بسم اللہ الرحمن الرحیم

Hazrat ath-Thufail bin al-Harits bin al-Muththalib, Hazrat Sulaim bin Amru, Hazrat Sulaim bin Harits bin Tsa’labah, Hazrat Sulaim bin Milhan, Hazrat Sulaim Bin Qais bin Qahd, Hazrat Tsabit Bin Tsa’labah al-jidz’u, Hazrat Samaak bin Sa’d, Hazrat Jabir Bin Abdillah Bin Riyab, Hazrat Mundzir bin Amru bin Khunais, Hazrat Ma’bad Bin Abbad, Hazrat Adiyy ibn Abi al-Zaghba, Hazrat Rabi Bin Iyas, Hazrat Umair Bin Amir, Hazrat Sa’d bin Khauli maula Haathib Bin Abi Baltha’ah, Hazrat Abu Sinan Bin Mihshan al-Asadiyy, Hazrat Qais Bin As Sakan dan Hazrat Abul Yasar Ka’ab Bin Amru radhiyAllahu ta’ala ‘anhum

Pembahasan lagi peristiwa Bi’r Ma’unah, pembantaian 70 Sahabat Nabi saw. Doa-Doa para Sahabat menjelang kematian. Usaha Dakwah Nabi saw; Baiat Aqabah dan awal masuknya Islam ke masyarakat Madinah. Perihal menamai anak berdasarkan nama kerabat yang sudah wafat; salah satu cara Sahabat menjadi informan (mencari informasi) menjelang peperangan. Awal mula penyebaran dakwah Nabi ke Oman, sebuah negeri Arab yang jauh dari Makkah dan dekat laut; utusan dakwah Nabi ke sana; penetapan imam shalat ialah yang tinggi keruhaniannya dan pemahamannya dalam ilmu Al-Qur’an. Islam menyebar berkat tabligh bukan dengan peperangan, pembunuhan dan pedang. Kehati-hatian dalam meriwayatkan sabda Nabi Muhammad (saw). Kesungguhan dan ketaatan para Sahabat dalam memenuhi seruan Rasulullah (saw) terkait perang Badr, kemerdekaan para budak, perlakuan baik terhadap para budak dan hutang-piutang.

 

Khotbah Jumat Sayyidina Amirul Mu’minin, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Masih al-Khaamis (أيده الله تعالى بنصره العزيز, ayyadahullaahu Ta’ala binashrihil ‘aziiz) pada 25 Januari 2019 (Sulh 1398 Hijriyah Syamsiyah/Jumadil Awwal 1440 Hijriyah Qamariyah) di Masjid Baitul Futuh, Morden UK (Britania)

أشْهَدُ أنْ لا إله إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيك لَهُ ، وأشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسْمِ الله الرَّحْمَن الرَّحيم * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمينَ * الرَّحْمَن الرَّحيم * مَالك يَوْم الدِّين * إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإيَّاكَ نَسْتَعينُ * اهْدنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقيمَ * صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْر الْمَغْضُوب عَلَيْهمْ وَلا الضالِّينَ.

(آمين)

Riwayat hidup Sahabat Badr yang akan disampaikan pada hari ini pertama Hazrat ath-Thufail bin al-Harits bin al-Muththalib (الطفيل بْن الحارث بْن المطلب بْن عَبْد مناف بْن قصي). Hazrat ath-Thufail bin Harits berasal dari Quraisy. Ibunda beliau bernama Sukhailah Binti Khuza’i (سُخَيلة بنت خُزَاعي بن الحُوَيْرِث الثقفية). Paska hijrah ke Madinah, Hazrat Rasulullah (saw) menjalinkan persaudaraan antara beliau dengan Hazrat Mundzir bin Muhammad bin Uqbah (المنذر بن محمّد بن عُقبة) dan berdasarkan riwayat lainnya dengan Hazrat Sufyan bin Nasr bin Amru (سفيان بن نَسْر بن عمرو). Hazrat Thufail Bin Harits ikut serta pada perang Badr dengan saudaranya bernama Hazrat Ubaidah bin al-Harits (عُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثُ) dan Hazrat Hushain bin al-Harits (الحصين بْن الْحَارِث).[1]

Beliau ikut serta pada perang Badr, Uhud, Khandaq dan seluruh peperangan lainnya bersama Rasulullah (saw). مات هو وأخوه حُصين سنة إحدى وثلاثين، وقيل سنة اثنتين، وقيل سنة ثلاث Beliau wafat pada 32 Hijri dalam usia 70 tahun.[2]

Sahabat berikutnya, Hazrat Sulaim bin Amru Anshari (سُليم بن عمرو بن حَديدة بن عمرو بن سواد). Ibunda beliau bernama Ummu Sulaim Binti Amru, berasal dari keluarga Khazraj Banu Salama (أُمّ سليم بنت عمرو بن عبّاد بن عمرو بن سواد من بني سلمة). Dalam beberapa riwayat lain nama beliau Sulaiman Bin Amru (سليمان بن عمرو). Beliau baiat Bersama 70 sahabat lainnya pada Baiat Aqabah. Beliau ikut serta pada perang Badr dan Uhud. Beliau syahid pada perang Uhud bersama hamba sahaya beliau juga yang bernama Antarah (عنترة).

Sahabat berikutnya adalah Hazrat Sulaim bin Harits bin Tsa’labah al-Anshari al-Khazraji. Berasal dari kabilah Khazraj (سُلَيْم بن الحَارِث بن ثَعْلبَةَ الأَنصاري الخزرجي). Beliau berasal dari Banu Dinar (بني دينار). Mengenai beliau diriwayatkan bahwa beliau dulunya adalah seorang budak belian keluarga banu Dinar. Diriwayatkan pula bahwa beliau adalah saudara Hazrat Dhahhak Bin Harits (الضَّحَّاكُ بن الحَارِث). Hazrat Sulaim ikut serta pada perang Badr. Beliau syahid pada perang Uhud.

Sahabat berikutnya, Hazrat Sulaim bin Milhan Anshari (سُليم بن مِلْحان). Ibunda beliau Mulaikah binti Malik bin Adi (مليكة بنت مالك بن عديّ). Hazrat Sulaim juga adalah paman (saudara ibu) Hazrat Anas Bin Malik. Hazrat Sulaim adalah saudara Hazrat Ummu Haraam dan Hazrat Ummu Sulaim. Hazrat Ummu Haraam adalah istri Hazrat Ubadah bin Samit. Hazrat Ummu Sulaim ialah istri Hazrat Abu Talha Anshari. Putra Ummu Sulaim adalah Hazrat Anas bin Malik, khadim (pembantu) Rasulullah (saw).[3]

Hazrat Sulaim ikut serta pada perang Badr, perang Uhud beserta dengan saudara beliau Hazrat Haram Bin Milhan. Beliau berdua syahid pada peristiwa Bir Ma’unah. Pada bulan ke-36 paska Hijrah Rasul yakni di bulan Shafar telah terjadi pertempuran rombongan dibawah pimpinan Hazrat Mundzir Bin Amru as-Saidi di Bir Ma’unah.

Amir Bin Ja’far datang menghadap Rasulullah (saw). Dia ingin memberikan hadiah kepada Rasulullah (saw) namun beliau (saw) tidak menerimanya. Lalu Rasulullah (saw) menyerunya kepada Islam, namun ia tidak menerimanya dan tidak juga jauh dari Islam. Amir memohon supaya Rasulullah (saw) mengutus beberapa orang diantara para sahabat untuk berangat kepada kaumnya dengannya, kami berharap kaum kami dapat menerima Islam.

Beliau (saw) bersabda, “Saya khawatir jangan sampai penduduk Najd menimpakan kerugian kepada mereka.”

Ia berkata, “Jika ada yang demikian maka saya akan melindunginya.”

Lalu Rasulullah (saw) mengutus 70 pemuda yang merupakan Qari Al-Quran dan menetapkan Hazrat Mundzir Bin Amru As-Saidi sebagai ketuanya. Sebelum ini pernah diterangkan juga kisah tersebut. Ketika mereka telah sampai di daerah Bi’r Ma’unah yang merupakan sumur Bani Sulaim dan posisinya diantara tanah Amir dan Bani Sulaim, mereka berhenti di sana lalu mengikat unta.

Pertama, beliau memberikan surat berisi pesan Rasulullah (saw) kepada Hazrat Haraam Bin Milhan lalu Hazrat Haraam mengirimnya kepada Amir Bin Thufail. Ia tanpa membaca pesan Rasulullah (saw) langsung menyerang Haraam bin Milhan dan mensyahidkannya. Ia lalu ia memanggil orang-orang Bani Amir untuk menyerang rombongan Muslim lainnya, namun mereka menolaknya. Ia kemudian menyeru kabilah-kabilah Sulaim bin Ushayyah (عُصَيَّةَ), Dzikwaan (ذَكْوَانُ) dan Ra’l (رَعْلٍ). Lalu mereka berangkat dengannya dan menjadikannya sebagai ketua.

