Keteladanan Para Sahabat Nabi Muhammad shallAllahu ‘alaihi wasallam (Manusia-Manusia Istimewa, seri 33)

hazrat mirza masroor ahmad

بسم اللہ الرحمن الرحیم

(Pembahasan 24 orang Sahabat Nabi (saw) peserta perang Badr)

Hazrat Khauli bin Abi Khauli, Hazrat Rafi’ bin al Mu’alla, Hazrat Dzus Syimalain ‘Umair bin Abdu Amru, Hazrat Rafi’ bin Yazid, Hazrat Dzakwan bin Abdu Qais, Hazrat Khawwaat bin Jubair, Hazrat Rabi’ah bin Aktsam, Hazrat Rifa’ah bin Amru Al-Juhani, Hazrat Zaid bin Wadi’ah, Hazrat Rib’i bin Rafi bin al-Harits, Hazrat Zaid bin Muzayyin, Hazrat Ayadh bin Zuhair, Hazrat Rifa’ah bin Amru Anshari, Hazrat Ziyad bin Amru, Hazrat Salim bin Umair bin Tsabit, Hazrat Suraqah bin Ka’b, Hazrat Saa-ib bin Mazh’un, Hazrat Ashim bin Qais, Hazrat Thufail bin Malik bin Khansa, Hazrat Thufail bin Nu’man, Hazrat adh-Dhahhak bin Abdu Amru, Hazrat adh-Dhahhak bin Haritsah, Hazrat Khallad bin Suwaid, Hazrat Aus bin Khauli radhiyAllahu ta’ala ‘anhum

Asal-usul dan riwayat singkat Para Sahabat berdasarkan data Kitab-Kitab Tarikh (Sejarah) dan Sirah; Penjelasan Hazrat Mirza Bashir Ahmad (ra); penjelasan Hazrat Khalifatul Masih II Mushlih Mau’ud (ra); Para Muhajirin Anshari, orang-orang Anshar (Muslim Madinah) yang berpindah tinggal di Makkah lalu hijrah lagi ke Madinah; Pengkhianatan kaum Yahudi Banu Quraidhah; Penunaian Nadzar dan niat baik ketika tengah sakit; semangat orang-orang miskin dalam berjihad; kesaksian mengenai akhlaq baik Nabi (saw) ketika dulu menjadi pedagang; Mukjizat Nabi (saw) berupa melimpahnya air di sebuah sumur tatkala kaum Muslim sedang kehausan dan dalam perjalanan; Pernikahan Nabi Muhammad (saw) dengan Hazrat Maimunah binti Harits bin Hazan bin Bujair; Hadits atau sabda Nabi (saw) mengenai kerendahan hati; riwayat tentang penguburan jenazah Nabi Muhammad saw.

Khotbah Jumat Sayyidina Amirul Mu’minin, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Masih al-Khaamis (أيده الله تعالى بنصره العزيز, ayyadahullaahu Ta’ala binashrihil ‘aziiz) pada 01 Maret 2019 (Aman 1398 Hijriyah Syamsiyah/24 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah Qamariyah) di Masjid Baitul Futuh, Morden UK (Britania)

أشْهَدُ أنْ لا إله إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيك لَهُ ، وأشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسْمِ الله الرَّحْمَن الرَّحيم * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمينَ * الرَّحْمَن الرَّحيم * مَالك يَوْم الدِّين * إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإيَّاكَ نَسْتَعينُ * اهْدنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقيمَ * صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْر الْمَغْضُوب عَلَيْهمْ وَلا الضالِّينَ.

(آمين)

Khotbah mengenai riwayat hidup para Sahabat Nabi Muhammad shallAllahu ‘alaihi wasallam yang menjadi peserta perang Badr masih berlangsung. Pada hari ini pun saya akan menyampaikan mengenai beberapa sahabat Badr.

Hazrat Khauli bin Abi Khauli (خَوْلِي بن أبي خَوْلي العِجْلي). Beliau ikut serta pada perang Badr, Uhud dan seluruh peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah. قال الواقدي وأبو معشر: شهد هو وابنه بدرًا ولم يسميا ابنه Abu Ma’syar dan Muhammad bin Umar al-Waqidi (keduanya penulis sejarah) mengatakan bahwa Hazrat Khauli ikut serta pada perang Badr bersama dengan putra beliau, namun mereka tidak menyebutkan nama putranya itu.

Sejarawan, Muhammad bin Ishaq mengatakan, شهد خولي بن أبي خولي وأخوه مالك بن أبي خولي الجعفيان بدرًا Hazrat Khauli ikut serta dalam perang Badr bersama dengan saudaranya yang bernama Hazrat Malik bin Abi Khauli.[1]

Berdasarkan pendapat lain [yaitu pendapat هشام بنْ الكلبي), Hazrat Khauli ikut serta pada perang Badr dengan dua saudaranya yang bernama Hazrat Hilal (هلال) bin Abi Khauli dan Hazrat Abdullah (عبد اللّه) bin Abi Khauli. Hazrat Khauli wafat pada masa kekhalifahan Hazrat Umar.

Sahabat berikutnya, Hazrat Rafi’ bin al Mualla (رَافِع بن المُعَلِّى بن لَوْزان). Beliau berasal dari Kabilah Khazraj ranting Banu Habib (من بني حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج). Ibunda beliau bernama Idam binti Auf (إدام بنت عوف بن مبذول بن عمرو بن غَنْم بن مازن بن النجّار).

Hazrat Rasulullah (saw) menjalinkan persaudaraan antara beliau dengan Hazrat Shafwan bin baidha (صَفْوان بن بَيْضَاء). Kedua sahabat tersebut ikut serta pada perang Badr. Berdasarkan beberapa riwayat keduanya syahid pada perang Badr. Pada satu riwayat lain dikatakan bahwa Hazrat Shafwan tidaklah syahid pada perang Badr.

Musa bin Uqbah (موسى بن عقبة) meriwayatkan bahwa Hazrat Rafi dan saudara beliau Hilal bin Mualla keduanya ikut serta pada perang Badr. Hazrat Rafi disyahidkan oleh Ikrimah bin Abi Jahal.[2]

Sahabat berikutnya, Hazrat Dzus Syimalain (ذُو الشِّمَالَيْنِ)Umair bin Abdu Amru (عُمير بن عَبْد عمرو بن نَضْلة الخزرجي). Nama beliau yang sebenarnya adalah Umair, dijuluki Abu Muhammad.

Ibnu Hisyam menerangkan bahwa beliau dijuluki Dzus Syimalain karena beliau banyak menggunakan tangan kiri untuk beraktifitas. Sementara dalam riwayat lain dikatakan bahwa beliau biasa sama-sama menggunakan kedua tangannya, untuk itu beliau juga dijuluki dengan Dzul Yadain (ذو اليدين). Beliau berasal dari kabilah Banu Khuzaah (من ‏”‏ خزاعة ‏”‏، حليف بني زهرة). Beliau sekutu Banu Zuhrah.

Beliau hijrah dari Makkah ke Madinah dan tinggal di rumah Hazrat Saad bin Khaitsmah (سعد بن خَيْثَمَة). Hazrat Rasulullah menjalinkan persaudaraan antara beliau dengan Yazid bin harits (يزيد بن الحارث بن فُسْحُمٍ). Kedua sahabat tersebut syahid pada perang Badr. Beliau disyahidkan oleh Usamah al-Jasymi (أسامة الجشمي). Ketika disyahidkan beliau berumur 30 tahun. Dalam kitab Tabaqatul Kubra dikatakan bahwa yang mensyahidkan beliau bukanlah Usamah al-Jasymi melainkan Abu Usamah al-Jasymi (أبو أسامة الجشمي).

Sahabat berikutnya, Hazrat Rafi’ bin Yazid (رَافِعُ بن يزيد بن كُرْز بن سَكن بن زَعُوراء بن عبد الأشهل، الأنْصَارِيّ الأوسي الأشهلي). Dalam satu riwayat beliau disebutkan bernama Rafi bin Zaid (رَافِعُ بن زَيْد). Beliau berasal dari Anshar Kabilah Aus ranting Banu Za’ura bin Abdul Asyhal. Ibunda beliau bernama Aqrab Binti Muadz, saudari sahabat masyhur bernama Hazrat Sa’ad bin Muadz. Hazrat Rafi memiliki dua putra yakni Usaid dan Abdur Rahman. Ibu kedua putra tersebut bernama Aqrab binti Salamah. Hazrat Rafi ikut serta pada perang Badr dan Uhud. Berdasarkan satu riwayat, pada saat perang Badr beliau menunggangi unta Said bin Zaid. Beliau syahid pada perang Uhud.

Sahabat berikutnya, Hazrat Dzakwan bin Abdu Qais (ذَكْوَان بن عَبْد قَيْس بن خَلَدَةَ بن مُخَلَّد بن عامر بن زُرَيْق، الأنْصَاري الخزْرجي). Beliau berasal dari Anshar kabilah Khazraj ranting Banu Zuraiq. Beliau mendapat julukan Abu Sab’i (أَبُو السَّبْعِ). Beliau ikut serta pada baiat Aqabah pertama dan kedua.

