Khotbah Jumat

Sayyidina Amirul Mu’minin, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Masih al-Khaamis (ayyadahullaahu Ta’ala binashrihil ‘aziiz) pada 30 November 2018 (Nubuwwah 1397 Hijriyah Syamsiyah/22 Rabi’ul Awwal 1440 Hijriyah Qamariyah) di Masjid Baitul Futuh, Morden UK (Britania raya)

أشْهَدُ أنْ لا إله إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيك لَهُ ، وأشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسْمِ الله الرَّحْمَن الرَّحيم * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمينَ * الرَّحْمَن الرَّحيم * مَالك يَوْم الدِّين * إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإيَّاكَ نَسْتَعينُ * اهْدنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقيمَ * صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْر الْمَغْضُوب عَلَيْهمْ وَلا الضالِّينَ.

(آمين)

Kisah Sahabat Badr yang akan disampaikan pada hari ini yang pertama adalah Hadhrat Tsabit ibn Khalid Anshari (ثَابِتُ بن خَالِد بن النُّعْمان؛ وقيل ابن عَمْرو بن النعمان بن خَنْساء بن عُسَيْرَةَ بن عَبْد عَوْف بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاريَّ). Beliau berasal dari Kabilah Banu Malik, dari Banu Najjar. Beliau ikut serta pada perang Badr, Uhud dan Yamamah lalu syahid pada perang Yamamah. Sebagian berpendapat beliau syahid dalam peristiwa Bir Maunah.

Sahabat berikutnya, Hadhrat Abdullah Ibn Urfathah (عبد الله بن عُرْفطة بن عدي بن أمية بن خدرة الأنصاريّ). Beliau ikut hijrah ke Habsyah bersama dengan Hadhrat Ja’far Ibn Abi Thalib. Hadhrat Abdullah Ibn Mas’ud meriwayatkan: ونحن نحو من ثمانين رجلًا، فينا جعفر بن أبي طالب، وعثمان بن مظعون، و عبد الله بن عرفطة Rasulullah (saw) mengutus kami kepada Najasyi, kami berjumlah sekitar 80 orang. Diantara kami ialah Ja’far, Utsman ibn Mazh’un dan Abdullah ibn Urfathah.”

Beliau ikut serta pada perang Badr.

Sahabat berikutnya, Hadhrat Utbah Ibn Abdullah (عتبة بن عبد الله بن صخر). Ibunda beliau bernama Basrah Binti Zaid. Ikut serta pada baiat Aqabah, perang Badr dan Uhud.

Sahabat berikutnya, Hadhrat Qais Ibn Abi Sha’sha’ah, al-Anshari (قَيْسُ بنُ أَبي صَعْصَعَةَ). Ayah beliau bernama Amru Ibn Zaid (عمرو بن زيد بن عوف بن مبذَول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار الأنَصاري الخزرجي المازني), namun dikenal dengan sebutan Abi Sha’sha’ah. Ibunda beliau bernama Syaibah Binti Ashim (شَيْبة بنت عاصم بن عمرو). Beliau ikut serta dalam baiat Aqabah beserta dengan 70 anshar lainnya. Beliau juga mendapatkan kemuliaan ikut serta dalam perang Badr dan uhud.

Dalam perjalanan menuju perang Badr, Hadhrat Rasulullah (saw) bermalam di kawasan luar Madinah bernama Buyutus Siqya. Di tempat itu juga anak di bawah umur yang ingin ikut berperang, dipulangkan. Rasulullah (saw) bersabda kepada para sahabat supaya mengambilkan air dari sumur Siqya. Lalu beliau meminum airnya dan beliau melaksanakan shalat berjamaah di rumah-rumah di Siqya. Sepulang dari Siqya, Rasulullah (saw) memerintahkan Hadhrat Qais Ibn Abi Sha’sha’ah untuk menghitung jumlah pasukan Muslim. Saat itu pun Hadhrat Qais ditugaskan sebagai pengawas air. Setelah itu Rasulullah (saw) sendiri bermalam di rumah Bir Abi anba yang berjarak sekitar dua setengah kilometer dari Masjid Nabawi.

Ketika Rasulullah (saw) memerintahkan untuk menghitung, lalu Hadhrat Qais menghitungnya dan melaporkan kepada Rasulullah (saw) bahwa jumlahnya adalah 313 orang. Mendengar laporan tersebut Rasulullah (saw) bahagia. Beliau (saw) bersabda, عدة أصحاب طالوت “Seperti itu jugalah jumlah orang yang menyertai Thalut.”[1]

Berkenaan dengan Siqya terdapat catatan bahwa dari Masjid Nabawi jaraknya sekitar 2 km. Nama lamanya adalah Hasiqa. Hadhrat Khalad meriwayatkan: Hadhrat Rasulullah (saw) mengganti nama hasiqa dengan Siqya. Beliau mengatakan, “Timbul keinginan dalam hati saya untuk membeli Siqya.”

Namun Hadhrat Saad Ibn Abi Waqas telah terlebih dahulu membelinya dengan dua ekor unta. Menurut riwayat lain dengan 7 uqiyah yakni 280 dirham. Ketika hal ini disampaikan ke hadapan Rasulullah (saw) beliau bersabda, “Jual beli yang menguntungkan.”

Begitu pula, pada saat perang Badr Rasulullah (saw) menyerahkan komando Saqah kepada beliau. Lasykar Saqah adalah pasukan yang menyisir di belakang untuk tujuan perlindungan.

Suatu ketika beliau bertanya kepada Rasulullah (saw), “Wahai Rasul! Dalam berapa lama saya harus menamatkan Al Quran?”

