https://ahmadiyah.id/wp-content/uploads/2021/05/services-head-1.png

Keteladanan Para Sahabat Nabi Muhammad shallAllahu ‘alaihi wasallam (Manusia-Manusia Istimewa, seri 32)

hazrat mirza masroor ahmad

بسم اللہ الرحمن الرحیم

(Pembahasan 5 orang Sahabat Nabi (saw) peserta perang Badr)

Hazrat Khalid Bin Qais, al-Harits bin Khazamah, Khunais bin Hudzafah, Hazrat Haritsah bin Nu’man dan Hazrat Basyir bin Sa’d radhiyAllahu ta’ala ‘anhum

Penjelasan Hazrat Mirza Basyir Ahmad dalam buku Sirat Khataman Nabiyyin (Riwayat Hidup dan Karakter Nabi Muhammad saw) mengenai beberapa Sahabat Nabi Muhammad (saw).

Perihal keadilan dalam orangtua membagi hadiah kepada anak-anak. Penjelasan Hazrat Mushlih Mau’ud (ra).

Kedermawanan Hazrat Haritsah yang beberapa kali menyumbang rumah untuk Nabi (saw) dan keluarganya.

Doa Nabi (saw) di malam pengantin putrinya, Siti Fathimah dan suaminya Hazrat Ali ra.

Riwayat Umrah yang dilakukan Nabi (saw) dan rombongan umat Muslim.

Saqifah Banu Sa’idah (pemilihan Khalifah Abu Bakr ra) dan penjelasan Doktor Hamidullah mengenainya.

Jalsah Salanah Bangladesh yang mendapat gangguan dari penentang.

Kewafatan Mukaramah Siddiqah Begum Sahibah dari Pakistan.

Khotbah Jumat Sayyidina Amirul Mu’minin, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Masih al-Khaamis (أيده الله تعالى بنصره العزيز, ayyadahullaahu Ta’ala binashrihil ‘aziiz) pada 15 Februari 2019 (Tabligh 1398 Hijriyah Syamsiyah/10 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah Qamariyah) di Masjid Baitul Futuh, Morden UK (Britania)

أشْهَدُ أنْ لا إله إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيك لَهُ ، وأشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسْمِ الله الرَّحْمَن الرَّحيم * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمينَ * الرَّحْمَن الرَّحيم * مَالك يَوْم الدِّين * إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإيَّاكَ نَسْتَعينُ * اهْدنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقيمَ * صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْر الْمَغْضُوب عَلَيْهمْ وَلا الضالِّينَ.

(آمين)

Riwayat hidup Sahabat Nabi Muhammad shallAllahu ‘alaihi wasallam peserta perang Badr yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah sebagai berikut: pertama, Hazrat Khalid Bin Qais (خَالِدُ بن قَيْس بن مَالِك بن العَجْلان بن مالك بن عامر بن بيَاضة بن عامر بن زُرَيق بن عبد حارثة بن مالك بن غَضْب بن جُشَم بن الخزرج الأكبر، الأنصاري الخزرجي ثم البياضي). Hazrat Khalid berasal dari kabilah Khazraj ranting Bnu Bayadha. Ayah beliau bernama Qais Bin Malik, ibu beliau bernama Salma Binti Haritsah (سَلْمى بنت حارثة بن الحارث). Istri beliau bernama Ummu Rabi’ yang darinya terlahir satu putra bernama Abdur Rahman (كان لخالد بن قيس من الولد عبد الرحمن وأمّه أمّ الربيع بنت عمرو بن وَذَفة بن عبيد بن عامر بن بياضة).[1] Menurut Ibnu Ishaq beliau termasuk 70 Anshar yang ikut baiat Aqabah. Hazrat Khalid ikut serta pada perang Badr dan Uhud.[2]

Sahabat berikutnya adalah Hazrat al-Harits bin Khazamah (الحَارِثُ بن خَزَمةَ بن عَدِي بن أبي بن غَنْم). Beliau adalah sahabat Anshar, mendapat julukan Abu Basyir (أبا بشير). Beliau berasal dari Kabilah Khazraj, Anshar, sekutu banu Abdul Asyhal. Hazrat Harits Bin Khazamah ikut serta dalam perang Badr, Uhud, Khandaq dan seluruh peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah. Hazrat Rasulullah (saw) menjalinkan persaudaraan antara beliau dengan Hazrat Iyas bin Bukair.

Diriwayatkan dalam sejarah bahwa pada perang Tabuk, ketika unta Rasulullah (saw) hilang, orang-orang munafik melontarkan tuduhan kepada Rasulullah (saw), “Kabar untanya saja tidak tahu, lantas bagaimana akan mengetahui kabar dari langit?”

Ketika Rasulullah (saw) mengetahui kabar tersebut, Rasulullah (saw) bersabda, إِنِّي لَا أَعْلَمُ إِلَّا مَا عَلَّمَنِي الله، وَقَدْ أَعْلَمَنِي مَكَانَها، وَإِنَّها فِي الوَادِي فِي شِعْبِ “Saya mengetahui kabar yang Allah Ta’ala kabarkan pada saya. Sekarang Allah Ta’ala mengabarkan kepada saya perihal unta saya bahwa saat ini ia tengah berada di dekat sumur, pada suatu lembah.”[3]

Riwayat ini pernah disampaikan sebelumnya. Kemudian sahabat yang mencari unta tersebut sesuai dengan tempat yang Rasulullah (saw) beritahukan bernama Hazrat Harits bin Khazamah.

Beliau wafat pada 40 Hijriyah, pada masa kekhalifahan Hazrat Ali (ra), dalam usia 67 tahun.

Sahabat berikutnya adalah Hazrat Khunais bin Hudzafah as-Sahmi (خُنَيْسُ بنُ حُذَافَةَ بن قَيْس القرشي السهمي). Beliau mendapat julukan Abu Hudzafah. Ibunda beliau bernama Dhaifah Binti Hidzyam (ضعيفة بنت حِذْيَم بن سعيد). Berasal dari kabilah Bani Sahm Bin Amru. Beliau telah baiat masuk Islam sebelum Rasulullah (saw) memasuki Darul Arqam. Hazrat Khunais adalah saudara Hazrat Abdullah bin Khuzafah. Beliau termasuk sahabat yang hijrah ke Habsyah untuk yang kedua kalinya. Beliau termasuk muhajirin awwalin.

Ketika Hazrat Khunais hijrah ke Madinah, beliau tinggal di rumah Hazrat Rifa’at bin Abdul Mundzir. Rasulullah (saw) menjalinkan persaudaraan antara beliau dengan Hazrat Abu Abs Bin Jabar. Beliau ikut serta pada perang Badr.

Sebelum menikah dengan RasuluLlah (saw), Ummul Mukminin Hazrat Hafsah ialah istri Hazrat Khunais. Riwayat lengkap mengenai hal itu tertulis dalam buku Sirat Khatamaun Nabiyyin sebagai berikut: Hazrat Umar memiliki seorang putri yang bernama Hafsah. Beliau menikah dengan Hazrat Khunais seorang sahabat mukhlis yang ikut serta pada perang Badr. Setelah sampai di Madinah dari Badr, Hazrat Khunais jatuh sakit dan tidak dapat sembuh lagi akhirnya beliau wafat.

Beberapa masa kemudian, Hazrat Umar sangat memikirkan pernikahan kedua Hazrat Hafsah. Saat itu usia Hazrat Hafsah lebih dari 20 tahun. Dengan segala kesederhanaannya, Hazrat Umar menemui Hazrat Utsman Bin Affan dan menceritakan, إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ “Saat ini putri saya menjanda, jika tuan berkenan silahkan nikahi dia.”