Ada satu hal yang perlu dijelaskan perihal beliau yang setelah hijrah dari Madinah, beliau pergi kepada Rasulullah di Makkah. Pada saat itu Rasulullah (saw) tengah masih berada di Makkah. Beliau juga dijuluki dengan Muhajir Anshar. Sesampainya di Makkah, beliau tinggal sekian lama di sana. Beliau ikut serta pada perang Badr dan Uhud dan disyahidkan pada perang Uhud. Beliau disyahidkan oleh Abu Ahkam bin Akhnas. Hazrat Dzakwan bin Abdul qais disebut sebagai Muhajir Anshar.

Allamah Ibnu Sa’ad menulis dalam kitab Tabaqatul Kubra bahwa ketika umat Muslim hijrah ke Madinah, kaum Quraisy naik pitam, para pemuda sudah pergi hijrah. Sementara itu sekelompok orang Anshar (orang Madinah) yang telah baiat kepada Rasulullah pada kesempatan baiat Aqabah kedua telah kembali lagi ke Madinah. Ketika orang-orang (Muslim Makkah) yang awal berhijrah telah sampai di Quba (dekat Madinah), sekelompok orang Anshar tadi pergi kepada Rasulullah di Makkah. Mereka kemudian hijrah bersama dengan para sahabat Rasulullah (saw) lainnya dari Makkah ke Madinah. Karena itulah mereka disebut sebagai Muhajirin Anshar. Para Sahabat tersebut adalah Hazrat Dzakwan bin Abdu Qais, Hazrat Uqbah bin Wahab bin Khaladah, Hazrat Abbas bin Ubadah bin Nadhlah dan Hazrat Ziyad bin Lubaid. Segenap umat Muslim berangkat ke Madinah kecuali Hazrat Rasulullah, Hazrat Abu Bakr, Hazrat Ali atau mereka yang berada dalam tahanan, sakit atau yang lemah untuk melakukan perjalanan.

Suhail bin Abi Salih (سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ) meriwayatkan ketika Rasulullah (saw) berangkat ke perang Uhud, beliau bersabda kepada para sahabat sembari mengisyarahkan ke suatu daerah, مَنْ يُنْتَدَبُ لِسَدِّ هَذِهِ الثَّغْرَةِ اللَّيْلَةَ ؟  “Siapa yang akan pergi kearah itu?”

Ada seorang sahabat dari bani Zuraiq kalangan Anshar yang bernama Hazrat Dzakwan bin Abdu Qais Abi Subu (ذَكْوَانُ بْنُ عَبْدِ قَيْسٍ أَبُو السَّبْعِ) berdiri lalu berkata, أَنَا “Wahai Rasul! Saya yang akan pergi ke sana.”

Rasul bertanya, مَنْ أَنْتَ ؟  “Siapakah Anda?”

Hazrat Dzakwan berkata, أَنَا أَبُو السَّبْعِ “Saya Abu Sab’i (Dzakwan bin Abdu Qais).”

Rasul memerintahkan untuk duduk dan Rasulullah (saw) mengatakan itu tiga kali [tanya jawab berlangsung tiga kali karena Nabi (saw) menanyakan hal yang sama kepada para Sahabat, selalu Hazrat Dzakwan yang berdiri. Nabi (saw) pun menyuruhnya duduk.].

Kemudian, beliau (saw) bersabda, كُونُوا مَكَانَ كَذَا وَكَذَا “Anda berangkat saja ke tempat anu dan anu.”

Lalu Hazrat Dzakwan berkata, يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا هُوَ إِلَّا أَنَا، وَلَمْ نَأْمَنْ أَنْ يَكُونَ لِلْمُشْرِكِينَ عَيْنٌ “Wahai Rasulullah (saw) Allah! Saya akan berangkat ke tempat itu.”

Rasul bersabda, مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ يَطَأُ خُضْرَةَ الْجَنَّةِ بِقَدَمَيْهِ غَدًا، فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا “Siapa yang ingin melihat orang yang tengah berjalan di surga esok, lihatlah orang ini.”

Setelah itu Hazrat Dzakwan pamitan kepada keluarganya. Istri dan putri-putri beliau bertanya, يَا أَبَا السَّبْعِ، تَدَعُنَا وَتَذْهَبُ “Anda akan pergi meninggalkan kami?”

Beliau melepaskan pegangan tangan mereka ke baju beliau. Setelah berjalan beberapa langkah melihat kepada keluarga lalu beliau berkata, مَوْعِدُكُنَّ يَوْمُ الْقِيَامَةِ “Kita akan berjumpa nanti di hari kiamat.” Setelah itu beliau syahid (terbunuh) pada perang Uhud.[3]

Pada perang Uhud RasuluLllah (saw) bertanya kepada para sahabat, من له علم بذكوان بن عبد قيس؟  “Apakah ada yang mengetahui kabar Dzakwan bin Abdu Qais?”

Hazrat Ali berkata, أنا رأيت يا رسول الله فارساً يركض في أثره حتى لحقه وهو يقول: لا نجوت إن نجوت! فحمل عليه بفرسه، وذكوان راجلٌ، فضربه وهو يقول: خذها وأنا ابن علاج!  “Saya, wahai Rasulullah (saw) Allah! Saya melihat pengendara kuda yang tengah membuntuti Dzakwan dan sampai di dekatnya. Orang itu mengatakan, ‘Jika hari ini kamu selamat, berarti aku yang tidak akan selamat.’

Orang itu pun menyerang dan mensyahidkan Hazrat Dzakwan yang saat itu tidak berkendara. Tatkala orang itu tengah menyerang, mengatakan, خذها و أنا ابن علاج ‘Lihatlah, aku adalah Ibnu Ilaaj.’

Hazrat Ali berkata, فأهويت إليه وهو فارس، فضربت رجله بالسيف حتى قطعتها عن نصف الفخذ، ثم طرحته من فرسه فذففت عليه، وإذا هو أبو الحكم بن الأخنس بن شريق ابن علاج بن عمرو بن وهب الثقفي “Lalu saya (Hazrat Ali) menyerang pembunuh Dzakwan itu dengan menebas kaki dan memotong setengah pahanya. Saya lalu menurunkannya dari kuda dan membunuhnya. Ternyata dia adalah Abul Hakam bin Akhnas (أبو الحكم بن الأخنس بن شريق).”[4]

Sahabat berikutnya adalah Hazrat Khawwaat bin Jubair al-Anshari (خَوَّاتُ بن جُبَيْر بن النُّعْمان بن أميَّة بن امرئ القيس، وهو البُرَك بن ثعلبة بن عَمْرو بن عوف بن مالك بن الأوس، الأنصاري الأوسي). Beliau dijuluki Abdullah dan Abu Salih. Hazrat Khawwaat berasal dari Banu Tsa’labah dan merupakan saudara Hazrat Abdullah bin Jubair yang mana pernah ditunjuk oleh Rasulullah (saw) bersama dengan 50 pemanah untuk menjaga lembah pada perang Uhud. Beliau berpostur sedang. Beliau wafat pada tahun 40 Hijriyah di Madinah di usia 74 tahun. Menurut riwayat lain ketika wafat beliau berusia 94 tahun. Beliau biasa menggunakan Mehendi (ukiran gambar pada tangan atau kaki) dan Wasmah (mehendi Irani).

Hazrat Khawwaat juga berangkat bersama dengan Rasulullah (saw) ke perang Badr, namun karena terkena ujung batu-batu tajam, beliau terluka sehingga Rasulullah (saw) mengirim beliau pulang ke Madinah. Namun Rasulullah (saw) menetapkan bagian harta rampasan perang dan hadiah untuk beliau, seolah beliau ikut serta seperti pejuang lainnya.[5]

Terkait:   Keteladanan Para Sahabat Nabi Muhammad shallAllahu ‘alaihi wasallam (Manusia-Manusia Istimewa, seri 32)

Beliau ikut serta pada perang Badr, Uhud, Khandaq dan seluruh peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah (saw).

Hazrat Khawwaat meriwayatkan, “Suatu hari kami kami beserta dengan Rasulullah (saw) beristirahat di daerah Marr Azh-Zhahraan (مَرّ الظَّهْران). Ketika saya keluar dari kemah saya, ada beberapa wanita yang tengah berbincang. Melihat itu saya tertarik lalu saya kembali ke kemah untuk mengambil jubah dan duduk di dekat para wanita itu.” Beliau menutupi diri sendiri dengan pakaian dan duduk untuk mendengarkan obrolan para wanita itu.

“Saat itu Rasulullah (saw) keluar dari kemah beliau. Ketika saya melihat Rasul, saya ketakutan. Saya berdiri dan berkata kepada beliau (saw), يَا رَسُولَ اللَّهِ ، جَمَلٌ لِي شَرَدَ , فَأَنَا أَبْتَغِي لَهُ قَيْدًا ‘Saya tengah mencari unta saya yang kabur.’

