sangat banyak membanjiri website kita sehingga tidak dapat dijawab dengan cepat dan tepat pada waktunya. Saya katakan kepada mereka; Tunggulah untuk beberapa waktu dan bersabar, desakan dan tekanan akan berkurang. Maka itulah yang terjadi, setelah beberapa waktu tuduhan-tuduhan dan kritikan-kritikan yang membanjiri website kita itu dijawab tengan dan tepat kena sasarannya, sehingga para penentang mulai reda dan suasana yang memanas itu lambat-laun menjadi adem kembali. Tuduhan mereka mulai disimpangkan kearah lain sambil menuduh bahwa program Rah-e-Huda tidak memberi access yang akurat artinya jawaban-jawaban dari kita tidak tepat, padahal yang sesungguhnya adalah mereka sendiri sudah cemas atau putus asa kehabisan bahan untuk mempertahankan bantahan kita. Karena mereka sendiri sudah merasa putus asa maka mereka mulai menghalangi orang lain untuk menghindari program-program kita. Demikianlah cara-cara yang dilakukan para penentang semenjak dahulu kala. Selanjutnya Munshi Sahib menulis, saya buka buku Huzur a.s. itu dan melihat bahwa mereka mengutip referensi itu dari buku Huzur a.s. namun telah diartikan sendiri oleh mereka sambil membolak-balikkan makna dan arti dari pada aslinya. Katanya, dalam melawan diskusi dengan Peer Meher Ali Sahib, yang tidak menerima tantangan menulis tafsir dalam Bahasa Arab, Huzur a.s. telah menulis sebuah buku dengan judul ”Ijazul Masih” sambil menantang Peer Meher Ali Sahib untuk menjawabnya dalam tempo beberapa bulan tertentu. Peer Meher Ali Sahib memang sedikitpun tidak dapat menjawab dalam Bahasa Arab, akhirnya saya menjadi tahu bahwa dia telah menulis didalam Bahasa Urdu dan itupun ternyata hanya berupa jiplakan bukan hasil tulisan sendiri. Selanjutnya Munshi Sahib menulis; Kesimpulan dari perdebatan itu fikiran dan perasan saya semakin tertarik terhadap Ahmadyah. Kemudian saya berfikir bahwa Hadis-hadis Rasulullah saw adalah lumbung pengetahuan, untuk memahami semuanya sangat sulit sekali. Akan tetapi orang-orang Ahmady selalu mengambil referensi dari Kitab Suci Alqur’anul Karim, oleh sebab itu saya bermaksud untuk mempelajarinya dari awal sampai kahir. Maka sekalipun saya tidak tahu Bahasa Arab, namun saya belajar Alqur’an terjemah Bahasa Urdu bersama teman-teman saya. Maka dengan mempelajarinya dapat diketahui bahwa didalam Alquránul Karim bukan satu, dua, bukan dua puluh atau tidak puluh ayat melainkan banyak sekali ayat-ayat yang dapat digunakan sebagai dalil wafat Nabi Isa a.s. Pada awal tahun 1901 ketika akan dimulai sensus penduduk Hindustan, Hazrat Imam Mahdi, Masih Mau’ud a.s. mencetak sebuah selebaran yang isinya mengatakan bahwa barangsiapa yang telah percaya terhadap Ahmadiyyat mereka harus menuliskan nama mereka sebagai Ahmady didalam borang (formulir) sensus itu. Sekalipun secara zahir belum melakukan bai’at, mereka boleh menulis Ahmady dalam borang itu. Pada waktu itu saya sudah beritikad baik terhadap Ahmadiyah dan telah mulai membayar candah juga. Sekalipun saya belum menjadi Ahmady namun diwaktu sensus saya tulis nama saya sebagai Ahmady. Pada suatu hari pada pukul 4.00 waktu subuh saya bermimpi berjumpa dengan Huzur a.s. Saya lihat beberapa orang Ahmady sudah berkumpul disebuah kamar rumah Huzur a.s. Dan untuk bertemu dengan Huzur a.s. saya masuk kedalam kamar itu sambil mengucapkan Assalamo alaikum! Huzur a.s. menjawab dengan ucapan Wa’alaikum salam ! Dan dalam mimpi itu beliau bersabda kepada saya : ” Barkat Ali, kapan akan berkumpul bersama kami ? Saya jawab, : ”Huzur, sekarang juga saya akan menggabungkan diri ! Pada waktu itu Huzur a.s. sedang duduk diatas katil caarpaay (tempat tidur) dada beliau terbuka dan nampak rambut beliau panjang. Beberapa hari setelah melihat mimpi itu saya bai’at secara tertulis kepada beliau. Saya melihat ’alam mimpi itu begitu jelas seperti sedang dalam keadaan alam biasa. Setelah itu pada kesempatan Jalsa Salana saya datang di Qadian dan melakukan bai’at secara langsung ditangan Huzur a.s. Pada waktu itu saya lihat tubuh mubarak Huzur a.s. begitu segar seperti yang nampak kepada saya diwaktu mimpi. Beberapa lama setelah itu tidak disangka saya masuk di Mehman Khana dimana Hazrat Mirza Bashir Amad MA putera Hazrat Imam Mahdi, Masih Mau’ud a.s. tinggal. Saya sedang duduk diatas sebuah caarpaay saya lihat Huzur a.s. datang dan masuk diruang bagian atas, nampaknya beliau baru habis mandi dan rambut beliau terurai dan  nampak dada beliau terbuka. Dan pada waktu itu saya melihat beliau persis seperti yang saya lihat didalam mimpi, sehingga.