Namun Hazrat Utsman menyampaikan ketidakbersediaannya. Setelah itu Hazrat Umar menawarkannya kepada Hazrat Abu Bakr, namun Hazrat Abu Bakr memilih untuk diam, yakni tidak menjawabnya.

Atas hal itu Hazrat Umar diliputi kesedihan lalu menjumpai Hazrat Rasulullah (saw) dan menceritakan segala sesuatunya kepada beliau. Rasulullah (saw) bersabda, “Umar, tidak perlu khawatir, jika Tuhan merestui, Hafsah akan mendapatkan suami yang lebih baik dari Utsman dan Abu Bakr begitu juga Utsman akan mendapatkan istri yang lebih baik dari Hafsah.”

Rasul bersabda demikian karena Rasulullah (saw) telah berniat untuk menikahi Hazrat Hafsah dan menjodohkan putri beliau Ummi Kultsum dengan Hazrat Utsman dan dalam hal ini Hazrat Abu Bakr dan Hazrat Utsman telah mengetahui hal itu. Untuk itulah Hazrat Abu Bakr dan Hazrat Utsman menolak tawaran Hazrat Umar tadi.

Beberapa waktu setelah itu Hazrat Rasulullah (saw) menikahkan putrinya Ummi Kultsum dengan Hazrat Utsman dan mengenai hal ini telah disampaikan. Setelah itu beliau (saw) sendiri menyampaikan pesan lamaran kepada Hazrat Umar untuk Hazrat Hafsah. Apalagi yang diharapkan oleh Hazrat Umar lebih dari itu! Beliau menerima lamaran tersebut dengan penuh suka cita.

Pada bulan Sya’ban tahun 3 Hijriyah Hazrat Hafsah dinikahi oleh Rasulullah (saw) dan menjadi istri suci nabi. Setelah berjodoh, Hazrat Abu Bakr mengabarkan kepada Hazrat Umar, لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ ، إِلَّا أَنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ذَكَرَهَا ، فَلَمْ أَكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَوْ تَرَكَهَا لَقَبِلْتُهَا “Mungkin saja anda tersinggung karena sikap saya. Permasalahannya adalah saya mengetahui iradah Rasul, namun saya tidak bisa menyatakan rahasia beliau tanpa seizin Rasul. Jika Rasulullah (saw) tidak beriradah demikian, tentu dengan senang hati saya akan menikahi Hafsah.[4]

Keistimewaan menikahi Hafsah adalah beliau putri Hazrat Umar yang dianggap Sahabat paling utama setelah Hazrat Abu Bakr di kalangan para sahabat dan beliau juga merupakan orang-orang yang dekat dengan Rasul. Dalam hal ini untuk lebih mempererat jalinan dan untuk mengobati kedukaan Hafsah atas kewafatan Khunais Bin Huzafah, Rasulullah (saw) memandang perlu untuk menikahi Hafsah.

Berdasarkan satu riwayat lainnya, Hazrat Khunais terluka akibat perang Uhud dan itulah yang menyebabkan kewafatan beliau di Madinah. Hazrat Rasulullah (saw) mengimami shalat jenazah beliau dan memakamkan beliau di Jannatul Baqi di sebelah Hazrat Utsman Bin Maz’un.

Sahabat berikutnya adalah Hazrat Haritsah bin an-Nu’man (حَارثةُ بنُ النُّعْمان بن نَفْع الأنصاري الخزرجي. ثم من بني النجار). Beliau mendapat julukan Abu Abdillah. Beliau adalah sahabat Anshar yang berasal dari Kabilah Khazraj, ranting Banu Najjar.

Beliau ikut serta pada perang Badr, Uhud, Khandaq dan seluruh peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah. Beliau tergolong sahabat besar Rasulullah. Ibunda beliau bernama Ja’dah Binti Ubaid (جَعْدَة بنت عُبيد بن ثعلبة بن غَنْم بن مالك بن النّجار). Putra-putri beliau bernama Abdullah (عبد الله), Abdur Rahman (عبد الرحمن), Saudah (سَوْدة), Umrah (عمرة) dan Ummu Hisyam (أمّ هشام). Ibu anak-anak tersebut adalah Ummu Khalid (أمّ خالد بنت خالد بن يعيش) [dari klan Malik bin Najjar, مالك بن النجّار]. Putra-putri lainnya diantaranya Ummi Kultsum yang mana ibunya berasal dari keturunan Banu Abdillah Bin Ghatfaan (بني عبد الله بن غَطَفان) dan Amatullah yang ibundanya dari Banu Jundu’ (بني جُنْدُع).

Dalam riwayat lainnya tertulis bahwa Hazrat Ibnu Abbas meriwayatkan Hazrat Haritsah Bin Nu’man berkata, مررت على رسول الله صلى الله عليه و سلم ومعه جبريل عليه السلام جالس في المقاعد “Saya lewat di dekat Rasulullah (saw) dan saat itu Jibril tengah berada bersama Rasulullah (saw).”[5]

Ada riwayat lain yang tidak saya ambil sebelumnya, riwayat tersebut singkatnya, beliau tengah lewat dan mengucapkan salam lalu Jibril menjawab salamnya.[6]

Namun riwayat lengkapnya adalah Hazrat Ibnu Abbas meriwayatkan مر حارثة بن النعمان على رسول الله صلى الله عليه و سلم ومعه جبريل يناجيه فلم يسلم Hazrat Haritsah Bin Nu’man lewat di dekat Rasul. Saat itu Jibril tengah berada di dekat Rasul. Rasulullah (saw) tengah berbicara dengan Jibril dengan suara pelan. Hazrat Haritsah tidak mengucapkan salam kepada Rasul.

Lalu Jibril bertanya,  ما منعه أن يسلم ؟ “Kenapa orang itu tidak mengucapkan salam?”

Rasulullah (saw) bertanya kepada Haritsah setelah itu.

Hazrat Rasulullah, مَا مَنَعَكَ أَنْ تُسَلِّمَ إِذْ مَرَرْتَ بِي الْبَارِحَةَ؟  “Ketika kamu lewat tadi, kenapa tidak mengucapkan salam?”

Hazrat Haritsah, رَأَيْتُكَ تُنَاجِي رَجُلًا، فَخَشِيتُ أَنْ تَكْرَهَ أَنْ أَدْنُوَ مِنْكُمَا “Saat itu saya melihat ada seseorang yang tengah bersama dengan Rasulullah (saw). Anda tengah berbicara kepada orang itu dengan suara pelan. Saya merasa tidak pantas untuk memotong pembicaraan Rasulullah (saw) saat itu dengan mengucapkan salam.”

Hazrat Rasulullah (saw), وَهَلْ تَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ؟ “Apakah kamu kenal orang yang tengah duduk bersama saya itu?”

Hazrat Haritsah, “Tidak.”

Hazrat Rasulullah, فَذَلِكَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَلَوْ سَلَّمْتَ لَرَدَّ السَّلَامَ “Orang itu adalah Jibril. Jibril mengatakan bahwa jika Anda (Haritsah) mengucapkan salam, akan beliau jawab salamnya.”

Setelah itu Jibril berkata, نَعَمْ هَذَا مِنَ الثَّمَانِينَ الَّذِي صَبَرُوا مَعَكَ يَوْمَ حُنَيْنٍ، أَرْزَاقَهُمْ وَأَرْزَاقُ أَوْلاَدَهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْجَنَّةِ “Orang ini (Haritsah) termasuk diantara 80 sahabat yang terus bertahan bersama dengan Anda pada perang Hunain. Allah Ta’ala yang bertanggung jawab atas Rezekinya dan rezeki keturunannya di surga.”

