Sifat-sifat terpuji Syed Dawood Muzaffar Shah Sahib

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ  وَعَلَى عَبْدِهِ اْلمَسِيْحِ اْلمَوْعُوْدِ

KHUTBAH JUM’AH

HAZRAT AMIRUL MU’MININ KHALIFATUL MASIH V atba.

Tanggal  11 Maret 2011  dari Baitul Futuh London UK

Setelah membaca tasyahud dan menilawatkan surat Alfatihah Huzur bersabda : “Hazrat Masih Mau’ud a.s. bersabda : “Jika kita layangkan alam fikiran kita kezaman Hazrat Rasulullah saw beserta para sahabah beliau maka akan kita ketahui bahwa keadaan beliau-beliau itu sangat sederhana sekali. Keadaan beliau-beliau itu laksana sebuah pinggan yang diseka dan dibersihkan, kemudian diberi kalli (sehingga cemerlang), setelah itu makanan yang halus dan bersih diletakkan diatasnya. Seperti itulah gambaran keadaan beliau-beliau dimasa itu. Jika manusia bersih seperti itu dan berusaha menjadikan diri sendiri seperti sebuah pinggan yang bersih dan diberi kalli sehingga cemerlang, maka hidangan makanan berupa nikmat-nikmat dari Allah swt diletakkan diatasnya. Akan tetapi dizaman sekarang ini berapalah banyaknya manusia seperti itu.”  Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Hazrat Masih Mau’ud a.s. dalam memberi missal dengan sebuah pinggan beliau bersabda : “ Sebagaimana bersihnya keadaan sebuah pinggan demikianlah keadaan kalbu-kalbu para sahabah Rasulullah saw, yang bercahaya terang berkat pantulan nur kalam Allah swt dan suci bersih dari segala jenis karat-karat kotor manusiawi. Beliau-beliau itu betul-betul sesuai dengan firman Tuhan : qad aflaha man zakkaaha. Yakni : Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. (Asy Syam: 10). Itulah reformasi besar yang telah diciptakan oleh Hazrat Rasulullah saw. Padahal sebelumnya kalbu beliau-beliau itu penuh dengan rasa permusuhan. Sekali permusuhan telah tercetus, maka ia berjalan bukan hanya bertahun-tahun lamanya bahkan berlarut-larut sampai turun-temurun. Akan tetapi apabila mereka telah beriman dan disebabkan telah mabuk dalam kecintaan terhadap Rasulullah saw mereka berusaha menjadi hamba-hamba Allah swt yang kamil. Mereka membaca Al Qur’anul Karim dan memahami kandungannya, kemudian menerapkannya didalam kehidupan mereka sehari-hari, maka ruhani beliau-beliau itu semakin bercahaya berkat pantulan dari nur-nur Kalam Ilahi itu. Dan beliau-beliau r.a. itu telah begitu bersihnya laksana pinggan-pinggan yang sangat bersih setelah dilkaukan kalli diatasnya.

Orang-orang yang tinggal disini mungkin tidak dapat membayangkan dengan tepat bagaimana cara melakukan kalli itu? Dizaman dahulu biasa orang-orang menggunakan perabot dapur misalnya periuk terbuat dari tembaga atau logam lainnya. Setelah lama dipakai dilakukan kalli terhadap parabot-perabot dapur itu. Orang-orang berasal dari Pakistan dan India tentu dapat membayangkannya bagaimana cara melakukan kalli itu khasnya mereka yang menjalankan tugas-tugas di Langgar Khana, tentu mereka dapat membayangkannya. Sebab deg-deg (periuk-periuk besar) yang dipergunakan pada Jalsah Salanah selalu dilakukan kalli supaya ibersih. Untuk melakukan kalli mula-mula perabot terbuat dari tembaga atau logam itu dipanaskan dalam api yang menyala-nyala sehingga kotoran-kotoran yang menempel meleleh dan hilang. Sesudah itu metal cair berwarna putih berkilauan disapukan kepada perabot itu sehingga nampak bersih tidak terdapat karat lagi diatasnya. Setelah itu diseka atau dipolis menggunakan kain flannel yang lembut, sehingga perabot itu demikian bersih dan berkilauan laksana sebuah perabot terbuat dari perak. Saya jelaskan demikian karena Hazrat Masih Mau’ud a.s. telah memberi missal dengan kalli atau perabot yang dibersihkan sehingga cemerlang, cemerlangnya kembali perabot itu bukan hasil usaha ringan atau tanpa usaha keras. Setelah perabot itu dibersihkan, untuk membuat prabot itu lebih bersih dan cemerlang lagi, dimasukkan kedalam api yang menyala-nyala, artinya harus melalui sebuah proses yang cukup cermat.

Intisari dari sabda beliau itu adalah, jika manusia ingin mencapai martabah seperti orang yang jiwanya telah sungguh-sungguh disinari Nur Allah swt, ia harus berjuang keras dan giat sambil menghadapi berbagai macam kesulitan dan kesusahan. Maka dengan sendirinya ia akan memperoleh martabah orang yang sangat bersih dan suci. Jika sesorang hendak melakukan tazkyah-e-nafs (mensucikan diri) ia harus berusaha keras dan sungguh-sungguh. Demi mempertemukan kaum yang lampau (awwalin) dengan kaum yang akan datang (akhirin) Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s. telah diutus oleh Allah swt berkat menghambakan diri beliau kepada Junjungan Nabi Agung Muhammad saw. Beliau menjelaskan bagaimana cara-cara membersihkan kalbu-kalbu yang sudah diliputi dengan karat-karat kotor itu menjadi laksana sebuah periuk hidangan yang suci bersih, menjadi terang-benderang berkat pancaran sinar Kalam Ilahi. Tentang siapa saja dari para Sahabah Rasulullah saw yang kita baca dari Tarikh, permisalan seperti ini benar-benar nampak jelas kepada kita. Kalbu beliau-beliau r.a. itu sarat dengan Nur Allah swt, dan beliau-beliau itu menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh taqwa. Maka, itulah amalan-amalan yang dengan-nya kita dapat memperoleh qurub Allah swt, dan dapat mensucikan jiwa kita.