Rasulullah (saw) pergi dan saya mengikuti beliau. Rasulullah (saw) memegangkan kain yang beliau kenakan kepada saya lalu beliau (saw) pergi ke arah semak-semak untuk buang hajat. Setelah selesai, beliau (saw) berwudhu dan kembali. Air menetes dari janggut Rasulullah (saw) hingga ke dada beliau.

Rasulullah (saw) dengan nada bercanda bertanya kepada saya, أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، مَا فَعَلَ شِرَادُ جَمَلِكَ ؟  ‘Wahai Ayahnya Abdullah (Hazrat Khawwat)! Apa yang telah dilakukan oleh unta itu?’”

Sebenarnya tidak ada unta yang hilang. Rasulullah (saw) merasa sahabat tersebut hanya duduk-duduk untuk mendengar obrolan para wanita tadi dan itu perbuatan yang tidak baik.

Hazrat Khawwat berkata, “Lalu kami berangkat. Setelah itu kapan pun beliau menjumpai saya, beliau mengucapkan salam dan bertanya, السَّلامُ عَلَيْكَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ , مَا فَعَلَ شِرَادُ ذَلِكَ الْجَمَلِ ؟  ‘Ayahnya Abdullah! Apa yang telah dilakukan unta itu?’

Rasulullah (saw) sering mencandai saya dengan mengulangi pertanyaan tadi. Saya pun bersembunyi di Madinah dan mulai menjauhkan diri dari Rasul. Setelah berlalu sekian lama, saya pergi ke masjid lalu berdiri untuk shalat. Rasulullah (saw) keluar dari hujra (ruangan) beliau dan shalat dua rakaat. Saya secara sengaja melambatkan (melama-lamakan) shalat saya supaya Rasulullah (saw) segera beranjak pergi meninggalkan saya.

Rasul bersabda, طَوِّلْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا شِئْتَ أَنْ تُطَوِّلَ فَلَسْتُ يَعْنِي بَارِحًا حَتَّى تَنْصَرِفَ ‘Abu Abdullah, seberapa lama pun kamu shalat, saya masih menanti Anda di sini.’

Saya berkata di dalam hati, وَاللَّهِ لأَعْتَذِرَنَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلأُبَرِّئَنَّ صَدْرَهُ  ‘Demi Tuhan, aku akan meminta maaf kepada Rasulullah (saw) lalu membersihkan kalbu dari hal itu.’

Setelah saya selesai dari shalat, Rasulullah (saw) bersabda, السَّلامُ عَلَيْكَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ , مَا فَعَلَ شِرَادُ ذَلِكَ الْجَمَلِ ‘Abu Abdullah! Semoga keselamatan tercurah padamu. Bagaimana akhirnya kisah unta yang kabur itu?’

Saya berkata, وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا شَرَدَ ذَلِكَ الْجَمَلُ مُنْذُ أَسْلَمَ  ‘Demi Dzat yang telah mengutus anda dengan haqq (kebenaran). Semenjak saya masuk Islam, unta itu tidak pernah kabur.’

Lalu Rasulullah (saw) bersabda sebanyak tiga kali, رَحِمَكَ اللَّهُ ‘Semoga Allah mengasihimu.’

Setelah itu Rasulullah (saw) tidak pernah menyinggung-nyinggung lagi hal itu.”[6]

Seolah-olah Rasulullah (saw) mengatakan, “Jangan sembunyikan hal tersebut dari saya karena saya tahu kisah sebenarnya.”

Hal kedua, duduk tanpa alasan untuk mendengarkan obrolan orang lain adalah perbuatan keliru.

Hazrat Khawwaat meriwayatkan, مَرِضْتُ فَعَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا بَرِئْتُ قَالَ “Suatu ketika saya jatuh sakit, Rasulullah (saw) menjenguk saya. Setelah saya sembuh, Rasulullah (saw) bersabda, صح الجسم يا خوات ، قلت : وجسمك يا رسول الله ، قال : فف الله بما وعدته ‘Wahai Khawwaat, tubuhmu sudah sehat, untuk itu apapun yang kamu janjikan kepada Allah, penuhilah janjimu.’[7]

Saya bertanya, ما وعدت الله عز وجل شيئا ‘Saya tidak berjanji apa apa kepada Allah.’

Rasul bersabda, إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَرِيضٍ يَمْرَضُ إِلَّا نَذَرَ شَيْئًا وَنَوَى شَيْئًا مِنَ الْخَيْرِ فَفِ لِلَّهِ بِمَا وَعَدْتَهُ ‘ Tidak ada orang sakit yang tidak bernazar atau mempunyai sesuatu niat kebaikan ketika sakitnya, pasti mengatakan, “Ya Tuhan! Jika Engkau menyembuhkanku, aku akan lakukan ini dan itu.” Jadi, janji yang telah disampaikan kepada Allah, penuhilah, apapun yang telah kamu katakan.’”[8]

Walhasil, hal tersebut perlu untuk kita perhatikan dan diamalkan.

Ketika perang Khandaq, ketika Rasulullah mendapatkan kabar Banu Quraidhah [suatu kabilah Yahudi] melanggar perjanjian, beliau mengirim utusan kepada mereka. Berkenaan dengan hal ini Hazrat Mirza Bashir Ahmad dalam buku Sirat Khataman Nabiyyin menulis, “Ketika Rasulullah mengetahui kabar pembangkangan Banu Quraidhah, hal pertama yang beliau lakukan ialah mengutus Zubair bin Al-Awwam beberapa kali secara sembunyi sembunyi untuk mengetahui keadaan. Kemudian, Nabi (saw) mengutus lagi pemimpin kabilah Aus dan kabilah Khazraj, yaitu Sa’d bin Mu’adz dan Sa’d bin Ubadah serta beberapa sahabat lainnya yang berpengaruh sebagai utusan secara terorganisasi kepada Banu Quraidhah.

Nabi (saw) menekankan bahwa jika mendapatkan kabar yang dapat meresahkan, ketika kembali nanti jangan langsung mengabarkan secara terbuka di hadapan orang banyak melainkan dengan isyarat supaya tidak menimbulkan keresahan di kalangan orang-orang. Ketika orang-orang ini sampai di pemukiman Banu Quraidhah, mereka pergi ke rumah ketuanya, Ka’b bin Asad. Orang yang lancang (Kaab) itu bersikap penuh kesombongan di hadapan mereka. Ketika kedua Sa’d yaitu Sa’d bin Mu’adz dan Sa’d bin Ubadah mengingatkan perihal perjanjian, dia (Ka’b) dan orang-orang kabilahnya berbicara dengan lancing, ‘Pergilah kalian! Tidak ada perjanjian antara kami dengan Muhammad.’

Mendengar ucapan seperti itu, para sahabat beranjak pergi. Kedua Sa’d itu menemui Rasulullah (saw) dan mengabarkan kejadian tersebut dengan cara yang dinasihatkan. Hazrat Khawwaat bin Jubair pun termasuk diantara para sahabat yang diutus tersebut. Dalam satu riwayat lain Hazrat Rasulullah mengutus Hazrat Khawwaat dengan menungangi kuda kepada Banu Quraidhah. Kudanya bernama Jinah.”

Hazrat Khawwaat meriwayatkan, خَرَجْنَا حُجَّاجًا مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ “Suatu ketika kami berangkat untuk ibadah haji bersama dengan Hazrat Umar. فَسِرْنَا فِي رَكْبٍ مِنْهُمْ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ Dalam kafilah tersebut ikut serta bersama kami diantaranya Hazrat Abu Ubadah bin Jarah dan Hazrat Abdur Rahman bin Auf. Orang-orang mengatakan, غَنِّنَا مِنْ شِعْرِ ضِرَارٍ ‘Perdengarkanlah kepada kami syair-syair Dhirar!’ Dhirar ialah seorang penyair yang baiat pada kesempatan fatah Makkah.

Hazrat Umar bersabda, دَعُوا أَبَا عُبَيْدَةَ فَلْيُغَنِّ مِنْ ثَنِيَّاتِ فُؤَادِهِ يَعْنِي مِنْ شِعْرِهِ ‘Biarkanlah Abu Abdullah (julukan Khawwaat) untuk memperdengarkan bait-bait syairnya.’

Lalu saya (Khawwaat) mulai memperdengarkan syairnya sampai sampai tiba waktu sahur. Hazrat Umar bersabda, ارْفَعْ لِسَانَكَ يَا خَوَّاتُ ، فَقَدْ أَسْحَرْنَا ‘Cukup, sudah tiba waktu sahur.’”[9]

Sahabat berikutnya, Hazrat Rabi’ah bin Aktsam (رَبِيعَةُ بن أكْثَم بن سَخْبَرَة بن عَمْرو بن بُكير بن عامر بن غَنْم بن دودان بن أسد بن خُزَيمة الأسدي، حليف بني أمية). Beliau berjuluk Abu Yazid.[10]

Beliau bertubuh pendek dan gemuk. Beliau berasal dari kabilah Asad bin Khuzaimah. Beliau termasuk kelompok sahabat muhajir Anshar. Setelah hijrah ke Madinah bersama dengan para sahabat lainnya, beliau tinggal di rumah Hazrat Mubashir bin Abdul Munzir.