Rasulullah menceritakan itu semua kepada Haritsah.[7]

Hazrat Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah (saw) sangat menghormati beliau. Dalam riwayat lain, Hazrat Aisyah berkata, وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ “Hazrat Haritsah senantiasa memperlakukan orang tuanya dengan perlakuan terbaik.”

Rasulullah bersabda, كَذَاكَ الْبِرُّ كَذَاكَ الْبِرُّ Kalian pun harus melakukan kebaikan seperti itu.[8]

Hazrat Haritsah Bin Nu’man pada masa akhir kehidupannya tidak dapat melihat lagi. Karena pandangan beliau rusak, sehingga beliau mengikatkan tali dari tempat beliau shalat ke pintu dan juga selalu menyimpan keranjang berisi kurma di dekatnya. Ketika ada orang yang memerlukan datang kepada beliau atau pengemis, beliau memegang tali tersebut untuk mengarahkan beliau sampai ke pintu lalu memberikan kurma itu kepada mereka. Keluarga beliau mengatakan, نحن نكفيك “Biarkan kami yang akan melakukan pengkhidmatan ini dari pihak anda, karena pandangan anda sudah tidak baik, kenapa bersusah payah seperti itu?”

Namun beliau menjawab, إني سمعتُ رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم يقول “Saya mendengar Rasulullah (saw) pernah bersabda, مُنَاوَلَةُ المسْكين تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ ‘munaawalatul miskiini taqiyy mashari’as suu’i.’ – ‘Membantu orang miskin akan menyelamatkan kita dari kematian yang buruk.’”[9]

Terkait:   Keteladanan Para Sahabat Nabi Muhammad (Manusia-manusia Istimewa, seri 63)

Dalam riwayat dikatakan bahwa rumah-rumah Hazrat Haritsah jaraknya tidak jauh dari rumah Rasulullah. Beliau memiliki rumah lebih dan harta kekayaan dan ketika diperlukan, Hazrat Haritsah selalu mempersembahkan rumah-rumahnya kepada Rasulullah (saw) yakni dihadiahkan. Apakah itu dalam corak pernikahan atau corak lainnya, kapan saja diperlukan rumah, beliau menghadiahkannya.

Ketika Hazrat Ali menikahi Hazrat Fatimah, Hazrat Rasulullah (saw) bersabda kepada Hazrat Ali, “Carilah rumah terpisah untuk kalian.”

Lalu Hazrat Ali mencari rumah dan mengajak istrinya tinggal di rumah tersebut.

Hazrat Rasulullah (saw) bersabda kepada Hazrat Fatimah, إني أريد أن أحولك إلي “Saya ingin kalian tinggal di dekat rumah saya.”

Hazrat Fatimah memohon kepada Rasulullah (saw), فكلم حارثة بن النعمان أن يتحول عني تريد أن يتحول لي عن منزله “Berbicaralah kepada Haritsah Bin Nu’man supaya berkenan pindah rumah dan memberikan rumahnya kepada kami.”

Hazrat Rasulullah (saw) bersabda, قَدْ تَحَوَّلَ حَارِثَةُ عَنَّا حَتَّى قَدِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ “Haritsah telah pindah rumah untuk kita dan memberikan rumahnya yang dekat kepada saya. Sekarang saya merasa malu untuk memintanya lagi pindah rumah.”

Namun, kabar tersebut sampai kepada Haritsah, lalu beliau meninggalkan rumah yang ditinggalinya itu dan pindah ke tempat lain. Kemudian, beliau menemui Rasulullah (saw) dan berkata, يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَوِّلُ فَاطِمَةَ إِلَيْكَ وَهَذِهِ مَنَازِلِي وَهِيَ أَسْقَبُ بُيُوتِ بَنِي النَّجَّارِ بِكَ وَإِنَّمَا أَنَا وَمَالِي لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمَالُ الَّذِي تَأْخُذُ مِنِّي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي تَدَعُ “Wahai Rasulullah! Saya mendapatkan kabar tuan menghendaki Hazrat Fatimah untuk tinggal dekat dengan rumah tuan. Ini adalah rumah saya, yang jaraknya paling dekat dengan rumah tuan diantara rumah-rumah milik Banu Najjar. Sedangkan saya dan harta saya semata mata demi untuk Allah Ta’ala dan Rasul-Nya. Wahai Rasulullah! Apapun harta yang tuan kehendaki dari saya silahkan ambil. Jika ada harta yang Anda ambil dari saya, itu lebih saya sukai daripada harta yang ada pada saya.”

Atas hal itu nabi bersabda, صدقت بارك الله عليك ‘Shadaqta wa baarakaLlahu ‘alaika.’ “Benar apa yang engkau katakan. Semoga Allah Ta’ala menurunkan keberkatan-Nya padamu.” Lalu Rasulullah (saw) memanggil Hazrat Fatimah untuk menempati rumah Hazrat Haritsah.[10]

Penjelasan rinci mengenai riwayat tersebut ditulis oleh Hazrat Mirza Basyir Ahmad dalam buku Sirat Khataman Nabiyyin, “Sampai saat itu mungkin Hazrat Ali masih menempati suatu ruangan di masjid dekat rumah Rasulullah. Namun paska pernikahan dipandang perlu untuk menempati rumah terpisah bagi suami istri itu. Kemudian, Rasulullah (saw) bersabda kepada Hazrat Ali, ‘Sekarang carilah rumah untuk kalian berdua tempati.’

Selanjutnya, Hazrat Ali menempati suatu rumah sementara dan telah diadakan Rukhstanah (serah terima dari wali perempuan ke pengantin laki-laki) untuk Hazrat Fatimah juga. Pada malam pengantin, Rasulullah (saw) berkunjung ke rumah mereka berdua lalu meminta sedikit air, berwudhu dengannya dan berdoa. Beliau lalu mencipratkan air tersebut pada Hazrat Ali dan Hazrat Fatimah sambil memanjatkan doa, اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِمَا وَبَارِكْ عَلَيْهِمَا ، وَبَارِكْ لَهُمَا فِي نَسْلِهِمَا Allaahumma baarik fiihimaa wa baarik alaihimaa wa baarik lahumaa fii naslihimaa. Artinya, ‘Wahai Tuhanku! berkatilah hubungan mereka dan berkati juga hubungan mereka dengan orang lainnya dan berkatilah juga keturunannya.’ [11] Hal itu maknanya, Rasulullah (saw) mendoakan untuk keberkatan mereka dalam hubungan pribadi, dalam hubungan kerabat dan dalam kehidupan bersosial serta berdoa untuk keberkatan anak keturunan mereka juga. Selanjutnya, beliau pergi meninggalkan pasangan yang baru menikah itu.

Kemudian, suatu hari Hazrat Rasulullah (saw) berkunjung ke rumah Hazrat Fatimah. Hazrat Fatimah menyampaikan kepada Rasulullah (saw) bahwa Haritsah Bin Nu’man Anshari memiliki rumah lebih dari satu. Beliau memohon berkenan untuk menyampaikan kepadanya supaya memberikan salah satu rumahnya.

Rasul bersabda, ‘Sebelum ini ia telah beberapa kali pindah rumah demi kita, sekarang saya merasa malu untuk memohon lagi.’