Ditempat lain Hazrat Masih Mau’ud a.s. bersabda : “ Kalian harus faham, apa yang disebut tazkyah-e-nafs (mensucikan jiwa) itu? Maka, ingatlah seorang Muslim setiap waktu harus siap-sedia menyempurnakan hakukullah dan hakukul ibad. Dan sebagaimana manusia dengan mulutnya mengakui Allah swt tidak mempunyai sekutu, maka pernyataannya itu harus dibuktikan dengan amal perbuatannya. Dan dia harus berlaku simpaty dan lemah lembut terhadap sesama makhluk Allah swt. Dan tidak boleh menunjukkan permusuhan, hasad atau dengki dan rasa dendam terhadap saudara-saudaranya. Dan dia harus betul-betul menjauhkan diri dari perbuatan ghibat terhadap orang lain. Allah swt berfirman : “Jadilah kalian laksana sebuah wujud atau sebuah jasad.” Dan apabila kalian telah bersatu  menjadi laksana sebuah jasad barulah pada waktu itu dapat dikatakan kalian telah mensucikan nafs atau jiwa kalian. Surga yang diperoleh manusia didalam dunia ini dapat diraih dengan mengamalkan ayat berikut ini : qad aflaha man zakkaaha. Yakni : Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. (Asy Syam: 10). Apabila manusia telah memahami pengertian hakiki dan memperoleh intisarinya tentang ibadah, maka karunia dan kehormatan dari Allah swt mulai turun kepadanya. Dan nikmat-nikmat yang telah diterima, dimasa mendatang akan dirasakan secara ruhani setelah kematian. Dan nikmat-nikmat yang akan diterima setelah meninggal dunia akan dirasakan didunia ini juga. Maka itulah maksud dan tujuan kedatangan Hazrat Imam Mahdi, Masih Mau’ud a.s. pada zaman ini, supaya manusia mengadakan perubahan atas diri mereka dan menjadi pewaris nikmat-nikmat Allah swt. Semoga Allah swt memberi taufiq kepada setiap orang Ahmady untuk memahami maksud dan tujuan utama kedatangan beliau a.s. itu. Amin !

Alangkah beruntungnya orang-orang yang telah mengetahui dan memahami hakikat itu dan berusaha keras untuk mensucikan diri mereka. Dan menjadi orang-orang yang memperoleh qurub Allah swt. Sebagaimana telah saya katakan bahwa para sahabah Hazrat Masih Mau’ud a.s. dengan mengikuti jejak langkah para sahabah Hazrat Rasulullah sw telah mengadakan perubahan yang luar biasa pada diri mereka. Kemudian mereka berusaha untuk menerapkan amal-amal saleh itu pada anak keturunan mereka. Dan alangkah beruntungnya keturunan-keturunan mereka itu yang melanjutkan perjuangan bapak-bapak mereka dan mengajarkannya kembali kepada anak keturunan mereka berikutnya.

Saya ingin menguraikan keadaan seorang mulia yang telah berusaha mengharumkan nama baik bapak dan kakek beliau sebagai para Sahabah Hazrat Masih Mau’ud a.s. Tazkyah-e-nafs yang telah dijelaskan secara khas oleh Hazrat Masih Mau’ud a.s.manifestasinya nampak pada wujud beliau. Hubungan saya dengan beliau sangat erat sekali dan beliau adalah cucu dari dua orang Sahabah Hazrat Masih Mau’ud a.s. Beberapa hari yang lalu beliau telah wafat, nama beliau Sayed Dawood Muzaffar Shah. Telah saya katakan bahwa kakek beliau dari bapak bernama Dr Syed Abdus Sattar Sahib adalah Sahabah Hazrat Masih Mau’ud a.s. yang sangat terkemuka dalam kesucian, memiliki budi pekerti sangat lembut, sangat merendahkan diri dan sangat patuh dalam menunaikan hakukullah dan hakukul ibad. Dan Hazrat Mirza Bashir Ahmad r.a. telah menulis tentang beliau katanya, Dr Syed Abdus Sattar Sahib sendiri telah bercerita kepada saya bahwa, pada suatu waktu Hazrat Khalifah Awwal telah jatuh sakit keras. Peristiwa ini terjadi ketika beliau sendiri tinggal dirumah Hazrat Khalifah Awwal r.a. Huzur memberi sadqah beberapa ekor kambing kepada fakir miskin dan saya hadir pada waktu itu. Pada malam hari saya tetap tinggal dirumah Hazrat Khalifah Awwal r.a. dan memberi beliau minum obat. Pada waktu subuh Huzur r.a. yakni Hazrat Masih Mau’ud a.s. datang dan Hazrat Khalifah Awwal bersabda kepada beliau: “ Huzur !  Doctor Sahib sepanjang malam berada dirumah saya dan dengan penuh perhatian memberi minum obat kepada saya. Hazrat Masih Mau’ud a.s. mendengar ini sangat gembira sekali dan bersabda : “Saya juga sangat terkesan oleh perlakuan beliau ini. Beliau adalah keluarga ahli surga.”