Selanjutnya beliau menulis katanya, pada suatu hari setelah salat Zuhur dari Masjid Mubarak Huzur a.s. sedang menuju kedalam rumah beliau, sebagaimana biasa orang-orang mengerumuni beliau a.s. didekat pintu, diantara mereka ada yang mencium tangan beliau, ada yang setelah berjabatan tangan dengan beliau menyapukan tangannya keseluruh badannya. Diwaktu itu saya juga ada disana. Sementara itu Hazrat Mlv Nurud Din Sahib, Khalifatul Masih I r.a. lewat disitu dan berkata : ” Ikhlas sangat diperlukan, ikhlas !” Hati saya memberi kesaksian bahwa, sesungguhnya masalah zahir saja tidak ada artinya apa-apa, jika tidak disertai dengan perasaan ikhlas. Hanya dengan mencium tangan dan menyapukan tangan pada tubuh kita tidak mengandung khasiat apa-apa jika tidak disertai dengan perasaan ikhlas dari dalam hati. Itulah pelajaran yang diberikan oleh Hazrat Maulvi Nurud Din, Khalifatul Masih I r.a. Maka mulai dari sa’at itu saya selalu berusaha dan dengan karunia Allah swt hubungan saya dengan Jema’at beliau a.s. tetap berdiri dengan penuh keikhlasan. Setelah selesai salat Zuhur dimasjid Mubarak ketika Huzur a.s. sedang duduk bersama-sama, seorang telah bertanya katanya, Huzur ! Ada dua tiga orang Arya ingin berjumpa dengan Huzur ! Kemudian Huzur a.s. memanggil mereka kedalam dan perbincangan-pun dimulai. Ketika sedang membahas tentang najat (keselamatan) saya melihat ru’ub Huzur a.s. begitu berkesan sehingga teman-teman Arya itu bungkam tidak dapat bercakap dengan tenang. Sehingga mereka berkata bahwa, untuk mendapatkan najat tidak diperlukan beriman kepada kitab Veda, dengan beramal yang baik maka najat apat diperoleh. Pada suatu ketika saya mendapat kesempatan untuk menunaikan salat Jum’ah di Masjid Aqsa Qadian dan Hazrat Mlv Nurud Din Sahib yang membaca khutbah dan Hazrat Imam Mahdi Masih Mau’ud a.s. duduk didekat kubur ayah beliau yang terletak disamping dinding masjid Aqsa. Saya mendapat kesempatan duduk disamping Huzur a.s. dan dapat menyaksikan dari dekat bagaimana Huzur a.s.menunaikan salat. Ketika dalam posisi berdiri Huzur melipatkan kedua tangan beliau diatas dada beliau akan tetapi jari-jari beliau tidak sampai kepada kedua siku. Leher beliau agak miring kearah kanan. Setelah salat Jum’ah timbul masalah apakah salat Jum’ah dapat dijamak dengan salat asar ? Maka sesuai dengan perintah Huzur a.s. salat Jum’ah dijamak dengan salat Asar. Pada akhir hayat Huzur a.s. dengan karunia Allah Jema’at mendapat banyak kemajuan. Dan sesuai dengan percakapan para sahabah yang hadir dalam Jalsa Salana mencapai jumlah 600 sampai 700 orang. Pada suatu ketika dikatakan bahwa Huzur a.s. menghendaki agar kami berjalan melewati Pasar supaya orang-orang Ghair Ahmady Hindu dan Muslim lain menyaksikan sempurnanya wahyu Allah swt, bahwa banyak orang-orang akan datang dari tempat yang jauh-jauh ke Qadian sesuai dengan wahyu Allah swt itu. Orang-orang Ahmady pada zaman ini harus banyak menyatakan rasa syukur kepada Allah swt bahwa keturunan para Ahmady senior dan mukhlis telah tersebar keberbagai tempat diseluruh dunia. Dan setiap keluarga juga telah berkembang menjadi ratusan orang anggauta keluarga. Selain dari mereka itu dengan karunia Allah swt para pendatang baru masuk kedalam Jema’at ini terus meningkat jumlahnya. Sekarang dunia tahu mengenai kita. Tentang Ahmadiyah diberitakan melalui media surat-surat Kabar, melalui TV program keseluruh pelosok dunia. Berapa-pun banyaknya kita bersyukur kepada Allah atas anugerah-Nya itu tidak akan  memadainya. Sudah menjadi peraturan bahwa sebelum pergi ketempat masing-masing semua tamu memohon izin dari Huzur a.s. Maka suatu petang hari saya mengirim sepucuk surat memohon izin kepad Huzur a.s. untuk kembali pulang kekampung. Huzur dalam jawaban surat itu bersabda : ” Saya izinkan, namun besok pagi sebelum berangkat beritahu lagi kepada saya.” Sesuai perintah, diwaktu pagi sebelum berangkat saya beritahu Huzur a.s. lagi dan Huzur a.s. sendiri datang untuk mengucapkan selamat jalan, disamping saya sendiri ada beberapa orang anggauta lainnya juga. Huzur menghantar kami sampai keujung persimpangan jalan. Sepanjang jalan bercakap tentang berbagai macam pembicaraan. Huzur nampak berjalan dengan santai sekali, namun sebetulnya langkah beliau cukup cepat. Kebanyakan para Khuddam berjalan bersama-sama langkah Huzur a.s. namun anak-anak berlari mengikuti langkah-langkah Huzur a.s.