Beliau Saw bersabda, “Dalam 15 malam.”

Hadhrat Qais bertanya lagi, “Saya sanggup melakukannya lebih cepat dari itu.”

Rasulullah (saw) bersabda, “Lakukan dari satu jumat ke jumat lainnya.”

Beliau berkata, “Saya sanggup lebih cepat lagi dari itu.”

Lalu beliau Tilawat Al Quran seperti itu sampai tiba masa tua dan mulai menggunakan perban pada mata, sehingga beliau hanya mampu menamatkan Al Quran dalam 15 hari. Pada saat itu beliau mengatakan, “Seandainya saya menerima keringanan yang diberikan oleh Rasulullah (saw) (untuk menamatkan Al Quran dalam 15 malam).”

Hadhrat Qais memiliki dua anak bernama Alfakah (الفاكه) dan Ummi Harits (أمّ الحارث). Ibunda keduanya bernama Umamah Binti Muadz (أُمامة بنت معاذ بن عمرو). Hadhrat Qais tidak bertambah keturunannya. Hadhrat Qais memiliki tiga saudara pria yang mendapatkan kesempatan untuk bergaul dengan Rasulullah (saw), namun mereka tidak ikut serta pada perang Badr. Diantaranya Hadhrat Harits yang syahid pada perang Yamamah; Hadhrat Abu Kilab dan Hadhrat Jabir Ibn Abi Sa’sa’a yang syahid pada perang Mu-tah.

Sahabat berikutnya, Hadhrat Ubaidah ibn al-Harits ibn al-Muthallib (عبيدة بن الحارث بن المطلب), berasal dari Banu Muthallib, kerabat dekat Rasulullah (saw).[2] Beliau dijuluki Abu Harits, sebagian orang berpendapat disebut Abu Muawiyah. Ibunda beliau bernama Suhaila Binti Khaza’i. Hadhrat Ubaidah lebih tua 10 tahun dari Rasulullah (saw). Beliau baiat pada masa awal Islam. Beliau telah beriman sebelum Rasulullah (saw) memasuki Darul Arqam. Hadhrat Ubaidah, Hadhrat Abu Salama Ibn Abdillah al-Asda, Hadhrat Abdullah Ibn Arqam al-Makzumi dan Hadhrat Usman Ibn Maz’un baiat dalam waktu yang sama.

Dalam pandangan Rasulullah (saw), Hadhrat Ubaidah memiliki maqam yang khas. Hadhrat Ubaidah Ibn Harits memeluk Islam pada masa awal. Beliau adalah salah satu pemuka Banu Abdul Manaf. Hadhrat Ubaidah Ibn Harits hijrah ke Madinah bersama dengan dua saudara beliau bernama Hadhrat Thufail Ibn Harits (الطّفيل) dan Hadhrat Hushain Ibn Harits (الحُصين), Hadhrat Misthah ibn Utsatsah ibn al-Muthallib (مِسْطَحُ بن أُثاثة بن المطّلب) [sepupu beliau] juga ikut. Sebelum mulai perjalanan, telah diputuskan bahwa mereka akan berkumpul di lembah Naji, namun Hadhrat Misthah Ibn Utsatsah tertingal di belakang, karena beliau dipatuk ular. Pada hari berikutnya beliau mendapatkan kabar bahwa Hadhrat Misthah Ibn Utsatsah akan pergi ke Dase, untuk itu mereka kembali dan membawa serta mereka ke Madinah.

Di Madinah mereka tinggal di rumah Hadhrat Abdur Rahman Ibn Salama. Hadhrat Rasulullah (saw) telah menjalinkan persaudaraan antara Hadhrat Ubaidah Ibn Harits dengan Hadhrat Umair Ibn Al hamam. Keduanya syahid dalam perang Badr. Dua saudara beliau, Hadhrat Thufail Ibn Harits dan Hadhrat Hushain Ibn Harits ikut serta dalam perang Badr bersama dengan beliau. Setelah sampai di Madinah, untuk terhindar dari kejahatan orang Kuffar dan untuk melindungi umat Muslim, Hadhrat Rasulullah (saw) menempuh beberapa strategi yang mana itu merupakan bukti nyata kepiawaian beliau dalam hal taktik dan strategi perang.

Berkenaan dengan hal itu, Hadhrat Mirza Bashir Ahmad dalam buku Sirat Khatamun Nabiyyin menulis: Terbukti dari sejarah bahwa pasukan pertama yang diutus oleh Rasulullah (saw) dibawah komando Ubaidah Ibn Al Harits dan telah berhadapan dengan pasukan Ikrimah Ibn Abu Jahal, dua orang Muslim lemah yang bergabung dengan Quraisy lalu meninggalkan Quraisy dan bergabung dengan pasukan Muslim. Sebagaimana diriwayatkan, ketika pasukan Muslim berhadap-hadapan dengan pasukan Quraisy, dua orang yang bernama Miqdad Ibn Amru dan Utbah Ibn Ghazwan yang merupakan sekutu Bani Zahrah dan banu Naufal, melarikan diri dari kaum Musyrik lalu bergabung dengan pasukan Muslim.

Kedua orang ini adalah Muslim yang semata memanfaatkan pasukan kuffar untuk bergabung dengan pasukan Muslim. Salah satu tujuan Rasulullah (saw) dalam mengutus pasukan tersebut adalah supaya orang-orang seperti itu dapat terbebas dari Quraisy yang zalim dan mendapatkan kesempatan untuk bergabung dangan pasukan Muslim.

