Pendiri Jamaah Muslim Ahmadiyah adalah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as).

Beliau menyatakan diri sebagai Mujaddid (Pembaru Ilahi) abad keempat belas Islam, Masih Mau’ud (Kedatangan Kedua dari Nabi Isa), dan Imam Mahdi yang dinanti-nantikan oleh umat Islam di akhir zaman.

Tugas dan tujuan utama kedatangan beliau adalah untuk membangkitkan kembali ajaran Islam, menghidupkan kembali keimanan kepada satu Tuhan (Tauhid) dan mempersatukan seluruh umat manusia di bawah panji Rasulullah (shallallahu ‘alaihi wasallam) yang merupakan Nabi Terakhir bagi seluruh umat manusia, dengan ajaran yang sempurna dan abadi sepanjang masa.

Sumber: Alislam.org – Who was the founder of the Ahmadiyya Muslim Community and what was his major claim?