Kisah keberanian dan kemahiran tabligh Hazrat Dr Abdus Sattar Sahib, kakek Syed Dawood Muzaffar Shah Sahib, sering diceritakan yaitu ketika beliau sedang duduk didalam mesjid sambil melakukan tabligh. Pada waktu itu kedudukan beliau didalam Rumah Sakit sebagai Civil Surgeon. Dan pada waktu itu kedudukan Civil Surgeon dianggap sangat tinggi dan sangat dihormati. Ketika sedang terjadi perdebatan tentang kedudukan Hazrat Masih Mau’ud, Imam Mahdi a.s. lawan berdebat itu sangat marah dan mengambil sebuah lota (cerek terbuat dari tanah liat) dilemparkan dengan keras sekali kepada kepala Hazrat Dr Abdus Sattar Sahib sehingga luka dan darahpun mulai bercucuran. Hazrat Dr Sahib tanpa bicara apa-apa keluar dari masjid itu dan pergi ke Hospital untuk mendapatkan pengobatan dan kepala beliau dibalut dengan kain verband. Selama itu lawan tabligh beliau itu sadar bahwa orang yang dilukai itu orang besar, nanti jika polisi datang dan melihat keadaan Dr Sahib itu sudah luka-luka tentu akan memerikasa apa yang telah terjadi kepada beliau, tentu polisi akan menangkapnya. Orang itu sudah sangat ketakutan. Tidak lama kemudian ia melihat kepala Doctor Sahib sudah diikat dengan kain verband dan Dr Sahib berkata kepadanya : Saya harap kemarahan anda sudah dingin, mari kita lanjutkan pembicaraan kita. Lawan itu berkata : Sebelumnya juga keadaan saya sangat tidak baik, saya ingin meminta ma’af, dan keadaan saya juga aneh sekali sayapun merasa malu dan juga merasa takut, katanya. Demikianlah contoh kesabaran yang telah diperlihatkan Dr Abdus Sattar Sahib, sekalipun beliau memiliki kekuasaan atas orang itu beliau tidak melakukan sesuatu pembalasan apapun kepada lawan beliau itu. Dan akhlaq yang luhur ini hanya dapat diperlihatkan oleh orang yang telah mengadakan perbaikan terhadap dirinya dan mengadakan tazkyah e nafs yang sesungguhnya. Bagaimanapun Sayed Dawood Muzaffar Shah Sahib adalah cucu Dr Abdus Sattar Sahib dan putera dari Hazrat Hafiz Sayed Mahmoodullah Shah Sahib. Mengenai keluarga orang-orang terhormat ini terdapat penjelasan dari Hazrat Dr Hisymatullah Sahib, doctor khas Hazrat Khalifatul Masih II r.a. dalam sebuah tulisan beliau berkata : “ Pasangan berberkat putera ke-empat Hazrat Sayed Mahmoodullah Shah Sahib sangat terhormat dan berakhlaq luhur, beliau bukan hanya memiliki hubungan yang khas dengan Allah swt bahkan beliau mempunyai rasa simpati yang tinggi terhadap sesama manusia. Daerah kecintaan beliau terhadap sesama makhluk sangat luas sekali. Berlaku adab terhadap orang-orang terhormat dan cinta kasih terhadap orang-orang kecil dan lemah merupakan sifat khas beliau. Sebagai maqbulnya do’a-do’a beliau terbukti bahwa putera-putera beliau sangat soleh dan mukhlis. Yakni kedua putera beliau, Sayed Dawood Muzaffar Shah Sahib dan Sayed Masood Mubarak Shah Sahib. Beliau menulis lagi bahwa, keberuntungan beliau diantaranya ialah bahwa Hazrat Muslih Mau’ud r.a. telah memberikan seorang puteri kesayangan beliau untuk pasangan pernikahan dengan Sayed Dawood Muzaffar Shah Sahib. Dan Allah swt telah menganugerahkan enam orang anak kepada pasangan beliau ini. Dan Doctor Abdus Sattar Sahib telah menulis bahwa, putera Sayed Mahmoodullah Shah Sahib yakni Sayed Dawood Muzaffar Shah Sahib yang telah menjadi menantu Hazrat Khalifatul Masih II r.a., beliau juga dalam menunaikan hakukullah dan hakukul ibad telah mengambil tauladan khas dari kakek-kakek beliau. Beliau sangat patuh dalam beribadah, mempunyai kecintaan yang dalam terhadap Alqur’anul Karim, sangat adab dan merendahkan diri, sangat adab dan sangat hormat bertemu dengan setiap orang, merupakah ciri khas beliau. Bahkan beliau sangat hormat dan sangat adab terhadap adik-adik isteri beliau juga, sebab beliau-beliau itu adalah putera-putera Hazrat Muslih Mau’ud r.a. Dengan keluarga dekat kadangkala terjadi hubungan yang kurang menyenangkan. Apabila terjadi hal-hal yang tidak berkenan dihati dan suasana mulai terganggu, maka beliau bukan hanya tinggal diam bahkan beliau berlaku sangat adab dan hormat terhadap adik-adik ipar beliau sehingga perkara yang kurang menyenangkan itu segera hilang sirna. Bahkan saya melihat bahwa terhadap semua keluarga Hazrat Masih Mau’ud a.s. terutama terhadap putera-puteri beliau a.s. dan anak-anak keturunan dari putera-puteri beliau itu juga beliau demikian hormatnya sehingga nampak sangat mengherankan sekali. Hanya disebabkan mereka itu mempunyai factor hubungan darah dengan Hazrat Masih Mau’ud a.s. Kadangkala terhadap orang lain juga demikian hormatnya sehingga saya juga merasa penghormatan beliau itu lebih dari semestinya. Akan tetapi kebaikan dan kesalehan beliau adalah fitrat sejati beliau, yang menuntut agar beliau tunjukkan akhlaq yang sangat luhur itu.

Sayed Dawood Muzaffar Shah Sahib dan isteri beliau Sayidah Amatul Hakim Sahibah adalah sebuah pasangan yang ditentukan secara Ilahi. Dalam mengamalkan kebaikan dan menunjukkan akhlaq yang luhur keduanya selalu berlomba satu sama lain. Sering kami saya menyaksikan bagaimana keduanya selalu berusaha untuk membantu dan menolong orang-orang yang tidak mampu. Jika sang suami memberi bantuan kepada yang lain maka sang isteri akan berkata, bantulah yang lain juga. Jika sang isteri memberi pertolongan kepada orang tak mampu, maka sang suami berkata; Jika saya punya wang lagi pasti akan saya berinya lebih banyak lagi. Sayed Dawood Muzaffar Shah Sahib sendiri menceritakan bahwa, setelah Hazrat Sayidah Amatul Hakim Sahibah wafat, sering datang didalam mimpi dan berkata kepada saya katanya ; Tolonglah orang miskin itu dan berilah sadqah kepada fakir miskin ini. Maka Shah Sahib segera mengamalkannya. Berapapun banyaknya pendapatan beliau, sangat sedikit dibelanjakan untuk keperluan sendiri, sebagian besar beliau berikan kepada orang lain yang memerlukan. Saya sendiri melihat kedua suami isteri ini dan banyak orang lain juga memberi tahu bahwa jika mereka memiliki wang beribu-ribu juga maka beliau bagikan ribuan juga kepada orang-orang. Mereka tidak fikir berapa lagi sisa wang yang mereka miliki. Ketika saya mengurus tanah milik beliau, sebagaimana cara yang dilakukan oleh para pemilik tanah, setiap tahun penghasilan gandum atau padi dihitung lalu dikumpulkan dirumah mereka. Tahun pertama ketika gandum sudah dipanen saya tanya kepada Sayedah Ammatul Hakim Sahibah : Berapa banyak gandum diperlukan untuk keperluan keluarga? Beliau jawab 120 man (1 man = 60KG) Saya katakan kepada beliau untuk keperluan dirumah paling banyak 30-40 man saja cukup. Beliau jawab lagi; Sebanyak itulah gandum yang saya  perlukan sebab banyak orang-orang miskin juga yang harus saya bagi. Setiap tahun banyak orang yang kami bagi gandum. Demikianlah kemurahan hati keluarga beliau.