Ketika Hazrat Haraam terlambat datang (pulang), umat Muslim datang mengikuti jejaknya. Tidak lama dari sana mereka saling berhadapan dengan orang-orang yang akan menyerang. Penyerang mengepung kelompok Muslim. Jumlah pasukan musuh lebih banyak. Terjadi pertempuran dan para sahabat Rasulullah (saw) disyahidkan. Ketika Hazrat Sulaim bin Milhaan dan Hakam Bin Kisaan dikepung, mereka mengatakan, اللَّهُمَّ إِنَّا لا نَجِدُ مَنْ يُبَلِّغُ رَسُولَكَ مِنَّا السَّلامَ غَيْرَكَ ، فَأَقْرِئْهُ مِنَّا السَّلامَ “Ya Tuhan! Selain Engkau tidak kami dapati lagi Yang dapat menyampaikan salam kami kepada Rasulullah (saw), untuk itu Engkau sampaikanlah salam kami kepada beliau.”

Ketika Jibril mengabarkan kepada Hazrat Rasulullah (saw) lalu beliau (saw) menjawab, وعليهم السلام “Wa ‘alaihimus salaam.” (semoga keselamatan atas mereka juga).[4]

RasuluLlah (saw) bersabda bahwa ereka terus maju sehingga wafat. Maksudnya, para sahabat menyambut kematian. Mereka bertarung dengan penuh keberanian meskipun tidak membawa persenjataan karena memang pergi bukan berniat untuk perang.

Sahabat berikutnya, Hazrat Sulaim Bin Qais bin Qahd (سليم بن قيس بن قهد) al-Anshari. Ibunda beliau bernama Ummu Sulaim Binti Khalid. Hazrat Sulaim bin Qais ialah saudara Hazrat Khaula Binti Qais, istri Hazrat Hamzah bin Abdul Muththalib (خولة بنت قيس بن قهد زوجة حمزة بن عبد المطلب).[5]

Beliau ikut pada perang Badr, Uhud, khandaq dan seluruh peperangan lainnya Bersama dengan Rasulullah (saw). Beliau wafat pada masa kekhalifahan Hazrat Utsman (ra).

Sahabat berikutnya, Hazrat Tsabit Bin Tsa’labah. Beliau bernama Hazrat Tsabit Bin Tsalabah (ثَابِتُ بنُ الجِذْع. واسم الجذع: ثعلبة بن زيد بن الحارث بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سَلِمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن الخزرج الأنصاري). Ibunda beliau bernama Ummu Anaas Binti Sa’d yang berasal dari kabilah banu Udzrah (أمّ أُناس بنت سعد من بني عُذرة ثمّ من بني سعد هُذيم ثمّ من قُضاعة). Ayah beliau (yaitu Tsa’labah bin Zaid) dijuluki dengan Al-Jidz’u (الجذع) karena keberanian dan kekuatan tekad beliau. Sesuai dengan itu Hazrat Tsabit pun dijuluki Al-Jidz’u. Putra Hazrat Tsabit diantaranya Abdullah dan Harits. Ibu mereka adalah Umamah Binti Ustman bin Khaldah (أمامة بنت عثمان بن خَلْدة). Hazrat Tsabit ikut serta dalam Baiat Aqabah kedua Bersama dengan 70 sahabat Anshar. Beliau ikut serta dalam perang Badr, Uhud, khandaq, Sulh hudaibiyah, Khaibar, Fatah Mekkah dan perang Thaif. Beliau syahid pada kesempatan perang thaif.[6]

Sahabat berikutnya Hazrat Samaak bin Sa’d (سماك بن سعد بن ثعلبة بن خَلاّس بن زيد بن مالك الأغرّ). Ayahanda beliau Sa’d Bin Tsalabah. Hazrat Samaak bin Sa’d ialah saudara Hazrat Basyir bin Sa’d, Ayah Hazrat Nu’man bin Basyir bin Sa’d.

Beliau ikut serta dalam perang Badr dengan saudaranya. Begitu juga dalam perang Uhud. Beliau berasal dari Kabilah Khazraj.[7]

Sahabat berikutnya, Jabir Bin Abdillah Bin Riyab atau Ri-aab (جابر بن عبد الله بن ريابٍ). Hazrat Jabir termasuk 6 Anshar yang pertama kali baiat di Makkah. Hazrat Jabir ikut serta dalam perang Badr, Uhud, Khandaq dan seluruh peperangan lainnya bersama Rasulullah (saw), Sebelum Baiat Aqabah pertama, sahabat anshar berjumpa dengan Rasulullah (saw) di Makkah yang berjumlah 6 orang yaitu Abu Umamah As’ad Bin Zurarah (أسعد بن زرارة), Auf ibn Harits ibn Rifa ibn Afra (عوف بن الحارث), Rafi ibn Malik ibn Ajlan (رافع بن مالك), Quthbah Bin Amir ibn Hadidah (قُطبَة بن عامر بن حديدة), Uqbah bin Amir bin Naabi (عُقبة بن عامر بن نابي) dan Jabir Bin Abdillah Bin Ri-ab (جابر بن عبد الله).

Semua orang ini baiat masuk Islam. Ketika mereka sampai di Madinah, mereka menyampaikan berkenaan dengan Rasulullah (saw) kepada orang Madinah.

Riwayat rincinya telah disampaikan pada topik sahabat Uqbah Bin Amir Nabi. Secara singkat akan saya sampaikan saat ini.

Setelah itu mereka pamit kepada Rasulullah (saw) untuk pulang ke Yatsrib (Madinah). Ketika hendak pergi, mereka mengatakan, ‘Peperangan [saudara diantara kami] telah membuat kami lemah. Banyak sekali perselisihan pendapat diantara kami. Kami akan pulang ke Yatsrib untuk bertabligh kepada saudara-saudara kami. Betapa baiknya jika dengan perantaraan pesan tuan dan tabligh Islam, Allah Ta’ala dapat mempersatukan kami lagi. Kami akan selalu siap untuk membantu tuan ketika kami telah bersatu nanti.’

Lalu, mereka pergi. Setelah sampai di Madinah, mereka menyampaikan kabar tentang Nabi Muhammad (saw) dan mengajak mereka kepada Islam. Berkat mereka Islam mulai menyebar di Yatsrib.

Dari sisi sarana lahiriah, pada tahun itu dihabiskan di Makkah oleh Nabi saw dalam keadaan mencekam dan antisipasi harapan terhadap orang-orang asal Yathrib. Beliau sering memikirkan, ‘Mari kita lihat apa yang tengah terjadi dengan mereka yaitu 6 orang Yatsrib yang baru baiat ini? Bagaimana buah yang mereka hasilkan? Apakah ada harapan untuk mendapatkan keberhasilan di Yatsrib atau tidak?’

Umat Muslim pun keadaan saat itu dari segi lahiriah merupakan masa-masa yang mencekam. Kadang ada secercah harapan dan terkadang juga diliputi rasa putus asa. Sebab, di sebagian besar tempat lainnya tidak hanya penduduknya mengingkari Rasulullah (saw) bahkan penentangan mereka telah sampai pada puncaknya. Mereka menyaksikan para pemuka kota Makkah dan kota Thaif dengan keras telah menolak misi Rasulullah (saw) . Kabilah-kabilah lain pun satu per satu menolaknya.

Di Madinah muncul secercah sinar harapan dengan baiatnya keenam orang tersebut. Namun, siapa dapat mengatakan secercah sinar ini (keenam orang yang beriman) dapat tegak dan tenang dalam topan penderitaan, kesulitan dan penganiayaan jika musuh berdiri untuk menentang mereka?

Memang, keenam orang itu berangkat untuk bertabligh namun pada masa itu kekejaman dari penduduk Makkah terhadap umat Muslim hari demi hari semakin meningkat. Mereka memahami dengan baik bahwa inilah saatnya kesempatan emas bagi mereka untuk menghapuskan Islam. Sebab, jika Islam mulai keluar dari Makkah, maka akan sulit untuk menghapuskannya. Maka dari itu, penduduk Makkah melakukan penentangan sampai pada puncaknya di Makkah.

Namun, dalam keadaan yang rentan tersebut yang mana tidak ada masa yang lebih berbahaya bagi Islam dari masa itu, Hazrat Rasulullah (saw) dan para sahabat tulus beliau (saw) tetap teguh berdiri pada tempatnya layaknya sebuah bukit batu yang kokoh.

