SIFAT-SIFAT LUHUR HADZRAT SAHIBZADAH MIRZA WASIM AHMAD SAHIB

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّىعَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ  وَعَلَىعَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

KHUTBAH JUM’AH

HADZRAT AMIRUL MUMININ KHALIFATUL MASIH V atba

Tanggal 04 Mei  2007 dari Baitul Futuh London U.K.

 

Setelah membaca dua kalimah syahadat dan membaca surat Al Fatihah Huzur atba bersabda :

Pada hari Juma’at yang lalu saya telah meminta kepada Jemaa’at untuk berdo’a bagi kesehatan Hadzrat Sahibzadah Mirza Wasim Ahmad yang sedang mengalami sakit keras. Kemudian berdatangan surat-surat dari para mukhilisin Jema’at menyambut seruan saya dan sedang mendo’akan beliau dengan hati yang luluh. Akan tetapi takdir tuhan telah memutuskan bahwa dua hari kemudian beliau telah berpulang kerahmat Allah swt dan hadir dihadapan Maula Haiqiqinya,   اِنَّا لِلَّهِ وَ اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

 

                Berkat semua pengkhidmatan beliau, pengorbanan beliau terhadap Jema’at dan kelebihan beliau yang sangat gemilang, dan do’a-do’a yang telah beliau panjatkan tentu akan menjunjung tinggi martabat dan derajat beliau yang luhur disisi Allah swt dihari akhirat nanti, insya Allah swt! Saya secara pribadi mengharapkan semoga Allah swt akan berlaku sangat kasih sayang kepada beliau mengingat beliau orang yang telah berkorban tanpa pamrih, berkhidmat tak mengenal waktu, penolong orang-orang miskin dalam setiap kesulitan mereka, pengkhidmat Jema’at dengan penuh ghairat dan pencinta Khilafat. Dan semoga Dia akan menganugerahkan kepada beliau martabat yang tinggi disisi-Nya.

            Sekarang saya menerima banyak sekali surat-surat ta’ziyah dari semua lapisan anggauta Jemaat. Dan banyak juga yang datang kepada saya untuk menyatakan belasungkawa mereka. Semoga Allah swt memberi pembalasan kepada mereka semuanya. Sudah menjadi sunnah Allah swt, dan sunnah ini akan terus berjalan selama dunia tetap berwujud, bahwa siapapun yang datang kdunia ini pada suatu hari tentu ia akan meninggalkannya lagi. Akan tetapi alangkah beruntungnya orang-orang yang menjalani kehidupan mereka untuk meraih keridhaan Allah swt dan menjalani kehidupan mereka sambil mengkhidmati agamaNya, dan yang menaruh simpati terhadap makhluk-makhlukNya dan untuk itu mereka menunjukkan contoh-contoh yang baik dengan amal perbuatan yang nyata. Sesungguhnya Hadzrat Mirza Wasim Ahmad adalah salah seorang dari antara mereka itu. Semoga Allah swt menempatkan ruh beliau didalam Surga Firdaus.Amin!

            Banyak sekali surat-surat berdatangan dari para anggauta Jemaat untuk menyatakan bela sungkawa atas kewafatan beliau itu. Didalam surat-surat itu ada juga yang menyatakan bahwa beliau adalah salah seorang dari keturunan Hadzrat Masih Mau’ud a.s. yang merupakan sebuah tanda Ilahi yang tinggal didalam Darul Masih Qadian, dengan wafatnya beliau sekarang sudah tidak ada lagi. Benarlah bahwa Hadzrat Mirza Wasim Ahmad Saheb memiliki hubungan yang sangat erat dengan Qadian, dengan  orang-orang Ahmadi Qadian khususnya dan dengan para ahmadi diseluruh tanah Hindustan umumnya. Dan orang-orang merasa sangat puas dengan kehadiran wujud beliau dan mereka sangat menghormati setiap perkataan beliau. Pernah terjadi hubungan langsung antara Pusat Jemaat tempat kedudukan Khilafat dengan Qadian terputus untuk waktu yang cukup lama disebabkan buruknya hubungan politik kedua negara Pakistan dan Hindustan. Pernah juga terjadi dimana keadaan sarana hubunganpun tidak sebaik seperti sekarang dan sarana hubungan yang ada pada waktu itu samasekali terputus, akan tetapi para Darwisy di Qadian telah menunjukkan kecintaaan, keta’atan dan kepatuhan yang luar bisa kepada Jemaat dan Khilafat. Dan mereka merasa puas dan tenteram dengan kehadiran seorang Cucu Hadzrat Masih Mau’ud a.s. dan putera Hadzrat Muslih Mau’ud r.a. ditengah-tengah mereka. Dan putera ini pun telah menunjukkan contoh seacara nyata  dalam kecintaan, kesetiaan terhadap Khilafat, terhadap Nizam Jemaat dan terhadap Amir. Beliau telah memperlihatkan kepada para anggauta Jemaat tauladan secara nyata dan berusaha menanamkan pengertian dan perasaan didalam kalbu para Ahmadi bahwa Jemaat dan Khilafat adalah segala-galanya bagi kita semua. Melalui hubungan yang erat dengannya kita akan menjadi orang-orang yang mampu memperoleh kecintaan dan keridhaan Allah swt. Kira-kira 30 tahun lamanya dibawah pimpinan Maulana Abdurrahman Jat sebagai Amir, beliau telah menunaikan kewajiban dengan penuh ketaatan yang tinggi dan dengan sangat merendahkan diri sebagai seorang pegawai selama keamiran beliau itu. Bahkan sejak tahun 1977 ketika Hadzrat Khalifatul Masih III rahimahullah mengangkat beliau sebagai Nazir A’la dan sebagai Amir Maqami, beliau menunaikan semua kewajiban dan tanggung jawab yang sangat penting itu dengan penuh dedikasi semangat dan keikhlasan yang tinggi. Tinggal bersama-sama orang Darwisy, beliaupun menjalani kehidupan sebagai seorang Darwisy. Sebagai cucu Hadzrat Masih Maud a.s. pun beliau tidak menunjukkan suatu gerak-gerik berlebihan. Padahal ketika Hadzrat Mirza Wasim Ahmad datang ke Rabwah untuk mengurus perkawinan beliau sendiri dan beberapa hari setelah menikah dan masih sedang mengurus surat2 perkawinan beliau, dan hubungan kedua negara Pakistan dan Indiapun dalam keadaan tidak baik Hadzrat Muslih Mau’ud r.a yakni ayah beliau memerintahkan kepada beliau untuk segera meninggalkan Pakistan dan kembali ke Qadian, karena dengan absennya beliau di Qadian berarti Qadian kosong dari kehadiran wujud keluarga Hadzrat Masih Mau’ud a.s. mengingat pada waktu itu keadaan hubungan Pakistan dan India sedang gawat. Oleh karena perjalanan melalui darat tidak terjamin keamanannya, maka beliau diperintahkan untuk segera memesan tiket pesawat pergi ke Hindustan. Dan jika tidak ada flightpun kesana beliau diharuskan segera mencharter sebuah pesawat khusus untuk segera pergi kesana dan terus ke Qadian, karena kehadiran beliau disana sangat diperlukan sekali pada waktu itu. Bagaimanapun keberangkatan beliau kesana dengan segera sangat diperlukan untuk mencegah adanya kesan bahwa sekarang Qadian sudah kosong. Karena dalam situasi gawat seperti itu jika tidak ada seorangpun dari keluarga Hadzrat Masih Mau’ud a.s. yang siap memberi contoh berkurban dan berkhidmat pada saat gawat itu, maka bagaimana bisa mengharapkan orang lain akan melakukan pengurbanan seperti itu. Kisah inilah yang Hadzrat Mirza Wasim Ahmad telah menceritakan kepada saya disaat Jalsah Salanah Qadian pada tahun 2005.