Delapan (8) bulan setelah Hijrah, Rasulullah (saw) mengutus Hadhrat Ubaidah Ibn Harits bersama dengan 60 atau 80 pasukan berkuda. Rasulullah (saw) mengikatkan bendera berwarna putih untuk Hadhrat Ubaidah Ibn Harits yang diangkat oleh Misthah Ibn Utsatsah. Tujuan Sariyah (perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah (saw)) tersebut adalah untuk menghentikan kafilah dagang Quraisy. Kafilah Quraisy itu dipimpin oleh Abu Sufyan, sebagian berpendapat oleh Ikrimah dan sebagian lagi mengatakan oleh Maqradh Ibn Hifs.

Kafilah kuffar tersebut berjumlah 200 orang. Pasukan sahabat mendapati kafilah tersebut di lembah Qabiq, daerah itu disebut juga dengan nama Wadan. Tidak terjadi pertarungan lebih diantara kedua grup tersebut, hanya saling memanah, tidak dibuatkan barisan peperangan. Sahabat yang paling pertama melontarkan panah adalah Hadhrat Sa’d Ibn Abi Waqas dan itu adalah panah pertama yang dilontarkan dari pihak Islam.

Pada saat itu ikut serta Hadhrat Miqdad Ibn Aswad dan Hadhrat Uyainah Ibn Ghazwan, sedangkan menurut ibnu Hisyam dan Tarikh ath-Thabari, ikut juga Utbah Ibn Ghazwan. Tertulis bahwa kedua orang itu melarikan diri dari pasukan Musyrik lalu bergabung dengan Muslim, karena keduanya adalah Muslim yang ingin bergabung dengan pasukan Muslim. Ini adalah Sariyah Islam yang kedua dibawah komando Hadhrat Ubaidah Ibn Harits. Setelah saling memanah, kedua pasukan mundur, karena pasukan musyrik begitu gentar dengan pasukan Muslim beranggapan bahwa lasykar pasukan umat Muslim sangat banyak dan mendapatkan bantuan. Untuk itu mereka ketakutan dan mundur. Pasukan Muslim pun tidak mengikutinya. Memang terjadi peperangan, keduanya saling melontarkan panah. Pada akhirnya pasukan kuffar mundur dan pasukan Muslim pun kembali.

Dengan mengutip dari buku Sirat, Hadhrat Mirza Bashir Ahmad menulis: Setelah kembali dari perang Wadan pada awal bulan rabiul awal Hadhrat Rasulullah (saw) mengutus pasukan muhajirin yang terdiri dari 60 70 pasukan berkuda dibawah komando kerabat beliau bernama Utbah Ibn Harits Matlabi. Tujuan langkah itu pun adalah untuk menghadapi serangan Quraisy Mekah. Setelah Ubaidah Ibn Harits dan pasukannya menempuh perjalanan dan sampai di sebuah tempat bernama Tsaniyatul Marah, lalu berhenti di sana. Mereka melihat 200 pasukan muda Quraisy dengan senjata lengkap dibawah komando Ikrimah Ibn Abu Jahal.

Kedua pasukan saling berhadapan dan saling melontarkan panah, namun pasukan musyrik ketakutan beranggapan bahwa di belakang masih ada pasukan Muslim yang bersembunyi yang akan datang membantu. Lalu pasukan musyrik mundur, namun pasukan Muslim tidak mengejarnya. Walhasil, dari antara pasukan musyrik, ada dua orang bernama Miqdad Ibn Amru dan Utbah Ibn Ghazwan yang melarikan diri dari pasukan yang dikomandoi oleh Ikrimah Ibn Abu jahal lalu bergabung dengan pasukan Muslim. Mereka bergabung dengan pasukan Quraisy untuk tujuan tersebut yakni ketika mendapatkan kesempatan bergabung dengan pasukan Muslim, akan bergabung dengan Muslim karena hatinya sudah Muslim. Namun disebabkan oleh kelemahan diri dan takut kepada orang Quraisy, mereka tidak dapat berhijrah.

Mungkin saja kejadian tersebut membuat Quraisy marah dan menganggap hal tersebut sebagai kesialan sehingga memutuskan untuk mundur. Tidak tertulis dalam sejarah bahwa itu adalah lasykar Quraisy yang sebenarnya dan bukan kafilah dagang, mereka membentuk pasukan yang bersenjata lengkap dengan berpura pura sebagai kafilah dagang dan berkenaan dengannya Ibnu Ishak menyebutnya dengan istilah “jama azim” yakni lasykar besar yang datang dengan tujuan khusus. Namun yang pasti adalah niat mereka tidak baik.

Mereka datang untuk menyerang, sehingga umat Muslim pun melontarkan panah dan nampaknya juga lontaran panah pertama dari pihak kafir. Dengan karunia Allah Ta’ala setelah melihat pasukan Muslim siaga dan melihat dua orang pasukannya bergabung dengan Muslim, akhirnya pasukan kafir putus asa lalu mundur. Manfaat yang didapatkan oleh pasukan Muslim adalah dua orang Muslim terhindar dari kezaliman Quraisy.

