Keteladanan Para Sahabat Nabi Muhammad shallaLlahu ‘alaihi wa sallam (Manusia-Manusia Istimewa, seri 12)

Khotbah Jumat

Sayyidina Amirul Mu’minin, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Masih al-Khaamis (أيده الله تعالى بنصره العزيز, ayyadahullaahu Ta’ala binashrihil ‘aziiz) pada 06 Juli 2018 (Wafa 1397 HQ/22 Syawal 1439 HQ) di Masjid Baitul Futuh, Morden, UK (Britania Raya)

أشْهَدُ أنْ لا إله إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيك لَهُ ، وأشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسْمِ الله الرَّحْمَن الرَّحيم * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمينَ * الرَّحْمَن الرَّحيم * مَالك يَوْم الدِّين * إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإيَّاكَ نَسْتَعينُ * اهْدنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقيمَ * صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْر الْمَغْضُوب عَلَيْهمْ وَلا الضالِّينَ.

(آمين)

 

Akhir-akhir ini saya tengah menyampaikan riwayat hidup para Sahabah Badri (Sahabat yang ikut perang Badr). Riwayat lengkap mengenai kehidupan sebagian sahabat dan rincian peristiwa yang mereka alami, kita dapat peroleh dalam kitab sejarah (Tarikh dan Sirah), namun banyak juga sahabat Badr yang riwayatnya tidak banyak kita jumpai dalam sejarah. Kita hanya memperoleh keadaan ringkas perihal mereka saja. Namun demikian karena mereka ikut serta dalam perang Badr, sehingga mereka memiliki maqom yang khas. Untuk itu walaupun hanya beberapa baris saja, harus disampaikan. Riwayat sahabat yang akan dijelaskan hari ini, beberapa diantaranya sangat singkat.

Pertama, Subai’ Bin Hathib bin Qais Bin Haisyah (سُبَيْع بن حَاطِب بن قَيْس بن هَيْشة بن الحارث بن أُمية بن مُعَاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأَوس الأَنصاري الأَوسي). Sebagian berpendapat bahwa nama kakek beliau bernama Anbasah (عنبسة‏) dan sebagian lagi mengatakan Aisyah (عيشة) bukannya Haisyah (هيشة).[1] Yang pasti beliau adalah sahabat Anshar dan dari cabang Khazraj. Beliau ikut serta pada perang Badr dan Uhud.

Nama ibunda beliau adalah Khadijah Binti Umar Bin Zaid. Beliau mempunyai satu putra bernama Abdullah. Ibu beliau berasal dari Qabilah Banu Jadarah. Putra beliau wafat sejak kecil. Selain dia, beliau tidak punya anak lainnya. Hadhrat Ubadah Bin Qais adalah saudara beliau. Hadhrat Subai’ juga memiliki seorang saudara lainnya yang bernama Zaid Bin Qais.

Sahabat kedua bernama Hadhrat Unais Bin Qatadah (أُنـَيْس بن قتادة بن ربيعة بن خالد بن الحارث بن عُبيد). Beliau wafat pada perang Uhud. Sebagian berpendapat nama beliau Anas (أنس), namun nama yang sebenarnya adalah Unais. Muhammad Bin Ishaq dan Muhammad Bin Umar menulis nama beliau Unais.

Beliau ikut serta menyertai Rasulullah pada perang Badr dan syahid pada perang Uhud (شهد بدرًا وأحُدًا وقتل يوم أحُد شهيدًا). Beliau pun tidak punya anak.[2]

Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Khansa Binti Khidzam (خنساء بنت خِذَام بن خالد الأنصارية) dinikahi oleh Hadhrat Unais Bin Qatadah pada hari ketika beliau syahid pada perang Uhud.[3]

Sahabat berikutnya adalah Hadhrat Mulail Bin Wabrah (ملَيْل بن وبرة بن خالد بن العجلان الأنصاريّ). Berkenaan dengan beliau pun terdapat riwayat yang beragam. Mengenai nama beliau, Ibnu Ishaq dan Abu Na’im menyebutkan nama beliau Mulail Bin Wabarah Bin Abdul Karim Bin Khalid Bin Ajlan (مُلَيلُ بن وَبَرَةَ بن عبد الكريم بن خالد بن العَجْلان), sedangkan Abu Umar dan Kalbi menyebutkan Mulai bin Wabrah Bin Khalid Bin Ajlan (ملَيْل بن وبرة بن خالد بن العجلان الأنصاريّ), yakni Abdul Karim tidak ada di tengahnya. Beliau juga berasal dari ranting Khazraj Banu Ajlan (العَجْلان بن زيد بن غَنْم بن سالم، من بني عوف بن الخزرج الأَكبر). Beliau ikut serta pada perang Badr dan Uhud.[4]

Diantara anak beliau adalah Zaid dan Habibah yang ibunya adalah Ummi Zaid Binti Nazlah Bin Malik (أمّ زيد بنت نضلة). Keturunan Hadhrat Mulail tidak berlanjut.[5]

Beliau disebut juga Ibn Khalid Bin Ajlan. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa beliau hadir manyaksikan (ikut serta) bersama dengan Rasulullah (saw) pada perang Badr, Uhud dan peperangan lainnya. (وشهد مُليل بدرًا وأُحُدًا وليس له عقب)[6]

Sahabat selanjutnya adalah Hadhrat Naufal Bin Abdullah Bin Tsa’labah (نَوْفَلُ بْنُ عَبْدِ الْلَّهِ بن ثَعْلبة). Beliau wafat pada perang Uhud. Sebagian menyebut nama beliau Naufal Bin Abdullah Bin Tsa’labah Bin Malik Bin Ajlan (نَوْفَلُ بن عبد اللّه بن ثَعْلبة بن مالك بن العَجْلان). Beliau ikut serta pada perang Badr dan Uhud dan syahid pada perang Uhud. Keturunan beliau tidak berlanjut.[7]

Sahabat selanjutnya adalah Hadhrat Wadi’ah Bin Amru Ibnu Kalbi (وديعة بن عمرو) menyebut nama beliau Wadi’ah Bin Amru Bin Yasar Bin Auf. Sedangkan Abu Ma’syar (أبو معشر) menulis nama beliau Rifa’ah Bin Amru Bin Jarad (رفاعة بن عمرو ابن جراد). Beliau berasal dari Banu Juhainah (بنو جهينة) yakni pendukung Banu Najar. Beliau ikut serta pada perang Badr dan Uhud. Hadhrat Rabi’ah Bin Amru adalah saudara beliau.[8]

Sahabat berikutnya adalah Hadhrat Yazid Bin al-Mundzir Bin Sarh Bin Khanaas (يَزيدُ بنُ المُنْذِر بن سَرْح بن خَنَاس بن سِنَان بن عُبَيد بن عَدِيّ بن غنْم بن كعب بن سَلمَةَ الأَنصاري الخزرجي السَّلَمِي).[9] Berasal dari Kabilah Banu Khazraj dan ikut serta pada baiat Aqaba. Rasulullah telah mempersaudarakan antara Hadhrat Yazid Bin al-Mundzir dengan Hadhrat Amir Bin Rabiah (عامر بن ربيعة). Beliau menyaksikan (ikut serta pada) perang Badr dan Uhud (وشهد يزيد بن المنذر بدرًا وأُحُدًا). Ketika wafat beliau tidak meninggalkan keturunan (تُوفّي وليس له عقب). Saudara beliau bernama Mu’qil bin al-Mundzir juga ikut serta pada perang Badr, perang Uhud dan Baiat Aqabah. [10]

Sahabat lainnya adalah Hadhrat Kharijah Bin Humair Al-Asyja’i (خارجة بن الحُميّرالأشجعي). Dalam sejarah terdapat beda pendapat perihal nama beliau. Muhammad Ibnu Ishaq (محمّد بن إسحاق) menyebutkan nama beliau Kharijah bin Humair (خارجة بن الحُميّر) sedangkan Musa Bin Uqbah menulis Haritsah Bin Humair (حارثة بن الحُميّر). Waqidi (الواقدي) menulis nama beliau Hamzah Bin Humair (حمزة بن الحُمَيِّر).[11]

Berbeda pendapat perihal nama ayah beliau, sebagian menulis Humair dan sebagian lagi menulis Jumairah dan Jumair (جُميرة). Namun semua bersepakat bahwa beliau berasal dari Qabilah Asyja’ yang merupakan pendukung Qabilah Banu Khazraj. Saudara beliau bernama Abdullah Bin Humair yang juga ikut bersama beliau pada perang Badr dan Uhud (خارجة بن الحمير، ولم يختلفوا أنه من أشجع ومن بني دهمان، وأنه شهد بَدْرًا هو وأخوه وأُحُدًا).[12]

Sahabat berikutnya adalah Hadhrat Suraqah Bin Amru (سُرَاقَةُ بن عَمْرو). Beliau adalah termasuk kalangan Anshar. Beliau Suraqah Bin Amru Bin Athiyah Bin Khansa Anshari (سُرَاقَةُ بن عَمْرو بن عَطِيّة بن خَنْساءَ بن مَبْذُول بن عمرو بن غَنْم بن مازن ابن النجار الأَنصاري الخزرجي). Beliau wafat pada bulan Jumadil Awal tahun 8 Hijriyah dalam perang Mu-tah. Nama lengkap beliau adalah Suraqah Bin Amru Bin Athiyah Bin Khansa Anshari. Ibu beliau bernama Utailah Binti Qais (عُتَيْلَةُ بنت قيس بن زَعوراء). Suraqah berasal dari qabilah Anshar terpandang yakni Banu Najjar (النجّار).

Berkenaan dengan baiatnya beliau ada beda pendapat. Sebagian mengatakan bahwa beliau baiat tidak lama sebelum hijrahnya nabi. Sebagian lagi mengatakan tidak lama paska hijrahnya Nabi. Hadhrat Rasulullah (saw) menetapkan persaudaraan antara Nahjah Maula Amru dengan Suraqah Bin Amru. Beliau ikut serta pada perang Badr, Uhud, Khandaq dan Khaibar (شهد بدرًا وأُحُدًا والخندق والحُديبية وخيبر وعمرة القضيّة). Begitu juga beliau mendapatkan kesempatan untuk menyertai Rasulullah pada Perdamaian Hudaibiyah dan Umratul Qadha. Hadhrat Suraqah bin Amru adalah termasuk sahabat yang beruntung karena mendapatkan kemuliaan ikut serta dalam baiat Ridwan.

Silsilah keturunan beliau tidak berlanjut. Seperti yang saya sampaikan beliau syahid pada perang Mu-tah di tahun 8 Hijriyah (ويوم مُؤتة قُتل يومئذٍ شهيدًا فيمن قُتل من الأنصار، وذلك في جمادى الأولى سنة ثمان من الهجرة).[13]

Sahabat berikutnya adalah Hadhrat Ubadah Bin Qais (عبادة بن قيس) radhiyAllahu ta’ala ‘anhu. Beliau wafat pada tahun 8 Hijriyah di perang Mu-tah. Ada beda pendapat perihal nama beliau. Ada yang menulis Ubadah bin Qais bin Esyah (عبادة بن قيس بن عيشة). Begitu juga ada yang menulis kakek beliau bernama Abasah. Hadhrat Ubadah adalah paman Hadhrat Abu Darda (أبي الدرداء) radhiyAllahu ta’ala ‘anhu.