            Pemuda inilah disaat beliau berumur 21 tahun ditinggalkan di Qadian untuk menjaga Daar-e-Masih. Yang menurut pandangan dunia, karena sebagai keluarga dari Hadzrat Masih Mau’ud a.s. beliau menjadi Pemilik warisan semua harta kekayaan di Qadian, yang bapaknya seorang Khalifa-e-waqt.  Ayahanda beliau itu telah memberi nasihat-nasihat penting kepada beliau (Mian Sahib) bahwa kehadiran Mian Sahib sangat penting untuk menggugah semangat dan meningkatkan keberanian para Darwisy di Qadian. Mian Sahib sangat mematuhi nasihat2 itu dan sangat patuh ta’at terhadap Amir yang telah ditetapkan pada waktu itu. Bahkan dengan penuh kesadaran dan penuh ketaqwaan Mian Sahib bertekad untuk menunjukkan contoh yang setinggi-tingginya dalam mematuhi dan menta’ati Amir, supaya para Darwisy dengan melihat contoh beliau ini berlaku lebih patuh dan lebih ta’at lagi dari sebelumnya kepada Amir. Dan keadaan Mian Sahib seperti itu telah menunjukkan kesan yang sangat baik dari nasihat-nasihat seorang bapak yang berjiwa besar yang telah dilakukan terhadap putra-putra beliau r.a. Hadzrat Mian Wasim Sahib telah dinasihati secara khas oleh beliau r.a. untuk menjaga para Darwisy yang ditinggalkan di Qadian sebagai sya’airullah (tanda-tanda Ilahi). Dan salah satu nasihat yang sangat penting adalah beliau tidak boleh menganggap diri sebagai seorang Nazir (pejabat tinggi didalam Sadr Anjuman Ahmadiya, seperti Nazir Ta’lim, Nazir Islah-o-Irsyad, dsb.  pent.) bahkan yang harus selalu beliau ingat didalam hati adalah kedudukan beliau sebagai salah seorang cucu dari Hadzrat Masih Mau’ud a.s. Dan sesuai dengan kedudukan itulah beliau harus menjalani kehidupan disana. Dan itulah nasihat yang paling utama yang harus ditanamkan didalam hati beliau dan kedudukan itulah yang harus beliau fahami dengan sebaik-baiknya. Dan sesuai dengan kedudukan itulah beliau harus menyerahkan diri dalam pengkhidmatan-pengkhidmatan beliau. Setelah menjadi seorang cucu dari Hadzrat Masih Mau’ud a.s. perasaan apa yang harus ditimbulkan didalam hati beliau? Tiada lain ialah beliau harus menjalani kehidupan dengan sangat merendahkan diri. Dan sesungguhnya perasaan seperti itulah bersamaan dengan diutusnya Hadzrat Masih mau’ud a.s. kedunia. Maka perasaan seperti itulah pula yang harus beliau (Mian Sahib) lakukan dengan sempurna. Beliau tidak boleh mensia-siakan waktu dalam urusan yang kecil-kecil tak berarti. Beliau harus mempertahankan dan menegakkan kebesaran Jema’at dan kebesaran Hadzrat Masih Mau’ud a.s.

            Maka Hadzrat Mian Wasim Ahmad Sahib telah memelihara nasihat-nasihat itu dan mengamalkan semuanya dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Sehingga orang-orang Jema’at di Qadian dan juga para anggauta Jema’at ditanah India merasa tertarik dan berkeinginan untuk meniru gerak-gerik beliau itu.

            Jadi, sebenarnya semua orang Jema’at baik yang berada di Qadian, ditanah India atau ditempat lain manapun berada, semua para petugas Jemaat dan juga setiap anggauta keluarga Hadzrat Masih mau’ud a.s. harus menunjukkan dan menegakkan contoh dan tauladan seperti yang telah beliau tunjukkan kepada kita.

            Saya ingin menjelaskan sedikit tentang kelahiran beliau. Beliau lahir pada tanggal 1 Agustus 1927. Ibunda beliau bernama Azizah Begum Sahibah binti Hadzrat Sheih Abu Bakar Yusus dari Jeddah. Mula-mula Hadzrat Muslih Mau’ud r.a tidak mempunyai keinginan untuk menikahi beliau bahkan ingin menikah dengan yang lain, namun tadbir Allah menghendaki supaya Hadzrat Azizah harus nikah dengan Hadzrat Muslih Mau’ud ra. Untuk itu Hadzrat Ummul Mu’minin dan Hadzrat Khalifatul Masih Sani r.a juga dan orang-orang lain juga berulang kali melihat dalam mimpi dan berulang kali nampak dengan jelas isyarah dari Allah swt sehingga terjadilah perkawinan beliau ini. Dan hal ini semua diutarakan oleh Hadzrat Maulana Syarwar Syah Sahib diwaktu beliau membacakan khutbah nikah Hadzrat Muslih Mau’ud r.a ini.