Pada saat perang Badr, Hadhrat Ubaidah Ibn Harits bertarung dengan Walid Ibn Utbah dari pihak kafir. Dalam hadits dikisahkan satu ayat Al Quran turun berkenaan dengan kejadian tersebut, sebagaimana diriwayatkan oleh Hadhrat Ali ayat Hadzani Khasmaan ikhtashamuu fii Rabbihim turun berkenaan dengan mereka yang bertarung pada hari Badr yakni Hadhrat Hamzah Ibn Abdul Muthallib, Hadhrat Ali Ibn Thalib, Hadhrat Ubaidah Ibn Harits, Utbah Ibn Rabiah, Syaibah Ibn Rabiah dan Walid Ibn Utbah. Ayat tersebut artinya dua pasukan yang bertengkar mengenai Tuhan mereka, ayat lengkapnya sebagai berikut, ﻫَٰﺬَاﻥِ ﺧَﺼْﻤَﺎﻥِ ٱﺧْﺘَﺼَﻤُﻮا۟ ﻓِﻰ ﺭَﺑِّﻬِﻢْ ۖ ﻓَﭑﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮُﻭا۟ ﻗُﻂِّﻌَﺖْ ﻟَﻬُﻢْ ﺛِﻴَﺎﺏٌ ﻣِّﻦ ﻧَّﺎﺭٍ ﻳُﺼَﺐُّ ﻣِﻦ ﻓَﻮْﻕِ ﺭُءُﻭﺳِﻬِﻢُ ٱﻟْﺤَﻤِﻴﻢُ “Inilah dua golongan (golongan mukmin dan golongan kafir) yang bertengkar, mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka.” (Al-Hajj – 22:19)

Berkenaan dengan pertarungan ini dijelaskan lebih lanjut Sunan Abu Dawud seperti berikut: Hadhrat Ali meriwayatkan bahwa Utbah Ibn Rabi’ah bersama saudaranya, Syaibah ibn Rabi’ah (شيبة بن ربيعة) dan putranya, Al-Walid ibn Utbah ibn Rabi’ah yang berada di belakangnya tampil dan meneriakkan, “Siapa yang berani melawan kami?” Banyak pemuda Anshar menjawabnya dan maju ke depan. Utbah bertanya: “Siapa kalian?”

Kaum Anshar menjawab: “Kami kaum Anshar (orang-orang Madinah).”

Utbah berkata, “Kami tidak ada urusan dengan kalian. Kami hanya ingin berperang dengan anak-anak paman kami (umat Muslim yang asal Makkah)”

Nabi Karim (saw) bersabda: “Wahai Hamzah, majulah! Wahai Ali, majulah! Wahai Ubaidah Ibn Harits Ibn Al-Muthalib, majulah.”

Hadhrat Ali mengatakan, “Hamzah melangkah ke arah Utbah. Saya melangkah ke arah Syaibah. Ubaidah berhadapan dengan Walid, yang mana keduanya saling melukai satu sama lain. Kami berdua (Hamzah dan Ali) lalu berpindah kepada Walid dan membunuhnya. Kami lalu membawa Ubaidah keluar dari medan perang.”[3] Keduanya yakni Hadhrat Ali dan Hadhrat Hamzah telah membunuh lawannya masing masing.

Dalam duel tersebut Utbah menebas betis Hadhrat Ubaidah Ibn Harits, hingga terkelupas lalu Rasulullah (saw) membangkitkan beliau dan setelah perang berakhir dia dibawa ke Safra, daerah dekat Badr lalu wafat di sana. Beliau dimakamkan di tempat itu.

Menurut riwayat lainnya ketika betis Ubaidah terpotong dan tampak keluar cairan darinya. Lalu sahabat membawa beliau ke hadapan Rasulullah (saw). Beliau berkata: Wahai Rasul! Apakah saya syahid? Saat itu beliau terluka parah dalam perang namun tidak wafat. Beliau Saw bersabda: Kenapa tidak, kamu syahid.

Menurut riwayat lain ketika beliau dibawa kehadapan Rasulullah (saw), Rasulullah (saw) meletakkan kepala beliau di atas paha belau Saw. Hadhrat Ubaidah bersabda: Seandainya hari ini Abu Thalib masih hidup, maka akan mengetahui bahwa apa yang dulu biasa beliau katakan, pada hari ini aku lebih berhak untuk itu. Beliau selalu mengatakan:

وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُصَرَّعَ حَوْلَـهُ وَنَذْهَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ

Wa nuslimuhu hatta nusharri’u haulahuu; Wa nadzhala an abnaainaa wal halaaili.

Artinya, “(Kalian berdusta jika mengatakan) bahwa kami akan menyerahkannya (yakni Muhammad, tanpa kami melindunginya) sampai kami terkapar di sekelilingnya dan bahkan (untuk itu akan) menelantarkan anak-anak dan istri-istri kami sendiri.”[4]

Seperti itu semangat mereka Ketika syahid usia Hadhrat Ubaidah adalah 63 tahun.

Setelah menyampaikan kisah beberapa sahabat tadi, saya akan menyampaikan berkenaan dengan seorang khadim Jemaat dari Indonesia, Waqif Zindegi dan Muballigh silsilah, yang wafat beberapa hari lalu, bernama Sayuti Ahmad Aziz Sahib. Beliau wafat pada tanggal 19 November Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raajiuwn. Beliau mengalami penyakit jantung yang parah. Berangkat ke Rabwah untuk berobat, lalu dilakukan operasi besar di Tahir Heart Institute Rabwah. Namun tidak dapat disembuhkan lagi, akhirnya wafat pada tanggal 19 November. Keluarga yang ditinggalkan diantaranya istri, dua anak laki laki dan dua perempuan, 10 cucu, yang 6 diantaranya adalah anak waqf e nou.

Sayuti Sahib (Bpk. Sayuti) lahir pada tanggal 17 Agustus 1944 di Bone, provinsi Sulawesi Selatan. Beliau menuntut ilmu di Jamiah Ahmadiyah Rabwah dari September 1966-Oktober 1971. April 1972 ditetapkan sebagai Muballigh Markazi di Indonesia. Tahun 1985 beliau mendapatkan gelar syahid setelah melihat prestasi dan pengkhidmatan beliau di lapangan. Tahun 2000 beliau mendapatkan karunia untuk ibadah haji ke Baitullah. Dari tahun 1972-1979 beliau berkhidmat di Sumatera Selatan, Lampung, Jambi dan Bengkulu sebagai muballigh.