Tidak ada hal yang dapat menggoyahkan mereka dari ajaran Islam dan dari Tauhid. Walhasil, saat itu merupakan masa yang rentan bagi Islam namun timbul harapan dan juga kekhawatiran yakni keenam orang ini berangkat ke Madinah, bagaimana hasilnya nanti.

Pada tahun berikutnya datanglah rombongan dari Madinah untuk ibadah haji ke Makkah. Dengan penuh kebahagiaan Nabi (saw) berangkat ke arah Mina di dekat Aqabah dan mengarahkan pandangan kesana-kemari. Tiba-tiba pandangan Nabi (saw) tertuju pada sekelompok kecil penduduk Yatsrib yang langsung mengenali beliau (saw) seketika mereka melihatnya. Lalu, mereka menemui beliau (saw) dengan penuh kecintaan dan ketulusan.

Saat itu mereka berjumlah 12 orang. Lima orang diantara mereka telah beriman pada tahun yang sebelumnya. Sedangkan 7 sisanya adalah orang baru yang berasal dari kabilah Aus dan Khazraj.

Nabi (saw) setelah meninggalkan (memisahkan) dari orang-orang lalu menemui mereka di suatu lembah. Beliau menanyai kedua belas orang itu perihal keadaan di Yatsrib. Semuanya baiat di tangan beliau. Baiat tersebut merupakan batu pondasi berdirinya Islam di Madinah (nama lain Yatsrib).

Nabi (saw) mengambil baiat dari mereka hanya dengan kalimat-kalimat seperti, ‘Kami meyakini Tuhan itu satu, tidak akan berbuat syirk, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh, tidak akan menuduh buruk kepada siapa pun dan akan selalu taat kepada engkau (wahai Nabi) dalam setiap amalan saleh.’[8]

Setelah mereka baiat, Rasulullah (saw) bersabda, فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ لَهُ كَفَّارَةٌ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ ‘Jika kalian tetap teguh pada janji tersebut dengan segenap ketulusan dan kebenaran, maka kalian akan meraih surga. Namun jika memperlihatkan kelemahan maka urusannya dengan Allah Ta’ala, Dia akan memperlakukan sesuai dengan yang Dia kehendaki.’”

Walhasil, mereka telah membuktikan teguh dalam janji baiat itu. Tidak hanya memperlihatkannya bahkan mereka menyampaikannya sampai pada standar yang tertinggi. Kemudian jika kita melihat kondisi berikutnya, Islam menyebar di Madinah.

Sahabat berikutnya, Hazrat Mundzir bin Amru bin Khunais (المُنْذِرُ بن عَمْرو بن خُنَيس الأَنصاري الخزرجي ثم الساعِدِي). Beliau dijuluki al-Muniq liyamuut (الْمُعْنِقُ لِيَمُوتَ) atau al-muniq lil maut (المُعْنِقُ للموت) yakni orang yang berani menyambut kematian. Nama beliau ialah Mundzir. Ayah beliau bernama Amru yang berasal dari Anshar Kabilah Khazraj, Banu Saidah. Beliau ikut serta dalam baiat Aqabah.

Hazrat Rasulullah (saw) menetapkan Hazrat Mundzir Bin Amru dan Hazrat Sa’ad Bin Ubadah sebagai Naqib (ketua atau pengawas) Banu saidah. Pada zaman jahiliyah pun beliau sudah dapat menulis dan membaca.

Paska hijrah Madinah, Hazrat Rasulullah (saw) menjalinkan persaudaraan antara beliau dengan Hazrat Thulaib Bin Umair (طُليب بن عُمير). Beliau ikut serta dalam perang Badr, Uhud.

Berkenaan dengan beliau Hazrat Mirza Bashir Ahmad menulis dalam buku Sirat Khataman nabiyyin bahwa beliau berasal dari kabilah Khazraj Banu Saidah. Beliau bertabiat seperti sufi. Beliau syahid pada peristiwa Bi’r Ma’unah.

Kisah lengkap berkenaan dengan Bir Ma’unah telah dijelaskan pada kisah sahabat sebelumnya. Sebagiannya berkenaan dengan Hazrat Mundzir akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Secara singkat yang saya kutip dari Sirat Khataman nabiyyiin.

Kabilah-kabilah seperti Sulaim dan Ghathfaan yang terletak di tengah-tengah Arab bersekutu dengan bangsa Quraisy dalam memusuhi umat Muslim dan berusaha untuk menghancurkan Islam. Secara perlahan kejahatan kabilah-kabilah yang jahat itu semakin meningkat dan berhasil menularkan racun permusuhan kepada orang-orang Arab untuk menentang Islam.

Dalam keadaan demikian itu seseorang bernama Abu Bara Amir bin Malik bin Ja’far (أَبُو بَرَاءٍ عَامِرُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جَعْفَرٍ مُلَاعِبُ الأَسِنَّةِ), tokoh kabilah Arab kalangan Banu Amir datang menemui Rasulullah (saw). Hal ini telah diterangkan sebelumnya. Lalu Rasulullah (saw) menyampaikan tabligh Islam dengan penuh kelembutan. Meskipun pada lahiriahnya ia mendengarkan penyampaikan tabligh dengan serius tetapi tidak baiat.

Lalu ia memohon kepada Rasulullah (saw), يَا مُحَمَّدُ لَوْ بَعَثْتَ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِكَ إِلَى أَهْلِ نَجْدٍ يَدْعُونَهُمْ إِلَى أَمْرِكَ رَجَوْتُ أَنْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ “Mohon utuslah beberapa sahabat bersama saya ke Najd untuk bertabligh ke daerah Najd. Mudah-mudahan penduduk Najd tidak menolak Islam.”

Namun Rasulullah (saw) bersabda, إِنِّي أَخْشَى عَلَيْهِمْ أَهْلَ نَجْدٍ “Saya tidak percaya dengan penduduk Najd.”

Abu Bara berkata, أَنَا لَهُمْ جَارٌ فَابْعَثْهُمْ فَلْيَدْعُوا النَّاسَ إِلَى أَمْرِكَ “Tuan tidak perlu khawatir, saya jamin keselamatannya.”

Karena Abu Bara adalah pemuka kabilah dan orang berpengaruh, Rasulullah (saw) meyakini ucapannya. Selanjutnya, beliau (saw) mengutus sekelompok sahabat ke daerah Najd.

Hazrat Mia Bashir Ahmad Sahib menulis bahwa ini merupakan riwayat sejarah namun di dalam riwayat Bukhari tertulis bahwa datang ke hadapan Rasulullah (saw) beberapa orang dari kabilah-kabilah Banu Ra’l, Dzikwaan, ‘Ushayyah dan lain-lain (رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَبَنِي لِحْيَانَ وَبَنِي عُصَيَّةَ) yang merupakan ranting kabilah Banu Sulaim yang terkenal. Mereka menampakkan keislaman mereka dan menyampaikan permohonan supaya Rasulullah (saw) dapat memberikan bantuan untuk menghadapi orang-orang yang memusuhi Islam dari kabilah mereka. Tidak dijelaskan corak bantuannya apakah dalam bentuk pasukan ataukah tabligh. Walhasil, mereka memohon kepada Rasulullah (saw) untuk mengirimkan beberapa pria bersama dengan mereka. Kemudian, Rasul mengirim sebuah divisi pasukan dan mengenai ini telah dijelaskan sebelumnya.

Hazrat Mirza Bashir Ahmad menulis, “Sayangnya, rincian kisah tentang peristiwa di Bi’r Ma’unah dalam riwayat-riwayat Bukhari pun terjadi percampuran sedemikian rupa sehingga kisah lengkapnya tidak dapat diketahui dengan jelas. Walhasil, dapat diketahui dengan yakin bahwa pada saat itu orang-orang dari kabilah Ra’l dan Dzikwaan datang ke hadapan Rasulullah (saw). Mereka memohon kepada Rasul supaya dikirimkan beberapa sahabat bersama dengan mereka.”

Benang merah yang bisa diambil dari kedua riwayat tersebut adalah jika dua riwayat berbeda dan kita ingin menyelaraskannya yakni apa kaitan diantara keduanya atau kesesuaian apa yang terdapat di dalamnya, Hazrat Mirza Bashir Ahmad menulis bahwa Abu Bara Amir yang merupakan Rais (ketua) Kabilah Amir juga datang bersama orang-orang Kabilah Ra’l dan Dzikwaan. Ia berbicara kepada Rasulullah (saw) sebagai perwakilan mereka.

Sebagaimana berdasarkan riwayat bersejarah Rasulullah (saw) bersabda, “Saya tidak yakin dengan penduduk Najd.”

Beliau mendapatkan jawaban, “Anda tidak perlu khawatir, saya menjamin tidak akan ada yang dapat menyakiti para sahabat anda.”