            Tentang kelahiran Hadzrat Mian Wasim Ahmad ini telah diperlihatkan sebelumnya kepada Hadzrat Nawab Mubarakah Begum Sahibah didalam sebuah ru’ya. Hadzrat Nawab Mubarakah Begum Sahibah puteri Hadzrat Masih Mau’ud a.s yang paling besar ini telah menulis surat kepada kakak ipar beliau (Hadzrat Sarah Begum Sahibah,Isteri Hadzrat Fadhli Umar r.a.) katanya, aneh sekali bahwa kehamilan Azizah Sahibah dari sekarang telah diketahui dan saya pada malam ini telah melihat dalam mimpi bahwa seakan-akan saya sedang memberi tahukan sebuah mimpi didalam mimpi ini kepada Hadzrat Bhai Jan (Hadzrat Khalifatul Masih II ra) bahwa Hadzrat Masih Mau’ud as sambil memegangi tangan saya memberi khabar suka bahwa dari kandungan Azizah Sahibah akan lahir seorang anak laki-laki (yaitu Hadzrat Mian Wasim Ahmad).Dan setelah mendengar berita ini Hadzrat Bhai Jan sangat gembira. Yakni dalam mimipi itu beliau sangat gembira dan berkata, memang saya menginginkan seorang anak laki-laki lahir dari kandungan Azizah Sahibah.

            Hadzrat Muslih Mau’ud, Khalifatul masih II r.a pada suatu ketika bersabda tentang beliau (Hadzrat Mian Wasim Ahmad ini) bahwa, saya menempatkan seorang anak di Wadi ghairi zi zar’in (disebuah lembah yang tandus), semoga Allah swt memberi taufiq kepadanya untuk berkhidmat kepada Agama. Sekarang, Qadian secara zahiriyah keadaan penduduknya banyak dan subur, akan tetapi keadaan kehidupan para Darweisy Qadian pada permulaannya sangat susah, serba kekurangan dan dalam keadaan yang menakutkan. Walaupun orang-orang mu’min tidak merasa takut menghadapi sebarang kesulitan, akan tetapi disekelilingnya tinggal orang-orang non Muslim yang kerap menimbulkan keadaan tidak aman dan kerusuhan. Dan hal itu sangat merisaukan pikiran. Bagi orang-orang yang tinggal juga sangat merisaukan pikiran. Mereka selalu berpikir apakah tujuan penugasan dan penempatan mereka di Qadian ini bisa ditunaikan atau tidak ? Apakah mereka mampu menunaikan kewajiban mereka atau tidak ? Hal itu merisaukan pikiran para anggauta Jemat diseluruh dunia dan juga pikiran Khalifa-e-wakt. Untuk itu semua Jema’at memanjatkan do’a kepada Allah swt untuk mereka. Supaya jangan ada sebarang ketakutan yang membuat hati mereka bimbang dan membuat janji mereka berobah. Dan semoga mereka yang khusus dikirim untuk menjaga Daarul Masih sebagai Sya’airullah dapat melaksanakan tugas kewajiban mereka sebagaimana mestinya. Pada waktu itu keadaan mereka yang tinggal di Qadian begitu gentingnya sehingga petugas-petugas pemerintah sering datang mencurigai mereka dan melakukan penyelidikan dan pengawasan yang ketat terhadap mereka. Dan disebabkan orang-orang Hindu ataupun orang-orang Sikh di Pakistan telah menjadi sasaran kezaliman sehingga mereka hijrah dari Pakistan ke Hindustan, maka petugas-petugas pemerintahpun mulai memandang orang-orang Qadian dengan rasa kebencian. Dan mereka itu mencari-cari peluang untuk menghabiskan orang-orang yang tinggal disana. Persediaan makananpun tidak dapat didatangkan dari luar, untuk keperluan mereka sehari-hari menggunakan bahan makanan dari stock (persediaan) yang sangat terbatas jumlahya. Tidak ada penghasilan lain lagi. Situasi sekitaranpun sangat genting dan menakutkan. Untuk orang Darwisy Qadian yang jumlahnya beberapa ratus orang saja, keadaan seperti itu benar-benar menggambarkan keadaan wadi ghairi zi zar’in (lembah yang sangat tandus dan gersang). Maka berkat usaha-usaha keras Hadzrat Mian Wasim Sahib dan para Darwisy, dan berkat do’a-do’a Khalifa-e-wakt dan semua anggauta Jemaat diamanapun berada, situasi mulai berobah, hubungan dengan masyarakat luar mulai terjalin dan sikap para pejabat pemerintahpun mulai lunak. Sehingga nafas para Darwisy Qadian mulai lega dan pikiran mereka mulai merasa bebas dan tenang. Akan tetapi kemiskinan dan serba kekurangan bahan-bahan pangan tetap berjalan untuk waktu yang cukup lama. Pada zaman itu Jema’at memberi tunjangan kepada para Darwisy Qadian sangat sedikit sekali. Sehingga mereka mendapat banyak kesusahan. Namun Hadzrat Mian Wasim Sahib tidak diberi tunjangan dari Fund Jema’at, beliau langsung diberi tunjangan oleh Hadzrat Muslih Mau’ud r.a. dari wang beliau sendiri. Tidak lama kemudian keadaanpun berubah menjadi baik sedikit-demi sedikit. Orang-orang mulai mendapat penghasilan sendiri dan Mian Wasim Sahib juga mulai mendapat hasil dari tanah pertanian beliau. Bagaimanapun bagi para Darwisy pada waktu itu merupakan sa’at-sa’at yang amat sulit dan setiapa hari mereka dicekam oleh rasa takut dan cemas. Dan hal itu merupakan pengurbanan yang sungguh besar bagi mereka.

            Saya pikir keadaan seperti itu mempunyai suatu hikmah yang sangat dalam dari Allah swt. Bahwa Allah swt telah memberi kesempatan untuk melakukan pengurbanan dan menjalani kehidupan sebagai darweisy kepada salah seorang putra dari keturunan Hadzrat Muslih Mau’ud r.a. yang keluarga neneknya dari keturunan Arab yang berasal dari daerah yang berdekatan dengan tempat dimana Hadzrat Ismail telah dikurbankan dijalan Allah swt.

            Dari mimpi Hadzrat Nawab Mubarakah Begum Sahibah juga dapat diketahui bahwa Allah swt akan memberi suatu pekerjaan yang besarnya bukan kepalang terhadap putra yang dijanjikan itu. Dan pekerjaan itu tiada lain adalah pengurbanan yang sungguh besar. Semoga Allah swt mengabulkannya. Amin !!