Pada tahun 1900 ketika masalah pembagian kawasan Benggal mulai ramai dibicarakan, saya menulis sebuah artikel mengenai Hak Asasi Manusia. Hazrat Imam Mahdi, Masih Mau’ud a.s. tidak suka terhadap pemberontakan dan beliau selalu memberi nasihat dan peringatan kepada para pengikut beliau. Saya telah menulis artikel itu berdasarkan ajaran dan hukum-hukum Hazrat Masih Mau’ud a.s. Ketika disampaikan kepada beliau a.s. dengan permohonan jika sekiranya beliau setuju agar dikirim kepada Surat Kabar Badar untuk dimuat. Maka Huzur a.s. sangat menyetujuinya dan mengirimkannya kepada Surat Kabar Badar untuk dipublikasikan.

Selanjutnya Hafiz Sahib menulis, sebelum pembangunan Minaratul Masih dimulai, yang banyak mendapat tantangan dari kalangan Hindu maupun Muslim setempat, seorang kawan memberi tahu bahwa hari esok akan datang Kepala Daerah (Camat) setempat untuk mengadakan pemeriksaan sehubungan dengan rencana pembangunan Minaraul Masih itu. Mendengar berita itu beliau bersabda : ” Baik sekali ! Semua saudara-saudara yang ada disini harus menyambut dengan baik kedatangan Pa Camat itu dan tunjukkan tempat dimana mau dibangun menara itu.” Selanjutnya beliau bersabda : ” Sudah menjadi keputusan Allah swt bahwa menara akan dibangun, tidak ada orang yang dapat menghalanginya.” Dan dengan karunia Allah swt menara itu telah dapat dibangun. Munshi Sahib menulis katanya, pada suatu hari saya mendapat kesempatan untuk mulaqat dengan Huzur a.s. Pada waktu itu saya memberitahu Huzur a.s. bahwa sebelum saya bai’at masuk Jema’at dikantor saya diadakan pemungutan dana yang disebut “fortune fund” beranggautakan sekitar 15 atau 16 orang. Setiap bulan diambil contribution (iyuran) sebanyak 8 anna (setengah rupees). Dari wang itu dipergunakan untuk lotery dan keuntungannya dibagikan kepada semua anggauta. Hal ini berjalan terus sampai saya masuk Jema’at. Pada suatu waktu hasil dari lotery itu mencapai ratusan ribu Rupees. Dan saya mendapat bagian sebesar Rs 7.500.- Saya bertanya kepada Huzur a.s. apakah perbuatan ini diperbolehkan atau tidak ? Huzur a.s. menjawab bahwa, perbuatan seperti ini tidak diperbolehkan. Wang hasil lotery ini sebaiknya diserahkan untuk penerbitan buku-buku Agama Islam, sebab disisi Tuhan  tidak ada barang yang haram.

Hadhrat Muhammad Ismaeel sahib r.a. Bin Mlv Jamaluddin Sahib r.a. Distrik Gurdaspur. Beliau seorang Ahmady keturunan. Pertemuan pertama dengan Hazrat Imam Mahdi, Masih Mau’ud a.s pada tahun 1904. Ketika beliau berumur 20 tahun Imam Mahdi, Masih Mau’ud a.s. datang ke Distrik Gurdaspur untuk menghadiri sidang dipengadilan. Ismaeel Sahib pergi bersama ayah beliau untuk berjumpa dengan Hazrat Sahib a.s. ditempat beliau tinggal. Pada waktu itu sedang musim panas. Begitu sampai disana beliau mulai mengipasi Hazrat Sahib dengan sebuah kipas tangan, dan Huzur a.s. sambil senyum melirik kepada beliau dan kepada ayah beliau kemudian bersabda : ” Mian Ismaeel sudah datang dan sudah mengambil bagian dalam pahala.” Ismaeel Sahib menceritakan bahwa setiap kali beliau ingat kepada peristiwa itu hati beliau selalu merasa gembira.                                                                     