Perkataan ini mengisyaratkan orang-orang Ra’l dan Dzikwaan pun datang bersama dengan Abu Bara yang mana hal itu menyebabkan Rasul khawatir.

Walhasil, Hadhrat Rasulullah (saw) pada bulan Shafr tahun 4 Hijriyah mengutus satu kelompok sahabat dibawah komando Mundzir Bin Amru Anshari. Secara umum mereka adalah sahabat Anshari (kalangan Anshar, orang Madinah) yang berjumlah 70 orang. Semuanya adalah Qurra Al-Quran yakni para pakar Al-Quran.

Ketika mereka sampai di tempat yang karena keberadaan sebuah sumur di sana sehingga dikenal dengan nama Bi’r (perigi, sumur) Maunah. Salah seorang diantara mereka yang bernama Haram Bin Milhan, paman Anas bin Malik pergi sendiri menemui pemimpin kabilah Banu Amir yakni keponakan Abu Bara Amir bin Malik yang bernama Amir Bin Thufail dengan membawa pesan seruan kepada Islam dari Rasulullah (saw). Sedangkan sahabat selebihnya menunggu di belakang.

Ketika Haram Bin Milhan sebagai pengantar pesan Rasulullah (saw) sampai ke tempat Amir bin Tufail dan kawan-kawannya, pada awalnya mereka bersikap pura-pura menyambutnya secara baik, namun ketika Haraam Bin Milhan terduduk tenang untuk mulai menyampaikan pesan Islam, sebagian dari antara orang jahat itu memberikan isyarat kepada salah seorang diantara mereka untuk menombak Haraam Bin Milhan dari belakang sehingga beliau terjatuh di tempat.

Saat itu keluar kalimat dari mulut Hadhrat Haram ibn Milhan yang berbunyi, اللَّهُ أَكْبَرُ، فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ‏ Allahu Akbar Fuztu Wa Rabbil Ka’bah – ‘Allahu Akbar (Allah Maha Besar)! Aku bersumpah demi Tuhan Pemilik Ka’bah bahwa aku telah sampai pada tujuan (aku telah berhasil).’[9]

Amir Bin Thufail belum merasa puas telah membunuh pembawa pesan Rasulullah (saw) saja, bahkan setelah itu dia menghasut penduduk kabilah Banu Amir untuk menyerang kelompok umat Muslim yang selebihnya. Namun mereka menolak dan berkata, لَنْ يُخْفِرَ أَبَا بَرَاءٍ، وَقَدْ عقد لهم عقدا “Kami tidak akan menyerang umat Muslim yang dalam tanggungjawab perlindungan Abu Bara Amir bin Malik.”

Mendengar hal itu Amir bin Thufail mengajak orang-orang Banu Sulaim, Banu Ra’l, Dzikwaan, ‘Ushayyah dan lain-lain (رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَبَنِي لِحْيَانَ وَبَنِي عُصَيَّةَ) yakni mereka yang datang mengirimkan delegasi kepada Rasulullah (saw) meminta diutuskan orang-orang yang akan menablighkan Islam kepada kaumnya berdasarkan penjelasan Kitab al-Bukhari. Semua orang ini menyerang sekelompok kecil umat Islam yang tidak berdaya itu.

Ketika kelompok Muslim itu melihat orang-orang buas itu menghampiri mereka, lantas mengatakan, “Kami datang ke sini tidak untuk berperang, melainkan diutus oleh Rasulullah (saw) untuk melakukan suatu tugas, tidak ada maksud untuk bertempur dengan kalian.”

Namun mereka tidak mempedulikannya lalu mensyahidkan mereka.

Di dalam sejarah dikatakan bahwa ketika Jibril menyampaikan kabar perihal para syuhada di Bi’r Ma’unah, Rasul bersabda mengenai Mundzir Bin Amru, أعنق ليموت “A’naqa liyamuut.” Itu artinya, ketika Hazrat Mundzir mengetahui bahwa saat itu ditakdirkan untuk syahid maka beliau seperti para sahabat lainnya pun bertarung dan akhirnya menerima mati syahid. Untuk itu beliau dikenal dengan sebutan muniq li-yamuut atau muniq lil maut.

Para penyerang mengatakan kepada Hazrat Mundzir Bin Amru, إن شئت آمناك “Jika kalian mau, kami akan memberikan keamanan kepada kalian.” Namun, Hazrat Mundzir menolak untuk mendapatkan keamanan dari mereka.[10]

Hadhrat Sahl meriwayatkan ketika putra Hadhrat Abu Usaid yang bernama Mundzir ibn Abu Usaid lahir, dibawalah bayi itu ke hadapan Nabi Karim (Nabi yang mulia) saw. Beliau (saw) mendudukkan bayi tersebut di atas pahanya. Pada saat itu Hadhrat Abu Usaid tengah duduk. Tidak lama kemudian Nabi yang mulia (saw) sibuk dengan urusan lain lalu Hadhrat Abu Usaid memerintahkan seseorang lain untuk mengambil bayi tersebut dari paha beliau. Setelah urusan Nabi yang mulia (saw) selesai, beliau bertanya, أَيْنَ الصَّبِيُّ “Kemana anak itu?”

Hadhrat Abu Usaid menjawab, قَلَبْنَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ‏ “Ya Rasulullah (saw) ! Kami telah mengirimkannya pulang.”

Beliau bertanya, مَا اسْمُهُ “Apa nama yang diberikan untuk bayi itu?”

Abu Usaid menyebutkan namanya.

Beliau (saw) bersabda, وَلَكِنْ أَسْمِهِ الْمُنْذِرَ “Tidak! Namailah ia Mundzir.”[11]

Pada hari itu Rasul menamai anak itu Mundzir (منذر).

Ini bukanlah Mundzir yang sedang dijelaskan sekarang.

Para pemberi tasyrih (komentar atas suatu kitab) menjelaskan bahwa alasan Rasulullah (saw) memberi nama Mundzir pada anak tersebut adalah nama paman Abu Usaid, Mundzir bin Amru. Inilah sahabat yang telah dikisahkan syahid di Bi’r Ma’unah. Paman Abu Usaid bernama Mundzir Bin Amru. Ini adalah paman Abu Usaid yang syahid pada peritiwa Bi’r Ma’unah. Nama ini diberikan sebagai tafawul supaya anak itu terbukti menjadi penerusnya yang baik. Itu juga yang menjadi sebab penamaan. Namun, Hazrat Rasulullah (saw) memberikan nama yang sama kepada kerabat juga untuk menghidupkan nama mereka yang beliau kasihi.[12]

Sahabat berikutnya, Hazrat Ma’bad Bin Abbad (مَعْبَد بن عَبَّاد). Beliau dijuluki Abu Humaidhah (أَبو حُميضة معبد بن عَبَّاد بن قشير). Ayah beliau bernama Abbad Bin Qusyair (عَبَّاد بن قشير). Diriwayatkan pula bahwa nama Hazrat Ma’bad bin Ibad adalah Ma’bad bin Ubadah (معبد بن عُبَادة) dan Ma’bad bin Amarah (معبد بن عمارة). Berasal dari ranting Kabilah Khazraj Banu Salim bin Ghanam bin Auf. Julukan beliau Abu Humaisyah. Sebagian berpendapat julukan beliau Abu Khumaisah dan Abu Usaimah. Ikut serta pada perang Badr dan Uhud.

Sahabat berikutnya, Hazrat Adiyy ibn Abi al-Zaghba (عَدِيّ بن أَبي الزَّغْبَاءِ) Al-Anshari. Ayah beliau bernama Sinan Bin Sabih. Beliau wafat pada masa kekhalifahan Hazrat Umar. Ayahanda Hazrat Addi bin Abi Zagba bernama Sinan Bin Sabih Bin tsalabah. Berasal dari kabilah Juhainah, Anshar. Beliau ikut serta pada perang Badr, Uhud, Khandaq dan seluruh peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah (saw).

Hazrat Rasulullah (saw) mengutus beliau bersama Hazrat Basbas Bin Amru (بَسْبَس بن عَمْرٍو) untuk tujuan mencari informasi pada kesempatan perang Badr berkenaan dengan kafilah Abu Sufyan. Mereka sampai di dekat pantai. Hazrat Basbas Bin Amru dan Hazrat Addi Bin Abi Zagba mendudukkan untanya di bukit Badr, di dekat sebuah kolam air. Lalu beliau mengambil wadah air dan pergi ke kolam untuk mengambil air.