Beliau menyertai Rasulullah pada peperangan Badr, Uhud, Khandak dan Khaibar. Beliau juga ikut serta pada perdamaian Hudaibiyah. Beliau syahid pada perang Mutah.[14]

Sahabat berikutnya Hadhrat Abu Dhayyah (أَبو ضَيَّاح الأنَصاري) bin Tsabit bin Nu’man. Beliau wafat pada tahun 7 Hijriyah. Dalam satu riwayat nama beliau tertulis Umair bin Tsabit bin Nu’man bin Umayah bin Imri-ul Qais (عُمَير بنُ ثَابِت بن النُّعْمان). Sedangkan dalam riwayat lain bernama Numan bin Tsabit bin Imri-ul Qais (امراء القیس). Beliau dikenal dengan julukan yakni Abu Dhayyah. Beliau ikut serta pada perang Badr, Uhud, Khandaq dan Hudaibiyah. Beliau syahid pada perang Khaibar 7 Hijri. Diriwayatkan seorang Yahudi menyerang kepala beliau sehingga putus yang menyebabkan syahidnya beliau.[15]

Sahabat berikutnya adalah Hadhrat Anasah, maula Rasulullah (أنسة مولى رسول الله). Beliau wafat pada perang Badr. Namun ada perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan beliau hidup sampai masa kekhalifahan Hadhrat Abu Bakr. Beliau adalah seorang Maula (hamba sahaya yang dibebaskan) Rasulullah. Beliau bangsa Afrika. Nama beliau adalah Anasah (أنسة) dan disebut juga Abu Anasah (أبو أنسة). Sebagian mengatakan julukan beliau adalah Abu Masruh (أبو مسروح). Hadhrat Anasah baiat pada masa awal Islam. Pada masa hijrah beliau ke Madinah dan menjadi tamu Hadhrat Sa’ad Bin Khaitsamah. Selama beliau hidup beliau sibuk mengkhidmati Hadhrat Rasulullah (saw). Ketaatan beliau sedemikian rupa sehingga diriwayatkan mengenai beliau bahwa ketika beliau akan duduk pun, minta izin dulu kepada Rasulullah (saw) untuk duduk. Beliau ikut serta bersama Rasulullah (saw) dalam perang Badr.[16]

Sahabat berikutnya adalah Hadhrat Abu Kabsyah Sulaim (أوْسُ أبُو كَبْشَة، مولى رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم). Abu Kabsyah ialah julukan beliau. Sulaim (سُليم) nama beliau. Beliau wafat pada masa kekhalifahan Hadhrat Umar. Sebagian berpendapat bahwa nama beliau adalah Sulaiman (سليمان) atau Salmah (سلمة). Beliau adalah seorang Maula (hamba sahaya yang dibebaskan) Rasulullah. Beliau berkebangsaan Iran. Beliau adalah sahabah Badri. Beliau dilahirkan di daerah Aus.

Berkenaan dengan kampung halaman dan asal keturunan beliau terdapat beragam riwayat. Ada yang mengatakan Farsi (فارس) yaitu Iran, ada yang mengatakan Dausi (أَرض دَوْس negeri Daus) dan ada juga yang mengatakan Makkah.

Beliau baiat tidak lama paska lahirnya Islam. Setelah mendapatkan izin hijrah, beliau pergi ke Madinah. Beliau ikut serta dengan Rasulullah (saw) dalam semua ghazwah (peperangan yang dipimpin Nabi saw) termasuk Badr.[17]

Ketika Hadhrat Abu Kabsyah hijrah ke Madinah, beliau tinggal di rumah Hadhrat Kultsum Bin Al-Hidam (كلثوم بن الهِدْم) sedangkan dalam riwayat lain dikatakan di rumah Hadhrat Sa’ad Bin Khaitsamah (سعد بن خيثمة). Hari pertama paska terpilihnya Hadhrat Umar sebagai Khalifah, Hadhrat Abu Kabsyah wafat. Itu bertepatan dengan tanggal 22 Jumadits Tsani tahun 13 Hijriyah.[18]

Berikutnya adalah Hadhrat Martsad putra Abu Martsad (مَرْثَدُ بنُ أَبي مَرْثَد). Beliau wafat pada bulan Shafar 3 Hijriyah di daerah Raji’. Beliau adalah sahabat Badri. Beliau adalah kawan Hadhrat Hamzah Bin Abdul Muthalib. Beliau ikut dengan ayah beliau dalam perang Badr. Baiat masuk Islam pada masa awal. Beliau hijrah ke Madinah sebelum perang Badr. Hadhrat Rasulullah (saw) telah menjalinkan persaudaraan antara beliau dengan Hadhrat Aus Bin Shamit (أَوس بن الصامت). Pada perang Badr beliau hadir menunggangi kuda yang bernama Sabal.

Ibnu Ishaq menulis bahwa Hadhrat Martsad (ra) merupakan komandan pasukan yang diutus Rasulullah ke daerah Raji’. Peristiwa ini terjadi pada bulan Shafar 3 Hijriyah. Sebagian orang berpendapat pasukan tersebut dipimpin oleh Hadhrat Ashim bin Tsabit (عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح).[19]

Peristiwa syahidnya beliau adalah sebagai berikut: Banu (keluarga besar) Adhal dan Qarah (عَضل والقَارة وبني لحيان) dengan berpura-pura masuk Islam lalu memohon kepada Rasulullah (saw) supaya diutus beberapa muallim untuk mengajarkan ilmu agama. Berkenaan dengan hal ini ada beragam riwayat.

Lalu dikirimlah satu kelompok dibawah pimpinan Hadhrat Martsad (ra) atau Hadhrat Asim Ra. Ketika sampai di daerah Raji’, datanglah Banu Huzail dengan menghunus pedang dan mengatakan, “Tujuan kami bukanlah untuk membunuh kalian, melainkan kami ingin menukar kalian dengan mendapatkan harta dari penduduk Makkah. Kami berjanji akan melindungi kalian.”

Atas hal itu Hadhrat Martsad, Hadhrat Khalid dan Hadhrat Ashim mengatakan, “Kami tidak percaya dengan janji kalian.” Lalu terjadilah pertarungan sampai akhirnya mereka wafat.[20]

Sahabat berikutnya adalah Hadhrat Abu Martsad (أبو مَرْثد) Kannaaz Bin Hushain Al-Ghanawi (كَنَّازُ بن حَصين الغَنوي). Beliau wafat pada 12 Hijriyah. Sebagian mengatakan bahwa nama julukan beliau adalah Abu Hashan, beliau penduduk Syria. Beliau menerima Islam pada masa awal dan pergi ke Madinah setelah mendapatkan izin untuk hijrah. Hadhrat Rasulullah (saw) telah menjalinkan persaudaraan antara beliau dengan Hadhrat Ubadah Bin Shamit.[21]

Ketika Abu Martsad (ra) dan putra beliau Hadhrat Martsad hijrah ke Madinah, keduanya tinggal di rumah Hadhrat Kultsum Bin Al-Hidam (كلثوم بن الهِدْم). Sebagian lagi berpendapat bahwa beliau berdua tinggal di rumah Hadhrat Sa’ad Bin Khaitsamah (سعد بن خيثمة). Hadhrat Abu Martsad (ra) menyertai Rasulullah dalam semua peperangan.

Dalam sejarah Hadhrat Abu Martsad (ra) mendapatkan satu kedudukan khas dimana sebelum fatah Makkah, Hadhrat Hathib Bin Abi Baltah ingin mengabarkan kepada penduduk Makkah secara diam-diam melalui surat dengan pemikiran untuk melindungi anak keturunan. Hadhrat Rasulullah mengetahui kabar tersebut, karena Allah Ta’ala telah mengabarkan kepada beliau. Lalu Rasulullah (saw) mengutus tiga orang berkendara kepada wanita yang membawa surat itu. Akhirnya ketiga orang itu mendapatkan surat itu. Diantara tiga orang pengendara itu salah satunya adalah Abu Martsad.

Hadhrat Ali meriwayatkan, “Hadhrat Rasulullah (saw) telah mengirim saya, Abu Martsad Ghanwah dan Zubair. Kami mengendarai kuda. Beliau (saw) bersabda, انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ ‘Kalian berangkatlah! Ketika kalian sampai di daerah Raudhah Khah, di sana kalian akan menjumpai seorang wanita dari kalangan orang Musyrik yang membawa surat dari Hatib bin Abi Baltah (حاطب بن ابی بلتہ) untuk orang-orang Musyrik.’”

Ini adalah riwayat dari kitab Shahih al-Bukhari.[22]

Beliau meriwayatkan satu hadits dari Rasulullah (saw). Hadits ini terdapat dalam Kitab Muslim, Kitab Baghawi dan lain-lain. Beliau meriwayatkan, “Saya mendengar Rasulullah (saw) bersabda, لاَ تَجْلِسُوا عَلَى القُبُورِ، وَلاَ تُصَلُّوا إِلَيْهَا ‘Janganlah duduk diatas kuburan dan jangan juga shalat menghadap ke kuburan.’”[23]

Beliau wafat pada zaman kekhalifahan Hadhrat Abu Bakr Siddiq, di tahun 12 Hijriyah pada usia 66 tahun.[24]

Sahabat berikutnya adalah Hadhrat Salith Bin Qais Bin Amru. Beliau wafat pada tahun 14 Hijriyah. Nama lengkap beliau adalah Hadhrat Salit Bin Qais Bin Amru Bin Ubaid Bin Malik (سَلِيط بن قَيْس بن عَمْرو بن عُبَيد بن مالك بن عَدِي بن عامر بن غَنْم بن عَديّ بن النجار، الأَنصاري الخزرجي ثم النجاري))). Paska masuk Islam, Hadhrat Salith Bin Qais dan Hadhrat Abu Salma keduanya telah menghancurkan patung berhala Adi Bin Najar dari keluarga Banu Adawi. Ketika Rasulullah (saw) hijrah ke Madinah dan beliau (saw) tengah duduk diatas unta memasuki Madinah, setiap kabilah menghendaki supaya Rasulullah (saw) berkenan tinggal di rumah mereka.