Hadhrat Muhammad Akbar sahib r.a. Bin Akhwan Rahim Bakhsh Sahib suku Pathan dari Dera Ghazi Khan menulis : ” Paman ayah saya bernama Akhwan Ameer Baksh Zilla Muzaffar Garh adalah seorang wakil Inspektur Polisi. Setelah saya menjadi Ahmady dan setelah pensen tinggal di Dera Ghazi Khan. Pada waktu itu Ketua Jema’at Ahmadiya Dera Ghazi Khan Mlv Aziz Bakhsh Sahib adalah abang dari Mohammad Ali, Ameer Lahori Jama’at. Pada waktu itu beliau bekerja disebuah office (kantor) pemerintah. Ditempat beliau tinggal ada sebuah Masjid yang selalu kosong, tidak ada orang yang beribadah didalamnya. Mesjid itu diperbaiki oleh Jema’at Ahmadiyah disana kemudian diramaikan oleh orang-orang beribadah. Seorang Maulvi Ghair Ahmady bernama Fazlullah datang menyewa sebuah rumah dan tinggal ditempat itu. Dia menghasut para tetangga disekitar itu untuk mengusir orang-orang Ahmady dari tempat itu. Tidak asing lagi, itulah pekerjaan has para mullah (orang-orang yang menamakan diri ulama atau tokoh agama) terhadap orang-orang Ahmady dizaman dahulu dan dizaman sekarang juga. Dimasjid itu ia mulai mengajar anak-anak muda. Ia menghasut mereka untuk melakukan penyerangan dan pengrusakan rumah-rumah orang Ahmady. Demikianlah semenjak dahulu sampai sekarang perbuatan anarkis itu dilakukan oleh kelompok mereka. Maulvi itu mengajar anak-anak muda dimesjid itu dan mengadakan salat Jum’ah secara terpisah. Dimesjid itu mulailah dia mengadakan ceramah-ceramah. Paman saya bernama Khwan Amir Masykur menghasut Wakil Inspektur Polisi Dera Ghazi Khan untuk membuat laporan bahwa ditempat kami timbul bahaya kerusuhan antara orang-orang Ahmady dengan non Ahmady. Harus diambil jaminan dari pemimpin kedua kelompok itu.           Akbar Sahib menulis: Saya dahulu melihat mesjid itu kosong tidak ada orang yang datang untuk menunaikan salat. Apabila orang-orang Ahmady telah memperbaiki dan membersihkan serta meramaikannya, maka mulailah timbul kerusuhan. Saya menulis surat kepada Hazrat Imam Mahdi, Masih Mau’ud a.s. melaporkan mengenai perlawanan kakek saya Khwan Masykur Bakhsh Sahib terhadap Jema’at Ahmadiyah  dan beliau begitu jahat dan berbahaya sehingga jika perlu saya juga bisa beliau bunuh. Apa yang dilaporkan polisi itu tentang Jema’at Ahmadiyah kepada Wakil Inspektur polisi, saya laporkan juga kepada Huzur a.s. dan saya memohon do’a kepada beliau a.s. Dengan kalimat yang sangat kasih sayang Huzur a.s. menjawab surat saya itu dan dikirim melalui pos. Maksud dari surat Huzur a.s. itu ialah kami tidak perlu khawatir dan natijahnya insya Allah akan sangat baik sekali bagi Jema’at. Dan Jema’at sekali-kali jangan memberi jaminan apa-apa untuk masjid