Kabar tersebut sampai kepada Haritsah lalu segera datang menemui Rasulullah (saw) dan berkata, ‘Wahai Rasul! Apapun yang saya miliki adalah milik Anda. Demi Tuhan! Apapun yang Anda terima dari saya lebih membahagiakan bagi saya daripada harta yang saya miliki.’

Lalu sahabat mukhlis tersebut mengosongkan rumahnya dan meminta supaya Rasulullah (saw) berkenan menerimanya.” Hazrat Ali dan Hazrat Fatimah kemudian tinggal menetap di rumah tersebut.

Hazrat Aisyah meriwayatkan bahwa pada perang Hunain Rasulullah (saw) pernah bersabda kepada para sahabat, “Siapa diantara kalian yang akan berjaga-jaga malam ini?”

Mendengar itu, Hazrat Haritsah Bin Nu’man bangkit perlahan. Hazrat Haritsah tidak terbiasa cepat dalam melakukan pekerjaan. Sahabat berkata kepada Rasul, “Begitu lambatnya Haritsah bangkit, sehingga rasa malunya itu telah merusaknya, seharusnya Haritsah bangkit dengan cepat.”

Atas hal itu Rasulullah (saw) bersabda, “Jangan berkata begitu bahwa rasa malu telah merusak Haritsah, melainkan jika kamu mengatakan bahwa rasa malu telah memperbaiki Haritsah, itu benar.”

Hazrat Haritsah Bin Nu’man wafat pada masa Hazrat Amir Muawiyah.

Sahabat berikutnya, Hazrat Basyir Bin Sa’d ((بَشير بن سعد بن ثعلبة بن جُلَاسَ الخزرج الأنصارِي). Nama julukannya Abu Nu’man (Ayah Nu’man). Sa’d Bin Tsalabah merupakan ayah beliau. Beliau adalah saudara Hazrat Simak Bin Sa’d dan berasal dari kabilah Khazraj. Ibunda beliau bernama Unaisah Binti Khalifah (أنيسة بنت خليفة بن عديّ بن عمرو بن امرئ القيس بن مالك بن الأغرّ). Nama istri beliau ialah Umrah binti Rawahah.

Hazrat Basyir Bin Sa’d telah mengetahui tulis-menulis pada masa jahiliyah, padahal pada masa itu sangat sedikit orang bisa baca tulis. Beliau ikut serta pada Baiat Aqabah kedua bersama dengan 70 Anshar lainnya. Beliau ikut serta pada perang Badr, Uhud, Khandaq dan seluruh peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah.

Pada bulan Syaban 7 Hijri Hazrat Rasulullah (saw) mengutus 30 pasukan untuk Sariyah (ekspedisi) ke Bani Murrah di Fadak dibawah komado Hazrat Basyir Bin Sa’d. Terjadi pertempuran yang dahsyat diantara mereka dengan orang-orang dari Bani Murrah. Hazrat Basyir bertempur dengan penuh keberanian. Ketika bertempur pedang mengenai mata kaki beliau dan musuh menganggapnya telah syahid. Tubuh beliau ditinggalkan oleh musuh di sana karena dianggap sudah tumbang tak sadarkan diri atau telah syahid. Namun ketika tiba sore hari beliau sadarkan diri berangkat ke Fadak. Beliau menginap beberapa hari di rumah seorang Yahudi di Fadak. Setelah itu beliau kembali ke Madinah.[12]

Begitu pula pada bulan Syawal 7 Hijriyah, Rasulullah (saw) mengutus beliau bersama dengan 300 pasukan ke Yuman dan Jawar yang terletak di antara Fadak dan Wadi al Qura. Di sana orang-orang Ghatfaan biasa berkumpul bersama dengan Huyainah Bin Hishn Al Fizari untuk merencanakan serangan terhadap Islam. Hazrat Basyir menghadapi mereka dan memporak-porandakan mereka. Sebagian ada yang terbunuh oleh umat Islam dan ada juga yang ditawan. Lalu umat Muslim kembali dengan membawa harta rampasan.

Mereka yang diperangi umat Muslim biasa berkumpul untuk merugikan umat Islam, sehingga dilakukan langkah-langkah tersebut untuk penjagaan umat Islam. Merampas harta dan membunuh bukanlah tujuan dari pasukan Muslim saat itu. Sebagaimana telah saya sampaikan pada khotbah lalu bahwa Rasulullah (saw) sangat murka jika sahabat melakukan serangan yang tidak dibenarkan.

Ada satu riwayat tentang Basyir Bin Sa’d yang diriwayatkan putra beliau, Hazrat Nu’man bin Basyir (النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ) bahwa ayah beliau membawa beliau ke hadapan Rasulullah (saw) dan menyampaikan, إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلاَمًا “Saya telah memberikan seorang hamba sahaya kepada putra saya ini.”

Atas hal itu Rasulullah (saw) bersabda, أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ “Apakah kamu memberikannya juga kepada semua putramu?”

Beliau menjawab, لاَ “Tidak.”

Atas hal itu Rasulullah (saw) bersabda, فَارْجِعْهُ “Ambil lagi dari anakmu hadiah itu.”[13]

Dalam riwayat lain, yaitu di Shahih al-Bukhari dikatakan bahwa Hazrat Nu’man Bin Basyir mengatakan, أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً ، فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ “Ayah saya memberikan sebagian harta kepada saya. Atas hal itu ibu saya Amrah binti Rawahah berkata, لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‘Saya tidak akan setuju sebelum kamu menjadikan Rasulullah (saw) sebagai saksi.’

Kemudian, ayah saya pergi ke hadapan Rasulullah (saw) untuk menjadikan Rasulullah (saw) sebagai saksi atas hadiah yang diberikan kepada saya.

Rasulullah bersabda, أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا ‘Apakah kamu memberikan sama seperti itu kepada semua anakmu?’

Beliau menjawab, لَا ‘Tidak!’

Rasul bersabda, فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ ‘Bertakwalah kepada Allah, perlakukanlah semua anakmu dengan adil.’

فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ Ayah saya kembali dan mengambil kembali hadiahnya dari saya.”[14]

Dalam riwayat Muslim diriwayatkan Rasulullah (saw) bersabda, لاَ تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ ‘Jangan jadikan saya saksi dalam hal ketidakadilan.’[15]

Hazrat Mushlih Mau’ud menjelaskan dengan rinci hadits tersebut dan itu merupakan bimbingan cemerlang bagi kita. Beliau bersabda, “Saya berkeyakinan bahwa perintah Rasulullah (saw) ini adalah untuk benda-benda  berharga (sesuatu yang bernilai), bukan untuk hadiah yang biasa-biasa. Misalnya, jika kita tengah memakan pisang, bisa saja kita memberikannya pada anak yang ada di dekat kita dan anak yang lainnya tidak mendapatkannya. Dalam hadits-hadits terdapat contoh kuda-kuda atau harta kekayaan atau budak belian yang bernilai tinggi perihal mana Rasulullah (saw) bersabda kepada seseorang, ‘Berilah satu kuda kepada setiap anak atau jangan berikan semuanya sama sekali.’

Penyebab di balik itu adalah kuda atau budak belian bernilai tinggi di Arab pada masa itu. Budak belian pun dianggap sebagai harta kekayaan. Jika yang dimaksud ialah harta maka maknanya harta yang patut diperhitungkan nilainya. Maka dari itu, dilarang memberikan hadiah yang demikian pada seorang anak tanpa memberikan pula kepada anak lainnya. Perlu diketahui kuda pun merupakan barang berharga di Arab. Jadi, perintah ini berkaitan dengan barang-barang bernilai dan yang dapat menimbulkan kekecewaan antara sesama saudara. Jika seorang anak diberikan sedangkan anak lainnya tidak maka itu dapat menimbulkan kecemburuan diantara mereka.