Seseorang bernama Majdi Bin Amru al-Juhani (مَجْدِيَّ بْنَ عَمْرٍو الْجُهَنِيَّ) tengah berdiri di dekat kolam. Kedua orang ini (yaitu Adiyy dan Basbas) mendengar percakapan dua orang wanita yang ada di dekat kolam itu. Seorang wanita itu mengatakan kepada yang lain, إنّمَا تَأْتِي الْعِيرُ غَدًا أَوْ بَعْدَ غَدٍ، فَأَعْمَلُ لَهُمْ ثُمّ أَقْضِيك الّذِي لَك  “Besok atau lusa kafilah akan tiba. Untuk itu saya (wanita itu) akan membantu mereka supaya saya dapat melunasi hutang dengan upahnya.”

Apa yang dikatakan oleh dua wanita itu merupakan sebuah informasi.

Majdi mengatakan, صَدَقْتِ “Benar apa yang kamu katakan.”

Lalu ia lewat dekat dua wanita itu lalu pergi. Hazrat Addi dan Hazrat Basbas mendengar info tersebut.

Mereka berdua pergi untuk mengabarkan kepada Rasulullah (saw), “Kami telah mendengar kabar dari dua wanita yang mengatakan bahwa kafilah akan tiba. Maksudnya, kabar kedatangan kafilah Kuffar.”[13]

Demikianlah mereka dalam menyampaikan informasi. Pada lahiriahnya yang berbicara adalah diantara dua wanita itu, namun kepentingannya dapat mereka perkirakan. Itu merupakan kabar penting, yakni mendengarkan info akan kedatangan kafilah. Hazrat Addi Bin Abi Zagba wafat pada masa kekhalifahan Hazrat Umar.

Sahabat berikutnya, Hazrat Rabi Bin Iyas, berasal dari ranting banu Laudzaan kabilah Khazraj Anshar (رَبِيعَ بن إيَاس بن عَمْرو بن غَنْم بن أمية بن لَوْذَان بن غَنْم بن عوف بن الخزرج).[14] Beliau ikut serta pada perang Badr bersama dengan saudaranya Rauqah Bin Iyas dan Amru Bin Iyas. Beliau juga ikut pada pada perang Uhud.

Sahabat berikutnya, Hazrat Umair Bin Amir Anshari (عمير بن عامر بن مالك بن خَنساء بن مَبْذُول بن عمرو بن غَنْم بن مازن بن النجار الأَنصاري الخزرجي). Beliau dijuluki dengan Abu Daud (أَبو دَاود الأَنْصَارِيّ). Ayahnya Amir Bin Malik. Ibunda beliau bernama Nailah Binti Abi Asim (نائلة بنت أبي عاصم بن غَزِيّة بن عَطيّة بن خنساء بن مبذول بن عمرو). Hazrat Umair berasal dari kabilah Khazraj Anshar. Hazrat Umair lebih dikenal dengan julukannya, Abu Daud. Beliau ikut serta pada perang Badr dan Uhud bersama dengan Rasulullah (saw).

Hazrat Ummu Amarah (أم عمارةَ) meriwayatkan bahwa Hazrat Abu Daud Mazini (أبا داود المازني) yakni Hazrat Umair dan Hazrat Sulaith bin Amru (سليط بن عمرو) keduanya berangkat untuk hadir pada baiat Aqabah. Beliau mendapati ternyata orang-orang telah baiat [beliau terlambat]. Setelah itu beliau baiat dengan perantaraan Hazrat As’ad Bin Zurarah (أسعد بن زُرارة) yang merupakan salah satu dari Naqib yakni ketua yang ditetapkan pada malam Aqabah.[15] Berdasarkan satu riwayat lainnya, yang membunuh Abul Bakhtari (seorang Quraisy Makkah) adalah Hazrat Umair Bin Amir.

Sahabat berikutnya, Hazrat Sa’d bin Khauli maula Haathib Bin Abi Balta’ah (سَعْد بن خَوْلِيّ مَوْلى حاطِب بن أَبي بَلْتَعة). Beliau berasal dari kabilah Banu Kalb. Hazrat Sa’d Bin Khauli adalah seorang Maula (hamba sahaya yang dimerdekakan) Hazrat Haathib Bin Abi Balta’ah. Hazrat Sa’d Bin Khauli berasal dari kabilah Banu Kalb. Namun menurut Abu Ma’shar berasal dari kabilah Banu Mudzahhij. Sebagian berpendapat bahwa beliau dari Fars – الفرس – (Pars, Persia).

Hazrat Sa’d Bin Khauli datang kepada Hazrat Hatib Bin Abi Balta’ah sebagai hamba sahaya. Hazrat Haathib Bin Abi Balta’ah memperlakukan beliau dengan penuh kasih sayang. Hazrat Sa’d Bin Khauli ikut serta dalam perang Badr dan perang Uhud bersama dengan Hazrat Haathib Bin Abi Balta’ah. Syahid pada perang Uhud. Hazrat Umar menetapkan tunjangan bagi putra Hazrat Sa’d yaitu Abdullah Bin Sa’d.

Sahabat berikutnya, Hazrat Abu Sinan Bin Mihshan al-Asadiyy (الأَسَدِيّ أَبو سنان بن مِحْصَن). Ayah beliau Mihshan bin Hurasan (مِحْصَن بن حُرثان بن قيس مُرَّة بن كَثير بن غَنْم بن دُودَان بن أَسد بن خُزَيمة). Abu Sinan ialah julukan beliau. Nama beliau Wahb Bin Abdullah (وهب بن عبد الله بن مِحْصَن) dan julukannya Abu Sinan. Ada juga riwayat yang menyebutkan nama beliau ialah Abdullah bin Wahb. Berdasarkan keterangan yang sangat sahih dalam sejarah, nama beliau Wahb Bin Mihshan (وهب بن مِحْصَن بن حُرثان بن قيس مُرَّة بن كَثير بن غَنْم بن دُودَان بن أَسد بن خُزَيمة).

Hazrat Abu Sinan Bin Mihshan adalah saudara Hazrat Ukkasyah bin Mihshan (أَخو عُكَّاشة بن مِحْصَن). Beliau lebih tua dari Hazrat Ukkasyah bin Mihshan. Berkenaan dengan itu terdapat riwayat bahwa beliau lebih tua sekitar dua tahun dari Hazrat Ukkasyah bin Mihshan. Terdapat beragam riwayat juga, sebagian berpendapat 10 tahun, sebagiannya lagi 20 tahun.

Putra beliau bernama Sinan Bin Abi Sinan. Beliau ikut serta pada perang Badr, Uhud dan Khandaq.

Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa yang paling pertama baiat pada baiat Ridhwan adalah Hazrat Abu Sinan Bin Mihshan al-Asadi. Namun itu tidak benar karena Hazrat Abu Sinan wafat pada tahun 5 Hijri ketika pengepungan banu Quraidhah pada usia 40 tahun. Yang baiat pada kesempatan baiat Ridhwan adalah putra beliau Hazrat Sinan Bin Abi Sinan (سنان بن أَبي سنان). Hazrat Abu Sinan Bin Mihshan wafat ketika Rasulullah (saw) mengepung Banu Quraidhah. Rasulullah (saw) menguburkan beliau di kuburan Quraidhah.

Sahabat berikutnya, Hazrat Qais Bin As Sakan Anshari (قَيسُ بْنُ السَّكَن بن قَيْس بن زَعُوراءَ بن حَرَام بن جُندَب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار الأَنصاري الخزرجي النجاري). Beliau dipanggil Abu Zaid. Nama ayah beliau adalah Hazrat Sakan Bin Zaura Berasal dari Anshar Kabilah Khazraj ranting Banu Addi Bin Najjar. Beliau lebih masyhur dengan sebutan Abu Zaid. Beliau ikut serta dalam perang Badr, Uhud, Khandaq dan peperangan lainnya bersama Rasulullah (saw).

Beliau termasuk kedalam golongan sahabat yang mengumpulkan Al Quran pada zaman Rasulullah (saw). Hazrat Anas Bin Malik meriwayatkan bahwa pada zaman Rasulullah (saw) ada empat sahabat dari kalangan Anshar yang telah mengumpulkan Al Quran, diantaranya: Zaid Bin Tsabit, Muadz Bin Jabal, Ubay Bin Ka’b dan Abu Zaid yakni Qais Bin Sakan. Berkenaan dengn Abu Zaid, Hazrat Anas meriwayatkan, “Beliau ini adalah paman saya.”