Sayed Dawood Shah Sahib adalah paman dari pihak ibu saya, beliau memiliki banyak sekali kelebihan. Saya tidak menceritakan kebaikan-kebaikan beliau disebabkan beliau paman saya dan isteri beliau sebagai bibi atau karena keduanya mertua saya, melainkan sejak kecil saya tahu betul keadaan mereka berdua. Tabi’at beliau sangat baik, banyak berdo’a, sejak kecil bergaul dengan baik, berjumpa sambil senyum, jumpa dengan orang-orang sangat hormat, beliau berakhlaq sangat baik dan beliau bersih dari perkara-perkara keduniawian. Seorang dari keluarga kami telah menulis tentang beliau dan tulisan itu tepat sekali katanya, Sayed Dawood Shah Sahib seorang yang sangat baik sekali, pendiam, banyak berdo’a, setiap waktu sibuk berdo’a kepada Allah swt, sangat penolong orang yang dalam kesulitan, dan sangat tekun dalam menunaikan ibadah.

Kakek Sayed Dawood Shah Sahib dari pihak ibu bernama Maulvi Sayed Syarwar Shah Sahib r.a. seorang Sahabah Hazrat Masih Mau’ud a.s. yang memiliki martabah yang tinggi dalam Jema’at dan berkhidmat sebagai Mufti untuk waktu yang sangat lama. Banyak tokoh senior Jema’at menceritakan bagaimana lamanya salat dan sujud yang beliau lakukan. Seorang telah menulis kisah tentang Hazrat Syarwar Shah Sahib r.a. katanya, pada suatu hari beliau sedang salat nafal disebuah sudut dalam mesjid. Beliau berdiri lama sekali dalam salat itu. Saya ingin tahu bagaimana beliau menunaikan salat itu. Saya mendekati tempat beliau salat itu, saya perhatikan beliau sambil beridiri berulangkali membaca iyyaka na’budu wa iyyaka nasta’iin dan lama sekali beliau berulang-ulang membaca-nya. Sayed Syarwar Shah Sahib r.a. biasa menjadi imam untuk memimpin salat brjama’ah. Dan dalam salat berjama’ah juga beliau selalu lama sekali menunaikan salat. Jadi, Sayed Dawood Shah Sahib adalah cucu beliau dari pihak ibu. Dalam memanjatkan do’a, dalam segi akhlaq memiliki martabah sangat luhur, diperoleh Sayed Dawood Shah Sahib sebagai warisan dari kedua belah pihak kakek beliau. Tidak setiap orang dapat mengikuti langkah orang-orang mulia dan terhormat dan mengamalkan-nya, akan tetapi Sayed Dawood Shah Sahib dapat mengikuti dan mengamalkannya dengan sangat baik sekali. Beliau salah seorang dari anggauta Jema’at senior dan soleh, apabila seseorang memohon do’a kepada beliau maka beliau memanjatkan do’a kepada Allah swt terus-menerus, selama orang yang memohon do’a itu tidak memberitahukan telah terkabulnya permohonan do’a orang itu. Saya sendiri mengetahui hal ini bahkan saya sendiri mendengar beliau berkata : Banyak orang memohon do’a, tapi kemudian tidak memberitahukan kepada saya bahwa urusannya atau kesulitannya sudah dapat diatasi. Kadangkala berbulan-bulan atau setelah setahun lamanya berdo’a baru diketahui dengan karunia Allah swt urusannya sudah terselesaikan. Jadi, beliau berdo’a terus-menerus selama orang tidak memberitahu beliau bahwa masalahnya sudah terselesaikan. Sedikit saja orang melakukan pengkhidmatan kepada beliau, membuat beliau sangat berterima kasih dan bersyukur kepada orang itu. Dan sambil menyebut nama orang tersebut beliau berdo’a secara dawam untuknya. Para doctor yang pernah menolong beliau, beliau berdo’a sangat banyak sekali untuk mereka. Sebelum Doctor Nuri bertugas di Rabwah, apabila diminta untuk memeriksa atau menengok keadaan beliau di Rabwah, Dr Nuri pasti datang dan memeriksa beliau. Sebagai tanda syukur Sayed Shah Sahib banyak sekali memanjatkan do’a untuk beliau. Semoga kemaqbulan do’a beliau terus mengalir kepada Doctor Nuri Sahib karena wujud beliau sangat berguna bagi manusia dan Jema’at dan beliau banyak berkhidmat kepada Jema’at tanpa menunjukkan rasa lelah. Begitu juga Dr Abdul Khaliq sangat regular memberi pengobatan kepada Sayed Dawood Shah Sahib. Beliau mengidap penyakit jantung dan menjadi pasien Dr Abdul Khaliq cukup lama dan sering terjadi keadaan kesehatan beliau memburuk sehingga perlu memanggil doctor kerumah untuk memeriksa kesehatan beliau. Maka Dr Khaliq Sahib segera tiba dirumah beliau.