Dari tahun 1979-1981 berkhidmat sebagai dosen di Kursus Muallimin. 1981 ditetapkan sebagai Muballigh Jemaat Purwokerto (Jawa Tengah). Tahun 1982 ditetapkan sebagai Naib Direktur pada Kelas Muballighin dan Muallimin. Dari tahun 1982-1992 sebagai Principal Jamiah Ahmadiyah. Pada saat itu beliau dianugerahi gelar syahid pada tahun 1985. Dari tahun 1992-2016 menjabat sebagai Raisut Tabligh. Dari tahun 2016-2018 wafat berkhidmat sebagai principal Jamiah Ahmadiyah Indonesia.

Pada tahun 1973 beliau menikah dengan putri seorang muballigh Abdul Wahid Sahib as-Sumatri (asal Sumatra) bernama Nyonya Afifah, yang juga kakak Amir Sahib Jemaat Indonesia, Bpk. Abdul Basit. Dari beliau lahir empat orang anak Mardiah Khalida, Haris Abdul Bari, Saadat Ahmad dan Alitah Atiyatul Alim. Ibu Afifah wafat pada tahun 2009. Setelah itu Almarhum Bpk. Sayuti menikah dengan nyonya Irina Damayanti yang mana dari beliau tidak terlahir anak.

Berkenaan dengan masuknya Jemaat dalam keluarga beliau, dalam satu wawancara MTA beliau menuturkan, “Penyebab utama baiatnya keluarga kami adalah karena kami mendapat pesan dari kakek saya bahwa di akhir zaman nanti Imam Mahdi akan datang, semua anak cucu harus baiat di tangannya. Untuk melaksanakan pesan kakek ini juga keluarga besar saya berhijrah 2 kali. Tahun 1959 keluarga kami hijrah ke Lampung. Tahun 1963 kami berjumpa dengan seorang muballigh Jemaat bernama Bapak Zaini Dahlan datang ke Lampung untuk bertabligh.

Beliau menyampaikan bahwa Imam Mahdi telah datang. Saya bertanya kepada beliau, ‘Apa bukti kalau Imam Mahdi sudah datang?’ kemudian beliau memperlihatkan sebuah buku berjudul “Kebenaran Al-Masih Akhir Zaman” dan meminta kami untuk mempelajarinya. Setelah mempelajari buku tersebut timbul keyakinan di dalam diri saya bahwa Imam Mahdi yang akan datang itu Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad lah orangnya. Maka pada tanggal 13 Februari 1963, dalam usia 19 tahun, saya bersama 40 anggota keluarga besar saya baiat melalui Bapak Zaini Dahlan. Pada Agustus 1963 Wakilut Tabshir (pengurus Jemaat urusan misi Dakwah di luar Pakistan) datang dari Rabwah, Pakistan. Beliau menghadiri Jalsah Salanah di Bandung. Saya hadir, melihat semua kegiatan Jemaat dan berjumpa dengan muballigh-muballigh. Dari situ barulah terbuka pikiran saya dan saya dapat melihat apa itu Ahmadiyah sebenarnya.”

Berkenaan dengan masuknya kedalam jamiah menuturkan: “Pada tahun 1963 Bapak Muballigh Imam Ayyub, muballigh Sumatra Selatan. Beliau datang ke Lampung dan mengunjungi kami, yang masih berstatus sebagai mubayiin baru. Setelah mengunjungi kami, beliau menyampaikan laporan Raisut Tablig ketika itu, Mln. Sayyid Syah Muhammad Al-Jaelani: ‘Di Lampung ada sekelompok orang dari suku Bugis yang telah baiat tetapi sampai sekarang ini belum ada seorang pun muballigh yang berasal dari suku Bugis. Sedangkan dari suku Sunda dan Jawa sudah ada. Saya melihat di sana ada 3 pemuda. Pantas untuk dikirim ke Rabwah.’

Salah satu dari 3 pemuda itu adalah saya. Kami bertiga diusulkan untuk dikirim belajar ke Rabwah. Kami diperintahkan untuk membuat paspor, namun karena kondisi politik di Indonesia saat itu tidak baik, sehingga paspor belum bisa jadi.

Lalu saya berangkat ke Kedutaan Besar Pakistan untuk membuat visa dibawa oleh Mln. Imamuddin, dalam waktu sekitar 15 menit visa sudah jadi. Saya tiba di Karachi dan menginap semalam di Karachi lalu berangkat menuju Rabwah menggunakan kereta api. Setelah turun di stasiun, saya berjalan kaki sampai Jamiah. Saya disambut ratusan mahasiswa Jamiah. Karena suasana baru, mula-mula kaget namun akhirnya terbiasa. Tiga hari kemudian saya masuk jamiah, Yang mengajar adalah salah satu sahabat Hadhrat Masih Mau’ud as, yakni Master Ata Muhammad.

Selama di Rabwah saya mendapatkan kemuliaan untuk berjumpa dengan beberapa sahabat Hadhrat Masih Mauud As dan selalu mencari kesempatan untuk dapat berjumpa dengan para sahabat, berbincang dan memijat kaki beliau-beliau.”

Menceritakan perihal mulaqat yang menyenangkan dengan Hadhrat Khalifatul Masih ats-Tsalits (Hadhrat Mirza Nasir Ahmad rha), menuturkan, “Setelah terpilih sebagai khalifah, kami pertama kali berjumpa dengan Hudhur ats-tsalits, berpelukan.