Dengan demikian, hadiah yang dimaksud itu bukanlah berkenaan dengan barang-barang biasa. Misalnya seorang anak kita sedang bersama anak kita ke Pasar, lalu kita belikan untuknya kain maka yang demikian tentu boleh. Dalam hal ini tidak akan dikatakan tidak boleh memberikan itu kepada salah seorang anak jika semuanya tidak diberikan.

Terkadang saya mendapatkan hadiah lalu anak saya yang tengah berada di dekat kita memintanya. Saya pun memberikannya. Bukanlah artinya kita meluputkan anak yang lainnya, melainkan kita paham bahwa jika ada hadiah lainnya lagi maka giliran anak lain yang akan mendapatkannya. Walhasil, perintah Rasulullah (saw) tersebut bukanlah untuk barang-barang yang biasa melainkan barang-barang berharga yang jika diberikan tidak merata akan dapat menimbulkan kecemburuan dan perselisihan satu sama lain.

Yang biasa saya lakukan adalah, ketika anak saya memasuki usia dewasa, saya berikan sebidang tanah kepadanya, supaya anak tersebut bisa membayar candah wasiatnya karena ada kekayaan yang dimiliki. Hal itu bukanlah artinya meluputkan anak lainnya dari hak tersebut melainkan jika anak lainnya pun beranjak dewasa maka akan mendapatkan bagiannya juga. Jika ada orang yang menghibahkan sesuatu yang dapat menimbulkan kedengkian diantara saudaranya, perintah Al Quran adalah mengambilnya kembali dan merupakan kewajiban kerabat ahli warits juga untuk menyelamatkannya dari dosa tersebut.”

Suatu kali timbul masalah hibah yang disampaikan oleh Mufti Sahib. Atas hal itu Hazrat Mushlih Mau’ud (ra) bersabda, “Dalam hal ini kita harus kembali pada perintah Al-Quran berkenaan dengan pembagian harta kekayaan (properti). Al-Quran tidak menjelaskan perihal jenis hibah ini, melainkan menerangkan warisan, yang di dalamnya semua hak para mustahiq ditentukan.” (Acap kali orang-orang membagikan harta kekayaannya. Mereka tidak memperhatikan hal-hal demikian [hak mereka yang berhak dapat warisan]. Kemudian, terjadi kasus lalu timbul sengketa.)

Lalu, beliau bersabda, “Kini bagian-bagian [dalam hal ini hak warisan] yang telah ditetapkan oleh Quran Karim tidak bisa diubah. Sekarang perhatikanlah apa hikmah dalam menetapkan hukum-hukum tersebut? Berdasarkan hukum waris, mengapa semua laki-laki harus mendapatkan bagian yang sama? Mengapa Rasulullah (saw) pernah bersabda kepada seorang ayah dengan memberikan dua pilihan, ‘Apakah Anda memberikan seekor kuda kepada semua anak Anda atau mengambil kembali kuda dari satu anak yang telah menerima hadiah kuda.’

Terkait:   Keteladanan Para Sahabat Nabi Muhammad shallaLlahu ‘alaihi wa sallam (Manusia-Manusia Istimewa, seri 20)  

Hikmah di dalamnya adalah seperti halnya anak-anak wajib menaati kedua orang tua, begitu juga kedua orang tua wajib memperlakukan dan mencintai anak-anaknya secara adil. Akan tetapi, bila kedua orang tua melanggar perintah ini, bahkan bersikap memihak untuk lebih cenderung ke salah satu anak maka mungkin saja anak-anak tidak akan memperhatikan penunaian kewajiban-kewajiban mereka.

Anak-anak boleh jadi terus menunaikan hak kedua orang tua, tetapi tidak merasakan kebahagiaan dan kesenangan dalam menunaikan kewajiban-kewajiban tersebut. Itu artinya, mengkhidmati kedua orang tua tetapi menganggapnya sebagai pajak.”

(Anak itu berkata, “Karena Tuhan memerintahkan untuk menghormati orang tua, baiklah saya akan khidmati namun hal itu tidak dilakukan dengan kegembiraan.”)

“Sebagian orang menulis bahwa sikap sebagian orang semacam ini [yaitu tindakan tidak adil] merugikan anak-anaknya dan merusak rasa cinta yang terjalin di antara anak-anak dan ibu bapak. Oleh sebab itu, Islam telah melarangnya.

Tetapi, wasiat dan hibah yang bukan menjadi hak anak-anaknya, melainkan untuk agama, diperbolehkan. Anda dapat hibahkan dan wasiatkan selain yang merupakan hak anak-anak dan ahli waris yang berhak. Jika seseorang melakukan ini [yaitu menghibahkan dan mewasiyatkan yang merupakan hak anak dan ahli waris] maka itu tidak hanya merugikan anak-anak saja, bahkan merugikan dirinya sendiri. Sebab, pengorbanan harta itu akan menjadi di jalan Allah Taala sehingga janganlah hendaknya yang membuat anak-anak juga bersedih. Akan tetapi, jika hibah atau wasiat atas nama (yang menjadi hak) anak-anak maka itu tidak diperbolehkan.

Satu hal penting yang harus dipahami adalah terdapat tanggung jawab sementara yang harus ditunaikan. Misalnya, ada seseorang mempunyai empat anak laki-laki. Dia menyekolahkan anak sulungnya sampai gelar S2 sedangkan anak-anak yang lain belajar sampai di tingkat yang lebih rendah darinya. Dalam keadaan ini membuat mereka tidak mendapatkan pekerjaan atau penghasilannya minim dan pendidikan anak-anak yang masih kecil terhenti. Pada kasus ini tidak boleh ada keberatan dengan mengatakan kenapa anak sulungnya diistimewakan melainkan ini merupakan kebetulan saja karena dia telah berusaha untuk pertama-tama menyekolahkan anak sulung, lalu menyekolahkan anak yang lainnya sampai gelar Sarjana secara berurutan atau sejauh mereka dapat sekolah, ia akan sekolahkan. Hal ini maksudnya, dia telah memenuhi tanggung jawab berdasarkan tuntutan masa (keperluan kondisi waktu) sedangkan niatnya pun tulus. Di dalam benaknya ia mengatakan, ‘Saya tengah lakukan begini saat ini dan nanti ketika masa anak yang lain tiba, itu pun akan saya lakukan.’ Tetapi keadaan berubah dan dia tidak mampu memenuhi harapannya.

Namun sebaliknya, jika seorang ayah memberikan 2000 rupee [jumlah yang cukup berharga] kepada anak sulungnya yang telah menikah supaya ia mulai berniaga namun tidak memberi apa-apa kepada anak-anak yang lain yang juga telah menikah maka ini tidak dibenarkan dan ini menjadi perlakuan mengistimewakan satu terhadap yang lain. Walhasil, ini adalah masalah fikih tentang hibah atau jaidad khusus yang harus diperhatikan setiap orang saat membagikan harta waris atau hibah atau wasiat.”

Pada kesempatan perang Khandaq, diriwayatkan bahwa putri Hazrat Basyir bin Sa’d (بْنِت بَشِيرٍ بن سعد) – sahabat yang sedang dibicarakan – menceritakan, دَعَتْنِي أُمّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ ، فَأَعْطَتْنِي حَفْنَةً مِنْ تَمْرٍ فِي ثَوْبِي “Ibu saya ‘Amrah binti Rawahah memberikan sedikit kurma dalam kain pakaian saya dan mengatakan, أَيْ بُنَيّةُ، اذْهَبِي إلَى أَبِيك وَخَالِك عَبْدِ اللّهِ بْنِ رَوَاحَةَ بِغَدَائِهِمَا ‘Nak, berikanlah ini pada bapakmu dan pamanmu dan katakanlah bahwa ini makanan pagi kalian.’

