Imam Mahdi dan Masih Mau’ud

Imam Mahdi dan 

Nabi Isa yang Dijanjikan

Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad almasih dan imam mahdi
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as) 1835-1908

“Dia-lah Yang telah membangkitkan di tengah-tengah bangsa yang buta huruf seorang rasul dari antara mereka, yang membacakan kepada mereka Tanda- tanda-Nya, dan mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah, walaupun sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Dan, Dia akan membangkitkannya pada kaum lain dari antara mereka, yang belum bertemu dengan mereka. Dan, Dia-lah Yang Maha Perkasa, Maha bijaksana.” (Q.S. Al-Jumu’ah: 3-4)

Abu Hurairah ra meriwayatan: “Kami sedang duduk-duduk dekat Nabi (Shallallahu alaihi wa sallam) ketika surah Al-Jum’uah diturunkan kepada beliau. Para sahabat bertanya, siapa yang dimaksud dalam ayat itu? Di antara kami terdapat seorang yang bernama Salman Al-Farsi. Kemudian Rasulullah (shallallahu alaihi wa sallam) meletakkan tangannya ke atas pundak Salman seraya bersabda: “Jika iman telah terbang ke bintang Tsurayya, beberapa orang laki-laki atau seorang laki-laki diantara orang ini (asal Persia) akan mengambilnya kembali.”

Kedatangan Rasulullah (shallallahu alaihi wa sallam) telah diumpamakan sebagai penampakan Allah Taala. Beliau merupakan cermin yang merefleksikan Sifat-Sifat Ilahi. Rasulullah (shallallahu alaihi wa sallam) adalah Al Abd. Al-Qur’an menyebut beliau dengan nama Abdullah (QS 72:20). Sedangkan untuk akhir zaman, Allah dengan karunia-Nya telah mengutus kepada kita Hazrat Mirza Ghulam Ahmad – hamba sejati Rasulullah. Ghulam Ahmad mendakwahkan diri sebagai Nabi Isa (Almasih) dan Imam Mahdi yang Dijanjikan. Mirza Ghulam Ahmad menyatakan diri sebagai kedatangan kedua kali Nabi Isa as secara kiasan, yang melalui bimbingan Allah, kedatangannya telah dinubuatkan oleh Rasulullah (shallallahu alaihi wa sallam).

Tanda Kedatangan

Tanda kedatangan Nabi Isa dan Imam Mahdi yang Dijanjikan:

Gerhana Bulan: Terjadinya gerhana bulan dan matahari tepat di satu bulan Ramadhan seperti yang dinubuatkan Rasulullah saw more

Waktu Lahir: Nabi Isa akhir zaman akan lahir pada abad ketiga belas dan akan muncul pada abad keempat belas more

Terpecahnya Islam: Almasih yang Dijanjikan nanti akan datang di waktu umat Islam terpecah menjadi banyak aliran-aliran. more

Tempat Lahir: Almasih yang Dijanjikan akan muncul di sebelah timur Damaskus more

Pendakwahan

Pendakwahan Hadhrat Masih Mau’ud (Hazrat Mirza Ghulam Ahmad):

Nabi Isa dan Mahdi: Hadhrat Masih Mau’ud mendakwahkan diri bahwa beliau adalah Almasih dan Mahdi yang telah dinubuatkan dalam Al-Qur’an dan hadits. more

Nabi Isa Sudah Wafat: Hadhrat Masih Mau’ud menyatakan bahwa Nabi Isa dari Nazareth tidak wafat di tiang salib, tetapi wafat secara alami dan tidak akan kembali more

Risalah

Pesan-pesan yang dibawa oleh Hadrat Masih Mau’ud:

Ajaran Kami: Menananmkan ketakwaan dan kerohanian more

Pesan perdamaian untuk semua agama, mengajak supaya mengesampingkan perbedaan dan saling menghormati dan simpati satu sama lain more

Filsafat Ajaran Islam buku penting tentang Islam dan hikmah di balik ajaran-ajarannya more

Meninggalkan Jihad Kekerasan Dan menekankan jihad melawan hawa nafsu more

Khazanah

Khazanah Hazrat Masih Mau’ud 

Khataman Nubuwwah
(Urdu PDF / English )

Kecintaan pada Al-Qur’an
Karya tulisan

Kecintaan pada Rasulullah
Qaseeda | Karya Tulis

Keberkatan Doa

Artikel Terkait

Buku-Buku Hadhrat Masih Mau'ud

Begin typing your search above and press return to search.