Hudhur bersabda: Kalian dari jauh datang kemari yakni semua mahasiswa luar negeri, kalian semua adalah anak-anakku, sambil menepuk-nepuk pipi kami. Sorotan rohani beliau itulah yang masuk dan meresap ke dalam jiwa kita. Sehingga seberapapun beratnya tantangan di rabwah, kami tetap tabah menghadapinya. Hudhur selalu mengatakan, setiap ada kesulitan maka datanglah pada saya dan kabari saya.

Ketika saya mau pulang ke Indonesia saya berpamitan kepada Hudhur, Hudhur bertanya, “Apa yang kamu mau?” saya menjawab, “Buku, Hudhur. Saya sudah ke kantor tapi belum diberikan.” Beliau mengambil balpoin dan menulis pesan “Berikan buku kepada Sayuti” diberikanlah ruhani Khazain lengkap, masih ada sampai sekarang. Terakahir ketika pamitan untuk pulang ke Indonesia, Hudhur merangkul saya lama, beliau mengatakan, “Janganlah pernah untuk bersikap tidak setia kepada atasan, inilah nasihat saya”

Peristiwa menarik, tahun 1993 Amir Jemaat Indonesia pada masa itu adalah Bapak Syarif Ahmad Lubis memerintahkan untuk berangkat ke Philipina demi menggoalkan baiat Internasional dan dikatakan itu adalah perintah Hudhur.

Beliau mengatakan, “Saya ini lemah, tidak tahu bahasa di sana.”

Pak Lubis, “Saya percaya pada Bapak.”

Sayuti Sahib, “Kalau bapak perintahkan saya siap.

Maka saya berangkat. Ke Manila, terus ke Zamboanga. Karena makanan tidak sesuai, saya terkena diare, malam saya sudah sangat lemas saya hanya berdoa, “Ya Allah, kalau saya meniggal di sini, siapa yang mengurus jenazah saya, tidak ada orang Islam di sini.” Akhirnya tengah malam saya mimpi, seorang perawat datang dengan pakaian lengkap, mengusap ubun-ubun saya, dan meniupnya, saya merasa bada saya dingin dan dingin keluar dari ujung kaki. Paginya saya bangun, sehat. Saya melanjutkan perjalanan ke Tawi-Tawi, dalam dalam waktu 3 bulan bisa membaiatkan 130 orang.”

Bpk. Abdul Basit, Amir Jemaat Indonesia menulis: saya mendapatkan kesempatan menyaksikan dari dekat sosok Mln Sayuti Aziz sebagai abang ipar dan sesama muballigh. beliau adalah sosok pribadi yang sederhana, rendah hati, penyabar dalam setiap situasi, rajin berdoa dan tahajjud, sangat bertawakal kepada Allah SWT, memiliki kecintaan yang tulus kepada nizam khilafat dan Khalifah, mendahulukan urusan Jemaat/agama daripada urusan pribadi atau keluarga beliau seorang khadim silsilah yang berhasil dalam setiap jabatan/tugas yang diembannya. Apakah sebagai muballigh dosen Jamiah, Principal Jamiah, maupun sebagai muballigh in charge. dan beliau menjadi contoh teladan bagi khadim-khadim lainnya, dalam keikhlasan berhidmat bagi Jemaat ilahi ini.

Bpk. Masum, Naib Principal Jamiah menulis: Sayuti Sahib mengajar terjemah Al Quran di darjah khamisah, rabiah dan tsalitsah jamiah. Mengajar kalam di tingkat Mubashir. Untuk mengajar beliau menggunakan buku Irfan e Ilahi. Ketika kesehatan beliau semakin lemah karena penyakit, sehingga sulit untuk berjalan, maka para mahasiswa datang langsung ke kantor beliau untuk mendapatkan kuliah. Sebelum berangkat ke Rabwah pun beliau mengajar untuk kelas terakhir pada tanggal 8 november. Selalu mengatakan: Sekarang jamiah telah ditingkatkan menjadi syahid dan Khalifatul masih telah menyetujuinya, untuk itu kalian harus memenuhi harapan Hudhur dan harus sungguh sungguh.

Putri beliau, Ibu Mardiyah Khalida menulis: Bapak adalah seorang Muballigh yang benar-benar mewakafkan hidupnya untuk agama dan Jemaat. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk menghidmati agama sehingga waktu yang diluangkan untuk urusan keluarga sangatlah sedikit, jarang sekali kami berlibur bersama-sama. Namun kami mengerti dan memaklumi bahwa itulah jalan hidup seorang Waqf zindegi. Dalam memberikan tarbiyat bapak juga tipe orang yang tidak banyak bicara tetapi mencontohkan dengan perbuatan, sementara. Ketika Ibu kami yang sering sakit, Beliau dengan setia merawat dan mengurus segala keperluannya. Pada suatu bulan Ramadhan, bapak sendiri lah yang menyiapkan sahur dan buka puasa dan tidak meminta bantuan kepada orang lain. Beliau terbiasa melakukan pekerjaannya sendiri.

Putra beliau, Bpk. Sadat Ahmad menulis: Bapak sangat sabar dalam memberikan tarbiyat kepada anak -anak. Namun beliau sangat menekankan untuk shalat. Ketika waktu shalat tiba, Beliau mendidik anak-anaknya supaya shalat fardlu berjamaah di Masjid. Kalau saya belum datang di Masjid pada waktu shalat, maka Beliau akan mengajak saya. Beliau menasihati agar jangan sekali pun meninggalkan shalat fardlu dan jangan tinggalkan shalat sunnah-nya juga serta selalu baca Al-Qur’an.