Dr Khaliq Sahib telah menulis surat kepada saya katanya, bila saya menengok beliau dalam keadaan sakit atau beliau berada di Hospital, beliau selalu berkata kepada saya : “ Doctos Sahib berdo’alah untuk saya, jangan sampai terjadi kepada saya dimana saya mahrum untuk memanjatkan do’a dan tidak dapat menunaikan salat.” Beberapa hari sebelum ini kemanakan beliau melihat dalam mimpi, Hazrat Khalifatul Masih lV r.h. datang dan membawa Sayed Dawood Shah Sahib pergi bersama beliau. Bahkan beliau sendiri telah melihat mimpi dan mimpi ini cukup panjang sekali. Ringkasnya, Hazrat Khalifatul Masih II r.a. datang kepada beliau dan menyediakan sebuah kursi khas untuk beliau duduk. Seorang perempuan yang tidak banyak mengenal beliau telah bermimpi dan mimpinya itu cukup panjang. Ringkasnya, didalam hati perempuan itu ditanamkan sebuah mimpi bahwa Sayed Shah Sahib seorang yang terhormat dan saleh dan mendapat martabah yang luhur disisi Allah swt. Sayed Shah Sahib sendiri melihat isteri beliau Sayedah Amatul Hakeem Sahibah dalam mimpi dan isteri beliau itu sedang ada ditempat yang sangat baik sekali dan nampak sangat gembira sekali. Dan isteri beliau memanggil, mari datanglah kesini dengan saya! Beliau mendengar suara Malaikat atau suara dari Tuhan katanya : Tidak, ia tidak akan datang sekarang, sebab masih banyak do’a-do’a yang harus ia panjatkan. Berkat tarbiyyat kedua orang kakek beliau dan berkat pergaulan dengan beliau-beliau itu, beliau sangat tekun beribadah dan sangat rajin memanjatkan do’a-do’a. Beliau sering tinggal bersama kakek beliau dari pihak bapak beliau. Doctor Abdus Sattar Shah Sahib sangat patuh dan dawam menunaikan salat lima waktu berjama’ah dimesjid terutama salat Jum’ah selalu melaksanakannya selama keadaan kesehatan beliau mengizinkan. Dan ketika kakek beliau Dr Abdus Sattar Shah Sahib sudah sangat lemah sekali beliau sering tidak pergi kemesjid untuk salat berjama’ah. Akan tetapi beliau selalu mengadakan salat berjama’ah dirumah beliau dan Sayed Dawood Shah Sahib disuruh untuk mengimami salat. Sayed Dawood Shah Sahib sungguh orang yang sangat banyak diberkati Allah swt secara luar biasa. Kesenangan dunia bukan tujuan hidup beliau. Secara ekonomi beliau bukan seorang yang sangat berada, namun apapun yang beliau miliki beliau sangat mensyukurinya dan beliau selalu menolong orang-orang yang tidak mampu, dan beliau demikian pemurahnya sehingga orang-orang yang memiliki wang ratusan ribu-pun tidak dapat melakukan seperti yang beliau lakukan dalam menolong orang miskin atau orang-orang tidak mampu. Pada tahun-tahun terakhir pandangan mata beliau sangat lemah, maka puteri menantu beliau selalu membantu mengurus pembukuan keuangan beliau. Diceritakan oleh puteri menantu beliau itu bahwa Sayed Dawood Shah Sahib apabila menerima wang, pertama beliau membayar candah wasiyyat, menyisihkan untuk anak yatim, untuk pelajar yang tidak mampu, dan untuk membantu orang-orang miskin yang sedang menderita sakit. Barulah sisanya beliau simpan untuk keperluan pribadi beliau. Saya menyaksikan sendiri bahwa Sayed Dawood Shah Sahib selalu mengambil bahagian dalam setiap gerakan pengurbanan yang diselenggarakan oleh Jema’at dengan semangat kemurahan beliau, setiap tahun beliau selalu mengambil bahagian dalam pengurbanan chandah tahrik jadid dan waqaf jadid.

Sekalipun pandangan mata beliau sudah lemah sekali, namun beliau masih mampu mengenal keadaan air muka anak-anak beliau apabila ada yang sedang menghadapi suatu kesulitan. Anak beliau dan menantu beliau berdua menulis surat kepada saya dan memberitahukan bahwa apabila terjadi sesuatu didalam rumah tangga beliau segera memahaminya. Lalu beliau bertanya apakah hal itu bukan karena perbuatan si Fulan ? (sambil menyebut namanya). Apa yang beliau katakan itu biasanya tepat sekali, tidak ada yang memberitahu beliau kecuali Allah swt. Setelah itu beliau berdo’a, tidak lama kemudian semua perkara menjadi beres.

Beliau sangat mencintai Alqur’an dan setiap hari beliau baca sampai tujuh-delapan juz banyaknya dan banyak sekali surah-surah yang telah beliau hafalkan diluar kepala. Pada bulan Ramadhan beliau memberi tahu saya bahwa sekarang mata sudah lemah sekali beliau tidak dapat lagi membaca Alqur’an seperti yang biasa beliau lakukan. Oleh sebab itu beliau merasa sedih sekali. Dengan penuh perkiraan saya berkata kepada beliau, sekarang barangkali satu juz saja setiap hari dapat membacanya. Beliau jawab, Tidak, dua-tiga juz setiap hari saya masih dapat membaca Alqur’an. Begitulah kecintaan beliau terhadap Alqur’an. Beberapa tahun yang lalu sebelum beliau wafat, disebabkan lemahnya pandangan mata beliau, tidak dapat membaca Alqur’an selama bulan Ramadhan. Namun beliau baca surah-surah sebanyak yang telah beliau hafalkan. Apabila ditengah-tengah beliau sedang membaca sebuah surah ada yang terlupa, maka Malaikat Allah datang memberitahunya.

Anak beliau paling besar ketika sedang membangun sebuah rumah di Rabwah, beliau berulang kali bertanya sampai dimana proses pembangunan rumah itu. Beliau berkata kepada putri menantu paling kecil katanya, Tuhan telah memberi tahu gambar rumah yang sedang dibangun itu begini-begitu keadaannya dan letak kamar-kamar juga diterangkan oleh beliau, persis sekali seperti apa yang sedang dibuat. Beliau banyak sekali berdo’a bagi anak-anak beliau yang mendapat tugas kewajiban berkhidmat kepada Jema’at dan kemakbulan do’a beliau untuk itu sangat dirasakan sekali oleh putera-putera beliau. Beliau banyak sekali memanjatkan do’a secara khas dan terus-menerus untuk pribadi saya, untuk pidato-pidato saya diwaktu Jalsa dan setiap saya mengadakan lawatan keluar negeri beliau selalu memanjatkan do’a secara khas demi suksesnya lawatan itu.

Pada tahun 1984 diwaktu Jema’at banyak menghadapi banyak kesusahan dan kesulitan para Khuddam di Rabwah diberi tugas menjaga keamanan dimalam hari ditiap-tiap halqah. Syed Dawood Shah sahib setiap malam menyediakan teh panas bagi para Khuddam yang bertugas menjaga keamanan itu dan rumah beliau selalu terbuka setiap malam bagi mereka. Beliau bangun pukul 2.30 tengah malam setelah menunaikan salat tahajjud beliau memasak teh itu lalu diletakkan diatas meja diruang tamu untuk para Khudam yang sedang bertugas menjaga keamanan.

Semenjak beliau masih muda Allah swt selalu berlaku baik terhadap beliau. Beliau tinggal di Sindh untuk masa yang cukup lama. Oleh karena tempat itu masih kosong dan penduduk-pun belum banyak, sering terdapat ular berbahaya ditempat itu. Pada suatu hari beliau merasa kurang sehat, badan terasa tidak enak, oleh sebab itu beliau fikir tidak usah pergi kemasjid dan akan menunaikan salat Fajar dirumah. Namun terdengar suara ghaib, yang menyuruh beliau harus pergi kemesjid untuk salat Fajar. Ketika kembali dari masjid nampak kedua anak beliau sedang tidur pulas diatas tempat tidur dan terlihat ada seekor ular hitam dan besar sekali berusaha naik ketempat tidur itu. Beliau dengan cepat memukul ular itu sampai mati. Jika seandainya beliau tidak pergi kemesjid dan tidur diatas tempat tidur bersama anak-anak beliau itu mungkin sekali ular akan mengganggu dan menyakiti beliau.