Pada tahun 8 Hijri Hazrat Rasulullah (saw) telah memberikan surat dan mengutus Abu Zaid Al-Anshari (أبا زيد الأنصاري  –  قيس بن السكن) dan dan Hazrat Amru Bin al-Ash as-Sahmi (عمرو بن العاص السهمي) kepada dua anak Raja Julundi bernama Abd (عبد) dan Jayfar (جيفر) di dalam surat itu terdapat seruan kepada Islam.[16]

Nabi (saw) bersabda kepada kedua sahabat tersebut: إن أجاب القوم إلى شهادة الحق، وأطاعوا الله ورسوله، فعمرو الأمير، وأبو زيد على الصلاة،  “Jika kedua orang itu memberikan kesaksian atas kebenaran dan taat kepada Allah dan rasul-Nya, maka Amru akan menjadi Amirnya sedangkan Abu Zaid akan menjadi imam shalatnya.”[17]

Pemilihan Abu Zaid sebagai imam shalat itu artinya dalam pandangan Rasulullah (saw) keadaan ruhani Abu Zaid lebih baik atau ilmu Al-Qurannya lebih tinggi.

Nabi (saw) bersabda, وأخذ الإسلام على الناس، وتعليمهم القرآن والسنن “Ia akan menjadi imam shalat dan menyebarkan Islam di kalangan mereka dan akan mengajarkan Al Quran dan sunnah kepada mereka.”[18]

Kedua sahabat tersebut pergi ke Oman dan menemui Abd dan Jayfar di tepi laut. Surat dari Rasulullah (saw) diserahkan kepada mereka berdua lalu mereka baiat masuk Islam. Mereka berdua bertabligh kepada penduduk Arab di sana dan mereka pun baiat.[19]

Dari riwayat ini bahwa Islam menyebar berkat tabligh bukan dengan peperangan, pembunuhan dan pedang.

Amru dan Abu Zaid menetap di Oman sampai akhirnya Rasul wafat. Sebagian berpendapat bahwa Abu Zaid sudah terlebih dulu dating ke Madinah sebelum kewafatan Rasul. Hazrat Qais syahid pada kesempatan Yaumu Jisr. Pada masa kekhalifahan Hazrat Umar, ketika terjadi peperangan dengan bangsa Iran dan untuk itu dibuat jembatan di atas sungai Furat, karena itulah perang tersebut disebut dengan Yaum Jisr (peristiwa di Jembatan).

Sahabat berikutnya, Hazrat Abul Yasar Ka’ab Bin Amru (كَعْبُ بْنُ عَمْرٍو الْخَزْرَجِيُّ، أَبُو الْيُسْرِ). Dikenal dengan Abul Yasar, berasal dari Kabilah Banu Salma. Ayah beliau bernama Amru Bin Ubad (عَمْرو بن عَبَّاد بن عَمْرو بن سَوَاد بن غَنْم بن كعب بن سَلمة بن سعد بن علي بن أَسد بن سَارِدَةَ بن تَزِيد بن جُشَم بن الخزرج الأَنصاري الخزرجي السلمي). Ibunda beliau bernama Nusaibah binti al-Azhar dari kabilah banu Salma (أُمه نسيبة بنت الأزهر بن مري). Beliau ikut serta pada baiat Aqabah, begitu juga pada perang Badr.

Pada perang Badr, beliau berhasil menawan Hazrat Abbas. Beliau -ah yang berhasil merampas bendera pihak Musyrikin pada perang Badr dari tangan Abu Aziz Bin Umair. Beliau pun terus ikut serta pada peperangan lainnya bersama Rasulullah (saw). Paska kewafatan Rasulullah (saw) pun beliau ikut serta pada perang Shiffin dan berada di pihak Hazrat Ali. Dalam riwayat lain yang berhasil menawan Hazrat Abbas pada perang Badr adalah Hazrat Ubaid Bin Aus.

Diriwayatkan oleh Hazrat Abdullah ibnu Abbas bahwa orang yang berhasil menawan Hazrat Abbas pada perang Badr bernama Abul Yasar. وكان العباس جسيما ، وأبو اليسر مجموعا Saat itu postur tubuh Abul Yasar kurus kering. Pada saat perang Badr beliau berusia 20 tahun, padahal Hazrat Abbas berpostur tubuh besar. Rasul bertanya kepada Abul Yasar, كيف أسرت العباس ؟ “Bagaimana kamu dapat menawan Abbas? Karena kamu kurus sedangkan dia tinggi besar.”

Beliau menjawab, لقد أَعانَني عليه رَجُلٌ ما رأيْتُه بَعدُ ولا قَبْلُ، هَيْئتُه كذا، هَيْئتُه كذا “Wahai Rasul! Ada seseorang yang membantu saya saat itu, yang mana belum pernah saya melihat orang itu sebelumnya tidak juga sesudah itu.” Beliau lalu menggambarkan wajah orang tersebut.

Kemudian, Rasul bersabda, لَقَدْ أَعَانَكَ عَلَيْهِمْ مَلَكٌ كَرِيمٌ ‘Laqad a’aanaka alaihim malakun kariim.’ – ‘Sesungguhnya dalam hal ini seorang malaikat mulia telah menolongmu.’[20]

Hazrat Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa pada saat perang Badr, Rasulullah (saw) bersabda, مَنْ قَتَلَ قَتِيلا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا , وَمَنْ أَسَرَ أَسِيرًا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا ‘Siapa yang berhasil membunuh musuh, maka baginya akan mendapatkan ini itu.”

Walhasil, umat Muslim telah berhasil membunuh 70 kaum musyrik dan 70 lainnya ditawan.

Hazrat Abul Yasar membawa dua tawanan dan berkata, يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّكَ وَعَدْتَنَا مَنْ قَتَلَ قَتِيلا فَلَهُ كَذَا , وَمَنْ أَسَرَ أَسِيرًا فَلَهُ كَذَا , وَقَدْ جِئْتُ بِأَسِيرَيْنِ “Wahai Rasul Allah! Tuan telah berjanji kepada kami, siapa berhasil membunuh [musuh dalam perang] maka baginya akan mendapat ini dan itu. Begitu juga jika ada yang berhasil membawa tawanan, baginya akan mendapatkan ini itu. Saat ini saya membawa dua tawanan.”[21]

Berdasarkan satu riwayat yang berhasil membunuh Abul Bakhtari adalah Abul Yasar.

Hazrat Salamah binti Maqal (سَلامَةَ بِنْتِ مَعْقِلٍ ) meriwayatkan, قَدِمَ بِي عَمِّي الْمَدِينَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَبَاعَنِي مِنَ الْحُبَابِ بْنِ عَمْرٍو أخِي أَبِي الْيَسَرِ بْنِ عَمْرٍو ، فَوَلَدَتْ لَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحُبَابِ  “Dulu [pada masa Jahiliyah] saya adalah hamba sahaya Hubab Bin Amru. Darinya juga saya melahirkan seorang putra. ثُمَّ هَلَكَ ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ : الآنَ وَاللَّهِ تُبَاعِينَ فِي دَيْنِهِ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي امْرَأَةٌ مِنْ قَيْسِ عَيْلانَ ، قَدِمَ بِي عَمِّي الْمَدِينَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَبَاعَنِي مِنَ الْحُبَابِ بْنِ عَمْرٍو ، فَوَلَدْتُ لَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحُبَابِ ، فَمَاتَ ، فَقَالَتْ لِي امْرَأَتُهُ : الآنَ تُبَاعِينَ فِي دَيْنِهِ ، Setelah Hubab meninggal, istrinya mengatakan bahwa saya akan dijualnya untuk melunasi hutang-hutang Hubab. Lalu saya menghadap Rasulullah (saw) dan menjelaskan segalanya. Rasulullah (saw) bertanya kepada orang-orang, مَنْ وَلِيُّ الْحُبَابِ ؟  ‘Siapa yang beranggung jawab atas harta peninggalan Hubab bin Amru?’

Dijawab bahwa yang bertanggung jawab adalah saudaranya yakni Abul Yasar.

Lalu rasul memangilnya dan bersabda, أَعْتِقُوهَا ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَقِيقٍ قَدِمَ عَلَيَّ ، فَأْتُونِي أُعَوِّضْكُمْ بِهَا ‘Jangan engkau jual budak ini! Merdekakanlah ia! Jika kamu dapat kabar saya mendapatkan budak belian, datanglah, nanti saya berikan budak itu sebagai gantinya.’”

Lalu, Hazrat Salamah dimerdekakan Rasulullah (saw) dan diberikan budak lain sebagai gantinya kepada Abul Yasar.[22]

Hazrat Mirza Bashir Ahmad dalam buku Sirat Khataman Nabiyyin menjelaskan satu peristiwa bahwa Ubadah bin Walid (عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ) meriwayatkan, “Suatu ketika kami berjumpa dengan sahabat Rasulullah (saw) bernama Abul Yasar. Saat itu beliau tengah bersama budaknya. وَعَلَى أَبِي الْيَسَرِ بُرْدَةٌ وَمَعَافِرِيٌّ، وَعَلَى غُلَامِهِ بُرْدَةٌ وَمَعَافِرِيٌّ Kami melihat mereka berdua masing-masing mengenakan kain burdah (Dhari, bergaris) dan Ma’afiri (Yamani).