Putri beliau, Atiatul Alim menulis: Bapak selalu berkata jujur. Bapak tidak pernah berbohong kepada anak-anaknya meskipun dalam candaan. Bapak selalu mengerjakan shalat Tahajjud. Bapak selalu shalat fardlu di Masjid dan tidak pernah shalat fardlu di rumah kecuali dalam keadaan sakit.

Nyonya Irina Damayanti, istri almarhum menulis: Sebelum Bapak berangkat ke Rabwah untuk menjalani operasi jantung, Bapak berpesan kepada saya dan anak-anak bahwa “ahli waris saya adalah khilafat, hidup dan mati saya hanya untuk Jemaat”.

Bapak sangat ingin pergi ke Jalsah Salanah Jerman tahun ini Begitu besarnya keinginan Bapak untuk bertemu dengan Hudhur, padahal kondisi kesehatannya sudah menurun dan semua anak-anaknya meminta Bapak untuk tidak berangkat. Ternyata pertemuan dengan Hudhur di Jalsah Salanah Jerman tahun 2018 ini menjadi pertemuan Bapak yang terakhir dengan Hudhur. Hudhur bersabda: Berjumpa dengan saya di jerman.

Istri beliau menulis: Menurut saya, Bapak adalah suami yang terbaik. Saya belajar mengenai ketaatan dari belia. Dalam urusan Jemaat, Bapak tidak menghiraukan kesehatannya.

Menantu Almarhum Bpk. Sayuti (Bpk. Zaki Firdaus) menulis, “Sejak beberapa tahun sebelum terjadinya peristiwa penyerangan terhadap Markaz Jemaat Ahmadiyah Indonesia pada pertengahan tahun 2005, beberapa kali beredar kabar mengenai rencana penyerangan terhadap Markaz sehingga ada himbauan agar para Khuddam datang ke Markaz untuk bertugas jaga. Saya pun beberapa kali datang ke Markaz untuk bertugas jaga. Saya menyaksikan Bapak, yang pada saat itu adalah Rais-ut Tabligh (Muballigh in charge), sangat berani dan hingga larut malam menemui para Khuddam dan menyemangati mereka.

Bapak sangat mencintai Khilafat, Bapak sering sekali menyampaikan bahwa beliau adalah seorang waqf zindegi, apapun yang saya lakukan adalah seizin Hudhur dan melakukan apa yang Hudhur perintahkan. Pada tahun 2017 Bapak terkena stroke yang membuat Bapak untuk sementara waktu tidak dapat berbicara dengan jelas, namun Bapak tetap mempelajari buku-buku dan berupaya bagaimana pun dapat mengajar di Jamiah.”

Bpk. Ahmadi Supardi, Sekretaris Tarbiyat Jemaat Ahmadiyah Indonesia menulis: Jika mendapatkan masukan yang baik, beliau menyampaikan terima kasih dengan rasa hormat dan ketika menghadapi kesulitan dalam suatu urusan, beliau meminta musyawarah dengan tulus.”

Bpk. Ahmad Nur Qomar, seorang Muballigh menulis: Sosok yang selalu sederhana namun penuh wibawa. Meskipun sudah berumur, namun beliau masih sigap dalam urusan Jemaat, layaknya pemuda. Nasihat yg selalu saya ingat dri beliau bahwa jangan pernah berpaling dr Allah Taala minta lah kepada Allah taala karena Dia tidak akan menolak doa. ketika interview kelas syahid, beliau dengan bergetr mengatakan kepada saya: Jangan pernah kamu meninggalkan waqaf, karena orang seperti itu akan sangat merugi.”

Seorang Ahmadi menceritakan: “Ketika Sayuti Shab tiba di Kendari, beliau menasihatkan, ‘Jika dalam menegakkan nizam Jemaat, seorang Muballigh menghadapi masalah internal dan eksternal, jangan gentar dan yakinlah pertolongan Allah Ta’ala akan menyertai anda. Namun jika disebabkan oleh kelemahan pribadi, menjadi sasaran sasaran protes dari orang-orang, maka introspeksi diri lah dan perlu untuk memperbaiki diri. Dalam urusan Jemaat tidak perlu ada kekhawatiran, bertawakallah kepada Allah dan berkhidmatlah dengan niat tulus, namun jika ada kelemahan pribadi, berarti harus introspeksi.’”

Bpk. Khalid Walid Ahmad Khan, seorang Muballig menulis: Ketika menuntut ilmu di Jamiah, dari sisi ruhani dan akhlak, Sayuti Sahib merupakan teladan bagi kami. Beliau sangat memperhatikan shalat berjamaah, selalu tepat waktu bahkan sebelum waktu shalat pun beliau sudah duduk di masjid untuk shalat. Sampai hari hari terakhir pun beliau selalu berusaha dawam meskipun sakit.”

Bpk. Hasyim, Muballigh Jemaat menulis: “Ketika masih belajar di Jamiah, angkatan kami mendapatkan karunia belajar ilmu Kalam dari beliau. Ketika mengajar beliau biasa mendakan tanya jawab beliau dan beliau menyukai jawaban yang lugas dan tidak berbelit.

Suatu kali di kelas beliau bertanya kepada kami, ‘Apa bukti terbesar kebenaran Jemaat Ahmadiyah?”.