Ketika unta beliau berada di dekat rumah Banu Adi dan mereka merupakan paman Rasulullah. Karena Salma binti Amru yang merupakan ibu Abdul Muthalib (istri Hasyim bin Abdu Manaf, kakek buyut Nabi) berasal dari kabilah ini. Saat itu Hadhrat Salith Bin Qais, Abu Salith dan Usairah Bin Abu Kharijah ingin menghentikan unta Rasul. Lantas Rasulullah (saw) bersabda, خلوا سبيلها فإنها مأمورة “Lepaskan unta saya karena saat itu tengah diperintah yakni kemana Tuhan menghendaki, maka unta dengan sendirinya akan di dekat rumah itu.”[25]

Hadhrat Salith menyertai Rasulullah pada perang Badr, Uhud, Khandaq dan seluruh peperangan. Beliau syahid pada 14 Hijriyah (635 M) pada perang Jasr Abi Ubaid (جسر أبي عبيد) pada masa kekhalifahan Hadhrat Umar.[26]

Sahabat berikutnya adalah Hadhrat Mujadzdzar bin Ziyad (المُجَذَّر بن زياد) radhiyAllahu ta’ala ‘anhu yang syahid pada perang Uhud. Mujadzdzar adalah julukan beliau artinya bertubuh gemuk. Hadhrat Rasulullah telah menjalinkan persudaraan antara beliau dengan Aqil Bin Bukair. Dalam riwayat lain Rasulullah telah menjalinkan persaudaraan antara beliau dengan Hadhrat Ukkasah Bin Mihshan. Hadhrat Mujadzdzar ikut serta pada perang Badr dan Uhud.[27]

Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa Nabi Karim (Nabi nan mulia, Muhammad saw) telah melarang untuk membunuh Abul Bakhtari, karena dia telah melarang orang-orang untuk menyakiti Rasulullah (saw). Sebagai balas budinya Rasulullah (saw) melarang untuk membunuhnya. Dia sendiri tidak pernah menyakiti Rasulullah. Dia juga termasuk kedalam orang-orang yang menentang perjanjian yang ditempuh oleh Quraisy dalam menentang Banu Hasyim dan Banu Muthalib.

Hadhrat Mujadzdzar menemui Abu Bakhtari dan mengatakan, إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن قتلك “Rasulullah telah melarang kami untuk membunuhmu.”

Saat itu Abu Bakhtari ditemani seorang kawan yang datang dari Makkah bersama sama dengannya yang bernama Janadah bin Mulaihah (جنادة بن مليحة) dari Banu Lais.

Nama Abu Bakhtari adalah Ash. Abu Bakhtari bertanya, “Apa perintah mengenai kawan saya ini?”

Hadhrat Mujadzdzar mengatakan, “Demi Tuhan! Kami tidak akan melepaskan kawanmu. Rasulullah hanya memerintahkan untuk melepaskanmu saja.”

Lalu Abul Bakhtari mengatakan, لا والله إذن لأموتن أنا وهو جميعاً لا تحدث عني نساء مكة أني تركت زميلي حرصاً على الحياة “Jika kami berdua mati, maka kami akan mati bersama, saya tidak akan tahan mendengarkan para wanita Makkah akan mengatakan saya meninggalkan kawan demi menyelamatkan diri.”

Lalu mereka berdua bersiap-siap untuk bertarung dengan Hadhrat Mujadzdzar dan Hadhrat Mujadzdzar akhirnya membunuhnya.

Lalu Hadhrat Mujadzdzar menghadap Rasulullah (saw) dan mengatakan, والذي بعثك بالحق لقد جهدت عليه أن يستأسر فآتيك به فأبى إلا أن يقاتلني فقاتلني فقتلته‏ “Demi Dzat Yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, saya telah katakan padanya berkali-kali supaya biarkan saja kawannya itu ditahan dan akan saya bawa kepada Rasulullah, namun Abu Bakhtari tidak setuju sehingga dia menyerang saya, akhirnya saya membunuhnya.”[28]

Banyak anak keturunan Hadhrat Mujadzdzar di Madinah dan di Baghdad. Diriwayatkan oleh Abi Wa’izhah bahwa tiga orang yang syahid pada perang Uhud dan dikuburkan dalam satu kuburan adalah Hadhrat Mujadzdzar Bin Ziyad, Numan Bin Malik dan Ubadah Bin Khasykhasy.[29]

Namun dalam riwayat lain dikatakan juga bahwa Hadhrat Anisah Binti Adi datang ke hadapan Rasulullah (saw) dan berkata, “Ya Rasulullah, anak saya Abdullah seorang Badri telah syahid pada perang Uhud, saya berkeinginan untuk menguburkannya di dekat rumah, supaya bisa terus dekat dengannya.”

Hudhur (saw) mengizinkannya dan diputuskan juga bahwa bersama dengan Hadhrat Abdullah kawannya pun Hadhrat Mujadzdzar dikuburkan di dalam satu kuburan. Lalu kedua jenazah tersebut dibungkus dengan kain selimut diletakkan diatas unta dan dikirim ke Madinah. Abdullah gemuk sedangkan Hadhrat Mujadzdzar kurus.

Diriwayatkan bahwa keduanya seimbang diatas unta yakni berat badan keduanya sama. Orang yang menurunkan menyaksikan, orang-orang keheranan. Hadhrat Rasululah bersabda, “Amal perbuatan keduanya telah membuat keduanya seimbang.”[30]

Sahabat berikutnya adalah Hadhrat Hubab bin al-Mundzir bin al-Jamuh (الحُبَاب بن المنذر بن الجَمُوح). Beliau wafat pada masa kekhalifahan Hadhrat Umar. Hadhrat Hubab bin Mundzir menyertai Rasulullah (saw) pada perang Badr, Uhud, Khandaq dan semua peperangan lainnya. Pada perang Uhud beliau tetap bertahan bersama dengan Rasulullah (saw) dan berbaiat kematian (berjanji akan bersama beliau (saw) meski maut menjemput).[31]

Berkenaan dengan beliau, Hadhrat Mirza Basyir Ahmad (ra) menulis dalam buku Sirah Khatamun Nabiyyiin, “Tempat pasukan Muslim memasang kemah, bukan tempat yang tepat. Melihat hal itu, Hadhrat Hubab Bin Mundzir bertanya kepada beliau Saw, يا رسول الله ، أبوحي فعلت أو برأي ؟ ‘Apakah Anda memilih tempat ini atas dasar ilham dari Allah ta’ala? Atau hanya sebatas upaya yang ditempuh pasukan?’

Hadhrat Rasulullah (saw) bersabda, بَلْ هُوَ الرَّأْيُ وَالحَرْبُ وَالمَكِيدَةُ ‘Hal ini bukanlah atas dasar perintah Tuhan, jika kamu ingin memberikan musyawarah silahkan.’

Hadhrat Hubab Bin Mundzir berkata, يا رسول الله، ليس بمنزل، ولكن انهض حتى تجعل القُلُب كلها من وراء ظهرك، ثم غَور كل قليب بها إلا قليبًا واحدًا، ثم احفر عليه حوضًا، فنقاتل القوم ونشرب ولا يشربون، حتى يحكم الله بيننا وبينهم ‘Menurut hemat saya ini bukanlah tempat yang baik, akan lebih baik jika kita menempati mata air yang sangat dekat dari Quraisy dan saya tahu tempat sumber mata air itu, airnya baik dan biasanya cukup melimpah.’

Hadhrat Rasulullah (saw) menyukai usulan tersebut. Karena Quraisy memasang kemahnya pada bukit kecil, untuk itu kawasan sumber mata air tersebut kosong, lalu pasukan Muslim menempati kawasan itu. Namun seperti yang diisyaratkan oleh Al-Quran saat itu airnya tidak banyak dan umat Muslim merasakan kurangnya air. Begitu juga lembah yang mengarah ke kawasan pasukan Muslim tidaklah bagus kondisinya, karena sangat berpasir yang menyebabkan kaki masuk. Lalu bagaimana karunia Tuhan, saat itu turun hujan sehingga pasukan Muslim dapat membuat longkang-longkang untuk menampung air dan manfaat lain dari hujan adalah pasir menjadi padat sehingga kaki tidak terperosok ke dalamnya. Sebaliknya di area pihak musuh mulai, hujan menyebabkan becek dan air di area itu menjadi kotor.[32]

Hadhrat Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Hadhrat Jibril turun kepada Rasulullah (saw) dan bersabda, الرّأيُ ما أشار به الحُباب بن المنذر ‘Musyawarah yang diberikan Hubab Bin Mundzir adalah benar.’

Rasulullah (saw) bersabda, قَدْ أَشَرْتَ بِالرَّأْيِ ”Wahai Hubab kamu telah memberikan ide yang cerdas.” Pada perang Badr panji Khazraj berada di tangan Hadhrat Hubab Bin Mundzir. Ketika ikut perang Badr usia Hadhrat Hubab Bin Mundzir adalah 33 tahun.[33]

Berkenaan dengan beliau, Hadhrat Mirza Basyir Ahmad lebih lanjut menulis dalam buku Sirah Khatamun Nabiyyin, “Ketika Rasulullah (saw) mendapatkan kabar pasukan Quraisy telah mendekat, beliau mengutus sahabat beliau Hadhrat Hubab Bin Mundzir untuk mencari info jumlah pasukan musuh dan kekuatan mereka. Beliau (saw) menegaskan kepada sahabat tersebut jika musuh tangguh dan menimbulkan ancaman bagi pihak Muslim, maka sekembalinya nanti janganlah mengabarkannya di hadapan pasukan Muslim, melainkan kabarkanlah secara terpisah, supaya jangan menimbulkan sejenis kegentaran dalam diri pasukan Muslim. Hubab berangkat secara diam-diam dan dengan cekatan beliau kembali tidak lama kemudian lalu mengabarkan seluruh kondisi tersebut kepada Rasulullah.”[34]

Yahya Bin Saad meriwayatkan bahwa pada kesempatan Yaumu Quraidhah dan Yaumun Nadhir, ketika Hadhrat Rasulullah (saw) meminta masukan dari orang-orang, lalu Hadhrat Hubab bin Mundzir berdiri dan mengatakan, ”Pendapat saya adalah kita hendaknya membuat kemah diantara dua tempat yakni posisi yang sangat dekat dengan mereka, supaya dapat mengetahui keadaan di sana dan dapat melakukan pengawasan dengan baik.”

Lalu Rasulullah (saw) melaksanakan usulan beliau itu. Hadhrat Hubab bin Mundzir wafat pada masa kekhalifahan Hadhrat Umar.[35]

Paska kewafatan Rasulullah, bagaimana Hadhrat Abu Bakr dapat mengendalikan keadaan umat Muslim pada saat itu. Kejadiannya sebagai berikut, Hadhrat Abu Bakr menyampaikan ceramah pujian dan bersabda, أَلاَ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَىٌّ لاَ يَمُوتُ

‘Perhatikanlah, siapa yang menyembah Muhammad, ingatlah Muhammad telah wafat. Siapa yang menyembah Allah, ingatlah Allah Maha Hidup, tidak pernah mati.’

Lalu Hadhrat Abu Bakr membacakan ayat, إنك ميت وإنهم ميتون Innaka mayyitun wa innahum mayyituun yakni kalian akan mati dan mereka pun akan mati. (Surah az-Zumar, 39:31)

Beliau lalu membacakan ayat, وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين Artinya, ‘Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya rasul-rasul. Apakah Jika dia wafat atau dibunuh kamu akan berpaling? Barangsiapa yang berpaling, maka ia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikitpun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.’ (Surah Ali Imran, 3:145)

Sulaiman mengatakan bahwa mendengar hal itu orang-orang begitu menangis tersedu-sedu lalu kaum Anshar berkumpul di Saqifah (pendopo atau balairung) milik Bani Sa’idah (سقيفة بني ساعدة) mengelilingi Hadhrat Saad Bin Ubadah lalu mereka mengatakan, منا أمير ومنكم أمير ‘Harus ada satu Amir dari kalangan kami dan satu lagi dari antara kalian.’[36]

Hadhrat Abu Bakr, Hadhrat Umar Bin Khatab dan Hadhrat Abu Ubaidah Bin Al-Jarah pergi ke tempat itu. Hadhrat Umar mengatakan bahwa Hadhrat Abu Bakr menyuruhnya diam (atau mendiamkannya).