itu. Jika masjid itu harus ditinggalkan, maka tinggalkanlah dan persiapkanlah salat berjama’ah atau untuk salat Jum’ah dirumah salah seorang anggauta Jema’at. Katanya, beberapa lama setelah menerima jawaban dari Huzur a.s. kakek saya Khan Masykur Bakhsh Sahib jatuh sakit dan tidak lama kemudian meninggal dunia. Deputy Commissioner telah mengangkat seorang polisi Muslim untuk mendamaikan pertikaian antara orang-orang Non Ahmady dengan  Orang-orang Ahmady. Sampai beberapa bulan ia berusaha agar kedua belah fihak berdamai namun tidak berhasil. Akan tetapi bagaimana Allah swt telah mengambil keputusan-Nya yang ajaib yaitu, sungai Sindh mengalami banjir yang sangat meluap dan teruk sekali sehingga separuh kota terendam oleh banjir itu. Tempat dimana terletak masjid yang dipersengketakan itupun terendam banjir dan akhirnya masjid itupun roboh. Sebagian besar kota hancur oleh banjir dan akhirnya dibangun kota yang baru. Ditempat yang baru inilah Jema’mat Ahmadiyah telah membangun sebuah mesjid baru. Dan seingat saya pada waktu itu masjid pertama yang dibangun dikota yang baru itu adalah mesjid orang-orang Ahmadiyah.                                              

Hadhrat Nazamud din sahib r.a. Bin Mian Allah Ditta Sahib dari Sialkot. Beliau menulis : pada bulan November 1904 Hazrat Imam Mahdi, Masih Mau’ud a.s mengunjungi Sialkot dan saya pergi untuk berjumpa dengan beliau a.s. ditempat beliau tinggal. Beliau memberi nasihat kepada para anggauta Jema’at yang hadir pada waktu itu. Beliau bersabda : ” Untuk membangkitkan kemarahan kalian orang-orang anti Jema’at mencaci-maki saya. Namun dengarlah caci-maki mereka itu kalian jangan sekali-kali marah kepada mereka. Dan jangan menjawab caci-maki mereka dengan caci-maki lagi. Jika kalian menjawab dengan caci-maki lagi maka mereka akan mencaci-maki saya lebih keras lagi. Jika demikian, maka caci-maki itu bukan timbul dari mereka melainkan timbul dari kalian. Bahkan seharusnya kalian dengarlah caci-maki mereka itu kemudian do’akanlah mereka itu dan berlakulah baik terhadap mereka dan jalinlah kecintaan terhadap mereka. Supaya dengan cara demikian mereka akan menjadi lebih dekat kepada kalian.” Kemudian beliau a.s. menceritakan keadaan dizaman Rasulullah saw : ” Orang-orang kuffar pada waktu itu apabila mencaci-maki Rasulullah saw dan menimpakan berbagai macam kesulitan, maka sebagai jawabannya para sahabah berlaku simpaty dan berlaku baik terhadap mereka. Dengan melihat perlakuan demikian banyak sekali tabi’at orang-orang kuffar yang berubah dan akhirnya mereka masuk Islam. Maka kalian harus mengikuti jejak langkah para sahabah r.a. itu.”                            