Satu persatu dari kami memberikan jawaban baik berdasarkan Al-Quran maupun Hadits. Setelah mendengarkan semua jawaban dari kami beliau mengatakan, ‘Bukti kebenaran Ahmadiyah yang terbesar adalah “saya” yakni setiap Ahmadi harus memantaskan dirinya sebagai bukti kebenaran Jemaat. Kalian harus menjadikan diri kalian layak menjadi bukti kebenaran Jemaat.’” – Seperti itulah metode tarbiyat beliau – “Artinya kalau kalian mengamalkan ajaran Ahmadiyah dengan sebenar-benarnya kalianlah yang jadi bukti terbesar kebenaran Ahmadiyah.”

Seperti itulah metode tarbiyat beliau.

Sayuti Shab selalu menyimak khutbah dengan seksama, lalu mendiskusikan khutbah Hudhur dengan mahasiswa jamiah dan meyakinkan supaya setiap siswa mencatat point khutbah dan memastikan apakah siswa faham atau tidak terhadap khutbah Hudhur. Beliau selalu menasihatkan untuk taat kepada khilafat.”

Bpk. Syamsuri Mahmud, Muballig silsilah menulis: Sayuti shab adalah seorang waqif zindegi yang berhasil. Suatu ketika beliau menasihati saya mengatakan: Setelah mewakafkan hidup janganlah lalai. Memisahkan diri dari wakaf sama saja dengan mengeluarkan diri dari Jemaat. Ingatlah selalu hal itu, lalu beliau mengulangi kalimat tersebut. Ketika mengatakan itu, mata beliau merah dan berkaca.

Bpk. Yusuf Ismail Murtiono, muballigh silsilah menulis: Setelah diangkat sebagai muballig wilayah saya datang menjumpai Sayuti Shab sebagai Raisut Tabligh. saya bertanya kepada beliau: “Kenapa saya dipilih untuk menjadi Muballig wilayah? Saya merasa banyak kekurangan dan belum banyak pengalaman tugas dan belum pantas.” Masih banyak yang lebih pantas dari saya. Lalu beliau menjawab pertanyaan itu dengan sederhana,”siapa bilang kalau pak Murti pantas jadi Muballig wilayah? Anda diberikan tugas ini justru supaya anda belajar sehingga timbul kesadaran akan tanggung jawab. Sayuti Shab:Kita ini lemah tak bisa berbuat apa-apa. Namun kalau hubungan kita baik dengan Allah insyallāh anda akan berhasil. Hendaknya ingat didalam benak, apakah kalian muballig wilayah atau biasa, jika terjalin hubungan kuat dengan Allah Ta’ala, kalian akan mendapatkan keberhasilan dan kemudahan.

Sdr. Ikha Nur Kohongia, General Manager MTA menulis, “Saya pernah punya masalah yg cukup besar, lalu saya memohon didoakan kepada Sayuti Shab melalui SMS, saat itu beliau tidak menjawabnya, lalu beliau meminta no HP saya kepada seseorang. Pada esok harinya saya berjumpa dengan beliau dan beliau mengatakan kepada saya, ‘Apakah anda sudah minta doa kepada Hudhur?’

Saya katakan, ‘Sudah.’

Beliau senang mendengarnya, dan beliau mengatakan, ‘Pentingkanlah untuk memohon doa kepada Hudhur.’

Beliau bicara sambil meneteskan air mata bicara seperti kelihatan sekali beliau sangat mencintai Khalifah. Berkali kali beliau terharu dan meneteskan air mata di saat beliau membicarakan Khalifah.”

Dengan karunia Allah ta’ala Almarhum adalah musi. Beliau wafat di Rabwah dan pada 23 November jasad beliau tiba di Indonesia. Pada tanggal 24 November dimakamkan di Maqbarah musiyan, Markaz Parung. Banyak sekali orang yang hadir dalam pemakaman. Semoga Allah Ta’ala meninggikan derajat beliau, dianugerahi maqam yang luhur di surga Firdaus. Semoga Allah ta’ala menganugerahkan kesabaran kepada yang ditinggalkan dan semoga anak keturunan beliau diberikan taufik untuk dapat mengikuti jejak langkah beliau. [aamiin]

 Khotbah II

اَلْحَمْدُ ِللهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ

وَنَعُوْذ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا

مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ –

 وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

عِبَادَ اللهِ! رَحِمَكُمُ اللهُ!

 إِنَّ اللهَ يَأْمُرُبِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِى الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكَّرُوْنَ –

أُذكُرُوا اللهَ يَذكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ

Penerjemah                : Mln. Mahmud Ahmad Wardi, Syahid (London, UK); Editor: Dildaar Ahmad Dartono (Indonesia).

Referensi proof reading (baca ulang dan komparasi naskah): http://www.islamahmadiyya.net (bahasa Arab)

[1] Subulul Huda war Rasyaad (سبل الهدى والرشاد ( عدد الصفحات : 423)

[2] Banu al-Muthallib ialah keturunan al-Muthallib putra Abdu Manaf ibn Qushay. Al-Muthallib ialah adik Hasyim ibn Abdu Manaf. Hasyim meninggal saat putranya yang bernama Syaibah masih kecil. Syaibah yang tinggal di Madinah jauh dari Makkah dibawa oleh al-Muthallib dengan diboncengkan di kendaraan. Saat tiba di Makkah, masyarakat yang tidak paham berseru, ‘Abdul Muthallib!’ (Budaknya al-Muthallib). Meski sudah dijelaskan namanya Syaibah, beliau tetap dipanggil Abdul Muthallib. Beliau kakek Nabi Muhammad saw. Referensi: The History of Islam vol. 1, Akbar Shah Najedabadi, Riyadh-KSA, 2000.

[3] Sunan Abi Daud, Kitab tentang Jihad, bab fil mubarazah, no. 2665

[4] Al-Kaamil fit Taarikh karya Ibn Al-Atsir (الكامل في التاريخ (2/ 19))