Syed Dawood Muzaffar Shah sahib belajar di Government College, Lahore. Disebabkan tabi’at beliau sangat lembut dan sopan-santun beliau sangat dikenal oleh semua staff dan juga semua para siswa pada waktu itu. Pada suatu hari seorang student teman beliau, dengan tujuan main-main, telah mengambil sebuah benda milik penjaga Asrama lalu disimpan didalam bilik (kamar) Sayed Dawood Shah Sahib. Seluruh Hostel (Asrama) diperiksa untuk mencari benda itu kecuali kamar Shah Sahib tidak diperiksa, sebab semua orang tidak akan mengira Syah Sahib akan berbuat seperti itu. Ketika Shah Sahib mendapati benda itu ada dikamar beliau, hati beliau sangat gelisah sekali, bagaimana harus menyelamatkan teman beliau dari hukuman tanpa berkata dusta. Ketika pemeriksaan seluruh Hostel sudah selesai, beliau ambil benda itu dan meletakkannya didepan pintu kamar penjaga Asrama itu. Beliau merasa bebas dan lega sekali ketika petugas tidak mengadakan pengusutan lebih jauh tentang benda itu, jika tidak Sayed Dawood Shah Sahib harus memberitahukan keadaan yang sebenarnya dengan menyebut nama student yang dicurigai.

Pada tahun 1944 setelah mendapat BA degree beliau menulis surat kepada Hazrat Muslih Mau’ud, Khalifatul Masih II r.a. bahwa beliau sering berjumpa dengan beliau r.a. didalam mimpi, oleh sebab itu beliau mewaqafkan diri kepada Jema’at sambil mengajak abang beliau juga untuk mewaqafkan diri. Maka keduanya menjadi Waqif Zindagi. Hazrat Muslih Mau’ud r.a. mengirim beliau ke Sindh untuk mengurus tanah pertanian milik Jema’at, dimana beliau tinggal disana untuk waktu yang cukup lama. Setelah itu dari 1982 sampai 1993 beliau ditugaskan dikantor Vakalat Tabshir Rabwah. Beliau menjalankan tugas disana tanpa tertarik kepada urusan atau pekerjaan lain lagi. Beliau menjalankan pengkhidmatan dengan penuh tanggung jawab dan patuh ta’at kepada siapapun yang menjadi atasan beliau sekalipun lebih muda dari beliau.

Muballigh kita disini (London), Laiq Ahmad Tahir Sahib telah menulis surat kepada saya katanya; Ketika saya bekerja bersama Sayed Dawood Muzaffar Shah Sahib, saya lihat beliau sangat lemah-lembut, suka merendahkan diri dan sangat hormat terhadap orang lain sehingga mereka merasa malu terhadap beliau. Beliau tidak pernah menunjukkan kesan kepada orang lain bahwa beliau adalah menantu Hazrat Muslih Mau’ud, Khalifatul Masih II r.a. atau sebagai ipar dari dua orang Khalifah. Beliau sangat pendiam, banyak berdo’a, setiap hari masuk ke office sambil berdo’a, kemudian pergi pulang setelah menyelesaikan pekerjaan beliau.

Hazrat Khalifatul Masih II r.a. sangat percaya kepada beliau. Sering terjadi orang-orang hendak menjatuhkan nama baik dan kedudukan beliau dan orang-orang berusaha untuk menyusahkan hati beliau, namun beliau tidak ambil pusing. Sekalipun beliau mempunyai kesempatan dan peraturan Jema’at-pun mengizinkan beliau untuk mengajukan tuntutan kepada Jema’at menentang orang-orang itu. Namun beliau serahkan semua perkara itu kepada Allah swt. Dan saya sendiri menyaksikan orang-orang yang telah berbuat salah untuk menjatuhkan Shah Sahib itu telah ditangkap dan dikenai hukuman, maka mereka datang mengetuk pintu rumah Shah Sahib dan dengan sangat merendahkan diri mereka meminta ma’af kepada beliau atas kesalahan yang telah mereka lakukan. Dan Sayed Dawood Shah Sahib selalu mema’afkan tanpa menunjukkan rasa marah terhadap mereka. Itulah orang yang terhormat dan sangat soleh, tentang mana Hazrat Masih Mau’ud a.s. bersabda; “ Jangan hasad dan jangan menaruh rasa dendam dan permusuhan terhadap sesama manusia. Bahkan terhadap orang yang berbuat kejahatan-pun apabila ia meminta ma’af maka haruslah dima’afkan dan berlaku kasih terhadapnya.” Manusia seperti inilah yang sering dikatakan orang bahwa dia telah melakukan tazkyah nafs atau yang telah sungguh-sungguh mensucikan dirinya.”