Munshi Abdullah Ahmadi sahib r.a. berasal dari Sialkot. Beliau bai’at pada tahun 1902 ketika Hazrat Imam Mahdi, Masih Mau’ud a.s. berkunjung ke Sialkot dan pada waktu itu beliau baru berumur 13 tahun. Beliau bai’at setelah melihat mimpi. Beliau memperoleh pendidikan dan tarbiyyat dari Hazrat Maulvi Abdul Karim Sialkoti. Beliau menulis; ” Hazrat Masih Mau’ud a.s. diwaktu datang ke Sialkot dan mengumumkan da’wa, beliau meminta senarai (daftar) nama orang-orang yang telah menentang dan malakukan penganiyaan terhadap orang-orang Ahmady di Sialkot. Beberapa hari setelah nama orang-orang itu ditulis maka tiba-tiba di Sialkot tersebar wabah ta’un yang sangat dahsyat dan mengerikan dan Allah swt Yang Qadir dan Kahhar memilih satu-demi satu dari keluarga para penentang Jema’at itu untuk dibinasakan-Nya melalui wabah ta’un itu. Fatadabbaruu ya ulil absar ! Hai orang-orang berakal renungkanlah baik-baik hal itu !!”  Beliau menulis lagi : Pada hari-hari naas itu dikatakan bahwa ada seorang penentang yang terkena wabah ta’un itu dan ia memanggil Hakim (Tabib) Hishamuddin dan minta tolong kepadanya dan Hakim Hishamuddin itu berkata kepadanya : ” Inilah Ular Naga hitam, jangan engkau dekat kepadanya.” Ketika dia hampir akan meninggal isterinya memeluknya karena cinta kepadanya. Sesungguhnya perempuan itu telah menempatkan dirinya kedalam lubang kematian. Demikian juga anak-anaknya semua, sehingga seluruh keluarga itu sebanyak 19 orang telah binasa karena wabah ta’un itu.                                                              