Saya katakan padanya, يَا عَمِّي! لَوْ أَخَذْتَ بُرْدَةَ غُلَامِكَ وَأَعْطَيْتَهُ مَعَافِرِيَّكَ؛ أَوْ أَخَذْتَ مَعَافِرِيَّهُ وَأَعْطَيْتَهُ بُرْدَتَكَ كَانَتْ عَلَيْكَ حُلَّةٌ أَوْ عَلَيْهِ حُلَّةٌ!  ‘Paman! Mengapa Anda tidak mengambil jubah bergaris budak Anda dan memberinya jubah Ma’afiri Anda, atau mengambil jubah Ma’afiri dia dan memberinya jubah bergaris Anda? Maka dia akan memiliki pakaian lengkap dan Anda akan memiliki pakaian lengkap. ‘

Lalu Hazrat Abul Yasar mengusap rambut saya kemudian berdoa. Ia lalu berkata, يَا ابْنَ أَخِي! بَصَرُ عَيْنَيَّ هَاتَيْنِ، وَسَمْعُ أُذُنَيَّ هَاتَيْنِ، وَوَعَاهُ قلبي – وأشار إلى نياط قَلْبِهِ – النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

‘Keponakanku! Mata saya ini telah melihat, telinga saya ini telah mendengarkan dan hati ini telah memberikan tempat di dalamnya bahwa Nabi (saw) selalu bersabda, أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَاكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ  “Ath’imuuhum mimmaa ta-kuluun waksuuhum mimma talbasuun.” – “Berikanlah makan kepada hamba sahaya kalian seperti yang kalian makan dan buatlah mereka mengenakan pakaian seperti yang kalian pakai.”

وَكَانَ أَنْ أُعطيه مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا أَهْوَنُ علي من أن يأخذ حسناتي يوم القيامة. Dengan demikian, saya menyukai jika diantara harta duniawi ini saya berikan bagian yang sama kepada hamba sahaya saya, daripada harus kehilangan ganjaran di hari kiamat nanti.’”[23]

Demikianlah orang-orang yang Allah ta’ala ridhai yang melihat sabda Rasulullah (saw) sampai ke kehalusannya dan untuk meraih keridhaan Allah Ta’ala setiap saat gelisah bahkan rela kelaparan untuk itu.

Hazrat Abul Yasar meriwayatkan, “Ada seseorang dari Banu Haram berhutang kepada saya. Saya pergi kepadanya dan mengucapkan salam lalu bertanya, ‘Kemana dia? Apakah ia ada di rumah?’

Keluarganya menjawab, ‘Tidak ada.’

Namun anaknya yang hamper berusia dewasa datang mendekati saya lalu saya bertanya padanya, ‘Ayahmu dimana?’

Anak itu berkata, ‘Ayah tadi mendengar suara Anda lalu bersembunyi di balik ranjang.’

Saya (Abul Yasar) katakan kepada ayahnya, ‘Kemarilah karena saya sudah tahu dimana Anda.’

Karena ia keluar lalu saya katakan, ‘Kenapa Anda sembunyi dari saya?’

Ia menjawab, ‘Demi Allah, saya akan beritahu anda bahwa saya tidak akan berdusta pada anda. Demi Allah! Saya takut jika saya beritahu anda, saya berdusta pada anda lalu berjanji lagi lalu mengingkari janji lagi. Kemudian, saya datang dan berdusta lagi dengan mengatakan nanti aku bayar tanggal ini, hari ini, padahal saya tidak dapat memenuhi janji itu.’

Lalu ia berkata, ‘Anda adalah sahabat Rasulullah (saw). Demi Allah! Saya adalah orang yang memerlukan.’

Saya (Abul Yasar) berkata, ‘Anda bersumpah demi Allah?’

Ia menjawab, ‘Iya.  Demi Allah.’

Saya katakan lagi, ‘Demi Allah?’

Lalu saya bertanya, ‘Anda mengatakan demi Allah bahwa Anda orang yang memerlukan.’

Ia katakana, ‘Iya. Demi Allah!’

Saya katakan lagi untuk yang ketiga kali, ‘Demi Allah?’

Ia menjawab, ‘Iya. Demi Allah!’

Saya (Hazrat Abul Yasar) berkata pada saat itu, ‘Bawalah catatan hutang!’ Lalu menghapusnya dengan tangan saya sendiri. Itu merupakan surat berisi janji untuk melunasi hutang. Saya berkata, ‘Jika kamu mendapatkan taufik untuk melunasi, bayarlah, jika tidak kamu saya bebaskan dari hutang.’

Saya memberikan kesaksian, penglihatan kedua mata saya ini – sambil meletakkan jari pada kedua mata – dan pendengaran kedua telinga saya ini serta hati saya ini mengingat -sambil mengisyarahkan ke dada – saya bersumpah melihat Rasulullah (saw) bersabda, مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ ‘man anzhara mu’siran au wadha’a ‘anhu azhallahuLlahu fi zhillihi yauma laa zhilla illa zhillahu.’ – ‘Siapa yang memberikan tenggang waktu kepada orang yang berkesempitan atau membebaskan segala beban hutangnya maka Allah ta’ala akan memberikan naungannya.’ Maka dari itu, saya bebaskan hutangmu karena saya mencari naungan Allah Ta’ala.” [24]

Ini merupakan contoh bagaimana rasa takut kepada Allah ta’ala. Jika mereka memiliki keinginan itu semata-mata ingin meraih keridhaan-Nya, bukan manfaat duniawi.

Hazrat Abul Yasar Ka’ab Bin Amru sangat berhati hati dalam meriwayatkan hadits. Suatu ketika beliau meriwayatkan dua hadits dari Ubadah bin Walid. Sambil meletakkan jari di mata dan telinga mengatakan, بَصَرُ عَيْنَيَّ هَاتَيْنِ، وَسَمْعُ أُذُنَيَّ هَاتَيْنِ، وَوَعَاهُ قلبي – وأشار إلى نياط قَلْبِهِ – النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ “Mata ini telah menyaksikan kejadian tersebut dan telinga ini telah mendengar Rasulullah (saw) bersabda.”[25]

Satu putra beliau bernama Umair yang lahir dari perut Ummu Amru. Hazrat Ummi Amru adalah bibi dari Hazrat Jabir Bin Abdillah. Salah satu putra beliau bernama Yazid Bin Abi Yasr yang lahir dari perut Hazrat Lubabah Binti Harits. Putra beliau lainnya bernama Hubaib yang ibunya bernama Ummi Walid. Putri beliau bernama Aisyah yang ibunya bernama Ummur Rauya. Beliau ikut serta pada perang Badr, saat itu usia beliau 20 tahun. Beliau wafat pada zaman Amir Muawiyah 55 Hijriyah.

Mereka adalah wujud wujud yang luar biasa yang telah mengajarkan kepada kita untuk setia dan takut kepada Allah Ta’ala. Dan juga mengajarkan bagaimana cara untuk menerima dan taat pada perintah Rasulullah (saw) dengan segala ketulusan hati. Semoga Allah Ta’ala meninggikan derajat mereka semuanya.

 

Khotbah II

اَلْحَمْدُ ِللهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ

وَنَعُوْذ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا

مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ –

وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

عِبَادَ اللهِ! رَحِمَكُمُ اللهُ!

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُبِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِى الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكَّرُوْنَ –

أُذكُرُوا اللهَ يَذكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ

Penerjemah                : Mln. Mahmud Ahmad Wardi, Syahid (London, UK); Editor: Dildaar Ahmad Dartono (Indonesia).

[1] Ath-Thabaqat al-Kubra karya Ibn Sa’d (الطبقات الكبرى لابن سعد), Thabaqat (golongan) peserta Badr dari kalangan Muhajir dari Makkah (طَبَقَاتُ الْبَدْرِيِّينَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ), mereka yang berasal dari keturunan al-Muththalib putra Abdu Manaf putra Qushay (وَمِنْ بَنِي الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ), Ubaidah putra al-Harits putra al-Muththalib (عُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ). Al-Muththalib dan Abdul Muththalib itu beda orang. Al-Muththalib adik Hasyim putra Abdu Manaf. Ia yang menjemput Syaiba (nama asli Abdul Muththalib) putra Hasyim dari Madinah ke Makkah. Ibu Syaiba ialah wanita Madinah yang dinikahi Hasyim, buyut Nabi Muhammad saw.