            Pengurbanan itu sangat didambakan oleh Hadzrat Mian Wasim Sahib. Hal itu dapat dinilai dari do’a beliau memohon kepada Allah swt supaya beliau tetap tinggal di Qadian. Karena sebelumnya juga telah diatur supaya putra-putra Hadzrat Muslih Mu’ud r.a. dan dari keluarga Hadzrat Masih mau’ud a.s. secara bergiliran tinggal di Qadian untuk beberapa bulan supaya setiap waktu salah seorang dari beliau-beliau itu tetap ada di Qadian dan menunaikan tugas-tugas Jemaat disana. Akan tetapi keadaan untuk itu tidak mengizinkan dan kemungkinan untuk pergi balik kesana telah disekat. Akhirnya diputuskan supaya yang ada di Pakistan tetap tinggal di Pakistan dan yang tinggal di India tetap tinggal di India, tidak boleh keluar dari tempat masing-masing. Hadzrat Mian Wasim Sahib pada suatu hari menjelaskan berkenaan dengan keinginan beliau tinggal di Qadian itu : “ Saya sangat menginginkan untuk tinggal di Qadian dan menjalankan pengkhidmatan agama disana. Maka saya mengambil sebuah sajadah dan pergi keruangan besar Kasr-e- Khilafat Qadian ( Khilafat office) lalu saya sembahyang nafal disana. Pada waktu itu saya mendapat kesempatan berdo’a yang sangat khusyu’ sehingga terasa bahwa Allah swt akan mengabulkan do’a itu. Saya berdo’a kepada Tuhan,  Ya Allah aku tidak akan pergi dari Qadian. Sediakanlah sarana bagiku supaya aku tetap tinggal disini (Qadian).”  Lepas itu beliau jelaskan lagi : “ Orang-orang bukan Islam di Qadian mulai complain kepada pemerintah, katanya banyak kafilah (rombongan) keluar masuk kesini (Qadian). Mereka tinggal juga disini dan mereka setia kepada pemerintah disisni. Orang-orang itu pergi dari sini ke Pakistan dan disana mereka setia kepada pemerintah disana. Oleh karean itu Jema’at ini harus ditutup atau dibukarkan. Maka akibatnya pemerintahpun mengeluarkan larangan kepada Jema’at, tidak boleh ada orang keluar masuk Qadian lagi, sehingga Hadzrat Mian Wasimpun tidak boleh keluar dari Qadian, sehingga beliau secara tetap tinggal di Qadian. Demikianlah Allah swt telah memberi sarana kepada beliau untuk tinggal di Qadian.

            Dalam tahun 1952 banyak dijelaskan tentang pengurbanan. Bagaimana keadaan diasana yang banyak mengalami kesusahan. Dan apabila terdapat banyak rintangan Allah swt memberi taufiq kepada beliau untuk bertahan dan menanggulanginya dengan penuh kesabaran. Misalnya pada tahun 1952 ketika Ummul Mu’minin, Hadzrat Nusrat Jahan Begum Sahibah r.a. wafat di Pakistan, beliau tidak bisa pergi ke Rabwah, Pakistan. Beliau dalam keadaan menyendiri menahan kesedihan dengan sabar karena tidak mendapat kesempatan pergi ke Rabwah. Pada waktu itu saya pikir beliau tengah berada di Lucknow sedang menuntut ilmu disekolah. Hadzrat Muslih Mau’ud r.a telah mengirim beliau kesana untuk mempelajari Tafsir Alquran. Dan beliau belajar dengan penuh semangat disana.

            Hadzrat Muslih Mau’ud r.a. banyak mengadakan kontak dengan beliau disebabkan kedudukan beliau sebagai darwisy dan banyak melakukan pengurbanan. Ketika Hadzrat Mian Wasim Sahib baru beberapa hari saja menikah di Pakistan (Rabwah) mendapat perintah untuk segera pergi ke Qadian India. Hadzrat Mian Sahib telah membeli tiket pesawat namun keberangkatan pesawat itu ditunda dua hari dan terpaksa beliau tinggal di Lahore. Pada waktu itu Hadzrat Muslih Mau’ud r.a. tidak memanggil beliau ke Rabwah, akan tetapi Hadzrat Muslih Mau’ud r.a. sendiri yang pergi ke Lahore menjumpai beliau. Beliau memberi berbagai macam nasihat kepada Hadzrat Mian Wasim Sahib dan banyak-banyak mendoakan beliau. Hadzrat Muslih Mau’ud r.a. sendiri menghantar Hadzrat Mian Wasim Sahib ke Airport dan mendo’akan supaya beliau sampai ke Qadian dengan sehat dan selamat dan supaya beliau dapat melaksanakan tanggung jawab menjaga Daarul Masih, Sya’airullah di Qadian dengan sebaik-baiknya. Hadzrat Aqdas Hasymatullah Sahib memberitahukan kemudian kepada Hadzrat Mian Wasim Sahib (Hal ini Hadzrat Mian Sahib sendiri menceritakan kepada saya) bahwa tatkala Hadzrat Khalifatul Masih II r.a. sampai ke Airport untuk mengantar beliau, beliau r.a. melepaskan pandangan beliau kearah pesawat yang sudah lepas landas sampai sejauh mata dapat memandang pesawat tersebut sambil memanjatkan do’a kepada Allah swt demi keselamatan Hadzrat Mian Sahib.

            Selanjutnya bagaimana dalamnya hubungan Hadzrat Khalifatul masih II r.a dengan Hadzrat Mian Wasim Sahib diceritakan oleh Hadzrat Azizah Sahibah Begum Hadzrat Mian Sahib, katanya setahun setelah selesai urusan surat-surat nikah saya diberangkatkan ke Qadian. Secara khusus Hadzrat Khalifatul Masih II r.a. memberi pesan dan nasihat kepada saya supaya selama di Qadian kami harus tinggal didalam rumah Hadzrat Ummi Nasir r.a. dimana seringkali Hadzrat Masih Mau’ud a.s. melangkahkan kaki mubarak beliau didalmnya dan dihalaman rumah itu Huzur a.s.pun pernah memberi daras juga (mungkin juga Hadzrat Muslih Mau’ud r.a. sendiripun sering memberi daras disana).

            Pengkhidmatan Hadzrat Mian Wasim Sahib sangat gemilang dalam mempertahankan dan menyelamatkan semua harta kekayaan Sadr Anjuman Ahmadiyah. Disebabkan Hadzrat Mian Wasim Sahib salah seorang anggauta keluarga Hadzrat Masih Mau’ud a.s. bahkan sebagai cucu beliau a.s. dan pemerintahpun membenarkan hal ini maka semua harta kekayaan Anjuman Ahmadiyya dapat diperoleh kembali. Padahal dalam situasi negara yang belum menentu dapat saja pihak pemerintah mencari-carai alasan untuk menguasai semua harta itu untuk selama-lamanya. Dengan gigih Hadzrat Mian Wasim Sahib menghubungi para pejabat tinggi negara sampai beliau menjumpai Perdana Menteri Jawaharlal Nehru yang sedang berkuasa di India pada waktu itu. Sehingga dengan karunia Allah swt semua usaha beliau sangat berhasil dan sukses.