Hazrat Muhammad Yahya sahib r.a. Bin Muhammad Anwar Hussein Khan Sahib Dari Sakna Shah Abad. Beliau lahir pada tahun 1894 dan pada tahun 1904 beliau untuk pertama kali berjumpa dengan Hazrat Imam Mahdi, Masih Mau’ud a.s. Katanya : ” Ayah saya Muhammad Anwar Hussein Khan Sahib marhum Sakna Shah Abad-Upi pada tahun 1889 datang di Ludhiana dan bai’at kepada Hazrat Imam Mahdi, Masih Mau’ud a.s. Sebelum itu beliau mengadakan surat-menyurat dengan Hazrat Masih Mau’ud a.s. dan menyatakan ingin bai’at kepada beliau. Ketika Hazrat Masih Mau’ud a.s pergi ke Ludhiana ayah saya datang ke sana atas panggilan beliau a.s. dan dengan karunia Allah swt beliau bai’at disana ditangan beliau dan beliau pernah belajar di Madrasah Deoband hingga lulus mendapat sertfikat Maulvi. Katanya; Saya datang ke Qadian untuk pertama kalinya pada tahun 1892 dan tinggal di ”Gol-room” kamar bundar, sebuah ruangan di mana pada masa awal biasa tamu-tamu ditempatkan di sana. Hazrat Imam Mahdi, Masih Mau’ud a.s. juga berkenan bersantap makan bersama kami dikamar bundar itu dan setelah makan beliau pergi kedalam rumah dan keluar lagi sambil membawa chatnee (sambal) atau membawa acar. Beliau sendiri sedikit sekali menyantap makanan sedangkan para tamu disediakan makanan banyak sekali oleh beliau. Pada suatu hari Jum’ah Hadhrat Masih Mau’ud a.s. sedang berjalan menuju mesjid Aqsa, ditengah jalan mendapati seorang Mlv Sha’adi Kashmiri, beliau bawa bersama kemesjid untuk salat bersama. Ketika sampai dimesjid Aqsa dan setelah menunaikan salat Jum’ah, jumlah yang hadir pada waktu itu ada enam orang. Pada waktu itu saya masih kecil dan tinggal diasrama Ta’limul Islam bersama anak-anak lainnya. Hazrat Ummul Mu’minin atau Amma Jan r.a. apabila memerlukan bantuan untuk sesuatu pekerjaan dengan senang sekali beliau datang ke asrama Ta’limul Islam. Saya masih ingat betul apabila Hazrat Masih Mau’ud a.s. suka datang keasrama dan bertanya, ini siapa itu siapa, asal dari mana. Suatu ketika saya ditanya oleh beliau a.s. maka Hazrat Ummul Mu’minin yang menjawab : Ini anak Saudara Anwar Hussein. Huzur a.s. bersabda : Biarkan dia duduk jangan disuruh kerja apa-apa, ia masih kecil. Sayapun duduk dan anak-anak yang lain disuruh bekerja. Pada suatu hari cuaca sangat sejuk sekali sehingga air-pun didalam bak atau basin mulai membeku. Oleh karena saya datang dari daerah yang panas, orang-orang berkata bahwa, tentu saya akan merasakan sejuk sekali. Memang demikian pada waktu itu sejuk sekali, sekalipun orang-orang yang datang dari tempat sejukpun pada waktu itu merasa sangat sejuk. Dan diasrama saya anak paling kecil dibandingkan dengan semua anak-anak yang lain. Diwaktu menunaikan salat subuh udara terasa sangat sejuk sekali. Mungkin saja Master Abdurrahman Sahib telah menceritakan keadaan saya kepada Huzur a.s. Huzur a.s. datang dan bersabda kepada Master Sahib : ” Anak kecil ini merasa susah sekali dengan hawa sejuk, anak kecil ini jangan selalu dibawa kemesjid untuk salat subuh.” Maka selama musim sejuk saya mendapat izin untuk menuaikan salat subuh didalam boarding (asrama).

Selanjutnya beliau menulis : Salat jenazah Hazrat Mlv Abdul Karim Sahib r.a. dipimpin oleh Huzur a.s. sendiri dan salat sangat lama sekali dilaksanakan karena berdo’a sangat panjang sekali, sehingga saya merasa penat karena lama berdiri.  Pada waktu salat akan dimulai nampak awan mendung diudara sangat tebal sekali dan angin-pun bertiup sangat kencang menerbangkan debu hingga gelap dan dari sejak dimulai salat jenazah sampai selesai tetesan-tetesan tebal air hujan berjatuhan sangat deras sekali. Dan begitu salat diakhiri dengan ucapan salam  hujan-pun tiba-tiba berhenti. Tidak lama kemudian langitpun mulai cerah kembali.

Semoga Allah swt meninggikan derajat para Sahabat ini. Dan semoga Allah swt terus menegakkan semangat ruh Ahmadiyah dikalangan anak keturunan mereka juga. Semoga Allah swt memberi taufiq kepada kita semua untuk selalu menaruh perhatian sepenuhnya terhadap perbaikan diri kita sendiri dan untuk memperdalam keimanan dan ketaqwaan kita. Semoga pada setiap pergantian hari kecintaan kita, kecintaan anak-anak keturunan kita semakin bertambah dalam terhadap Ahmadiyah, terhadap Hadhrat Masih Mau’ud a.s., serta terhadap Hazrat Rasulullah saw. Dan semoga Allah swt memberi taufiq kepada kita dan terhadap anak keturunan kita semua untuk meningkatkan perhatian kita terhadap mempelajari dan mengamalkan ajaran-ajaran Kitb asuci Alquranul Karim. Amin !!!

            Alihbahasa dari Audio Video Urdu oleh Hasan Basri

 

Begin typing your search above and press return to search.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.