[2] Al-Ishabah (الإصابة في تمييز الصحابة)

[3] Hazrat Haraam, Hazrat Sulaim, Hazrat Ummu Sulaim (Humaisha) dan Hazrat Ummu Haraam adalah kakak-beradik putra/i Milhaan (Malik) bin Khalid (ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار إلى بني الخزرج) dari Banu Adi bin An Najjar. Ketika Hazrat Ummu Sulaim masuk Islam, suaminya yang menolak Islam bernama Malik bin Nadzor bin Dhomdom yang juga berasal dari Banu Adi bin An Najjar marah dengannya dan meninggalkannya untuk pergi ke Syam (Suriah). Setelah Malik bin Nadzor meninggal dunia, Ummu Sulaim menikah dengan Abu Talhah al-Anshari, seorang Shahabat Nabi. Anas bin Malik ialah putra dari suaminya yang dulu dan menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun. Referensi: Kitab Ishaabah (الإصابة في تمييز الصحابة (8/ 227)). Anas berjumpa Nabi saw pada umur 8-10 tahun (tahun 622). Anas sudah bisa tulis-baca saat pertama jumpa Nabi saw. Beliau juga dikenal sebagai sahabat terbanyak ke-3 yang meriwayatkan Hadits. Sesuai penggenapan doa Nabi saw, Anas berumur panjang, berharta dan berketurunan banyak (sekitar 100 anak-cucu). Beliau juga menjadi pejabat pada masa Khilafat Rasyidah dan masa Kerajaan Banu Umayyah. Beliau wafat pada 712 dan terhitung diantara para Sahabat Nabi saw yang terakhir wafat.

[4] ‘Uyuunul Atsar (عيون الأثر » شُهَدَاءُ يَوْمِ بِئْرِ مَعُونَةَ)

[5] Hamzah dan Khaula berputra 2 orang dan putri 2 orang.

[6] Ath-Thabaqaat al-Kubra karya Ibn Sa’d.

[7] Asadul Ghabah. Basyir bin Sa’d ialah salah serang pemimpin Khazraj di Madinah yang menentramkan orang-orang Madinah yang ingin mengangkat Sa’d ibn Ubadah sebagai Khalifah sepeninggal Nabi. Beliau yang termasuk Sahabat awal dalam baiat kepada Hazrat Abu Bakr (ra) pada tahun 632. Putranya, Nu’man ibn Basyir, saat sudah sepuh ialah yang mengantar dan mendampingi keluarga Husain ibn Ali bin Abi Thalib pulang ke Madinah dari Damaskus sepeninggal syahidnya Husain di Karbala pada tahun 680 Masehi.

[8] Sirah Ibn Hisyam. ‘Ubâdah bin Shamit Radhiyallahu ‘anhu dalam riwayat Ibnu Ishâq berkata “Lalu kami pun berbaiat kepada Rasulullah n dengan baiat wanita. Peristiwa ini terjadi sebelum diwajibkan perang” Baiat itu ialah, تَعَالَوْا بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata kepada mereka: “Kemarilah, hendaklah kalian berbai’at kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan apapun, kalian tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki kalian, tidak durhaka kepadaku dalam perkara yang ma’ruf…”

[9] Shahih al-Bukhari (صحيح البخاري), Kitab tentang Jihad dan ekspedisi (كتاب الجهاد والسير), bab pahala luka di jalan Allah (باب مَنْ يُنْكَبُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ), no. 2801, riwayat Anas ibn Malik saat menceritakan pamannya, Haram ibn Milhan yang syahid ditusuk tombak dari belakang.

[10] Tarikh ad-Dimasyq karya Ibn Asakir (تاريخ دمشق لابن عساكر).

[11] Shahih al-Bukhari, Kitab Adab, bab penggantian nama, dengan nama yang lebih baik, hadits nomor 6191; juga dalam Shahih Muslim (صحيح مسلم), Kitab tentang Adab (كتاب الآداب), bab mustahab men-tahnik bayi, membawanya kepada orang saleh dan menamainya. (بَاب اسْتِحْبَابِ تَحْنِيكِ الْمَوْلُودِ عِنْدَ وِلَادَتِهِ وَحَمْلِهِ إِلَى صَالِحٍ يُحَنِّكُهُ وَجَوَازِ تَسْمِيَتِهِ يَوْمَ وِلَادَتِهِ وَاسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ بِعَبْدِ اللَّهِ وَإِبْرَاهِيمَ وَسَائِرِ أَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ السَّلَام). Menurut Kitab Ishabah, Mundzir putra Abu Usaid (المنذر بن أبي أسيد الساعدي) yang masih bayi pada zaman Nabi saw, ketika telah besar pada zaman Khalifah Ali ra, ia menyertai beliau (ra) menghadapi Muawiyah, Amir wilayah Syam yang bertentangan dengan Khalifah Ali. Muawiyah menjadi Amir Syam dan sekitarnya selama 20an tahun sejak Khalifah Umar dan menjadi Raja seluruh wilayah Muslim selama 20 tahun (661-680) sejak wafatnya Khalifah Ali dan perjanjian dengan Hasan ibn Ali. Pada zaman pemerintahan Yazid putra Muawiyah (menjadi Raja selama 4 tahun pada 680-683), gubernur Ubaidullah ibn Ziyad mengirim Mundzir sebagai pejabat ke Sind, sebuah tempat di Pakistan-India sekarang. Sind telah menjadi wilayah Muslim.

[12] Fathul Bari syarh (komentar atas) Shahih al-Bukhari, Kitab al-Maghazi, hadits no. 4094, Qadimi Kutub Khanah Aram Begh, Karachi.

[13] As-Sirah an-Nabawiyah karya Ibn Hisyam (السيرة النبوية لابن هشام) bab ghazwah Badr (غزوة بدر الكبرى).

[14] Asadul Ghabah

[15] Ishabah (الإصابة في تمييز الصحابة)

[16] Surat tersebut tertulis sebagai berikut: «بسم الله الرحمن الرحيم
من محمد بن عبد الله إلى جيفر وعبد ابني الجلندى: سلام على من اتبع الهدى.
أما بعد، فإني أدعوكما بدعاية الإسلام، أسلما تسلما، إني رسول الله إلى الناس كافة، لأنذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين، وإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما، وإن أبيتما أن تقرا بالإسلام فإن ملككما زائل عنكما، وخيلي تحل بساحتكما، وتظهر نبوتي على ملككما».

[17] Futuhul Buldaan (فتوح البلدان ص103 و 104 و (ط مكتبة النهضة) ج1 ص92), Tarikh al-Kufah karya Sayyid al-Barqi (تاريخ الكوفة للسيد البراقي ص265) dan Makaatiibur Rasul (مكاتيب الرسول ج2 ص369).

[18] Ibid.

[19]  Tarikhul Umam wal Muluuk karya ath-Thabari (تاريخ الأمم والملوك للطبري ج2 ص520 وج3 ص258) dan al-Kaamil fit Taarikh (الكامل في التاريخ ج2 ص352) serta ath-Thabaqaat al-Kubra (الطبقات الكبرى لابن سعد).

[20] Musnad Ahmad riwayat  Abdullah ibn Abbas (عبدالله بن عباس | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : مسند أحمد), Tarikh ath-Thabari, juga dalam ‘Umdatul Qari syarh Shahih al-Bukhari (عمدة القاري شرح صحيح البخاري), Kitab al-‘Itq (كتاب العتق), (باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركا).

[21] Tafsir Sufyan ats-Tsauri (تفسير سفيان الثوري), Tafsir al-Qur’an karya Abdur Razzaaq ash-Shan’ani (تفسير القرآن لعبد الرزاق الصنعاني), Hilyatul Auliya karya Abu Nu’aim (حلية الأولياء لأبي نعيم), Tarikh ad-Dimasyq karya Ibn Asakir (تاريخ دمشق لابن عساكر).

[22] Al-Mu’jam al-Ausath karya ath-Thabrani (المعجم الأوسط للطبراني), bab alif (بَابُ الْأَلِفِ ), mereka yang bernama Ahmad (مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ).

[23] Al-Adabul Mufrad (الأدب المفرد), Kitab mengenai bagaimana menjadi seorang Majikan, bab perlakukan baik kepada hamba sahaya. Adabul Mufrad ialah kitab hadis yang dikumpulkan oleh Muhammad Al-Bukhari atau lebih dikenal dengan nama Imam Bukhari yang menjawab pertanyaan tentang penyempurnaan akhlak Muslim. Kitab ini juga berisi sebagian perkataan sahabat Nabi Muhammad dan para tabi’in.

[24] al-Mu’jam al-Kabir (المعجم الكبير), (باب الكاف), (من اسمه كعب), (كعب بن عمرو أبو اليسر الأنصاري), (مما أسند كعب بن عمرو أبو اليسر), (عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبي اليسر).

[25] al-Amali al-Musthalaqah karya Ibn Hajar (الأمالي المطلقة لابن حجر), (من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا).