Keberkatan Doa

Judul              : keberkatan doa
Penulis          : Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad a.s
Judul Asli    : Barakatud-Du’a (Urdu)
Penerjemah : H. Abdul Basit Sy.
Edisi               : Cetakan I, Januari 2015
Ukuran         : 14.8 x 21 cm.
Isi                    : xii+66 halaman
Penerbit        : Neratja Press
ISBN              : 978-602-70788-3-3

Sinopsis Buku Keberkatan Doa

Buku Keberkatan Doa (Barakatud-Du’a) adalah salah satu karya tulis Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad yang isinya menjelaskan perihal peranan doa bagi setiap mukmin dalam mencapai suatu maksud. Buku ini ditulis oleh beliau untuk menanggapi buku Ad-Du’a wal Istijaabah wa Tahriiru fi Usuulit-Tafsir yang ditulis oleh Sir Sayyid Ahmad Khan seorang tokoh besar di India pada zaman itu yang berkeyakinan bahwa doa hanyalah satu ibadah yang tidak mempunyai khasiat apa-apa, kecuali hanya sekedar ritual alami manusia saja.

Di dalam buku ini Hadhrat Masih Mau’ud as – demi untuk menyelamatkan Iman setiap orang Mukmin, merasa berkewajiban untuk memperbaiki kesalahan fatal yang diyakini oleh tuan Sayyid. Hadhrat Masih Mau’ud as menjelaskan bahwa doa mempunyai peranan sangat penting di dalam kehidupan rohani setiap orang mukmin. Boleh dikatakan bahwa kehidupan rohani seorang mukmin tanpa doa bagaikan seekor ikan tanpa air.

Mudah-mudahan dengan menelaah buku ini pembaca dapat memahami betapa besar dan pentingnya peranan doa dalam kehidupan rohani kita. Junjungan kita Rasulullah Muhammad saw bersabda, “Ad-du’ã-u muhhul ‘ibãdah“-do’a adalah sumsumnya ibadah.

(Visited 268 times, 1 visits today)