Hadhrat Umar mengatakan, ‘Demi Allah! Apa yang ingin saya katakan karena saya telah mempersiapkan ceramah yang saya sukai. Saya khawatir Hadhrat Abu Bakr tidak akan sampai pada poin tersebut yakni khawatir tidak akan berbicara sebagai mana mestinya. Setelah Hadhrat Abu Bakr berceramah dan ceramah beliau sedemikian istimewa yang dari sisi balaghah paling baik dari ceramah-ceramah lain. Pada permulaan ceramahnya Hadhrat Abu Bakr mengatakan, نحن الأمراء وأنتم الوزراء nahnu al-umaraa-u wa antum al-wuzaraa-u. ‘Dari kami-lah para pemimpin, sedangkan kalian adalah para waziir (menteri).’

Hadhrat Hubab Bin Mundzir mengatakan, ‘Sama sekali tidak.’ – Saya jelaskan di sini karena pada peristiwa ini terdapat Hadhrat Hubab Bin Mundzir. – Mendengar hal itu Hadhrat Hubab Bin Mundzir berkata, لاَ وَاللَّهِ لاَ نَفْعَلُ، مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ ‘Sama sekali tidak, demi Tuhan! Sama sekali tidak. Demi Tuhan! Kami tidak akan berbuat demikian. minnaa Amiirun wa minkum Amiirun – Satu Amir dari kalangan kami dan satu Amir dari kalangan kalian.’ Artinya, Amir dari kalangan Quraisy ada, begitu juga dari kalangan Anshar.

Hadhrat Abu Bakr (ra) berkata, لاَ، وَلَكِنَّا الأُمَرَاءُ وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاءُ هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ دَارًا، وَأَعْرَبُهُمْ أَحْسَابًا ‏ ‘Tidak! Dari kami-lah para pemimpin, sedangkan kalian adalah para waziir (menteri). Sebab, dari segi tempat tinggal, orang-orang Quraisy berkedudukan sebagai pusat bangsa Arab. Sedangkan dari sisi garis keturunan, Quraisy adalah yang termulia diantara bangsa Arab, فَبَايِعُوا عُمَرَ أَوْ أَبَا عُبَيْدَةَ untuk itu baiatlah kalian kepada Umar atau kepada Abu Ubaidah.’[37]

Hadhrat Umar mengatakan, بَلْ نُبَايِعُكَ أَنْتَ، فَأَنْتَ سَيِّدُنَا وَخَيْرُنَا وَأَحَبُّنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏ ‘Tidak, kami justru akan baiat kepada Anda (Hadhat Abu Bakr), karena anda adalah pemimpin kami dan yang paling baik dari antara kami dan yang paling dicintai oleh Rasulullah (saw) diantara kami.’

فَأَخَذَ عُمَرُ بِيَدِهِ فَبَايَعَهُ، وَبَايَعَهُ النَّاسُ Setelah mengatakan itu Hadhrat Umar memegang tangan Hadhrat Abu Bakr dan baiat pada beliau, begitu juga yang lainnya. Akhirnya pada saat itu orang-orang baiat kepada Hadhrat Abu Bakr.[38]

Diriwayatkan oleh Hadhrat Hubab Bin Mundzir, ونزل جبريل عليه الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم فقال “Hadhrat Jibril datang ke hadapan Hadhrat Rasulullah (saw) dan berkata, أي الأمرين أحب إليك تكون في دنياك مع أصحابك أو ترد على ربك فيما وعدك من جنات النعيم من الحور العين والنعيم المقيم وما اشتهت نفسك وما قرت به عينيك ‘Diantara dua hal, mana yang lebih Anda sukai yakni apakah Anda tinggal di dunia ini dengan para sahabat ataukah kembali kepada Tuhan disertai dengan janji yang telah Dia janjikan kepada Anda perihal nikmat abadi yang terdapat dalam surga kenikmatan dan kenikmatan abadi? Dan dijanjikan juga apa yang Anda sukai dan yang membuat mata anda sejuk.’

 Atas pertanyaan itu Hadhrat Rasulullah (saw) bertanya kepada para sahabat, ‘Saran apa yang kalian berikan?’

Lalu sahabat berkata, يا رسول الله تكون معنا أحب إلينا وتخبرنا بعورات عدونا وتدعو الله لينصرنا عليهم وتخبرنا من خبر السماء ‘Ya Rasul Allah! Kami lebih memilih supaya anda tetap bersama kami, mengabarkan kepada kami perihal kelemahan musuh dan anda berdoa kepada Allah supaya Allah menolong kami dalam melawan musuh dan juga anda mengabarkan kepada kami perihal kabar kabar samawi.’

Mendengar hal itu, sambil melihat ke arah saya (Hubab Bin Mundzir), Rasulullah (saw) bersabda, ما لك لا تتكلم يا حباب ‘Apa yang terjadi denganmu, kenapa tidak berbicara, diam saja.’

Saya mengatakan, يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر حيث اختار لك ربك ‘Ya Rasul Allah, pilihlah apa yang Tuhan pilih untuk Anda.’ Rasulullah (saw) menyukai apa yang saya katakan.”[39]

Sahabat berikutnya adalah Hadhrat Rifa’at Bin Rafi Bin Malik Bin Ajlan (رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان). Beliau pun adalah sahabat Anshar, wafat pada masa permulaan kepemimpinan Hadhrat Amir Muawiyah. Julukan Hadhrat Rifa’at adalah Abu Muadz. Ibu beliau bernama Ummi Malik Binti Ubay Bin Salul (أم مالك بنت أبَي ابن سلول), yakni saudari Abdullah bin Ubay bin Salul pemimpin orang munafik.

Beliau ikut serta pada baiat Aqabah. Beliau menyertai Rasulullah (saw) pada perang Badr, Uhud, Khandaq, baiat Ridwan dan seluruh Ghazwah (peperangan). Beliau memiliki dua saudara yakni Khallad Bin Rafi (خلاد بن رافع) dan Malik bin Rafi (مالک بن رافع) yang mana keduanya ikut juga dalam perang Badr.[40]

Hadhrat Mu’adz meriwayatkan dari ayah beliau Hadhrat Rifa’at bin Rafi dan ayah beliau (Rafi’ bin Malik) pun adalah sahabat Badr (اہل بدر) juga. Beliau mengatakan, جاء جبريل إلى النبي صَلَّى الله عليه وسلم فقال Jibril datang kepada Rasulullah (saw) mengatakan, ما تعدون أهل بدر فيكم؟ ‘Kedudukan apa yang Anda berikan kepada umat Muslim yang ikut serta pada perang Badr?’ Beliau (saw) menjawab, “مِنْ أَفْضَلِ المُسْلِمِينَ”، أو كلمة نحوها Muslim terbaik atau bersabda sejenis itu.

Hadhrat Jibril as mengatakan, وكذلك من شهدها من الملائكة ‘Begitu jugalah yang paling afdhal di kalangan Malaikat adalah yang ikut pada perang Badr.’ Ini adalah riwayat Bukhari.[41]

Seperti apa keikutan Malaikat dalam perang? Hadhrat Sayyid Zainul Abidin Syah Sahib menulis syarh (penjelasan dan tafsir) atas Kitab al-Bukhari sebagai berikut: “Allah Ta’ala berfirman dalam Al Quran, إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ‘Idz yuhi Rabbuka ilal malaaikati innii ma’akum fatsabbituun alladziina aamanuu sa-ulqii fii quluubil ladziina kafarur ru’ba fadhribuu fauqal a’naaqi wadhribuu minhum kulla banaan.’ – “Ketika Tuhan engkau mewahyukan kepada malaikat-malaikat, ‘Sesungguhnya Aku beserta kamu; maka teguhkanlah orang-orang yang beriman. Aku akan memasukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang yang ingkar. Maka, pukullah pada leher mereka dan pukullah pada tiap ruas jari mereka.’” (Surah al-Anfaal, 8:13)

Makna dari Dharbul a’naaq (ضرب الاعناق), Dharbur riqaab (ضرب الرکاب) dan dharbu kulla banaan (ضرب کل بنان) adalah serangan dahsyat yang mana tepat pada sasaran. Ada beberapa riwayat yang mirip dengan itu. Sayyid Zainul Abidin Syah sahib menjelaskan, “Pada riwayat-riwayat ini berkenaan dengan ini dan menyebutkan kesaksian akan keberadaan para malaikat mengandung penjelasan bahwa keberadaan mereka ialah dalam corak kasyaf dan peperangan malaikat pun dalam corak kasyaf yang sesuai dengan kondisi para malaikat itu.”

(Dalam hal ini para malaikat dalam peperangan tidaklah menggunakan panah atau pedang.)

“Begitu juga para malaikat disaksikan dengan pandangan Basyirah dan ruhaniyah, bukan mata jasmani. Sebagaimana Nabi (saw) pun menyaksikan, begitu juga para sahabat dan para waliyullah.”

(Bagaimana perang yang dilakukan oleh para malaikat?)

“Termasuk bagaimana keikutsertaan mereka di dalamnya.”

Syah sahib menjelaskan hal tersebut, “Peristiwa Nakhlah menyebabkan kemarahan yang tak dapat terkendalikan dan naik pitamnya para pemuka Quraisy. Kejadian inilah yang menjadi penyebab peperangan setelahnya yang dengannya taqdir Ilahi terkait kehancuran Quraisy tergenapi. Cara yang dilakukan para malaikat berbeda dengan yang kita lakukan. Artinya, cara berperang malaikat berbeda dengan manusia.

Kawasan yang ditempati pihak musuh dalam perang Badr becek dan berada di ketinggian, sedangkan Nabi yang mulia (saw) turun di lembah yang lebih rendah, pihak musuh tidak mengetahui jumlah sahabat yang sedikit, turunnya hujan yang disertai badai angin, tepatnya setiap panah pasukan Muslim mengenai sasaran musuh, pihak musuh diliputi kegelisahan sedangkan sahabat berperang dengan percaya diri dan teguh; ini semua merupakan mukjizat campur tangan para malaikat yang mana hal itu dikabarkan oleh Allah ta’ala kepada Rasulullah (saw) dalam kalimat, إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ Idz tastaghitsuuna rabbakum fastajaaba lakum innii mumiddukum bialfin minal malaaikati murdifiin – “Dan ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhan-mu, lalu Dia mengabulkan doamu, ‘Sesungguhnya Aku akan menolong kamu dengan seribu malaikat berlapis-lapis.’” (Surah al-Anfal, 8:10)

Berkat pengabulan doa Nabi saw, sarana-sarana lahiriah pun bergerak. Kita lihat dalam pergerakan ini tampak satu mata rantai yang ajaib. Dengan memandang secara utuh pada bagian itu nampak lasykar malaikat bekerja menyelesaikan semua hal tanpa hiruk-pikuk dan sorak-sorai. Siapakah yang melindungi Hadhrat Rasulullah (saw) pada saat-saat genting ketika keluar dari Makkah sehingga beliau aman dan damai? Siapakah yang membuat penduduk Makkah lalai akan hal terjadi itu? Dan setelah rombongan pasukan Quraisy telah sampai di gua Tsur, siapakah yang membuat mereka gagal dan kembali dari pemburuan Rasulullah? Siapakah yang telah mengantarkan Rasulullah (saw) dengan selamat ke Madinah Munawwarah yang kemudian menjadi markas kemajuan Islam.

Setelah hijrahnya Nabi dan para Sahabat, Hadhrat Abbas ibn Abdul Muththalib (saudara Abdullah ibn Abdul Muththalib, ayah Nabi) yang berada di Makkah dalam keadaan musyrik dan bersimpatik kepada Rasulullah (saw) terus menginformasikan perihal rencana buruk orang-orang Quraisy di Makkah kepada Rasulullah (saw) di Madinah. Itu artinya, satu bagian campur tangan Malaikat melalui perantaraan Hadhrat Abbas. Demikianlah para malaikat bekerja. Di balik semua peristiwa tersebut terdapat campur tangan Malaikat yang bekerja. Kisah di balik peperangan Hadhrat (saw) dan kemenangan telah menjadi tafsir ayat al-Quran yang menambah keimanan sebagai berikut, أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ innii mumiddukum bi-alfin minal malaaikati murdifiin.”

Lalu Syah Sahib menulis lebih lanjut berkata, “Secara rutin saya telah mendapatkan pelajaran Kitab Hadis Shahih al-Bukhari dari Hadhrat Khalifah Awwal, Maulana Nuruddin Sahib Ra. Begitu juga ilmu Al-Quran. Hadhrat Khalifatul Masih Awwal biasa bersabda mengenai Malaikat, ‘Nuruddin juga mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan malaikat Allah. Nizam Malaikat merupakan nizam yang sangat luas.’

Dari antara potensi-potensi dan keahlian-keahlian manusia telah ditetapkan malaikat untuk setiap potensi dan keahliannya. Jika daya penglihatan untuk melihat, daya pendengaran untuk mendengar, daya sentuh untuk menyentuh, daya akal untuk merasa, daya fikir untuk merenungkan tidak disertai bantuan malaikat dan keselarasan maka potensi potensi itu akan sia sia bahkan merugikan. Semua kemampuan dan potensi manusiawi dapat bermanfaat atas bantuan malaikat.

Anak panah, peluru atau perkiraan akan tepat mengenai sasaran jika akal dan perasaan stabil dan jika prediksi jarak tepat. Jika kesadaran sedang berada tepat pada tempatnya dan daya hati stabil, maka anak panah tidak akan meleset.’”

Beliau menulis, “Khalifah Awwal selalu bersabda, ‘Telah ditetapkan bahwa Malaikat menyertai setiap potensi mental dan jasmani. Jalinannya dengan setiap potensi manusia lebih kurang terdapat dalam berbagai kondisi kufur dan iman. Quran Majid menyebutkan jumlah malaikat yang ikut pada perang Badr sebanyak tiga ribu sedangkan pada perang Uhud 5 ribu. Perbedaan jumlah ini disebabkan perbedaan keadaan dan tugas.’

Pada perang Badr jumlah musuh kurang sedangkan pada perang Uhud banyak dan resikonya pun lebih besar untuk itu dijanjikan untuk menurunkan penjagaan malaikat dalam jumlah lebih banyak. Dia berfirman, وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ Wa man nashru illaa min indillaahil aziizil hakim. (Surah al-Anfal, 8:11) yang artinya, penampakan pertolongan yang dijanjikan dari Allah Ta’ala terkait erat dengan sifat kegagahan dan kebijaksanaan Allah Ta’ala. Kedua sifat ini menuntut tadbir (rencana dan upaya) yang baik, kemenangan sempurna dan istiqamah. Yang di dalamnya segenap cakupan sarana bantuan satu sama lain saling berkaitan. Di dalamnya terdapat mata rantai dan keberlangsungan dan itu semua dikokohkan dengan tadbir Ilahi yang abadi.’”[42]

Ini semua merupakan kedalaman ilmu yang Allah firmankan berkenaan dengan berperangnya para malaikat Allah bahwa Allah mengutus para malaikat untuk berperang bukan berarti malaikat sendiri berperang secara langsung. Bahkan, sebagian orang berpendapat riwayat-riwayat yang di dalamnya dijelaskan orang yang diserang oleh Malaikat atau yang dilukai oleh malaikat, tanda lukanya berbeda sedangkan orang yang dilukai oleh Sahabat Nabi mempunyai tanda luka yang berbeda juga.[43]

Pendapat seperti itu adalah keliru. Hal yang sebenarnya ialah para malaikat memberikan petunjuk yang benar pada potensi manusiawi dan dalam menggunakan kekuatan kemanusiaan dengan benar. Ketika itu tengah terjadi dari malaikat, berarti itulah yang dimaksud dengan berperangnya malaikat.

Hadhrat Yahya meriwayatkan dari Muadz Bin Rifa’at bin Rafi. Hadhrat Rifa’at adalah salah seorang pejuang perang Badr sedangkan ayah beliau, Hadhrat Rafi yang ikut pada baiat Aqabah. Hadhrat Rafi mengatakan kepada putranya Hadhrat Rifa,

عَنْ يَحْيَى عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ وَكَانَ رِفَاعَةُ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ وَكَانَ رَافِعٌ مِنْ أَهْلِ الْعَقَبَةِ فَكَانَ يَقُولُ لِابْنِهِ مَا يَسُرُّنِي أَنِّي شَهِدْتُ بَدْرًا بِالْعَقَبَةِ “Yang membahagiakan saya bukanlah status sebagai orang yang ikut pada baiat Aqabah melainkan status sebagai pasukan Badr.”[44] Artinya, status keikutsertaan pada perang Badr merupakan satu kehormatan yang besar bagi beliau.

Hadhrat Rifa’at Bin Rafi ikut menyertai Hadhrat Ali pada peperangan Jamal dan Siffin (شهد رفاعة بن رافع مع عليّ الجملَ وصِفْين). Berdasarkan satu riwayat, ketika Hadhrat Thalhah dan Hadhrat Zubair berangkat ke Bashrah bersama dengan lasykar pasukan, maka istri Hadhrat Abbas bin Abdul Muththalib, Ummul Fadhal binti Harits mengabarkan keberangkatan mereka kepada Hadhrat Ali.

Hadhrat Ali mengatakan, العجب‏!‏ وثب الناس على عثمان فقتلوه، وبايعوني غير مكرهين، وبايعني طلحة والزبير وقد خرجا إلى العراق بالجيش‏!‏ “Sangat mengherankan, orang-orang yang menyerang Hadhrat Utsman dan mensyahidkan beliau lalu tanpa segan baiat kepada saya padahal saya tidak pernah memaksa mereka untuk baiat. Orang-orang pun berbaiat kepada saya, termasuk Thalhah dan az-Zubair dan sekarang menuju Iraq bersama dengan pasukan.”[45]

Atas hal itu Hadhrat Rifa’at Bin Rafi’ mengatakan, إنّ الله لما قبض رسولَه صَلَّى الله عليه وسلم ظَنَنّا أنّا أحقّ النّاسِ بهذا الأمر لنُصْرَتنا الرّسول ومكاننا من الدِّين، فقلتم‏: “Ketika Rasulullah (saw) wafat, kami beranggapan kelompok kami, Anshar lebih berhak untuk menjadi Khalifah karena kami telah membantu Rasulullah (saw) dan kedudukan kami tinggi dalam agama.

Namun kalian mengatakan, نحن المهاجرونَ الأوّلون وأولياءُ رَسُولِ اللَّهِ الأقْرَبون، وإنا نذكّركم الله أن تُنَازعونا مقامَه في النّاس ‘Kami para Muhajirin adalah yang awwalin (lebih dulu masuk Islam), lebih utama dan kami adalah kawan lebih dekat dan kerabat Rasulullah. Kami mengingatkan kalian demi Allah supaya kalian jangan menjadi penghalang bagi kami untuk menjadi penerus Rasulullah.’

فخليناكم والأمر، فأنتم أعلم، وما كان بينكم، Kalian mengetahui dengan baik saat itu kami (Anshar, orang-orang Madinah) telah membiarkan kalian (orang-orang Makkah) dan juga urusan itu (Khilafat), lantas kami tidak mempermasalahkannya, kami baiat kepada Khalifah yang bukan dari kalangan kami dan kami jalani dengan ketaatan sepenuhnya.

غير أنا لما رأينا الحقَّ معمولًا به، والكتابَ متَّبعًا، والسنّةَ قائمة رضِينا. Penyebabnya adalah ketika kami menyaksikan bahwa kebenaran diamalkan, kitab Allah diikuti, sunnah Rasul ditegakkan maka tidak ada cara lain bagi kami selain menyetujuinya. Kami pun ridha.

ولم يكن لنا إلا ذَلِكَ Apalagi yang kami inginkan selain dari itu?

فلما رأينا الأثَرة أنْكَرْنا لرضا الله عزّ وجل Demi ridha Allah ‘azza wa jalla, kami abaikan hal-hal lainnya.

ثم بايعناك ولم نَأْلُ، وقد خَالفك مَنْ أنت في أنفسنا خيْرٌ منه وأرضى، فمُرْنا بأمرك Lalu, kami baiat kepada Anda dan tidak berpaling. Sekarang mereka bertentangan dengan Anda padahal Anda lebih baik dari mereka dan lebih dicintai. Untuk itu Anda perintahlah kami.”

Ketika itu datanglah Hijaj Bin Ghaziyah al-Anshari (الحجاج بن غزية الأنصاري) dan mengatakan (dalam corak rajaz atau sajak), يا أميرَ المؤمنين دَرَاكَهَا دَرَاكَها قَبْلَ الفَوْتْ لَا وَأَلَتْ نَفْسِيَ إِنْ خِفْتُ المَوْتْ ‘Wahai Amirul Mukminiin, hendaknya masalah ini diselesaikan sebelum ini (dengan segera), kesempatan yang lepas dari genggaman membuat jiwa saya tidak bisa tenang kecuali jika saya takut pada kematian.