Hazrat Muslih Mau’ud, Khalifatul Masih II r.a. pernah membacakan khutbah nikah untuk empat orang puteri beliau diantaranya khutbah nikah puteri beliau Sayidah Amatul Hakeem Sahibah dengan Sayed Dawood Muzaffar Shah Sahib. Didalam khutbah nikah itu beliau bersabda : “ Wujud yang paling berharga dari wujud-wujud lain diatas dunia ini adalah Rasulullah saw. Disebabkan berlalunya zaman dan berobahnya keadaan dunia nilai pentingnya suatu benda itu sangat berkaitan dengan zamannya dan dengan ilmu pengetahuannya diwaktu itu. Ketika Hazrat Rasulullah swt diutus keadaan dunia pada waktu itu tidak dapat diperkirakan oleh manusia zaman sekarang. Jika Rasulullah saw tidak diutus oleh Allah swt maka pada zaman dunia sekarang ini agama dianggap memuja manusia, memuja kuburan dan memuja patung-patung. Undang-undang, akhlaq tidak mempunyai nilai apa-apa diatas dunia ini. Mazhab (agama) bukan sesuatu yang harus diperjuangkan. Timbulnya hubungan antara manusia dengan Allah swt suatu hal yang betul-betul tidak mungkin. Bahkan orang yang mempunyai hubungan seperti itu dinyatakan tidak beragama dan tidak bermazhab. Tidak ada jaminan perlindungan terhadap berbagai macam hak-hak ummat manusia. Perempuan-perempuan secara rutin menjalani kehidupan sebagai ghulam atau sahaya. Patung-patung dipuja secara rutin. Dan Allah swt ditinggalkan seperti biasa. Perbudakan secara teratur ditegakkan diatas dunia. Pendeknya diatas dunia ini tidak akan ada sesuatu seperti yang ada pada waktu sekarang ini. Selanjutnya beliau r.a. bersabda ; “ Diatas dunia ini ucapan dan perkataan yang mempunyai nilai martabat luhur diantaranya adalah yang pernah dicetuskan oleh Hassan tentang Rasulullah saw yaitu ; “ kunta sawaada linaziri, fa’amiya ‘alayya naaziru. Man syaa ba’daka fal yamut, fa’alaika kuntu uhadziru. Bahwa setelah wafat Rasulullah saw Hazrat Hassan berkata : Engkau adalah biji mataku, maka disebabkan kewafatan engkau mataku menjadi buta. Setelah engkau wafat siapapun mau mati, matilah! Kematian engkaulah yang aku takutkan, kematian siapapun tidak memberi pengaruh apapun terhadap-ku. Hazrat Muslih Mau’ud r.a. bersabda : “Nilai keunggulan syair ini dapat diketahui dari keadaan yang justru tidak diperhatikan oleh manusia bahwa pengarang sya’ir ini adalah seorang manusia buta. Jika penulis syair ini seorang yang bermata mulus atau tidak buta, maka sya’ir ini dpat dikatakan lelucon atau main-main belaka, tidak mempunyai nilai apa-apa. Akan tetapi disebabkan sya’ir ini keluar dari mulut seorang yang buta, hakikatnya sungguh-sungguh berbeda. Yakni Hazrat Hassan menyatakan bahwa, ketika Rasulullah saw masih hidup, sekalipun saya tidak mempunyai mata zahiriyah, dan saya betul-betul buta dan disebabkan saya tidak mempunyai mata zahiriyah manusia menganggap saya ini buta. Akan tetapi saya sendiri tidak mengatakan diri saya buta, sebab melalui Hazrat Rasulullah saw dunia nampak jelas kepada saya. Sekarang juga manusia menganggap saya demikian padahal saya tidak demikian. Sebelum ini saya melihat, tapi sekarang sudah menjadi buta. Jadi, Hazrat Rasulullah saw adalah wujud yang paling berharga didunia. Akan tetapi dibawah undang-undang Allah swt, akhirnya beliau saw harus meninggalkan dunia ini.” Selanjutnya beliau r.a. bersabda : “ Pendeknya disebabkan kewafatan Rasulullah saw, sebagaimana Hassan berkata ; Man syaa ba’daka fal yamut, fa’alaika kuntu uhadziru yakni ; Setelah engkau wafat siapapun mau mati, matilah! Kematian engkaulah yang aku takutkan. Perkara ini sangat jelas terhadap setiap orang bahwa tidak ada wujud diatas dunia ini yang hidup selamanya.” Bersabda : “ Tidak ada seorang manusiapun diatas dunia ini yang tetap hidup. Tidak ada seorang manusia-pun didunia ini yang hidup kekal-abadi. Dalam bentuk perputaran serupa ini-lah terletak dasar kemajuan manusia, yaitu lahirlah pengganti bagi yang telah meninggal. Jika wujud pengganti selalu lahir bagi yang meninggal, maka kesedihan disebabkan yang meninggal itu dengan sendirinya akan hilang. Dan manusia mengira bahwa inilah kehendak Sang Pencipta kita. Maka tidak ada alasan bagi manusia untuk merasa gelisah dan cemas. Karena hal itu bertentangan dengan akal manusia dan merupakan ciri bagi orang gila.

Selanjutnya beliau r.a. menceritakan kissah Raja Abassi, beliau bersabda ; “ Pada suatu ketika seorang Raja Abassi pergi berjumpa dengan seorang ‘alim. Dijumpainya sang ‘alim itu sedang memberi daras (ceramah) kepada murid-muridnya. Raja itu berkata ; Perlihatkanlah seorang murid kepada saya ! Saya mau mengujinya. Maka seorang murid disodorkan kepada Raja itu dan Raja itu mengajukan beberapa buah sualan (pertanyaan) kepada murid itu. Dan murid itu-pun memberi jawaban sangat baik dan memuaskan sekali. Mendengar jawaban-jawaban-nya itu Raja berkata : “ maa mata man khallafa mitsluka. Artinya : Orang yang meninggalkan pengganti seperti engkau tidak akan pernah mati, sebab ada orang yang meneruskan sebagai penggantinya.

Daging yang melekat pada tubuh manusia sama sekali tidak ada harganya. Sebagaimana pencuri juga memiliki daging pada tubuhnya, begitulah juga badan seorang yang soleh mempunyai daging. Tulang-tulang yang terdapat pada tubuh pencuri demikian juga tulang itu terdapat pada orang soleh. Darah yang mengalir didalam tubuh seorang pencuri demikian juga darah itu mengalir didalam tubuh orang soleh. Diantara mereka bedanya hanyalah terletak pada akhlaq, akhlak pencuri itu buruk dan akhlaq orang soleh itu baik dan luhur. Didalam diri pencuri tidak terdapat keruhanian sedangkan didalam orang soleh terdapat keruhanian. Jadi, jika akhlaq yang luhur dan keruhanian tinggi tetap ada dalam diri orang-orang lain, tidak mungkin suatu bangsa akan mengalami kematian. Yakni jika terdapat akhlaq dan ruhani yang tinggi dalam suatu bangsa maka bangsa itu tidak akan mati. Jadi, semua kemenangan atau kejayaan terletak pada dasar adanya wujud-wujud penerus atau pengganti setelah mati seorang manusia. Hal itulah yang harus selalu diusahakan oleh bangsa-bangsa didunia. Hal itulah jika dapat diraih oleh suatu bangsa akan merupakan sebuah nikmat (anugerah) yang sangat besar sekali. Sampai sekarang dunia tidak menyadari bahwa semua sukses atau kejayaan bukan terletak pada victories (kemenangan) melainkan terletak pada keturunan atau generasi penerus. Jika keturunan atau generasi penerus itu berakhlaq indah dan luhur maka bangsa-bangsa tidak akan pernah mati, bahkan akan tetap hidup selamanya. Jika keturunan atau generasi penerus tidak baik atau berakhlaq buruk maka semua victory atau semua kemenangan yang diraih akan sia-sia atau merupakan mainan belaka. Maka, kemajuan bangsa-bangsa terletak pada kemajuan para generasi penerus. Oleh sebab itu yang perlu ditekankan sekali adalah kita harus meninggalkan generasi penerus dibelakang kita yang akan menjamin kemajuan Islam dan menjamin bagi kelestarian Islam dimasa mendatang. Generasi seperti itu paling banyak dapat dihasilkan melalui pernikahan. Jadi maksudnya adalah keturunan yang baik sebanyak-banyaknya dapat dihasilkan melalui pernikahan. Dan melalui pernikahan-pernikahan itu lahirlah keturunan-keturunan baru. Oleh sebab itu nikah adalah amalan yang paling penting didalam kehidupan manusia. Itulah sebabnya Rasulullah saw telah mengajarkan agar sebelum melakukan nikah mengerjakan salat istikharah dan memikirkan dan merenungkannya dengan sangat cermat, dan beliau saw memberi pendidikan agar dapat menahan perasaan-perasaan. Dan perkara-perkara itu semua sangat perlu diperhatikan oleh keluarga-keluarga dan para pemuda atau pemudi Jema’at.