Ketika ikut serta pada perang Badr, beliau masih berusia 30 tahun. شهد بَدْرًا وهو ابن ثلاثين سنة، وشهد أحدًا والخندق والحديبية، وقُتل بخَيْبَر، قتله الحارث اليهوديّ بالنطاة Selain perang Badr, beliau juga ikut serta pada perang Khandaq, Uhud, Sulh Hudaibiyah dan perang Khaibar. Beliau syahid pada perang Khaibar. Beliau disyahidkan oleh seorang Yahudi bernama al-Harits di daerah Nithah. Nithah adalah nama sebuah benteng di Khaibar. Ketika syahid beliau berusia 37 tahun.[11]

Sahabat berikutnya bernama Hazrat Rifa’ah bin Amru AlJuhani (رفاعة بن عَمْرو الجهني). Nama beliau diriwayatkan Wadiah bin Amru. Beliau ikut serta pada perang Badr dan Uhud. Beliau adalah sekutu Anshar kabilah Banu Najjar.

Sahabat berikutnya, Hazrat Zaid bin Wadiah (زيد بن وديعة بن عمرو بن قيس). Beliau berasal dari Anshar kabilah Khazraj (بني سالم بن غانم بن عوف بن الخزرج).[12] Beliau ikut serta pada baiat Aqabah, perang Badr dan Uhud. Beliau syahid pada perang Uhud.

Ibunda beliau bernama Ummu Zaid binti Harits (أمّ زيد بنت الحارث بن أبي الجَرْباء). Istri beliau bernama Zainab binti Sahal (زينب بنت سهل بن صعب بن قيس بن مالك بن سالم الحُبْلي). Darinya terlahir tiga anak yakni Sa’d bin Zaid (سعد), Umamah (أُمامة) dan Ummu Kultsum (أمّ كلثوم). Putra beliau Sa’d (سعد بن زيد بن وديعة) pergi ke Iraq pada masa Kekhalifahan Hazrat Umar lalu menetap di daerah Aqarquf (عَقَرْقُوف). Aqarquf adalah nama sebuah desa yang terletak dekat dari kota Baghdad.[13]

Sahabat berikutnya, Hazrat Ribi bin Rafi bin al-Harits (ربعي بن رافع بن الحارث). Ada perbedaan pendapat perihal nama kakek beliau, menurut satu pendapat bernama Harits, sementara pendapat lain mengatakan Zaid (رِبْعي بن رافع بن زَيد). Hazrat Ribi bin Rafi berasal dari Banu Ajlaan (من بني العجلان بن حارثة). Beliau ikut serta pada perang Badr dan Uhud.[14]

Sahabat berikutnya adalah Hazrat Zaid bin al-Muzayyin (زَيْدُ بْنُ الْمُزَيْنِ بن قيس بن عدي). Muzayyin bin Qais adalah nama ayah beliau. Nama lain dari Zaid juga diriwayatkan bernama Yazid bin Al-Muzayyin (يزيد بن المزين). Beliau berasal dari kabilah Khazraj. Beliau ikut serta pada perang Badr dan Uhud. Pada waktu hijrah Madinah, Rasulullah (saw) menjalinkan persaudaraan antara beliau dengan Hazrat Mistah bin Usasah. Putra beliau bernama Amru dan putri beliau bernama Ramlah.

Sahabat berikutnya, Hazrat Ayadh bin Zuhair (عياض بن زهير بن أبي شداد). Beliau dijuluki Abu Saad. Ibunda beliau bernama Salma Binti Amir. Berasal dari kabilah Fahar. Beliau ikut serta pada hijrah kedua ke Habsyah. Sepulang dari sana beliau hijrah ke Madinah lalu tinggal di rumah Hazrat Kultsum bin Al hadam. Beliau ikutserta pada perang Badr, Uhud, Khandaq dan seluruh peperangan lainnya. Beliau wafat pada masa kekhalifahan hazrat Usman pada 30 Hijri di Madinah, menurut sau riwayat beliau wafat pada sore hari.

Sahabat berikutnya, Hazrat Rifa’ah bin Amru (رفاعة بن عمرو بن زيد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن سالم بن غنم الأنصاري السالمي الخزرجي). Beliau mendapat julukan Abu al-Walid (أبو الوليد). Beliau berasal dari kabilah Banu Auf bin Khazraj (عوف بن الخزرج). Ibunda beliau bernama Ummu Rifa (أم رفاعة بنت قيس بن مالك بن ثعلبة بن جشم بن مالك بن سالم الحبلى). Beliau ikut serta dengan 70 sahabat Anshar pada baiat Aqabah kedua.[15] Beliau ikut perang Badr dan Uhud. Beliau syahid pada perang Uhud.

Sahabat berikutnya, Hazrat Ziyad bin Amru (زياد بن عمرو). Hazrat Ziyad disebut juga Ibnu Bisyr (ابن بشر). Beliau adalah sekutu Anshar. Beliau ikut serta pada perang Badr. Saudara beliau Hazrat Dhamrah (ضمرة) ikut serta pada perang Badr. Beliau berasal dari kabilah Banu Saidah bin Kaab. Menurut keterangan lain beliau adalah hamba sahaya yang dimerdekakan oleh Banu Saidah bin Kaab bin Al Khazraj (مولى لبني ساعدة بن كعب بن الخزرج).[16]

Sahabat berikutnya, Hazrat Salim bin Umair bin Tsabit (سَالِم بن عُمَيْر بن ثَابِت بن النّعْمان بن أمَيَّة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن عمرو بن عوف، وهو ابن عم خَوَّات بن جبير، وقيل في نسبه: سالم بن عمير بن كُلْفة بن ثعلبة بن عَمْرو بن عوف الأنصاري العوفي العمري). Beliau berasal dari Anshar kabilah Banu Amru bin Auf. Beliau ikut serta pada baiat Aqabah. Hazrat Salim ikut serta pada perang Badr, Uhud, Khandaq dan seluruh peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah.

Pada perang Tabuk para sahabat yang miskin datang menjumpai Rasulullah (saw) dan menyampaikan bahwa mereka ingin ikut berjuang. Namun, karena tidak ada kendaraan sehingga mereka bersedih. Hazrat Salim juga termasuk para sahabat tersebut. Tujuh sahabat yang miskin datang menjumpai Rasulullah yang mana saat itu Rasulullah (saw) akan berangkat ke perang Tabuk. Para sahabat tersebut memohon diberikan kendaraan untuk berperang, احملنا على الخفاف والبغال.

Terkait:   Jalsah Jerman 2023: Cara Terbaik Merayakan 100 Tahun Jemaat Jerman

Beliau (saw) bersabda, لا أجد ما أحملكم عليه “Saya tidak punya kendaraan yang bisa kalian gunakan.”[17]

Lalu mereka kembali pulang sambil mencucurkan air mata disebabkan karena tidak ada dana untuk membelinya.

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa ayat yang berbunyi: وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ  “Dan tiada (pula) berdosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu, supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, ‘Saya tidak memperoleh kendaraan untuk membawa kalian’, lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan.” (Surah at-Taubah, 9:92)

Ibnu Abbas mengatakan, منهم سالم بن عُمَيْر، أحد بني عَمْرو بن عوف، وثعلبة بن زيد، أحد بني حارثة في آخرين “Orang-orang yang disebutkan pada ayat tersebut termasuk Salim bin Umair dan Tsalabah bin Zaid.”[18]

Hazrat Khalifatul Masih ats-Tsani menjelaskan tafsir surat at-Taubah ayat tersebut, “Ayat وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ  dari sisi penggenapannya bersifat umum. Tetapi, orang-orang yang dimaksud adalah tujuh orang Muslim miskin yang gelisah untuk dapat ikut berjihad. Namun sarana prasarana tidak dapat memenuhi hasrat keinginannya itu. Mereka datang ke hadapan Rasulullah (saw) dan memohon supaya diberikan sarana kendaraan untuk ikut berperang. Rasulullah (saw) bersabda, ‘Sangat disayangkan karena saya tidak bisa memberikannya.’

Hal itu membuat mereka sangat sedih sehingga mencucurkan air mata lalu pulang. Diterangkan bahwa setelah mereka pulang, Hazrat Usman memberikan mereka tiga unta sementara empat unta lagi dari sahabat lainnya. Kemudian, Rasulullah (saw) memberikan satu unta kepada setiap mereka.

Al-Quran menjelaskan kisah ini untuk memperlihatkan ketulusan orang-orang muslim yang miskin itu. Di sisi lain para hartawan yang memiliki sarana untuk melakukan safar, namun mereka mencari cari alasan palsu. Ada beberapa orang yang mencari cari alasan pasa saat itu supaya tidak ikut berperang. Namun orang-orang miskin tersebut memiliki semangat lain, sebagai perbandingan. Dari ayat ini dapat diketahui orang-orang yang tersisa di Madinah kesemuanya tidak munafik, melainkan ada juga umat Muslim yang ikhlas yang tidak dapat pergi berperang karena tidak mempunyai sarana.”

Hazrat Mushlih Mau’ud (ra) menerangkan tafsirnya lebih lanjut, “Abu Musa adalah pemimpin mereka. Ketika ditanyakan kepada mereka, ‘Apa yang anda minta dari Rasulullah (saw)?’

Mereka menjawab, ‘Demi Tuhan, kami tidak meminta unta tidak juga kuda, kami hanya mengatakan bahwa kami tidak memiliki alas kaki sehingga tidak akan dapat melakukan perjalanan yang jauh seperti itu tanpa alas kaki. Jika kaki terluka maka tidak akan dapat berperang. Jika saja kami hanya mendapatkan sepasang alas kaki maka kami akan berangkat ke medan perang bersama saudara saudara kami dengan menggunakan alas kaki saja.’ Demikianlah kondisi kemiskinan mereka dan bagaimana semangat mereka.”

Hazrat Salim bin Umair terus hidup sampai masa Hazrat Muawiyah.

Sahabat berikutnya, Hazrat Suraqah bin Ka’b (سُرَاقة بن كعب: بن عمرو بن عبد العُزى بن غَزِيّة ــ وقيل: عروة بن عَمْرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النّجار). Beliau berasal dari kabilah banu Najjar. Ibunda beliau bernama Umairah binti Numan. Beliau ikut serta pada perang Badr, Uhud, Khandaq dan seluruh peperangan lainnya bersama dengan rasulullah.

قَالَ ابـْنُ الْكَلْبِيِّ: استشهد باليمامة، وأما أبو عمر فقال: عاش إلى خلافة معاوية.)). Beliau wafat pada zaman Hazrat Muawiyah. Menurut riwayat Ibn al-Kalbi, beliau syahid pada perang Yamamah.[19]

Sahabat berikutnya, Hazrat Saa-ib bin Mazh’un (السائب بن مظعون بن حبيب بن حذافة بن جمح القرشي الجمحي، أخو عثمان بن مظعون لأبيه وأمه). Beliau adalah saudara kandung Hazrat Usman bin Mazh’un. كان من المهاجرين الأولين إلى أرض الحبشة، وشهد بدراً Beliau termasuk muhajirin Habsyah pada masa awal. Beliau mendapatkan kehormatan ikut serta pada perang Badr.[20]

Ketika Rasulullah (saw) berangkat untuk perang Buwath (غزوة بواط), menurut beberapa riwayat, Rasulullah (saw) menetapkan Hazrat Sa’d bin Muadz sebagai Amir Maqami (pejabat sementara sebagai ketua atau gubernur atau walikota) Madinah. Menurut riwayat lainnya Hazrat Rasulullah (saw) menetapkan Hazrat Saa-ib bin Utsman bin Mazh’un sebagai Amir ketika Rasulullah (saw) tidak ada. Dalam riwayat lain disebut juga Hazrat Saa-ib bin Mazh’un-lah yang ditunjuk sebagai Amir sementara itu.[21]

Beliau mendapatkan kehormatan pernah pergi berdagang bersama dengan rasul. Menurut riwayat Sunan Abi Daud, Hazrat Saa-ib meriwayatkan, أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلُوا يُثْنُونَ عَلَىَّ وَيَذْكُرُونِي Saya hadir di hadapan Rasul, lalu sahabat menceritakan dan memuji-muji saya kepada Rasul.

Rasul bersabda, أَنَا أَعْلَمُكُمْ Saya lebih mengenalnya dari pada kalian.

Saya berkata, صَدَقْتَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي كُنْتَ شَرِيكِي فَنِعْمَ الشَّرِيكُ كُنْتَ لاَ تُدَارِي وَلاَ تُمَارِي Shaddaqta bi-abi anta wa ummi kunta syariki fani’masy syariiku kunta laa tudari wa laa tumaarii. Artinya, “Saya rela mengorbankan ayah dan ibu saya demi engkau. Benar yang Rasulullah (saw) katakan. Rasulullah (saw) bersama dengan saya dahulu ketika berdagang. Betapa beliau ialah teman yang istimewa. Beliau (saw) tidak pernah menentang tidak juga berselisih.”[22]

Dalam buku Sirat Khataman Nabiyyin (karya Mirza Basyir Ahmad) riwayat tersebut tertulis: Kafilah dagang dari Makkah pergi ke berbagai daerah, ke sebelah utara, Yaman dan sebelah selatan ke Syria. Hal itu dilakukan secara rutin. Selain itu, kafilah ke Bahrain juga ada. Pada umumnya Rasulullah (saw) pergi ke berbagai negeri untuk berdagang dan setiap saat beliau senantiasa melakukannya dengan jujur, amanah, cara yang baik dan penuh kemahiran. Siapapun yang pernah berhubungan dengan beliau di Makkah, selalu memuji beliau (saw).”

Sebagaimana Saa-ib adalah seorang sahabat yang tengah dijelaskan saat ini. Ketika beliau masuk Islam, beberapa orang menyampaikan pujian kepadanya di hadapan Rasul. Rasulullah (saw) bersabda, “Saya lebih mengenalnya daripada kalian.”

Saa-ib berkata, “Ya Rasulullah! Saya rela mengurbankan ibu bapak demi engkau. Suatu ketika Rasulullah (saw) pernah berdagang bersama saya dan Rasulullah (saw) senantiasa bersikap jujur dalam setiap urusan.”

Sahabat berikutnya, Hazrat Ashim bin Qais (عاصم بن قيس بن ثابت بن النعمان بن أمية بن امرئ القيس بن ثعلبة بن عمرو بن عوف الأنصاري). Beliau berasal dari Anshar kabilah Tsalabah bin Amru. Beliau ikut serta pada perang Badr dan Uhud.

Sahabat berikutnya, Hazrat Thufail bin Malik bin Khansa (الطُّفيل بن مالك ابن خنساء بن سنان بن عبيد). Beliau berasal dari Kabilah Khazraj, ranting Banu Ubaid bin Addi. Ibunda beliau bernama Asma Binti Al-Qain (أسماء بنت القين بن كعب بن سواد من بني سلمة). Hazrat Tufail ikut serta pada baiat Aqabah, perang Badr dan perang Uhud. كان للطفيل بن مالك من الولد عبد الله والربيع وأمّهما إدام بنت قُرْط بن خنساء بن سنان بن عبيد من بني سلمة Beliau menikahi Idam binti Qurth yang darinya lahir dua putra Abdullah dan Rabi’.

Sahabat berikutnya, Hazrat Thufail bin Numan (طُفَيْل بن النُّعْمانِ بن خَنْساءَ بن سِنَان بن عُبَيد بن عَدِيّ بن غَنْم بن كَعْب بن سَلَمة الأَنصاري الخزرجي السلَمِي). Beliau berasal dari Anshar kabilah Khazraj. Ibunda beliau bernama Khansa binti Riyab (خَنْسَاءُ بِنْتُ رِئَابِ), saudari ayah Hazrat Jabir bin Abdillah. Hazrat Thufail memiliki seorang putri yang bernama ar-Rabayyi’ (الرُّبَيِّعُ). Beliau ikut serta pada baiat Aqabah dan perang Badr. Hazrat Tufail ikut serta pada perang Uhud dan saat itu beliau terkena 13 luka.

Hazrat Thufail bin Nu’man yang ikut serta pada perang Khandaq yang mana beliau syahid dalam peperangan tersebut. Wahsyi bin Harb yang mensyahidkan beliau. Di kemudian hari Wahsyi baiat kepada Rasulullah. Wahsyi sering mengatakan, أَكْرَمَ اللَّهُ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَالطُّفَيْلَ بْنَ النُّعْمَانِ بِيَدَيَّ وَلَمْ يُهِنِّي بِأَيْدِيهِمَا ، يَعْنِي أُقْتَلْ كَافِرًا “Allah Ta’ala telah memberikan kemuliaan kepada Hazrat Hamzah dan Hazrat Thufail bin Nu’man melalui tangan saya. Namun saya tidak dihinakan melalui tangan beliau berdua yakni tidak terbunuh dalam keadaan kafir.”[23]

Sahabat berikutnya, Hazrat adh-Dhahhak bin Abdu Amru (الضحّاك بن عَبد عمرو بن مسعود النجاري الأَنصاري الخزرجي). Beliau berasal dari Dinar bin Najjar. Ayah beliau bernama Abdu Amru. Ibunda beliau bernama Sumaira Binti Qais (السّميْراء بنت قيس بن مالك الأشهلية). Beliau dan saudara beliau, Hazrat Nu’man bin Abdu Amru ikut perang Badr dan Uhud. Hazrat Nu’man syahid pada perang Uhud. Saudara ketiga beliau, Quthbah bin Abdu Amru (قُطبة بن عبد عمرو بن مسعود) syahid pada peristiwa Bir Maunah.

Sahabat berikutnya, adh-Dhahhak bin Haritsah (الضّحّاك بن حارثة بن زيد بن حارثة بن ثعلبة بن عُبيد بن عديّ بن غَنْم بن كعب بن سلمة الأنصاريّ السّلميّ). Hazrat adh-Dhahhak berasal dari Anshar kabilah Khazraj. Ayah beliau bernama Haritsah dan ibunda beliau bernama Hind Binti Malik (هند بنت مالك بن عامر بن بياضة). Beliau ikut serta pada baiat Aqabah bersama dengan 70 sahabat Anshar. Beliau juga ikut serta pada perang Badr. Putra beliau bernama Yazid bin adh-Dhahhak (يزيد) yang lahir dari istri beliau bernama Umamah binti Muharrits (أمامة بنت محرّث بن زيد بن ثعلبة بن عبيد من بني سلمة).[24]

Sahabat berikutnya, Hazrat Khallad bin Suwaid (خَلَّاد بن سُوَيد بن ثَعْلَبة). Beliau berasal dari kabilah Khazraj ranting Banu Harits (كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج). Ibunda beliau bernama Umrah Binti Saad. السائب بن خلّاد صحب النبيّ صَلَّى الله عليه وسلم، واستعمله عمر بن الخطّاب على اليمن Putra beliau, Hazrat Saa-ib mendapatkan taufik untuk bergaul dengan Hazrat Rasulullah (saw). Di kemudian hari Hazrat Umar menetapkan beliau sebagai Amil (pejabat wakil Khalifah) di Yaman. Putra kedua beliau Hakam bin Khallad (الحكم بن خلاّد). Ibunda keduanya bernama Laila binti Ubadah (ليلى بنت عبادة بن دُليم).[25]

Hazrat Khallad ikut serta pada baiat Aqabah. Beliau ikut serta pada perang Badr, Uhud dan Khandaq. Ketika perang Banu Quraidhah, seorang wanita Yahudi bernama Bunanah (بنانة امرأة الحكم القرظي) melemparkan batu besar dari ketinggian kepada beliau yang menyebabkan kepala beliau pecah sehingga beliau syahid. Rasulullah (saw) bersabda, أَمَا إِنَّ لَهُ أَجْرَ شَهِيدَيْنِ “Dia (Khallad) mendapatkan pahala yang sama untuk dua orang syuhada.” Rasulullah (saw) pun kemudian menghukum mati wanita pembunuh tersebut sebagai qishash (hukum pembalasan).[26]

Di dalam buku Sirat Khataman Nabiyyin, riwayat tersebut tertulis uraiannya sebagai berikut, “Beberapa umat Muslim sedang duduk beristirahat di dinding benteng. Lalu seorang wanita Yahudi bernama Bunanah melemparkan batu besar dari ketinggian benteng yang menyebabkan syahidnya saorang pria bernama Khallad dan pria lainnya selamat.

Ketika Ibunda Khallad mengetahui kabar syahidnya beliau, ibunya hadir dengan menggunakan niqab (penutup muka). Dikatakan kepada ibunya, جِئْتِ تَسْأَلِينَ عَنْ ابْنِكِ وَأَنْتِ مُنْتَقِبَةٌ؟  ‘Khallad telah disyahidkan, namun anda malah mengenakan Niqab.’

Beliau menjawab, إِنْ أُرْزَأَ ابْنِي فَلَنْ أُرْزَأَ حَيَائِي ‘Putra saya (Khallad) telah berpisah dari saya, namun tidak akan saya biarkan al-Haya-u (kesopanan dan rasa malu) terpisah dari diri saya.’[27]

Pardah adalah kesopanan, itu akan tetap tegak.”

Mengenai syahidnya Hazrat Khallad, penjelasan lebih lanjutnya, “Atas syahidnya Hazrat Khallad, Rasulullah (saw) bersabda bahwa beliau akan mndapatkan pahala sama seperti dua syahid. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun kelebihannya adalah ketika ditanya, وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟  “Wahai Rasulullah (saw) kenapa demikian? Kenapa pahalanya sama dengan dua syahid?”

Terkait:   Riwayat Abu Bakr ash-Shiddiiq ra (Seri 3)

Beliau bersabda, لِأَنَّهُ قَتَلَهُ أَهْلُ الْكِتَابِ “Karena yang mensyahidkan beliau adalah ahli kitab.”

Sahabat berikutnya, Hazrat Aus bin Khauli (أوْسُ بن خَوْلِيّ بن عبد اللّه بن الحارث بن عُبَيد بن مالك بن سالم الحُبْلي بن غَنْم الأنصاري الخزرجي السالمي). Beliau dijuluki Abu Laila. Beliau berasal dari Anshar Kabilah Khazraj ranting Banu Salim bin Ghanam bin Auf. Ibunda beliau bernama Jamilah binti Ubay (جميلة بنت أُبَيّ), saudari Abdullah bin Ubay bin Salul [عبد الله بن أبَيّ ابن سَلول, pemimpin golongan munafik]. Beliau mempunya seorang putri bernama Fushum (فُسْحُم).

Beliau ikut serta pada perang Badr, Uhud, Khandaq dan seluruh peperangan lainnya beserta Rasulullah. Rasulullah (saw) menjalinkan persaudaraan antara beliau dengan Hazrat Syuja bin Wahb Al-Asadi.

Hazrat Aus bin Khauli termasuk golongan orang yang disebut Kamalahn. كان أوس بن خَوْلِيّ من الكَمَلَة، وكان الكامل عندهم في الجاهليّة وأوّل الإسلام الذي يكتب بالعربيّة ويحسن العومَ والرمي Pada masa Jahiliyah atau permulaan Islam, istilah Kamil merupakan sebutan bagi orang yang bisa menulis Bahasa Arab, memanah dan berenang. Kemahiran itu yang membuat seseorang disebut ‘Kamil’ (sempurna). Kesemua itu terdapat dalam diri Hazrat Aus bin Khauli.[28]

Hazrat Najiyah bin A’jam (نَاجِيَةَ بْنَ الْأَعْجَمِ) meriwayatkan, “Pada kesempatan Hudaibiyah, ketika keluhan kekurangan air disampaikan kepada Rasul, beliau memanggil saya lalu mengambil anak panah dari wadahnya dan memberikannya kepada saya. Beliau meminta air sumur dalam sebuah ember. Air dipersembahkan kepada Rasulullah (saw) dan Rasulullah (saw) menggunakannya untuk wudhu lalu berkumur. Air itu dimuntahkan lagi ke dalam ember.

Pada waktu itu orang-orang tengah kepanasan dan kehausan. Saat itu umat Muslim memiliki satu sumur, karena kaum Musyrikin mendahului sampai di daerah Baldah lalu menguasai sumber air.

Selanjutnya, Rasulullah (saw) bersabda kepada saya, ‘Tumpahkan lagi air dari ember itu ke dalam sumur yang airnya sudah mengering lalu tusukkan anak panah itu ke dalam air.’ Saya pun mengamalkan perintah tersebut.

فَوَاَلّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقّ مَا كُنْت أَخْرُجُ حَتّى كَادَ يَغْمُرُنِي Demi Dzat yang telah mengutus beliau dengan haq, sulit sekali saya (Hazrat Najiyah bin A’jam) keluar dari sumur karena tidak lama kemudian air mulai seperti mendidih dan melimpah. Air mengepung saya dari berbagai arah. Sedemikian rupa air seperti mendidih layaknya panci yang mendidih sehingga air meninggi. Ketinggiannya sejajar hingga ujung. Orang-orang memenuhi wadah dengan air dari sisinya, sehingga tiba saatnya orang terakhir menghilangkan dahaga dengan air itu.

Ketika itu sekelompok orang munafik berada di dekat sumur menyaksikan pemandangan itu. Diantara mereka ialah Abdullah bin Ubay (عَبْدُ اللّهِ بْنُ أُبَيّ), paman Hazrat Aus bin Khauli. Hazrat Aus bin Khauli mengatakan padanya, وَيْحَك يَا أَبَا الْحُبَابِ أَمَا آنَ لَك أَنْ تُبْصِرَ مَا أَنْتَ عَلَيْهِ؟ “Wahai Abul Khabab! Malang sekali nasibmu, sekarang kamu harus meyakini mukjizat yang kau saksikan sendiri. Terimalah kebenaran Rasulullah, apakah masih ada peluang tersisa untuk itu?”

Ia menjawab, قَدْ رَأَيْت مِثْلَ هَذَا “Saya sering sekali melihat pemandangan seperti ini.”

Hazrat Aus bin Khauli mengatakan padanya, قَبّحَك اللّهُ وَقَبّحَ رَأْيَك “Semoga Allah memburukkan kamu dan membuktikan pendapat kamu itu buruk.”

Abdullah bin Ubay datang ke hadapan Rasul, Rasulullah (saw) bersabda, أَيْ أَبَا الْحُبَابِ أَيْنَ رَأَيْت مِثْلَ مَا رَأَيْت الْيَوْمَ ؟  “Wahai Abul Khabab! Apa yang kamu lihat hari ini, kapankah kamu pernah melihatnya sebelum ini?”

Hazrat Rasulullah (saw) juga mendapatkan kabar dialog itu sehingga bertanya demikian. Ia menjawab, مَا رَأَيْت مِثْلَهُ قَطّ “Sebelum ini saya tidak pernah melihatnya.”

Rasulullah (saw) bersabda, فَلِمَ قُلْت مَا قُلْت ؟  “Lantas kenapa kamu mengatakan seperti yang kamu katakan pada keponakanmu (Aus bin Khauli)?”

Abdullah bin Ubay berkata, أَسَتَغْفِرُ اللّهَ “Astagfirullah!” Putra Abdullah bin Ubay bernama Hazrat Abdullah bin Abdullah bin Ubay memohon, يَا رَسُولَ اللّهِ اسْتَغْفِرْ لَهُ “Wahai Rasulullah! Mohon doakan pengampunan baginya.” Lalu Rasulullah mendoakan untuk pengampunannya.[29]

Hazrat Ali bin Abdillah bin Abbas meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah (saw) berniat pergi ke Makkah untuk tujuan Umrah, beliau (saw) mengutus Aus bin Khauli dan Abu Rafi untuk mengirim pesan kepada Hazrat Abbas agar menikahkan beliau (saw) dengan Hazrat Maimunah. Di tengah perjalanan unta mereka berdua hilang. Mereka beberapa hari berhenti di Bathn Rabigh, daerah yang berjarak 10 mil dari Rabiq Juhfah. Rasulullah (saw) dating (saw). Kemudian keduanya menemukan kembali untanya.

Mereka berdua berangkat ke Makkah bersama Rasulullah (saw). Rasulullah (saw) mengirim pesan kepada Hazrat Abbas. Hazrat Maimunah sendiri telah menyerahkan urusan tersebut kepada Hazrat Abbas. Rasulullah (saw) pergi menjumpai Hazrat Abbas untuk melamar Hazrat Maimunah. Hazrat Abbas menikahkan Hazrat Rasulullah dengan Hazrat Maimunah.[30]

Ketika Hazrat Rasulullah wafat, Hazrat Aus bin Khauli mengatakan kepada Hazrat Ali bin Abi Thalib, يا علي ننشدك الله و حظنا من رسول الله صلى الله عليه و سلم “Saya bersumpah kepada anda demi Allah Ta’ala, ikut sertakan kami mengkhidmati Rasulullah (saw).”[31] Hazrat Ali mengizinkan beliau.

Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa ketika Rasulullah (saw) wafat, dan berniat untuk memandikan jenazah beliau lalu kaum Anshar datang dan mengatakan, الله الله فإنا أخواله فليحضره بعضنا “Allah Allah! Kami adalah saudara satu nenek dengan beliau Saw, untuk itu hendaknya dari antara kami ada yang hadir untuk mengkhidmati jenazah beliau.”[32]

Kaum Anshar ialah saudara Rasulullah (saw) dari garis nenek buyut.

Dikatakan kepada kaum Anshar, أجمعوا على رجل منكم “Sepakatilah oleh kalian salah seorang dari antara kalian!”

Mereka pun menetapkan Hazrat Aus bin Khauli (فأجمعوا على أوس بن خولي). Beliau masuk kedalam untuk memandikan dan menguburkan jenazah Rasul. Beliau adalah orang yang kuat, sehingga beliau mampu mengangkat wadah air besar dengan tangan sendiri. Seperti itulah beliau menyediakan air.

Hazrat Ibnu Abbas meriwayatkan, الذي نزل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي والفضل وقثم وشقران وأوس بن خولي  “Mereka yang turun ke kuburan Rasulullah yakni meletakkan jenazah Rasulullah (saw) di liang lahat ialah Hazrat Ali, Hazrat al-Fadhl putra Abbas, saudara beliau Qatsam putra Abbas, Syuqran yang merupakan hamba sahaya yang dimerdekakan oleh Rasul dan Hazrat Aus bin Khauli.”[33]

Hazrat Aus bin Khauli meriwayatkan suatu hari beliau hadir di hadapan Rasul, Rasulullah (saw) lalu bersabda, يَا أَوْسُ ، مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ ، وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ ‘Yaa Ausu, man tawaadha’a liLlaahi rafa’ahuLlahu wa man takabbara wadha’ahuLlahu.’ – “Wahai Aus! Orang yang merendahkan diri di hadapan [atau demi] Allah Ta’ala, Allah Ta’ala akan meninggikan derajatnya. Sedangkan mereka yang takabbur, Allah akan menghinakannya.”[34]

Ini merupakan nasihat penting yang harus selalu kita ingat. تُوفّي أوس بن خَوْلِيّ بالمدينة في خلافة عثمان بن عفّان، رضي الله عنه Beliau wafat pada masa kekhalifahan Hazrat Utsman di Madinah.[35] Semoga Allah ta’ala meninggikan derajat seluruh para sahabat. (آمين)

Khotbah II

اَلْحَمْدُ ِللهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ

وَنَعُوْذ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا

مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ –

وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

عِبَادَ اللهِ! رَحِمَكُمُ اللهُ!

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُبِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِى الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكَّرُوْنَ –

أُذكُرُوا اللهَ يَذكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ

Penerjemah                : Mln. Mahmud Ahmad Wardi, Syahid(London, UK); Editor: Dildaar Ahmad Dartono (Indonesia). Rujukan komparasi pemeriksaan naskah: www.Islamahmadiyya.net (bahasa Arab)


[1] Al-Isti’aab karya Ibn Abdil Barr.

[2] Asadul Ghabah.

[3] Kitab Ma’rifatush Shahaabah karya Abu Nu’aim (معرفة الصحابة لأبي نعيم تحقيق عادل العزازي), bab dzaal (باب الذال), bahasan Dzakwan bin Abdu Qais (ذكوان بن عبد القيس أبو السبع الزرقي الأنصاري). Tercantum juga dalam Kitab al-Jihad karya Abdullah ibn Mubarak, seorang Tabi’in (الجهاد – عبد الله بن المبارك)

[4] Kitab al-Maghazi karya Muhammad bin Umar al-Waqidi.

[5] Ath-Thabaqaat (الطبقات الكبرى – محمد بن سعد – ج ٣) dan Siyaar A’lamin Nubala (سير أعلام النبلاء), (الصحابة رضوان الله عليهم), (خوات بن جبير). أن خوات بن جبير خرج إلى بدر ، فلما كان بالروحاء أصابه نصيل حجر ، فكسر ، فرده رسول الله – صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة ، وضرب له بسهمه وأجره ; فكان كمن شهدها

[6] Al-Mu’jam al-Kabir karya ath-Thabrani (الطبراني في المعجم الكبير (4146)). Tahdzibul Kamaal fi Asmaa-ir Rijaal (تهذيب الكمال في أسماء الرجال – ج 8 – خارجة – ذيال بن عبيد – 1587 -) karya al-Mazzi; Ma’rifatush Shahaabah karya Abu Nu’aim (أبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة); tercantum juga dalam Muntaha Rughbaatus Saami’iin (منتهى رغبات السامعين في عوالي أحاديث التابعين), (فَمِنْ حَرْفِ الأَلِفَ), (مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ), (جَرِيرُ بْنُ حَازِمِ بْنِ زَيْدٍ أَبُو النَّضْرِ الأَزْدِيُّ), (طَرِيقُ دَاوُدَ بْنِ مَنْصُورٍ).

[7] Al-Jami’ul Ahaadits (جامع الأحاديث – الجامع الصغير وزوائده والجامع الكبير – المسانيد والمراسيل), nomor ١٤٩٩٥.

[8] Al-Mu’jamul Kabir karya  ath-Thabrani (المعجم الكبير للطبراني), (بَابُ الْخَاءِ), (بَابُ مَنِ اسْمُهُ خَالِدٌ ), (خَوَّاتُ بْنُ جُبَيْرٍ الأَنْصَارِيُّ).

[9] Tarikh Madinah Dimasyq (تاريخ مدينة دمشق – ج 25 – طغتكين منصور – عامر بن عبد الله); Al-Arba’iin ‘ala madzhabil mutahaqqiqiin minash Shufiyah karya Abu Nu’aim (الأربعين على مذهب المتحققين من الصوفية لأبي نعيم ), (وَمِنْ أُصُولِهِمُ السُّكُونُ إِلَى ضَمَانِهِ , وَالتَّعَرِّ).

[10] Asadul Ghabah.

[11] Al-Isti’aab

[12] Al-Mu’jam al-Kabir (المعجم الكبير), (باب الزاي), (من اسمه زيد), (زيد بن وديعة) karya ath-Thabrani (أبو القاسم سليمان بن أحمد المعروف( الطبراني)).