يا معشر الأنصار، انصروا أمير المؤمنين آخرًا كما نصرتم رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أولا، Wahai orang-orang Anshar! Bantu Amirul Mukminiin untuk kedua kalinya sebagaimana kalian telah membantu Rasulullah (saw) dulu. إن الآخرة لشبيهة بالأولى ألا إن الأولى أفضلهما Demi Tuhan, bantuan kedua ini seperti halnya bantuan yang pertama, hanya saja bantuan pertama lebih afdhal dari antara keduanya.’[46]

Beliau wafat pada masa awal pemerintahan Amir Muawiyah.[47]

Berkenaan dengan kisah-kisah para sahabat pada khotbah Jumat yang lalu saya ingin menyampaikan penjelasan lebih perihal satu peristiwa yakni pada Jumat yang lalu dijelaskan mengenai Hadhrat Ammar bahwa Hadhrat Amru ibn al-Ash mengungkapkan kesedihan dan kekhawatiran yang dalam pada saat kewafatan Hadhrat Ammar Bin Yasir, karena beliau mendengar Rasulullah (saw) pernah bersabda bahwa Ammar Bin Yasir akan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Hadhrat Amru khawatir karena saat itu beliau berada di pihak Amir Muawiyah dan pasukan Amir Muawiyah-lah yang mensyahidkan Hadhrat Ammar Bin Yasir.[48]

Sebagian orang mempertanyakan, “Jika memang Amir Muawiyah berada di pihak pemberontak, lantas kenapa namanya disebut dengan hormat? Dan beliau pun mendapatkan satu kedudukan dalam literatur Jemaat.”

Pertama, bukanlah tugas kita untuk mengatakan perihal kedudukan para sahabat bahwa sahabat yang ini akan diampuni atau tidak. Kesalahpahaman apa pun atau kesalahan apa pun yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut, urusannya adalah dengan Allah ta’ala. Hukuman atas hal itu pun dirasakan umat Muslim. Pertanyaan seperti ini muncul di benak orang yang hidup pada zaman itu. Untuk menjauhkan kegelisahan tersebut mereka pasti berdoa, “Apa yang telah terjadi ini? Artinya, pihak ini pun sahabat dan pihak kedua pun sahabat namun keduanya saling bertentangan.” Mereka pun pasti meminta petunjuk dari Allah Ta’ala dan Allah Ta’ala memberikan petunjuknya kepada mereka.

Sebagaimana diriwayatkan Abu Waa-il (أبي وائل) kemudian dari (عن إبراهيم مولى صخير) sebagai berikut, رَأَى فِي الْمَنَامِ أَبُو مَيْسَرَةَ عَمْرَو بْنَ شُرَحْبِيلَ Amru ibn Syurahbil Abu Maisarah – (وكان من أفاضل أصحاب عبد الله) yang merupakan murid hebat Hadhrat Abdullah Bin Mas’ud – pernah bermimpi. Dalam mimpi itu ia melihat sebidang kebun yang hijau. Di kebun itu terdapat beberapa kemah diantaranya milik Hadhrat Ammar Bin Yasir (berpihak kepada Hadhrat Ali) dan ada juga beberapa kemah lainnya yang diantaranya terdapat Dzul Kalaa [dan حَوْشَبٍ Khausyab yang berpihak kepada Muawiyah]. Lantas Abu Maisarah bertanya, سبحان الله وقد قتل بعضهم بعضا “SubhanaLlah! Bagaimana bisa terjadi seperti ini, karena mereka saling berperang dulunya?”

Beliau mendapat jawaban yang mengatakan, إِنَّهُمْ لَقُوا اللَّهَ فَوَجَدُوهُ وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ ‘innahum wajaduLlaha fa-wajaduHu wasi’al maghfirah.’ – “Mereka mendapati Tuhan sebagai Dzat yang Maha Luas dalam pengampunan yakni Maha Pengampun. Untuk itu mereka bersama-sama di kebun surga itu.”[49]

Dengan demikian, pada masa sekarang, serahkanlah urusan ini kepada Allah Ta’ala. Bukan tugas kita untuk memberikan tempat akan hal tersebut di dalam hati. Sebab, bila memberikan tempat hal-hal tersebut di dalam hati, semakin bertambah jarak di dalam hati dan semakin tercipta perpecahan di kalangan umat Islam sehingga kita saksikan sendiri akibatnya. Hal ini pun menjadi pelajaran bagi kita semua yaitu bukannya memberikan ruang di dalam hati untuk hal-hal tersebut, melainkah teguhkanlah dalam persatuan.

Pernah saya sampaikan rujukan dari Hadhrat Mushlih Mau’ud (ra) perihal suatu peristiwa terkait Amir Muawiyah, ada yang menulis kepada saya dari negeri Arab, “Amir Muawiyah adalah kelompok pemberontak dan pembunuh bahkan pemimpin mereka, lantas kenapa Hudhur menyebut namanya dengan begitu hormat?”

Maka riwayat mimpi tersebut yang baru saya sampaikan dapat menjadi jawaban yang cukup bagi beliau bahwa ampunan dan rahmat Tuhan Maha luas. Kita harus menjaga urusan kita dan mengislah diri sendiri daripada memikirkan dan mengata ngatakan perihal mereka.

Hadhrat Masih Mau’ud علیہ الصلوۃ والسلام (as) dalam beberapa tempat menyampaikan kalimat pujian kepada Amir Muawiyah.[50]

Dengan demikian, bukannya mengata-ngatai atas kesalahan-kesalahan mereka, justru kita harus mengambil pelajaran dari mereka.

Berkenaan dengan Hadhrat Amir Muawiyah diriwayatkan ketika Hadhrat Ali (ra) terlibat perang dengan Amir Muawiyah dan pertentangan semakin meluas, saat itu seorang raja Kristen (Kaisar Romawi Timur) mengatakan, “Keadaan umat Muslim semakin lemah saat ini, sehingga saya (raja tersebut) ingin menyerang umat Muslim.”

Setelah mendengar kabar hal tersebut, Hadhrat Muawiyah mengatakan kepada sang raja [melalui utusan dan surat], “Jika kamu berpikiran seperti itu, ingatlah jika kamu menyerang mereka, akulah jenderal pertama yang berperang di bawah panji Hadhrat Ali yang akan berperang melawanmu dari pihak beliau. Untuk itu sadarlah.”[51]

Demikianlah maqom (kedudukan) mereka. Semoga Allah Ta’ala memberikan taufik kepada kita supaya kita selalu bersatu dan tetap teguh dalam kesatuan dan terus meningkat dalam kebaikan. [Aamiin].

[1] Asadul Ghabah fi Ma’rifatish Shahaabah (أسد الغابة), jilid 4, h. 64-65, Subai’ ibn Qais, terbitan Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, 1996; Ath-Thabaqaat al-Kubra karya Ibn Sa’ad. (الطبقات الكبرى لابن سعد), jilid 3, h. 403, Subai’ ibn Qais, terbitan Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, 1990. l-Isti’aab الاستيعاب في معرفة الأصحاب

[2] Asadul Ghabah fi Ma’rifatish Shahaabah (أسد الغابة), jilid 1, h. 305, Unais ibn Qatadah, terbitan Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, 1996; Ath-Thabaqaat al-Kubra karya Ibn Sa’ad. (الطبقات الكبرى لابن سعد), jilid 3, h. 353, Unais ibn Qatadah, terbitan Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, 1990.

[3] Al-Ishabah (الإصابة في تمييز الصحابة) Al-Ishabah fi tamyizish shahabah, Unais ibn Qatadah, terbitan Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, 1995.

[4] Asadul Ghabah fi Ma’rifatish Shahaabah (أسد الغابة), jilid 5, h. 251, Mulail ibn Wabrah, terbitan Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, 1996.

[5] Ath-Thabaqaat al-Kubra karya Ibn Sa’ad. (الطبقات الكبرى لابن سعد), jilid 3, h. 416, Mulail ibn Wabrah, terbitan Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, 1990.

[6] Al-Ikmaal fi raf’il irtibaab ‘an murtalif jilid 7, h. 222, bab mulkaan wa mulkaan wa baab Mulail wa Malik, terbitan Maktabah asy-Syaamilah; Ath-Thabaqat al-Kabir (الطبقات الكبير).

[7] Asadul Ghabah fi Ma’rifatish Shahaabah (أسد الغابة), jilid 5, h. 346, Naufal Bin Abdullah Bin Tsa’labah, terbitan Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, 1996; Ath-Thabaqaat al-Kubra karya Ibn Sa’ad. (الطبقات الكبرى لابن سعد), jilid 3, h. 415, Naufal Bin Abdullah Bin Tsa’labah, terbitan Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, 1990.

[8] Ath-Thabaqaat al-Kubra karya Ibn Sa’ad. (الطبقات الكبرى لابن سعد), jilid 3, h. 377, Rabi’ah ibn Amru, terbitan Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, 1990; Al-Ishabah fi tamyizish shahabah, jilid 2, h. 392, Rabi’ah ibn Amru, terbitan Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, 1995.

[9] Asadul Ghabah fi Ma’rifatish Shahaabah (أسد الغابة)

[10] Ath-Thabaqaat al-Kubra karya Ibn Sa’ad. (الطبقات الكبرى لابن سعد), jilid 3, h. 432, Yazid ibn al-Mundzir, terbitan Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, 1990; Asadul Ghabah fi Ma’rifatish Shahaabah (أسد الغابة), jilid 5, h. 473, Yazid ibn al-Mundzir, terbitan Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, 1996.

[11] Al-Isti’aab (الاستيعاب في معرفة الأصحاب)

[12] Asadul Ghabah fi Ma’rifatish Shahaabah (أسد الغابة), jilid 1, h. 649, Kharijah ibn al-Mundzir, terbitan Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, 1996; Al-Ishabah fi tamyizish shahaabah, jilid 1, h. 704, Haritsah ib Humair, Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, 1995

[13] Al-Ishabah fi tamyizish shahabah, jilid 3, h. 34, Suraqah ibn Amru, terbitan Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, 1995. Ath-Thabaqaat al-Kubra karya Ibn Sa’ad. (الطبقات الكبرى لابن سعد), jilid 3, h. 393, Suraqah ibn Amru, terbitan Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, 1990. Al-Isti’aab fi ma’rifatil ashhaab (الاستيعاب في معرفة الأصحاب), jilid 2, h. 580, harf sin, Suraqah ibn Amru, penerbit Darul Jeil, Beirut, 1992. Uyuunul Atsar fi funuunil Maghazi wasy Syamaail was Siyar (عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير), jilid 1, h. 233, bab persaudaraan (muwakhat), Darul Qalam, Beirut, 1993.

[14] Ath-Thabaqaat al-Kubra karya Ibn Sa’ad. (الطبقات الكبرى لابن سعد), jilid 3, h. 403, Ubadah ibn Qais, terbitan Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, 1990; Asadul Ghabah fi Ma’rifatish Shahaabah (أسد الغابة), jilid 3, h. 154, Ubadah ibn Qais, terbitan Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, 1996.

[15] Ath-Thabaqaat al-Kubra karya Ibn Sa’ad. (الطبقات الكبرى لابن سعد), jilid 3, h. 364, Abu Dhayyah bin Tsabit bin Numan, terbitan Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, 1990; Asadul Ghabah fi Ma’rifatish Shahaabah (أسد الغابة), jilid 6, h. 175, Abu Dhayyah bin Tsabit bin Numan, terbitan Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, 1996.

[16] Asadul Ghabah fi Ma’rifatish Shahaabah (أسد الغابة), jilid 1, h. 301, Anasah, terbitan Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, 1996. Al-Ishabah fi tamyizish shahabah, jilid 1, h. 283, Anasah, maula Rasulullah, terbitan Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, 1995. Siyarush Shahaabah karya Syah Mu’inuddin (Moinuddeen) Ahmad an-Nadvi, bagian dua halaman 587, terbitan Dar Isya’at, Karachi.

[17] Siyarush Shahaabah karya Syah Mu’inuddin (Moinuddeen) Ahmad an-Nadvi, bagian dua halaman 579, terbitan Dar Isya’at, Karachi; Al-Ishabah fi tamyizish shahabah, jilid 7, h. 284, Abu Kabsyah, terbitan Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, 1995.

[18] Ath-Thabaqaat al-Kubra karya Ibn Sa’ad. (الطبقات الكبرى لابن سعد), jilid 3, h. 36, Abu Kabsyah, terbitan Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, 1990;

[19] Ath-Thabaqaat al-Kubra karya Ibn Sa’ad. (الطبقات الكبرى لابن سعد), jilid 3, h. 35, Martsad bin Abu Martsad, terbitan Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, 1990; Asadul Ghabah fi Ma’rifatish Shahaabah (أسد الغابة), jilid 5, h. 133, Martsad bin Abu Martsad, terbitan Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, 1996.

[20] Siyarush Shahaabah karya Syah Mu’inuddin (Moinuddeen) Ahmad an-Nadvi, bagian dua halaman 555, terbitan Dar Isya’at, Karachi.

[21] Siyarush Shahaabah karya Syah Mu’inuddin (Moinuddeen) Ahmad an-Nadvi, bagian dua halaman 581, terbitan Dar Isya’at, Karachi; Al-Ishabah fi tamyizish shahabah, jilid 7, h. 305, Abu Martsad Al-Ghanawi, terbitan Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, 1995.

[22] Shahih al-Bukhari, Kitab al-Maghazi, bab man syahida badr, no. 3983

[23] Al-Ishabah fi tamyizish shahabah, jilid 7, h. 305, Abu Martsad Al-Ghanawi, terbitan Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, 1995.

[24] Siyarush Shahaabah karya Syah Mu’inuddin (Moinuddeen) Ahmad an-Nadvi, bagian dua halaman 581, terbitan Dar Isya’at, Karachi.

[25] Sirah an-Nabawiyah (Perjalanan Hidup Nabi saw) karya Ibn Hisyam (السيرة النبوية لابن هشام), bahasan mengenai Hijrah Rasul (saw) (هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم), bab pembangunan masjid Quba (بناء مسجد قباء), terbitan Dar Ibn Hazm, Beirut, 2009.

[26] Ath-Thabaqaat al-Kubra karya Ibn Sa’ad. (الطبقات الكبرى لابن سعد), jilid 3, h. 388, Salith ibn Qais, terbitan Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, 1990. Jasr Abi Ubaid ialah perang 9000 pasukan Muslim melawan pasukan Persia yang lebih banyak dan dilengkapi pasukan bergajah di sebuah Jasr (jembatan) di Iraq pada 635 M. Umat Muslim dipimpin oleh Abu Ubaid ats-Tsaqafi. Abu Ubaid yang mempunyai harga diri tinggi menerima tantangan musuh untuk menyeberangi sungai lewat jembatan dan bertempur di tanah seberang sungai. Namun, pasukan Muslim mengalami kekalahan hingga 6000 syahid dan desersi (pasukan baru yang melarikan diri dari tugas pertempuran). Abu Ubaid syahid diinjak-injak gajah. Mutsanna, panglima lainnya menyuruh membangun lagi jembatan untuk menyeberangi sungai balik mundur dan menyelamatkan sisa yang selamat. Abu Ubaid ats-Tsaqafi ialah ayah Mukhtar, tokoh Kufah yang memihak Husain. Setelah syahidnya Husain (680 M), Mukhtar menggulingkan Ubaidullah ibn Ziyad, gubernur Bashrah dan Kufah zaman Yazid ibn Muawiyah yang pasukannya membunuh Husain bin Ali.

[27] Ath-Thabaqaat al-Kubra karya Ibn Sa’ad. (الطبقات الكبرى لابن سعد), jilid 3, h. 417, Mujadzdzar bin Ziyad, terbitan Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, 1990; Al-Ishabah fi tamyizish shahabah, jilid 5, h. 305, Mujadzdzar bin Ziyad, terbitan Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, 1995; Uyuunul Atsar atau lengkapnya Uyuunul Atsar fi funuunil Maghazi wasy Syamaail was Siyar (عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير), jilid 1, h. 232, bab muwakhat, Darul Qalam, Beirut, 1993.

[28] Uyuunul Atsar atau lengkapnya Uyuunul Atsar fi funuunil Maghazi wasy Syamaail was Siyar (عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير), jilid 1, h. 301, bab tabi’ ghazwah Badr (تابع غزوة بدر الكبرى), Darul Qalam, Beirut, 1993. Buku tersebut karya Ibn Sayyidunnas (ابن سيد الناس), atau lengkapnya Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Sayyidunnas, al-Ya’mari, Al-Rib’, Fathuddin, Abul Fath al-Asybali (محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن سيد الناس اليعمري الربعي، فتح الدين، أبو الفتح). Beliau keturunan imigran Arab Spanyol, lahir di Kairo, Mesir pada 671-734 Hijriyah (1272-1334). Dikenal juga dengan sebutan Fath al-Din Ibn Sayyid al-Nās.

[29] Ath-Thabaqaat al-Kubra karya Ibn Sa’ad. (الطبقات الكبرى لابن سعد), jilid 3, h. 417, Mujadzdzar Bin Ziyad, terbitan Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, 1990;

[30] Asadul Ghabah fi Ma’rifatish Shahaabah (أسد الغابة), jilid 7, h. 31, Anisah binti Adi, terbitan Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, 1996.

[31] Ath-Thabaqaat al-Kubra karya Ibn Sa’ad. (الطبقات الكبرى لابن سعد), jilid 3, h. 428, Hubab Bin Mundzir, terbitan Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, 1990; Asadul Ghabah fi Ma’rifatish Shahaabah (أسد الغابة), jilid 1, h. 665, Hubab Bin Mundzir, terbitan Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, 1996.

[32] Sirah Khataman Nabiyyin, karya Hadhrat Mirza Basyir Ahmad, M.A., h. 357-356

[33] Ath-Thabaqaat al-Kubra karya Ibn Sa’ad. (الطبقات الكبرى لابن سعد), jilid 2, h. 10, ghazwah Badr, terbitan Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, 1990.

[34] Sirah Khataman Nabiyyin, karya Hadhrat Mirza Basyir Ahmad, M.A., h. 484

[35] Ath-Thabaqaat al-Kubra karya Ibn Sa’ad. (الطبقات الكبرى لابن سعد), jilid 3, h. 427, Hubab Bin Mundzir, terbitan Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, 1990.

[36] Tarikh al-Umam wal Muluuk (Sejarah Bangsa-Bangsa dan para Raja) karya Imam ath-Thabari (تاريخ الأمم والملوك), sering disingkat Tarikh ath-Thabari penulis Muhammad ibn Jarir ath-Thabari.

[37] Tarikh ath-Thabari dan Kanzul ‘Ummal. Masing-masing pihak menyebutkan keutamaan, kemuliaan dan pengorbanan dari segi agama dan duniawi namun, akhirnya mereka luluh hati dengan pidato Hadhrat Abu Bakr ra. Dalam kesempatan itu Hadhrat Abu Bakr (ra) juga berargumentasi, لا يحل أن يكون للمسلمين أميران فإنه مهما يكن ذلك يختلف أمرهم وأحكامهم وتتفرق جماعتهم ويتنازعون فيما بينهم هنالك تترك السنة وتظهر البدعة وتعظم الفتنة وليس لأحد على ذلك صلاح ‘Tidak dibenarkan ada dua Amir dalam satu waktu di kalangan umat Muslim…’ Diantara pidato Hadhrat Abu Bakr yang membuat luluh hati orang-orang Anshar ialah sbb: يا معشر الأنصار إنا والله ما ننكر فضلكم ولا بلاغكم في الإسلام ولا حقكم الواجب علينا ولكنكم قد عرفتم أن هذا الحي من قريش بمنزلة من العرب فليس بها غيرهم وأن العرب لن تجتمع إلا على رجل منهم فنحن الأمراء وأنتم الوزراء فاتقوا الله ولا تصدعوا الإسلام ولا تكونوا أول من أحدث في الإسلام Hadhrat Umar (ra) berargumentasi dengan sabda Nabi saw, الولاة من قريش ما أطاعوا الله واستقاموا على أمره ‘Al-wilaayatu min Quraisy maa athaa’uLlaha wastaqaamu ‘ala amrihi.’ – ‘Kepemimpinan berada di kalangan Quraisy selama mereka menaati Allah dan teguh dalam perintah-Nya.’ Seorang tokoh Anshar, Basyir ibn Sa’d, bapaknya Nu’man ibn Basyir (بشير بن سعد أبو النعمان بن بشير) berpidato yang menambah lunaknya hati kaum Anshar bahwa Nabi Muhammad (saw) berasal dari kalangan Quraisy dan begitu pula kalangan yang pertama beriman, berkorban dan menghadapi permusuhan seluruh Arab sehingga wajar kalau Khalifah atau pemimpin penerus beliau (saw) berasal dari Quraisy, يا معشر الأنصار إنا والله لئن كنا أولي فضيلة في جهاد المشركين وسابقة في هذا الدين ما أردنا به إلا رضا ربنا وطاعة نبينا والكدح لأنفسنا فما ينبغي لنا أن نستطيل على الناس بذلك ولا نبتغي به من الدنيا عرضا فإن الله ولي المنة علينا بذلك ألا إن محمدا صلى الله عليه و سلم من قريش وقومه أحق به وأولى وايم الله لا يراني الله أنازعهم هذا الأمر أبدا فاتقوا الله ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم

[38] Shahih al-Bukhari (صحيح البخاري), Kitab al-Fadhail Ash-haabin Nabiyyi (saw) (كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم), bab Qaulin Nabiyyi saw, lau kuntu muttakhidzan khalilan (باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏”‏ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً ‏”‏), 3668

[39] Al-Mustadrak ‘alash shahihain (المستدرك على الصحيحين), Kitab Ma’rifatush Shahabah (معرفة الصحابة), jilid 3, h. 483, dzikr al-Hubab ibn al-Mundzir, hadits 4803, Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, 2002.

[40] Ath-Thabaqaat al-Kubra karya Ibn Sa’ad. (الطبقات الكبرى لابن سعد), jilid 3, h. 447, Rifa’at bin Rafi, terbitan Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, 1990; Asadul Ghabah fi Ma’rifatish Shahaabah (أسد الغابة), jilid 2, h. 279, Rifa’at bin Rafi, terbitan Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, 1996.

[41] Shahih al-Bukhari, Kitab al-Maghazi, bab Syuhuudil malaikah, 3992

[42] Kitab Syarh (komentar) atas Shahih al-Bukhari, Kitab al-Maghazi, bab Syuhuudil malaikah Badr, jilid 8, h. 71, karya Syah Waliyullah, terbitan Nazharat Isya’at, Rabwah.