            Pada tahun 1963 ibunda beliau Hadzrat Sayyidah Azizah Begum Sahibah wafat. Pada waktu beliau dengan susah payah mendapat izin untuk datang ke Pakistan disebabkan situasi politik kedua negara sedang sangat buruk. Setelah itu pada tahun 1965 terjadi perang antara kedua negara sehingga hubungan kedua negara terputus. Hubungan pos dan telekomunikasi dan lain-lain semuanya terputus dari India dan juga dari Qadian. Sehingga berita sakit keras Hadzrat Khalifatul Masih II r.a. juga didengar dari radio. Dan berita wafat beliau r.a. juga diketahui dari radio Pakistan. Kemudian Hadzrat Mian Wasim Sahib menghubungi Jema’at-Jemaat diluar India yang akhirnya mendapat berita yang pasti tentang wafatnya Hadzrat Khalifatul Masih II r.a dari Jema’at Sri Langka. Maka disa’at wafat ayahanda beliau yakni Hadzrat Khalifatul Masih II r.a. Hadzrat Mian Wasim Sahib tetap berada di Qadian, tidak dapat pergi ke Rabwah,Pakistan. Pada hari wafatnya Hadzrat Khalifatul Masih II r.a. itu beliau mengumpulkan semua para darwisy dan para anggauta Jema’at lainnya didalam mesjid Mubarak Qadian. Disana beliau berpidato dan  memberi nasihat supaya dalam situasi yang menyedihkan ini mereka semua harus bersabar dan banyak-banyak memanjatkan do ‘a kepada Allah swt. Beliau katakan :  “  Hati saya selamanya mendambakan dengan gelisah dan berdo’a kepada Allah swt, Ya Allah !! Dimanapun dan kapanpun Bapak saya tercinta (yakni Hadzrat Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad, Khalifatul Masih II r.a.) wafat, saya ingin berada didekat beliau !! Akan tetapi wafat beliau disaat keadaan kedua negara sedang benar-benar gawat, yang tidak mungkin untuk saya pergi kesana(Rabwah). Oleh karena itu Allah swt telah memberi pemahaman kepada saya bahwa semua Ahmadi yang berada di Qadian dan negeri India adalah putra-putra ruhani Hadzrat Muslih Mau’ud r.a. dan semuanya mendapat kesedihan yang sama. Maka kalian semuanya merasakan pedihnya perpisahan dengan beliau r.a. Maka bersabarlah kalian semua dalam menghadapi perpisahan ini. Semoga keberadaan kalian di Qadian telah memberi kepuasan dan ketenteraman hati beliau. ”

            Pada tahun 1971 keadan hubungan politik kedua negara, Pakistan dan India mulai kacau kembali. Dan beberapa petugas negara datang ke wilayah orang-orang Islam di Qadian  dan berusaha untuk mengusir beberapa orang secara paksa untuk meninggalkan Qadian. Petugas-petugas rendahan mengancam para anggauta Jema’at. Katanya, kalian menyelenggarakan pengamanan sendiri di Qadian dan kami tidak dapat berlaku apa-apa disini. Maka keluarlah kalian semuanya dari tempat ini dan kosongkanlah Daarul Masih ini. Supaya kalian dapat berkumpul disatu tempat dan kami dapat menjaga kalian semua disana.

            Masalahnya bukan semata-mata perkara penjagaan sendiri terhadap Qadian oleh Jema’at, tetapi mereka menaruh curiga terhadap orang-orang Jema’at di Qadian dan pihak petugas pemerintah selalu memandang mereka dengan pandangan yang meragukan. Pada sa’at itu juga Hadzrat Sahibzadah Mian Wasim Sahib mengumpulkan para darwisy semua didalam mesjid Mubarak Qadian dan dengan penuh semangat dan berani beliau berpidato dihadapan mereka. Beliau berkata : “ Tempat ini adalah Markaz Tetap kita. Apapun yang akan terjadi kita tidak akan beranjak meninggalkan tempat ini. Malam ini kita hanya punya satu malam saja. Kita semua akan berdo’a dan akan menggoncangkan Arasy Ilahi supaya Tuhan menurunkan pertolonganNya kepada kita. Jika memang pemerintah sudah memutuskan supaya kita meninggalkan tempat ini, maka seorangpun jangan ada yang keluar dari tempat ini sekalipun seorang budak kecil. Kami bersedia mengurbankan jiwa-raga kami demi mempertahankan tempat ini. Dan kami tidak akan keluar meninggalkan Qadian ini. Ingatlah !! Saya sendiripun tidak akan keluar meninggalkan Qadian. Jika petugas pemerintah menggusur saya keluar dari sini gusurlah saya. Akan tetapi saya tidak akan berjalan keluar dengan kaki saya sendiri. Tuan-tuan sebagai darwisy dan anak-anak darwisypun semuanya harus bersikap seperti ini !! Mungkin saja petugas negara akan berkata : “ Sekarang Mian Sahib sudah keluar dari sini, maka keluarlah kamu juga semuanya dari sisni !!”  Jika memang mereka membawa saya keluar, tapi kalian jangan keluar dari sini ! Hanya satu pernyataan yang harus keluar dari mulut kalian semua : “ Kami tidak akan meninggalkan tempat ini !!

Didalam tulisan itu dikatakan bahwa : “ Pada malam itu semua anak-anakpun bangun dan  berdo’a sambil merebahkan dan melekatkan diri kepada Allah swt. Do’a-do’a dipanjatkan disetiap sudut mesjid Mubarak dan ada juga yang berdo’a disekeliling Bahisyti Makbarah. Dan katanya semua dinding rumah menjadi saksi bahwa para darwisy Qadian menangis tersedu-sedu dan merintih seperti kesakitan mengetuk-ngetuk pintu Istana Ilahi sehingga tempat sujud mereka basah dengan cucuran air mata yang deras. Pada siang haripun mereka lewatkan waktu sama seperti itu. Sehingga Allah swt mengabulkan do’a-do’a mereka dan pada hari berikutnya rombongan Jema’at pergi menjumpai para penguasa tinggi pemerintah dan berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya di Qadian sehingga beberapa petugas  tentera datang berkunjung ke Qadian dan memeriksa tempat-tempat suci dan beberapa lokasi lainnya

di Qadian. Maka dengan persetujuan dari D.C. (District Commissioner, atau Kepala Daerah) perintah untuk meninggalkan Qadian dibatalkan.