[13] Tarikh Baghdad (تاريخ بغداد مدينة السلام – ج 10 – السين – الظاء); Mu’jamul Buldaan – Ensiklopedia nama-nama negeri (معجم البلدان – الحموي – ج ٤). Aqarquf ialah nama lain Dur-Kurigalzu, sebuah tempat 30 KM dari Baghdad. Di sana terdapat berbagai peninggalan kuno zaman peradaban sebelum Islam yaitu Akkadia, Sumeria dan Babylon.

[14] Ath-Thabaqaat, (طبقات البدريين من الأنصار).

[15] Al-Bidaayah wan Nihaayah karya Ibn Katsir (البداية والنهاية، ابن كثير الدمشقي، الجزء الثالث، فصل يتضمن أسماء من شهد بيعة العقبة الثانية ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان علي ويكي مصدر)

[16] Asadul Ghabah

[17] Ash-Sharimul Masluul ‘ala Syaatamir Rasul (saw) (الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم – المجلدان الثاني والثالث).

[18] Asadul Ghabah

[19] AL-Ishabah (الإصابة في تمييز الصحابة)

[20] Ath-Thabaqaat (). Juga dalam al-Isti’aab (الاستيعاب في معرفة الأصحاب). Tercantum juga dalam Usdul Ghaabah (أسد الغابة في معرفة الصحابة).

[21] Ar-Raudh al-Anf uraian atas Kitab Sirah an Nabawiyah karya Ibn Hisyam (الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام).

 Ath-Thabaqaat (طبقات ابن سعد – ج 3 – الطبقة الأولى في البدريين من المهاجرين والأنصار). Kitab al-Waafi bil Wafiyaat (الوافي بالوفيات) juz 15 bagian mengenai beberapa orang yang bernama Saa-ib (السائب). Mazh’un bin Habib (مظعون بن حبيب بن حذافة) mempunyai beberapa putra diantaranya: Utsman bin Mazh’un, Abdullah bin Mazh’un, Qudamah bin Mazh’un dan Saa-ib bin Mazh’un. Utsman, juga punya putra bernama Saa-ib bin Utsman bin Mazh’un.

[22] Sunan Abi Daud Kitab tentang Adab (كتاب الأدب), bab pendapat yang berdasarkan mencari-cari alasan ialah tidak disukai (باب فِي كَرَاهِيَةِ الْمِرَاءِ), Nomor 4836; As-Sunan al-Kubra karya al-Baihaqi (السنن الكبرى للبيهقي – ج 6 – تابع البيوع – قسم الفيء والغنيمة).

[23] Ath-Thabaqaat (الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الثالث الطُّفَيْلُ بْنُ النُّعْمَانِ)

[24] Al-Bidaayah wan Nihaayah (البداية والنهاية، ابن كثير الدمشقي، الجزء الثالث، فصل يتضمن أسماء من شهد بيعة العقبة الثانية ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان علي ويكي مصدر موقع صحابة رسولنا، ترجمة الضحاك بن حارثة، تفصيل ما ذكر عنه في الكتب الأربعة)

[25] Ath-Thabaqaat.

[26] Ath-Thabaqaat.

[27] Sunan Abi Daud, bab (باب: ما جاء في فضل قتال الروم وقتال اليهود (2488)،). Tercantum juga dalam Sunan al-Kubra (السنن الكبري) karya al-Baihaqi (البيهقي) bab (باب: فضل ما جاء في فضل قتال الروم 9/175، وأبو يعلي (1591)،).

[28] Ath-Thabaqaat al-Kubra. Tarikh al-Islami: Orang-orang Arab zaman dulu menjuluki seseorang ‘pemilik kesempurnaan’ bila mampu menulis dalam bahasa Arab, berenang, memanah, ilmu hitung, pemberani, mampu bersyair, mempunyai kehormatan (berwibawa), keturunan orang mulia dan menguasai ilmu silsilah (mengetahui jalur keturunan orang). وقد أطلق العرب على الذي يكتب بالعربية ويحسن العوم والرمي، وقيل الحساب أيضاً، والجَلَد أي الشجاعة، وقول الشعر، وأصحاب الشرف والنسب: الكملة

[29] Kitab Maghaazi (مغازي الواقدي) karya Abu Abdullah Muhammad bin Umar bin Waqid al-Waqidi (أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدي, w. 207 Hijriyah)

[30] Di dalam Kitab Tārikh Thabari, jld. 3, hlm. 25; Nisā’ al-Nabi karya Aisyah binti al-Syathi, hlm. 231-232; dan Ansāb al-asyraf, jld. 1, hlm. 446 yang pertama menunjukkan kesukaan dan ingin menikah dengan Nabi (saw) ialah Hazrat Maimunah. Ia lalu menyampaikan hal itu kepada saudarinya, Ummu Fadhl istri Abbas bin Abdul Muththalib, uwak Nabi (saw). Abbas menyampaikan hal itu kepada Nabi (saw).

[31] Sirah ibn Katsir: Dari Ibnu ‘Abbas, beliau berkata: “Sekelompok orang telah berkumpul untuk memandikan jenazah Nabi, dan tidak ada selain keluarga di dalam kediaman beliau, yaitu ‘Abbas bin Abdul Muthallib, Ali bin Abi Thalib, alFadhl bin ‘Abbas, Qatsam bin ‘Abbas, Usamah bin Zaid bin Haritsah, dan Shalih (Syuqran). Dan pada saat semuanya telah siap untuk memandikan jenazah nabi, tiba-tiba sahabat Aus bin Khauli (dari golongan sahabat Anshar) berteriak memanggil sayyidina Ali: “Wahai Ali, demi Allah aku juga mendapat bagian dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.” Sayyidina Ali menjawab: “Masuklah.” Maka ia pun masuk dan menghadiri prosesi pemandian Nabi.

[32] Ath-Thabaqaat al-Kubra (الطبقات الكبرى) karya Ibn Sa’d. Ibunda Abdul Muththalib, kakek Nabi Muhammad (saw) ialah orang Yatsrib (Madinah). Ia bernama Salmâ binti ‘Amr, dari suku Bani Adi bin Najjâr. Ia adalah salah satu istri Hasyim bin Abdu Manaf, buyut Nabi Muhammad (saw). Hasyim mempunyai empat putra, yaitu Asad, Abu Shaifi, Nadhlah dan Abdul Muthalib. Juga mempunyai lima putri yaitu Asy-Syifa’, Khalidah, Dha’ifah, Ruqayyah dan Jannah. Namun, yang terkenal ialah Abdul Muthalib. Warga Yatsrib saat itu menjunjung tinggi matrelinial (kekeluargaan garis ibu). Abdul Muthalib ketika mengalami kesulitan besar dari penentangnya meminta bantuan keluarga ibunya di Madinah.

[33] Al-Ishaabah jilid 3, h. 284, penerbit Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, 2005. Juga dalam (المسند الصحيح – محمد حياة الأنصاري)

[34] Ma’rifatush Shahaabah karya Abu Nu’aim (معرفة الصحابة لأبي نعيم تحقيق عادل العزازي). Tercantum juga dalam Kitab Jaami’ul Ahaadits (جامع الأحاديث – الجامع الصغير وزوائده والجامع الكبير – قسم الأقوال الجزء السابع). Di dalam Kitab At-Taudhih li Syarhi Al-Jami` ash-Shahih (التوضيح لشرح الجامع الصحيح) karya Ibnu Al-Mulaqqin (ابن الملقن) atau Ibnu An-Nahwi asy-Syafi’I (ابن النحوي) tercantum sbb, وَمَنْ تَوَاضَعَ رَفَعَهُ اللَّهُ، وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ، وَمَنِ اقْتَصَدَ أَغْنَاهُ اللَّهُ، وَمَنْ بَذَّرَ أَفْقَرَهُ اللَّهُ، وَمَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ اللَّهِ أَحَبَّهُ اللَّهُ. Di dalam Kitab al-Kafi karya al-Kulaini tercantum ketika Aus bin Khauli menyuguhkan makanan dan minuman berbuka, Nabi (saw) bersabda, مَنْ تَوَاضَعَ لله رَفَعَهُ الله وَمَنْ تَكَبَّرَ خَفَضَهُ الله وَمَنِ اقْتَصَدَ فِي مَعِيشَتِهِ رَزَقَهُ الله وَمَنْ بَذَّرَ حَرَمَهُ الله وَمَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ الْمَوْتِ أَحَبَّهُ الله “Siapa yang merendah diri karena Allah niscaya Allah akan meninggikan derajatnya. Siapa yang menyombongkan diri niscaya Allah akan menghinakannya. Siapa yang berhemat dalam penghidupannya niscaya Allah akan menganugerahinya rezeki (membuatnya kaya). Siapa yang berboros niscaya Allah akan menguranginya (memiskinkannya). Siapa yang banyak mengingat kematian niscaya Allah akan mengasihinya.”   

[35] Ath-Thabaqaat al-Kubra (الطبقات الكبرى) karya Ibn Sa’d

Begin typing your search above and press return to search.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.