Beliau r.a. bersabda lagi, nikah harus dilakukan untuk tujuan memperoleh anak-keturunan yang soleh dan anak-anak yang berani berkurban. Semua keburukan timbul disebabkan yang paling utama diharapkan dari pernikahan itu hanya untuk mendapatkan anak-anak keturunan, lalu anak-anak itu dijadikan kebanggaan dan disebabkan kebanggaan itu ruh atau spirit agama menjadi hilang sirna dari lubuk hati mereka. Didalam Alqur’anul Majid Allah swt berfirman : Orang itu bukan orang beragama yang membanggakan anak-anak keturunannya dan tidak menjadikan mereka sebagai orang-orang patuh terhadap agama. Orang beragama adalah mereka yang mendidik anak-anak mereka patuh kepada agama. Orang yang mendidik anak-anak-nya patuh terhadap agama, sekali-kali dia tidak akan membiarkan anak keturunannya menjadi rusak. Sebab, keturunan menjadi rusak disebabkan kebanggaan atas anak-keturunannya itu. Pendeknya perkara yang paling penting didalam kehidupan Islami adalah nikah. Sebagaimana untuk meletakkan pondasi sebuah bangunan yang kuat tanah-pun harus digali dan dipotong. Sebab, jika pondasinya tidak kokoh maka bangunan akan runtuh. Demikian pula untuk menikah jika tidak dilakukan pemikiran secara cermat dan mendalam dan tidak disertai dengan banyak memanjatkan do’a-do’a, maka nikah akan membawa dampak kegagalan dan kehancuran. Seolah-olah perkara yang menimbulkan kegembiraan pada waktu itu, hakikat sebenarnya menimbulkan mara-bahaya. Dalam pernikahan anak-anak saya, tidak pernah mengutamakan hal-hal yang berupa kesenangan duniawi, kelapangan ekonomi atau kekayaan seperti yang dilakukan oleh banyak orang. Dan saya selalu memberi nasihat seperti itu juga kepada orang-orang Jema’at. Banyak orang-orang Jema’at yang mencari jodoh dari keluarga yang suka banyak pesta-pora, mempunyai banyak harta atau keluarga orang kaya-raya. Kami juga menerima permintaan dari keluarga demikian, namun kami tolak. Supaya standard kami tetap terpelihara. Setiap orang harus mencari jodoh atau pasangan hidupnya yang sesuai dengan standar dirinya sendiri.”

Itulah beberapa peraturan tentang pernikahan yang sebelumnya saya ingin menjelaskannya, yang harus selalu kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Semoga semua anggauta keluarga Hazrat Masih Mau’ud a.s. dan semua anggauta Jema’at juga selalu memperhatikan bahwa, didalam pernikahan tujuan yang paling utama adalah agama. Dan tujuan setiap orang Ahmady adalah untuk menjalin hubungan erat dengan Allah swt dan mengkhidmati agama. Kehidupan dunia juga harus dijadikan tunduk kepada agama. Bukan sebaliknya, menjadikan agama tunduk kepada dunia. Itulah sabda-sabda Hazrat Muslih Mau’ud r.a. sebagai sarana bagi kehidupan suatu bangsa. Bila saja orang soleh dari Jema’at telah meninggal dunia, terutama apabila salah seorang dari keluarga Hazrat Masih Mau’ud a.s. wafat, untuk penggantinya harus dipikirkan dan harus ditetapkan dengan mengutamakan segi kebaikannya dan segi hubungannya dengan Allah swt. Kehidupan dunia ini hanya untuk beberapa hari saja lamanya, akhirnya akan lenyap. Perkara yang harus selalu tetap dipelihara adalah meraih keridhaan Allah swt. Untuk itu semua, semoga Allah swt memberi taufiq kepada kita semua. Amin !

Sayed Dawood Muzaffar Shah Sahib mempunyai empat orang putera-puteri. Dengan karunia Allah swt semua sedang berkhimat kepada Jema’at. Tiga orang puteri, salah seorang diantaranya menjadi isteri saya, dua orang puteri lagi menikah dengan para waqif zindegi (orang yang mewaqafkan dirinya bagi agama). Semoga semua anak-keturunan beliau menjadi orang-orang yang senantiasa mengutamakan urusan agama dari pada urusan duniawi. Ada seorang putera beliau yang bukan waqif zindegi, akan tetapi beliau mengikuti jejak langkah orang tua beliau, sedikit banyak melakukan pengkhidmatan terhadap agama dan Jema’at juga. Semoga semua anak-keturunan beliau menjadi orang-orang yang dapat meraih qurub Allah swt dan semoga do’a-do’a beliau selalu menyertai mereka. Demikian juga semoga anak-keturunan orang –orang mukhlis Jema’at, anak-keturunan para sahabah Hazrat Masih Mau’ud a.s. menjadi penampakan tauladan baik para orang tua mereka, dan menjadi orang-orang yang berusaha untuk membawa generasi penerus mereka kedepan dengan memanjatkan do’a sebanyak-banyaknya. Amin!!

Huzur mengumumkan untuk mengadakan salat jenazah ghaib setelah salat Jum’ah.

Alihbahasa dari Video Urdu oleh Hasan Basri

Begin typing your search above and press return to search.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.