            Seorang muballigh yang tinggal di Qadian menulis surat kepada saya tentang maqbulnya do’a-do’a Hadzrat Sahibzadah Mian Wasim Ahmad Sahib, katanya ketika saya mendapat kesempatan tinggal didalam Daarul Masih untuk beberpa hari lamanya, seringkali saya melihat Hadzrat Mian Wasim Sahib terbenam didalam kekhusyuan do’a baik didalam Baitud Do’a maupun ditempat-tempat lainnya didalam Baitul Masih ini.

            Sejak tahun 1970 setelah Hadzrat Maulvi Abdurrahman Jat Sahib wafat, Hadzrat Khalifatul Masih III rh telah menetapkan beliau (Hadzrat Mian Wasim Sahib) sebagai Amir Maqami dan Nazir Islah-o-Irsyad. Sejak itu beliau semakin banyak menunaikan berbagai macam pengkhidmatan sesuai dengan kedudukan beliau.

            Pada tahun 1982 ketika Hadzrat Khalifatul masih III r.h. wafatpun, beliau tidak dapat datang ke Rabwah. Puteri2 beliau yang paling besar sudah berkeluarga, namun seorang putra dan seorang lagi puteri tinggal bersama beliau. Puteri beliau bernama Ammatur Rauf mengatakan bahwa Abba Jan (Hadzrat Mian Sahib) sangat mencintai Khilafat. Hari kedua setelah Hadzrat Khalifatul Masih III r.h. wafat beliau menulis sepucuk surat dan diberikan kepada Ammi Jan dan kepada saya. Lalu beliau menyuruh kami membacanya dan menanda tanganinya. Didalam surat itu menyatakan tentang bai’at kepada Hadzrat Khalifatul Masih lV tanpa menyebutkan siapa nama Khalifatul Masih lV itu. Lalu beliau berkata, surat ini akan dikirim hari ini juga. Saya berkata kepada beliau, wahai Abba, hari ini pemilihan Khalifah juga belum dilaksanakan. Kita belum tahu siapa yang akan menjadi Khalifah ke lV. Atas itu beliau berkata, Ayah bukan bai’at karena melihat muka khalifah itu, tapi ayah bai’at kepada Khalifah Hadzrat Masih Mau’ud a.s. Siapapun Allah swt menjadikannya khalifah, kepada beliaulah ayah menyatakan bai’at. Oleh karena itu hari ini juga surat ini akan dikirim. Supaya apabila pemilihan khalifah sudah selesai surat bai’at ini akan sampai disana. Itulah bukti bagaimana dalamnya kecintaan dan irfan beliau terhadap Khilafat. Semoga setiap orang dari kta memperoleh kedudukan seperti itu.

            Beliau juga sering menerima tunduhan palsu dipengadilan yang dilemparkan oleh orang-orang yang memusuhi Jema’at. Dan beliau juga sering menghadapi kesusahan dan kesulitan yang berkenaan dngan diri beliau sendiri. Akan tetapi beliau menghadapinya dengan sangat bijak dan berani disertai kesabaran. Bahkan disaat beliau wafat, para penentang Jema’at juga ada yang datang untuk menyatakan rasa belasungkawa.

            Beliau sangat giat melakukan pengkhidmatan terhadap Jema’at. Pada peristiwa hari tasyakkur Jema’at, beliau mengunjungi semua Jema’at di India dan  memberi semangat kepada para anggauta Jema’at disana. Diwaktu Hadzrat Khalifatul Masih lV r.h. berkunjung ke Qadian hampir semua urusan beliau sendiri yang menghandlenya. Kemudian  pada tahun 2005 diwaktu saya berkunjung ke Qadian beliau sendiri yang paling sibuk mengurus berbagai macam pengkhidmatan, padahal kesehatan beliau sendiri sangat rawan. Beliau menderita infection yang sangat keras sehingga badan beliau sangat lemah dan hanya satu kali saja beliau dapat memimpin acara Jalsah.  Pada sesi pertama acara Jalsah beliau sedang sakit demam yang berat namun tetap beliau menjalankan  tugas memimpin acara itu. Namun beliau tidak pernah mengatakan bahwa beliau sedang sakit demam yang sungguh keras. Ketika itu keadaan fisik beliau semakin lemah dan tidak tahan untuk duduk lama diatas stage (panggung) Jalsah. Beliau menunaikan tugas-tugas dan tanggung jawab Jema’at dengan penuh ketulusan dan keta’atan yang tinggi. Saya melihat sendiri beliau membawa seorang tukang sambil memberi petunjuk apa yang harus dikerjakan olehnya dan mengawasi sendiri pekerjaan tukang itu yang sedang memperbaiki beberapa tempat dipenginapan dimana kami tinggal. Padahal beliau sendiri dalam keadaan sedang sakit.

            Beliau sangat tawakkal terhadap Tuhan dalam melakukan pengkhidmatannya. Beliau sangat mencintai Tuhan dan sangat tawakkal kepadaNya dan beliau sangat mencintai Rasulullah saw dan Hadzrat Masih Mau’ud a.s. Karena kecintannya itulah beliau juga sangat mencintai dan menta’ati Khilafat. Dan beliau sangat mencintai masyarakat dan mengkhidmati mereka dengan berbagai macam pertolongan kepada mereka. Dan beliau juga sangat menghormati para sahabat Hadzrat Masih Mau’ud a.s. Beliau juga sangat menghormati dan mencintai para Darwisy Qadian, sehingga ketika ada seorang mengeluarkan kata-kata terhadap darwisy yang beliau anggap tidak patut, beliau merasa marah dan langsung menegur orang itu dan menasihatinya supaya jangan mengucapkan kata-kata seperti itu lagi kepada siapapun diantara Darwisy Qadian.

            Beliau sangat menghormati para tamu yang datang ke Qadian. Walaupun tamu datang pada malam yang sudah larut, namun beliau menerimanya dengan penuh hormat dan rasa kasih terhadap mereka. Hadzrat Begum Sahibah sendiri mengatakan bahwa pada kesempatan kedua Hari Idul Fitri dan Idul Adha beliau selalu pergi dengan saya menjumpai para janda dan memberi hadiah-hadiah kepada mereka. Apabila ada orang sakit, laki-laki ataupun perempuan beliau sendiri pergi untuk menengoknya dan jika ada orang yang sakit agak keras beliau sendiri yang mengatur dan mengurus untuk dikirim ke

Hospital. Begitulah perlakuan beliau yang sangat baik terhadap para Darwisy seperti beliau lakukan dan mengurus anak-anak sendiri.

            Isteri beliau mengatakan bahwa kami sedang menceritakan bagaimana mengkhidmati para tamu selama tiga bulan, setelah tiga bulan kembali dari luar negeri. Begitu sampai dirumah  tamupun datang. Beliau menyurh saya supaya segera dikirimkan makanan dan minuman untuk tamu itu. Saya katakan, kepada beliau, kita baru saja sampai kerumah, belum diperiksa apakah masih ada makanan ataupun tidak. Apa yang harus dikirimkan ? Beliau jawab perkataan saya sambil berkata : ”  Jangan berkata begitu, carilah dulu apapun tentu masih ada !!   Maka dijumpai sedikit biskit, lalu dikirimkan kepada tamu itu. Pendeknya perhatian beliau sangat cermat sekalipun terhadap perkara-perkara kecil.

            Hubungan dengan orang-orang luar Jema’at juga sangat baik dan makin sangat luas. Pada tahun 2005 ketika saya pergi mengunjungi beberapa daerah di India, kami pergi ke Gurdaspur. Disanapun karena beliau, masyarakat awampun mengundang kami kerumah-rumah mereka. Siapapun diantara mereka yang menjumpai kami baik orang-orang Hindu maupun orang-orang Sikh, mereka sangat memuji dan mengagumi kebaikan Hadzrat Mian Wasim Sahib. Mereka mengakui dan memuji akhlaq dan budi luhur beliau.

            Sekarang juga ketika beliau wafat, banyak sekali orang-orang Hindu maupun Sikh, baik orang-orang biasa, atau orang-orang kaya-miskin, orang-orang terpelajar, para usahawan, para petugas pemerintah, para anggauta parlemen dan juga para ahli hukum datang ke Qadian untuk ta’ziyah (ucapan bela sungkawa). Mereka semua sangat memuji kebaikan sopan-santun, dan budi luhur Hadzrat Sahibzadah Mian Wasim Ahmad Sahib. Mereka mengatakan bahwa beliau seorang yang berpengatahuan tinggi lebih dari yang lain, beliau menjalin hubungan sangat baik dengan kami dan beliaupun mengajar kami untuk menjalin hubungan yang erat dengan setiap lapisan insaniyat (masyarakat) dan harus saling menghargai satu sama lain.

            Pendeknya banyak sekali perkara-perkara kecil lainnya yang melukiskan semua kebaikan Hadzrat Mian Sahib, dan ditulis oleh orang-orang yang mengirim surat ta’ziyah kepada saya. Jika diceritakan semuanya akan menjadi sebuah kisah yang sangat panjang.

            Kelebihan Hadzrat Mian Sahib lainnya ialah jika beliau berkata tentang sesuatu, beliau sangat berhati-hati sekali dan dipikirkan dahulu baik-baik sebelum berbicara, supaya kemudian jangan menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan Jema’at. Supaya jangan timbul suatu hal yang menimbulkan pengertian seakan-akan beliau tidak memahami martabat Hadzrat Masih Mau’ud a.s. dan kemuliaan Rasulullah saw, dan supaya jangan kemudian menimbulkan perasaan takabbur dalam diri beliau, sehingga menghapuskan sifat merendahkan diri sebagai darwisy Qadian, dan hal itu semua dapat menjauhkan karunia-karunia Allah swt.

            Pada suatu ketika di Canada ada seorang yang sangat memuji beliau karena pengurbanan dan pengkhidmatan para darwisy menjaga dan memelihara Qadian. Maka beliau berkata kepadanya, lihatlah sebenarnya bukan kami orang-orang darwisy yang menjaga dan memelihara Qadian, melainkan tempat-tempat suci, do’a orang-orang yang datang ke Qadian dan do’a orang-orang yang tinggal di Qadian yang telah melindungi dan menjaga Qadian. Itulah cara berpikir seorang mu’min yang sejati. Apa yang telah terjadi disana, semua terjadi karena karunia dan pertolongan Allah swt. Untuk itu Allah swt telah menyediakan kesempatan dan peluang kepada kita untuk berdo’a dan desa muqaddas (suci) Hadzrat Masih a.s. tercinta dan setiap orang yang tinggal di Qadian semata-mata karena Allah swt telah menyelamatkannya dari setiap kejahatan. Dengan mengabulkan do’a-do’a kita Allah swt telah menyelamatkan tempat-tempat suci dan menolong kita semua.

            Seorang telah menulis surat ta’ziyah dan menguraikan kata-kata yang saya sukai tentang beliau. Katanya, beliau (Hadzrat Mian Sahib) sebagai mujahid ulung telah menjalani kehidupan sebagai darwisy. Dan memang benar apa yang dia katakana ini. Selain itu beliau selalu mengambil bagian didalam setiap anjuran pengurbanan harta. Dalam setiap anjuran pengurbanan yang dilancarkan oleh Khalifa-e-wakt beliau paling dulu mandaftarkan diri untuk ikut ambil bagian, kemudian beliau menganjurkannya kepada Jema’at.

            Beberapa hari sebelum wafat beliau telah menulis surat kepada saya tentang perjanjian dana Jubily Khilafat yang belum beliau lunasi sebanyak Rupees 100.000. Dengan sangat merendahkan diri beliau memohon ma’af  atas lambatnya pelunasan itu. Kemudian beliau katakan, sekarang sudah saya lunasi. Jadi pelunasan ini telah beliau lakukan beberapa hari sebelum wafat. Perhitungan wasiyyat juga baik jaidadnya maupun wasiyyat incomenya telah beliau lunasi semuanya. Beliau berwasiyyat 1/9 dari income dan jaidad beliau.

            Saya ingin menceritakan sekali lagi tentang hubungan beliau dengan Khilafat. Perintah dan petunjuk apapun yang disampaikan oleh Khalifa-e-wakt, beliau segera melaksanakan atau mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Sekalipun beliau dalam keadaan sakit apabila menerima perintah dari Khalifa-e-wakt untuk pergi atau melakukan sesuatu, beliau segera pergi atau segera melaksanakannya sendiri.

            Satu setengah tahun yang lepas tatkala terjadi gempa bumi disana, masjid Aqsapun  mendapat kerusakan cukup berat dan disa’at perbaikan-perbaikan sedang dilakukan para insinyur (engineer) pergi (dari UK) kesana. Dan tapak (lokasi tanah) Masjid itu telah digali untuk diperiksa keadaannya. Cukuplah Engineer yang datang dari London itu untuk melakukannya, tidak perlu kehadiran Hadzrat Mian Sahib kelokasi itu. Namun brliau sendiri telah datang kesana dan beliau memberi pengawasan dilokasi. Kemudian sambil tertawa beliau berkata kepada engineer (insinyur) itu : “Laporkanlah tentang saya disini, bahwa sayapun hadir disini. Jangan dikatakan bahwa sekalipun sakit saya sudah datang kesini. Tapi katakanlah sekalipun tidak bisa berjalan tapi saya datang dan berdiri disini. Bukan sebagai ihsan atau kebaikan saya berdiri disini, melainkan supaya saya mendapat berkat dari do’a-do’a Khalifa-e-wakt.