[43] Fathul Bari, sebuah Kitab Syarh (komentar) atas Shahih al-Bukhari, Kitab al-Maghazi, bab Syuhuudil malaikah Badr, jilid 7, h. 312, hadits no. 3992, Qadimi Kutub khanah Aram Begh, Karachi.

[44] Shahih al-Bukhari, Kitab al-Maghazi, bab Syuhuudil malaikah Badr, hadits no. 3993

[45] Asadul Ghabah (أسد الغابة في معرفة الصحابة), bab ra, bab Rifa’ah.

Dalam sabda ini Hadhrat Ali (ra) menyebutkan dua golongan yang mendukung beliau menjadi Khalifah namun suatu kali mengambil jalan bertentangan dengan beliau ketika beliau sudah menjadi Khalifah; 1. Segera setelah wafat Nabi saw, pada masa pemilihan Khalifah Abu Bakr (tahun 632), golongan Muhajirin dan tokoh Quraisy asal Makkah terbagi menjadi dua kelompok besar; kesatu: Khalifah tidak harus dari keluarga Nabi namun dari Quraisy (Hadhrat Abu Bakr, Hadhrat Umar, Hadhrat Abu Ubaidah dan banyak yang lainnya); kedua, yang menginginkan Khalifah berasal dari keluarga Nabi. Hadhrat Zubair bahkan termasuk Abu Sufyan, ayah Muawiyah yang baru masuk Islam ialah pendukung utama Hadhrat Ali ra, menantu dan sepupu Nabi (saw) sebagai Khalifah. Namun, Hadhrat Ali (ra) berbaiat mendukung Hadhrat Abu Bakr. Mereka mengikuti beliau. Beberapa waktu setelah Khalifah Utsman terbunuh di Madinah (656) dan kemudian terpilihnya Hadhrat Ali sebagai Khalifah, tanpa perintah dari Khalifah Ali bahkan bertentangan, Hadhrat Thalhah, Hadhrat Zubair dan Hadhrat Aisyah bersama banyak pasukan dari Makkah pergi ke Bashrah, tempat asal sekelompok pemberontak terhadap Utsman.; 2. Para pemberontak dan pembunuh Hadhrat Khalifah Utsman (ra) berasal dari tiga wilayah utama yaitu Mesir, Bashrah dan Kufah. Ketiga kelompok pemberontak ini menyatakan – entah dengan niat tulus atau untuk memecah persatuan – Hadhrat Ali, atau Hadhrat Thalhah atau Hadhrat Zubair yang menjadi Khalifah pengganti Hadhrat Utsman. Kelompok mereka ini walau jumlahnya kecil termasuk berperan besar dalam merusak perdamaian.

[46] Al-Isti’aab fi ma’rifatil ashhaab (الاستيعاب في معرفة الأصحاب), harf ra, (رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق الأنصاري الزرقي) penerbit Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, 2002; tercantum juga dalam Asadul Ghabah fi Ma’rifatish Shahaabah (أسد الغابة), jilid 2, h. 280, Rifa’at bin Rafi, terbitan Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, 1996.

[47] Al-Isti’aab fi ma’rifatil ashhaab (الاستيعاب في معرفة الأصحاب), harf ra, (رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق الأنصاري الزرقي) penerbit Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, 2002;

[48] Al-Mustadrak ‘alash shahihain (المستدرك على الصحيحين), Kitab Ma’rifatush Shahabah (معرفة الصحابة), jilid 3, h. 473, dzikr Manaqib Ammar ibn Yasir, hadits 5726, Darul Haramain lith Thiba’ah wan nasyr wat tauzi’, 1997.

[49] Tercantum dalam Sunan al-Kubra karya al-Baihaqi, bab Qital ahlil baghyi; juga dalam Tarikh Madinah Dimashq (Sejarah kota Damaskus, تاريخ مدينة دمشق); juga dalam Siyar a’lamin Nubala (سير أعلام النبلاء), tingkatan kelima (الطبقة الخامسة), (مقاتل بن حيان); رأى أبو ميسرة عمرو بن شرحبيل ذا الكلاع وعمارا في قباب بيض بفناء الجنة ، فقال : ألم يقتل بعضكم بعضا ؟ قال : بلى ، ولكن وجدنا الله واسع المغفرة Tercantum hal yang sama dalam Mushannaf ibn Abi Syaibah (مصنّف بن أبي شيبة), Kitab membahas perang Jamal, Perang Shiffin dan kaum Khawarij (كِتَابُ الْجَمَلِ وَصِفِّينَ وَالْخَوَارِجِ), bab perang Shiffin (بَابُ مَا ذُكِرَ فِي صِفِّينَ). Dzul Kala al-Himyari ialah raja di wilayah Himyar (sekitar Aden sekarang di Yaman). Khalifah Abu Bakr (ra) pernah menyeru orang-orang Yaman untuk mengirim bantuan ekspedisi di Syam demi menghadapi Romawi. Seruan ini disambut orang-orang Yaman, termasuk Dzul Kala yang berberkontribusi menyumbang ribuan pasukan. Mereka kemudian tinggal di sana. Setengah pasukan Muawiyah ialah orang-orangnya Dzul Kala.

[50] Buku berjudul Malaikatullah, Anwarul ‘Uluum jilid 5, h. 552. Khotbah Jumat 15 Januari 2016: Ada sebuah peristiwa keterlambatan shalat pada diri Hadhrat Amir Muawiyah ra. Hadhrat Mushlih Mau’ud ra meriwayatkan dari Hadhrat Masih Mau’ud as, “Pada suatu kali Hadhrat Muawiyah tidak bisa bangun untuk sholat subuh dan ketika bangun tidur, beliau menyadari telah melewatkan waktu shalat Shubuh. Beliau menangis sepanjang hari karena merindukan shalat shubuh. Hari berikutnya beliau melihat seseorang datang dalam mimpi membangunkannya untuk shalat Shubuh dan beliau bertanya, ‘Siapa?’ Individu itu berkata kepadanya, ‘Saya adalah setan. Saya yang mencegah Anda bangun tidur pada Shubuh hari sebelumnya. Saya datang untuk membangunkan Anda agar shalat.’

Muawiyah bertanya, ‘Apa urusannya Anda dengan shalat? Apa hubungannya dengan Anda membangunkan orang agar shalat?’ Setan menjawab, ‘Doa-doa Anda kemarin karena Anda tetap tidur saat waktu Shubuh membuat saya merasa kepanasan dan terpanggil karena ketika Anda tidak teguh dalam mendirikan shalat, Anda menangis sepanjang hari dengan sedih. Allah berfirman, “Berilah ia pahala berlipat ganda dari shalat berjamaah.” Allah memerintahkan para malaikat agar memberikan pahala berlipat ganda kepada Anda karena tangisan Anda itu.’

Setan mengatakan, ‘Saya merasa sangat terguncang dan kecewa saat melihat Anda menerima begitu banyak tambahan pahala setelah saya berhasil membuat anda terhalang bangun tidur untuk shalat Shubuh. Jadi, hari ini saya datang untuk membangunkan Anda supaya Anda tidak mendapatkan pahala yang lebih besar.’ Pendeknya, setan tidak akan meninggalkan kalian selama usahanya tidak gagal [manusia menemukan cara untuk menggagalkan usahanya] sampai ia putus asa dengan itu dan melarikan diri.

[51] Tafsir Kabir jilid 4, h. 430.

Kitab sejarah al-Bidâyah wa al-Nihâyah (Yang Permulaan dan Yang Terakhir) karya Abul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir Dimasyqi, jil. 8, hal. 119 terbitan Dar al-Fikr, Beirut, 1407 H. Terdapat mengenai surat ancaman Hadhrat Muawiyah kepada Kaisar Konstantin II (di Konstantinopel [Istambul] yang saat itu masih mendominasi Laut Tengah, sebagian Afrika Utara, sebagian Eropa Timur dan wilayah Asia Minor, Turki sekarang) pada tahun 37 H (657), وَاللَّهِ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ وَتَرْجِعْ إِلَى بِلَادِكَ يَا لَعِينُ لَأَصْطَلِحَنَّ أَنَا وَابْنُ عَمِّي عَلَيْكَ وَلَأُخْرِجَنَّكَ مِنْ جَمِيعِ بِلَادِكَ، وَلَأُضَيِّقَنَّ عَلَيْكَ الْأَرْضَ بِمَا رَحُبَتْ. فَعِنْدَ ذَلِكَ خَافَ مَلِكُ الرُّومِ وَانْكَفَّ، وَبَعَثَ يَطْلُبُ الْهُدْنَةَ» “Wahai orang yang terlaknat! Demi Allah. Apabila engkau tidak meninggalkan cara berpikir seperti ini (memerangi kaum Muslimin) dan tidak kembali ke negeri kalian, aku akan bersatu dengan anak pamanku (Hadhrat Ali ra) memerangimu dan mengusirmu dari seluruh negerimu serta mempersempit bumi bagimu.” Di rujukan lain (Muhibuddin Sayid Muhammad Murtadha, Wasithi Zubaidi, Tâj al-‘Arus min Jawâhir al-Qâmus, jil. 10, hal. 381, Dar al-Fikr, Beirut, Cetakan Pertama, 1414 H.) disebutkan, «في حَدِيثِ مُعاوِيَةَ، و ذلِكَ أَنَّه لَمّا بَلَغَه خبرُ صاحِبِ الرُّومِ أَنَّه يُرِيدُ أَنْ يَغْزُوَ بلادَ الشّامِ أَيَّامَ فِتْنَةِ صِفِّينَ كَتَبَ إِليْهِ يَحْلِفُ باللَّه «لئِنْ تَمَّمْتَ على ما بَلَغَنِي من عَزْمِك لأُصالِحَنَّ صاحِبِي، و لأَكُونَنَّ مُقَدِّمَتَهُ إِليك، فلأَجْعَلَنّ القُسْطَنْطِينِيَّةَ البَخْراءَ حُمَمَةً سَوْداءَ، و لأَنْزِعَنَّكَ من المُلْكِ انْتِزاعَ الإِصْطَفْلِينَةِ، و لأَرُدَّنَّك إِرِّيساً من الأَرارِسَة تَرْعَى الدَّوَابِلَ» Ketika kabar penguasa Roma hendak berperang ke negeri Syam di masa fitnah perang Shiffin, dalam suratnya kepada Raja Romawi, Muawiyah menulis dengan bersumpah “Demi Allah! Apabila Anda tetap ingin menabuh genderang perang, maka aku akan berdamai dengan musuh bebuyutanku (Hadhrat Ali ra) dan sebagai imbalannya aku akan datang bersama bala tentaranya (Hadhrat Ali ra) dan Konstantinopel akan aku ratakan dengan tanah. Aku akan mencerabutmu dari tanah dan menjungkalkan singgasanamu serta menjadikanmu sebagai penggembala babi.” Kemudian setelah itu, kaisar Roma menjadi kecut hatinya lalu mengirimkan surat perjanjian gencatan senjata.

Begin typing your search above and press return to search.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.