            Beberapa bulan yang lalu sekalipun dalam keadaan sakit Hadzrat Mian Wasim Ahmad Sahib mengadakan lawatan ke Kasymir memeriksa keadaan Jema’at-Kema’at disana secara rinci dan teliti. Dan disetiap tempat beliau menganjurkan untuk selalu menjalin hubungan dengan Khilafat. Orang-orang banyak menulis surat ditujukan kepada beliau. Namun apabila surat-surat itu ada kaitannya dengan Khalifa-e-wakt maka beliau kirimkan surat-surat itu kesini (London), supaya merekapun mendapat barkat dari pada do’a Khalifa-e-wakt dan mendapat jawabannya juga dari sini.

            Beliau menulis surat kepada saya, katanya penyakit saya sekarang terasa lebih keras dari hari-hari sebelumnya sehingga tidak dapat melaksanakan pengkhidmatan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu beliau memohon supaya ditunjuk seseorang menggantikan beliau untuk beberapa waktu lamanya. Saya jawab kepada beliau bahwa tidak perlu menyerahkan jabatan itu kepada seseorang, jika dikehendaki boleh menyuruh seseorang untuk melaksanakan beberapa pekerjaan, tapi jabatan Nazir ‘Ala tetap ditangan beliau. Setelah itu saya pikir beliau sendiri melaksanakan beberapa pekerjaan sekalipun beliau dalam keadaan sakit. Dan beberapa hari sebelum ini saya terima laporan dari beliau tentang sesuatu masalah dan laporan itu saya terima disini setelah beliau wafat. Dan laporan itu beliau tulis pada tanggal 25 April 2007, yakni pada waktu itu beliau sudah masuk Hospital dan sedang menderita infection yang sangat keras sehingga suhu badan beliau mencapai 105 derajat karena demam. Akan tetapi  dalam keadaan demikianpun beliau memeriksa laporan itu lalu menandatanganinya.

            Semoga Allah swt meninggikan derajat dan martabat putra Hadzrat Khalifatul Masih Sani r.a. ini disisiNya, yang telah menunaikan kewajibannya sebagai seorang darwisy dan beliau telah menunaikannya dengan sungguh-sungguh. Secara alami kewafatan beliau ini membuat saya khawatir. Ruh seorang yang giat bekerja telah berpisah dengan kami. Beliau bukan hanya setakat paman bagi saya namun beliau sebagai tangan kanan saya juga. Dan Allah swt telah menjadikan beliau penolong saya. Sekalipun menjadi buah pikiran namun mengingat perlakuan kasih sayang Tuhan dan mengingat janji-janjiNya kepada Hadzrat Masih Mau’ud a.s. maka  Tuhan sendirilah yang akan menyediakan gantinya untuk mengisi kekosongan ini. Dan Dia akan memberi penolong lain yang lebih banyak berkurban dari sebelumnya, insya Allah.

            Semoga Allah swt memberi taufiq kepada semua anak keturunan para darwisy dan kepada setiap orang Ahmadi yang tinggal di Qadian untuk selalu ingat dan selalu berusaha menghidupkan semangat pengurbanan para darwisy itu. Dan semoga Allah swt memberi taufiq kepada beberapa orang darwisy yang sekarang masih ada untuk mengkhidmati agama dan semoga semua orang yang tinggal di Qadian menghargai kedudukan mereka sendiri sebagai penghuni Daarul Masih dan semoga menyadari, apabila para senior mereka telah tiada, kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai generasi penerus kian bertambah banyak. Dan bagi satu bangsa yang hidup,generasi penerusnya selalu berusaha untuk melaksanakan kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya.

            Maka saya mengharapkan semoga para penduduk Qadian, para waqifin zindegi dan para petugas Jema’at akan lebih mempererat persaudaraan antara mereka dan akan berlaku saling mencintai dan menghormati satu sama lain lebih dari waktu-waktu sebelumnya. Dan akan meningkatkan kegiatan amal soleh dengan penuh ketaqwaan. Semoga setiap orang Ahmadi yang tinggal di Qadian akan menunaikan hak-hak mereka sebagai putra-putra ruhani Hadzrat Masih mau’ud a.s. Dan sebagaimana saudara kita yang terhormat ini dimasa hidup beliau senantiasa bersujud ditempat-tempat dimana Hadzrat Masih-e-Zaman bersujud dan tempat-tempat itu dipenuhi dengan do’a-do’a. Dan ditempat itu Allah swt telah menjanjikan kepada beliau kemajuan dan kemenangan Jemaat ini, maka para generasi penerus inipun akan pergi dan akan memenuhi tempat-tempat itu dengan do’a-do’a lebih dari yang sudah-sudah dan akan berusaha keras untuk meraih karunia Allah swt. Dan mereka akan menjauhkan kecemasan saya, jangan-jangan orang-orang Ahmadi yang tinggal di Qadian makin berkurang dalam melakukan kebaikan dan ketaqwaan dan semakin berkurang orang-orang yang sungguh-sungguh menunaikan kewajiban-kewajiban mereka. Melainkan orang-orang yang semakin maju dalam ketaqwaan kian meningkat, sehingga menggembirakan saya. Semoga Allah swt memberi taufiq kepada mereka semua !!

            Penduduk Ahmadi didesa Qadian ini berhaq menerima do’a-do’a dari semua Jema’at diseluruh dunia. Semoga Allah swt sentiasa menciptakan wujud-wujud yang selalu memenuhi haq-haq dan kewajiban mereka dari penduduk desa Al Masih ini.

            Berdo’alah untuk Begum Sahibah Hadzrat Mian Sahib juga yang sering sakit, semoga Allah swt memberi keteguhan dan keasabaran kepada beliau dalam menghadapi ujian ini. Beliau juga merupakan wujud yang sangat berharga yang sangat berhasil dalam menghimpun dan mengorganisir kaum Lajnah Immaillah, membina dan menanamkan rasa cinta dan simpati dalam jiwa mereka terhadap Jema’at. Semoga Allah swt menganugerahkan kehidupan yang sehat dan sejahtera kepada beliau dan semoga Allah swt memberi taufiq kepada putra-putri beliau semua,dimanapun mereka berada untuk mengikuti jejak langkah ayahanda mereka tercinta Hadzrat Mian Sahib. Amin !!

Alih bahasa Hasan Basri

Dipublikasikan oleh www.ahmadiyya.or.id

Begin typing your search above and press return to search.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.