فَأَخَذْتهَا ، فَانْطَلَقْت بِهَا ، فَمَرَرْتُ بِرَسُولِ اللّهِ- صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- وَأَنَا أَلْتَمِسُ أَبِي وَخَالِي Saya pergi membawa kurma-kurma tersebut dan seraya mencari bapak dan paman saya, saya lewat di depan Rasulullah (saw).

Rasulullah (saw) bersabda, تَعَالَيْ يَا بُنَيّةُ مَا هَذَا مَعَك ؟ ‘Hai nak, apa benda yang kamu punya?’

Saya jawab, يَا رَسُولَ اللّهِ هَذَا تَمْرٌ بَعَثَتْنِي بِهِ أُمّي إلَى أَبِي بَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ وَخَالِي عَبْدِ اللّهِ بْنِ رَوَاحَةَ يَتَغَدّيَانِهِ ‘Ya Rasulullah (saw) saw, ini kurma. Ibu saya mengirimnya untuk bapak saya, Basyir bin Sa’d dan paman saya, Abdullah bin Rawahah.’

Rasulullah (saw) bersabda, هَاتِيهِ ‘Bawalah dan berikanlah kepada saya.’

فَصَبَبْته فِي كَفّيْ رَسُولِ اللّهِ- صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ – فَمَا مَلأتْهُمَا ! ثُمّ أَمَرَ بِثَوْبِ فَبُسِطَ لَهُ، ثُمّ دَحَا بِالتّمْرِ عَلَيْهِ فَتَبَدّدَ فَوْقَ الثّوْبِ، ثُمّ قَالَ لإنْسَانِ عِنْدَهُ Saya meletakkan kurma-kurma itu pada kedua tangan Rasulullah (saw) saw. Beliau meletakkan kurma-kurma tersebut pada satu kain dan menutupinya dengan kain yang lain lalu bersabda kepada seseorang, اُصْرُخْ فِي أَهْلِ الْخَنْدَقِ : أَنْ هَلُمّ إلَى الْغَدَاءِ ! ‘Panggillah orang-orang untuk makan.’

فَاجْتَمَعَ أَهْلُ الْخَنْدَقِ عَلَيْهِ فَجَعَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْهُ! وَجَعَلَ يَزِيدُ!حَتّى صَدَرَ أَهْلُ الْخَنْدَقِ عَنْهُ وَإِنّهُ لَيَسْقُطُ مِنْ أَطْرَافِ الثّوْبِ Oleh karena itu, semua penggali Khandaq (parit) berkumpul dan mulai makan kurma-kurma tersebut. Kurma-kurma itu bertambah begitu banyaknya sehingga ketika penghuni parit selesai makan, kurma-kurma terjatuh dari sisi kain.”[16]

Di dalamnya ada berkah (sebagai tabarruk)

Pada zaman khilafah Hazrat Abu Bakr Shiddiq (ra) di tahun 12 Hijriah, Hazrat Basyir ikut serta dalam perang ‘Ainut Tamar menyertai komandan Hazrat Khalid bin Walid dan beliau syahid. ‘Ainut Tamar adalah sebuah tempat di dekat Kufah

[di Iraq sekarang]

. Di sini orang-orang Islam menaklukkan daerah tersebut pada masa Khilafah Hazrat Abu Bakr tahun 12 Hijriah.

Ketika Rasulullah (saw) (saw) berangkat pada bulan Zulqa’dah tahun 7 Hijriah untuk melaksanakan umrah al-Qadha, beliau mengirimkan senjata lebih dahulu dan menetapkan Hazrat Basyir bin Sa’d sebagai pengawasnya.

Rincian pelaksanaan umrah adalah karena perjanjian damai Hudaibiyah, umrah tidak bisa dilaksanakan dan berdasarkan perjanjian tersebut Rasulullah (saw) (saw) akan berangkat tahun depan ke Mekah dan menunaikan umrah serta akan menetap di Mekah selama 3 hari. Berdasarkan undang-undang tersebut, pada bulan Zulqa’dah tahun 7 Hijriah, beliau (saw) bertekad berangkat ke Mekah untuk melaksanakan umrah dan mengumumkan, “Orang-orang yang ikut serta dalam Hudaibiyah pada tahun lalu, semua akan ikut bersama saya.” Oleh karena itu, selain orang-orang yang syahid atau wafat dalam perang Khaibar, semuanya mendapatkan kesempatan ini.

Kini, untuk pergi umrah dikirim senjata lebih dahulu. Apa perlunya senjata-senjata? Hal ini karena Hudhur (saw) tidak percaya orang-orang kafir Mekah akan menepati janjinya sehingga itu beliau (saw) membuat persiapan penuh untuk berperang. Senjata yang bisa mereka bawa, mereka bawa. Pada saat keberangkatan, seorang sahabat yang bernama Abu Ruham al-Ghifari (أبو رهم الغفاري) dijadikan kepala (Amir Maqami, Pejabat sementara) Madinah.[17]

Nabi (saw) berangkat ke Mekah bersama 2000 Muslim termasuk 100 penunggang kuda. Ada 60 unta juga untuk dikorbankan. Ketika orang-orang kafir Mekah mendapat kabar bahwa Hudhur (saw) sedang menuju Mekah dengan senjata-senjata dan sarana perang, mereka sangat khawatir. Mereka mengirim beberapa orang hingga Murrat Zuhran untuk menyelidiki keadaan.

Utusan-utusan Quraisy menemui Muhammad bin Maslamah yang merupakan pemimpin penunggang kuda Muslim. Beliau menenangkan bahwa Nabi yang mulia (saw) akan memasuki Mekah tanpa senjata sesuai dengan syarat perjanjian damai. Mendengar ini, orang-orang kafir merasa tenang. Oleh karena itu, ketika Hudhur (saw) sampai di tempat Ya’jij yang jauhnya 8 mil dari Mekah, semua senjata disimpan di tempat tersebut. Dalam kepemimpinan Basyir bin Sa’d, beberapa sahabat mulia ditetapkan untuk menjaga senjata-senjata tersebut. Nabi (saw) tidak membawa senjata selain sebilah pedang. Bersama rombongan para sahabat mulia, beliau (saw) mengucap talbiyah berderap maju menuju Haram.

Ketika Rasulullah (saw) masuk Mekah di Haram al-Ka’bah, beberapa orang kafir Quraisy golongan terkemuka yang dipenuhi kemarahan tidak sudi melihat Rasulullah (saw). Mereka bersempit dada dan mendengkinya. Mereka pergi ke gunung supaya tidak melihat orang-orang Islam sedang melakukan tawaf. Tetapi, beberapa orang kafir berkumpul di Darun Nadwah yang merupakan tempat komite musyawarah mereka. Di sana seraya berdiri dengan mata terbelalak, orang-orang itu menyaksikan tawaf orang-orang Islam yang termabuk dalam Tauhid dan risalah. Mereka bercakap-cakap di antara mereka, “Bagaimana mungkin orang-orang Islam ini akan melakukan Tawaf? Mereka kan sudah terhimpit kelaparan dan penyakit demam Yatsrib (Medinah). Orang-orang ini sangat lemah.”

Sesampainya Nabi (saw) di Masjidil Haram, beliau   menyelubungkan   dan menyandangkan kain jubahnya di badan dengan membiarkan  lengan kanan terbuka sambil mengucapkan, رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً أَرَاهُمُ الْيَوْمَ مِنْ نَفْسِهِ قُوَّةً ‘Tuhan, turunkanlah rahmat Engkau kepada orang-orang yang memperlihatkan kekuatannya di hadapan orang-orang kafir ini.’[18]

Maksudnya, orang-orang kafir sedang berbincang satu sama lain. Obrolan yang mereka bicarakan sampai kepada beliau. Mereka mengatakan bahwa para Sahabat Nabi (saw) ialah orang-orang yang lemah.

Rasulullah (saw) bersabda kepada para Sahabat, ‘Perlihatkanlah kekuatan kalian. Perlihatkanlah kekuatan demikian sehingga tubuh lemah kalian jangan sampai nampak melainkan tubuh kuat yang nampak atau pundak yang lebar.’

Kemudian, beliau (saw) melakukan tawaf bersama para sahabat pada tiga putaran pertama dengan tegap dan gagah. Dalam bahasa Arab disebut ramal. Oleh karena itu, Sunnah ini masih berlangsung sampai sekarang dan akan berlangsung hingga kiamat bahwa setiap orang yang mengelilingi Ka’bah (bertawaf) berjalan cepat dalam tiga putaran tawaf pertama. Inilah sebab perjalanan pertamanya.

Berapa umrah yang Rasulullah (saw) (saw) lakukan? Terdapat Hadis al-Bukhari tentang ini. Perawi (yaitu Qatadah, قَتَادَةَ) menceritakan, سَأَلْتُ أَنَسًا ـ رضى الله عنه ـ “Saya bertanya kepada Hazrat Anas ra, كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‘Berapa umrah yang Nabi (saw) lakukan?’

Beliau berkata, أَرْبَعٌ عُمْرَةُ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، حَيْثُ صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ ‘Empat. Umrah Hudaibiyah yang dilakukan pada bulan Zulqa’dah yang mana dicegah orang-orang Musyrik. (Itu terhitung umrah meskipun tidak dilaksanakan umrah, tapi di sana dilakukan juga pengorbanan dan lain-lain, mencukur rambut. Begitulah sebagian orang menyertakannya dari segi tersebut.)

وَعُمْرَةٌ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، حَيْثُ صَالَحَهُمْ Umrah yang dilakukan pada bulan Zulqa’dah di tahun setelah itu ialah umrah kedua. Tahun sebelumnya memang tidak bisa. Perjanjian hudaibiyah sebenarnya hanyalah pengorbanan dan lain-lain dan umrah kedua dilakukan pada bulan Zulqa’dah pada tahun yang lain, ketika beliau berdamai dengan mereka.

Selanjutnya, وَعُمْرَةُ الْجِعْرَانَةِ إِذْ قَسَمَ غَنِيمَةَ أُرَاهُ حُنَيْنٍ umrah Ji’ranah, ketika beliau membagikan harta ghanimah.’ Saya anggap ini ghanimah perang hunain. Saat itu pun dilakukan umrah.’

Saya (Qatadah) mengatakan, كَمْ حَجَّ ‘Berapa haji yang beliau lakukan?’

Perawi bertanya. Beliau (Anas) menjawab, وَاحِدَة ‘Haji hanya sekali.’[19] Umrah juga dilakukan pada kesempatan haji.

Begitulah, sebagian orang menyebut 4 Umrah dan sebagian lagi menyebut 2 Umrah.

Hazrat Basyir bin Sa’d adalah orang pertama kaum Anshar yang baiat di tangan Hazrat Abu Bakr Shiddiq pada hari Saqifah Banu Sa’idah. Apa itu Saqifah banu Sa’idah? Tentang itu terdapat riwayat itu adalah tempat duduk-duduk Banu Khazraj di Medinah sesuai kebiasaan zaman itu. Setelah kewafatan Nabi Karim (Nabi yang mulia) (saw), di sini, di Saqifah Banu Sa’idah telah berlangsung pertemuan Banu Khazraj guna mendirikan khilafah Nabi (saw). Berita pertemuan tersebut disampaikan kepada Hazrat Umar dan bersamaan dengan itu dikatakan, “Boleh jadi fitnah menyebar akibat orang-orang munafik dan kaum Anshar.”

Atas hal itu, Hazrat Umar Faruq membawa serta Hazrat Abu Bakr Shiddiq ke Saqifah Banu Sa’idah (سقيفة بني ساعدة). Setelah pergi ke sini diketahui bahwa Banu Khazraj telah mengklaim hak Khilafah sedangkan Banu Aus menentangnya. Dua kabilah tersebut ialah Anshar Madinah. Pada kesempatan seperti itu, seorang sahabat Anshar mengingatkan sabda Nabi (saw) bahwa pemimpin harus berasal dari Quraisy. Sabda ini pada saat itu terbersit dalam hati banyak orang yang hadir selama pembahasan.

Para sahabat Anshor melepaskan pendakwaan mereka dan semuanya segera berbaiat pada kekhalifahan Hazrat Abu Bakr (ra) Namun meskipun demikian Hazrat Abu Bakr Shidiq (ra) mengumumkan secara terus menerus sampai tiga hari, “Anda terbebas dari baiat di Saqifah Bani Sa’idah. Jika ada seseorang yang memiliki keberatan maka sampaikanlah.” Namun tidak satu orang pun yang mengajukan keberatan.

Terkait:   Keteladanan Para Sahabat Nabi Muhammad shallAllahu ‘alaihi wasallam (Manusia-Manusia Istimewa, seri 33)

Ini adalah satu kutipan yang dapat kita perolah gambaran singkatnya di buku karya Doktor Hamidullah. Tapi penjelasan lebih lanjutnya sebagai berikut, “Ketika itu berlangsung pertemuan-pertemuan dan perdebatan-perdebatan antara satu sama lain di kalangan para Sahabat. Orang-orang munafik berusaha untuk menghasut para sahabat Anshor hingga Hazrat Umar (ra) bersama dengan Hazrat Abu Bakr Shidiq (ra) sampai di sana. Para sahabat Anshor mengutarakan pendapat mereka di hadapan beliau-beliau berdua. Hazrat Abu Bakr Shidiq (ra) juga mengutarakan pendapat beliau.

Dari seluruh rangkaian proses ini dapat tergambarkan bahwa para sahabat Anshor dan Muhajirin semuanya berpikir untuk kemaslahatan Islam. Orang-orang munafik mungkin berpikir bagaimana mereka bisa menciptakan fitnah atau kekacauan. Tetapi orang-orang beriman dari kalangan sahabat Anshor berpikiran untuk kemaslahatan Islam secara terus-menerus bahwa tegaknya Khilafat dan Imaamat adalah penting, baik itu Khalifah atau Imam dari kalangan Anshor atau pun Muhajirin. Mereka menghendaki adanya khilafat setelah Hazrat Rasulullah (saw) dan atas keinginan ini mereka tidak menghendaki melewati satu hari pun tanpa Jemaat dan Amirnya.

Pada waktu itu terdapat pendapat hendaknya Amir berasal dari kalangan Anshar, sedangkan pendapat yang kedua adalah hendaknya Amir berasal dari kalangan Muhajirin (asal Quraisy Makkah) karena orang-orang Arab tidak akan menerima kepemimpinan dari luar kalangan mereka. Selain itu ada pendapat ketiga yakni hendaknya ada dua amir, satu dari kalangan Anshar dan satu dari kalangan Quraisy.[20]

Dalam hal ini para sahabat Muhajirin pun menyampaikan kepada sahabat Anshor bahwa saat ini Amir harus berasal dari kalangan Quraisy yang untuk mendukung pendirian itu mereka menyampaikan nubuatan Hazrat Rasulullah (saw) mengenai tegaknya imaamat di kalangan Quraisy setelah beliau s.a.w., yang telah disebutkan sebelumnya, yakni الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ ‘Al-aimmatu min quraisy’ – ‘Para Imam akan berasal dari kalangan Quraisy.’ [21]

Hazrat Abu Ubaidah Bin Jarah (أبو عبيدة) (ra) berbicara ditujukan kepada kaum Anshor, يا معشر الأنصار، إنكم أول من نصر وآزر، فلا تكونوا أول من بدل وغير. “Wahai Anshor Madinah! Kalianlah yang paling terdepan mempersembahkan diri untuk mengkhidmati agama dan sekarang janganlah kalian menjadi yang paling pertama merubah dan merusaknya. Janganlah mengatakan bahwa hendaknya Amir dari kalangan Anshor atau Amir hendaknya dari kalangan keduanya (Muhajirin dan Anshor).”

Para sahabat Anshor terkesan dengan pesan yang penuh hakikat ini dan dari antara mereka berdiri Hazrat Basyir Bin Sa’d (ra) (بشير بْن سعد أبو النعمان بْن بشير) – yang saat ini riwayatnya sedang kita bicarakan – dan berbicara ditujukan kepada kaum Anshor, يا معشر الأنصار، إنا والله لئن كنا أولي فضيلة فِي جهاد المشركين، وسابقة فِي هذا الدين، ما أردنا به إلا رضا ربنا وطاعة نبينا، والكدح لأنفسنا، فما ينبغي لنا أن نستطيل على الناس بذلك، ولا نبتغي به من الدنيا عرضا، فإن الله ولي المنة علينا بذلك، ألا ان محمدا ص من قريش، وقومه أحق به وأولى وايم الله لا يراني الله أنازعهم هذا الأمر أبدا، فاتقوا الله ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم! “Wahai masyarakat Anshar! Demi Allah, meskipun kita memiliki kelebihan atas kaum Muhajirin dari sisi berjihad dalam agama melawan orang-orang Musyrik, kita melakukan ini semata-mata demi keridhoan Allah, ketaatan kepada Rasulullah (saw) dan untuk perbaikan diri kita sendiri. Kita tidak pantas untuk berbangga diri dan menuntut suatu ganjaran sebagai imbalan pengkhidmatan agama yang di dalamnya tercium aroma tuntutan duniawi, ganjaran kita adalah di sisi Allah dan itu sudah cukup untuk kita. Rasulullah (saw) berasal dari bangsa Quraisy dan mereka berhak atas Khilafah (kekhalifahan) ini. Janganlah sampai kita terjerumus dalam perseteruan dengan mereka. Wahai Anshar! Bertakwalah kepada Allah dan janganlah berselisih dengan kaum Muhajirin.”[22]

Setelah semua perkataan tadi kemudian Hazrat Hubab Bin Mundzir (ra) mulai menyampaikan kelebihan kaum Anshor, tetapi Hazrat Umar kemudian mengendalikan situasi – saya sampaikan kisah singkatnya – dan memegang tangan Hazrat Abu Bakr (ra) dan berkata, “Ambillah baiat kami.”

Dan bersamaan dengan itu Hazrat Umar (ra) berbaiat kepada Hazrat Abu Bakr (ra) dan menyampaikan, “Wahai Abu Bakr! Rasulullah (saw) memerintahkan anda untuk mengimami shalat. Anda lebih berhak dalam hal ini. Anda adalah Khalifatullah. بَلْ نُبَايِعُكَ أَنْتَ، فَأَنْتَ سَيِّدُنَا وَخَيْرُنَا وَأَحَبُّنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏  Kami berbaiat kepada Anda karena Anda adalah yang paling dicintai Rasulullah (saw) diantara kami.”[23]

Setelah Hazrat Umar (ra), Hazrat Abu Ubaidah Bin Jarah (ra) berbaiat, dan kemudian dari kalangan Anshor Hazrat Basyir Bin Sa’d segera berbaiat. Setelah itu Hazrat Zaid Bin Tsabit Anshori (ra) berbaiat dan sambil menggenggam tangan Hazrat Abu Bakr (ra) beliau berbicara ditujukan kepada kaum Anshor dan menghimbau mereka untuk berbaiat kepada Hazrat Abu Bakr. Oleh karenanya para sahabat Anshor pun baiat kepada Hazrat Abu Bakr (ra) Baiat ini dalam literatur Islam dikenal dengan istilah “Baiat Saqifah” dan “Baiat Khassah”.

Hazrat Abu Mas’ud Anshari (ra) meriwayatkan, أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ “Suatu kali kami sedang duduk dalam majlis Sa’d Bin ‘Ubadah ketika Rasulullah (saw) datang menghampiri kami. Hazrat Basyir Bin Sa’d (ra) bertanya kepada beliau s.a.w., أَمَرَنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ “Allah Ta’ala memerintahkan kami untuk mengirimkan shalawat kepada engkau. Bagaimana caranya kami mengirimkan shalawat kepada engkau?”.

Perawi mengatakan bahwa Rasulullah (saw) terdiam atas pertanyaan ini. Begitu lamanya beliau terdiam sampai-sampai kami menginginkan, seandainya saja Hazrat Basyir Bin Sa’d (ra) tidak bertanya kepada Hazrat Rasulullah (saw) Kemudian Rasulullah (saw) bersabda, “Katakanlah, اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ‘Allahumma shalli ‘alaa Muhammadin wa ‘alaa aali Muhammadin kama shallaita ‘ala aali Ibraahima wa baarik ‘alaa Muhammadin wa ‘alaa aali Muhammadin kama barakta ‘ala aali Ibrahima fil ‘aalamiina innaka hamidum majid.’ وَالسَّلاَمُ كَمَا قَدْ عُلِّمْتُمْ dan ucapkanlah salam sebagaimana kalian ketahui bagaimana mengucapkan salam.”[24]

‘Allahumma shalli ‘alaa Muhammadin wa ‘alaa aali Muhammadin wa baarik wa sallim. Innaka Hamidum Majid.

Silsilah riwayat para sahabat telah selesai pada hari ini. Saya ingin menyampaikan sebuah himbauan doa. Beberapa hari yang lalu di Bangladesh sedang berlangsung persiapan Jalsah yang akan dilaksanakan di tempat yang baru di suatu kota yang bernama Ahmad Nagar. Ulama-ulama di sana dan para penentang membuat keributan. Secara terus-menerus mereka menuntut kepada pemerintah supaya menghentikan Jalsah. Ketika pemerintah tidak menuruti, massa mulai menyerang rumah-rumah dan toko-toko para Ahmadi. Beberapa rumah dibakar. Beberapa toko dijarah. Beberapa Ahmadi pun terluka.

Kita berdoa semoga Allah memperbaiki kondisi di sana dan semoga Allah Ta’ala segera menganugerahkan kesembuhan yang sempurna kepada mereka yang terluka, menutupi kerugian-kerugian mereka, dan semoga di masa yang akan datang ketika tanggal pelaksanaan Jalsah sudah ditetapkan para Ahmadi di sana bisa melaksanakan Jalsah dengan aman.

Setelah shalat saya akan memimpin shalat jenazah gaib. Mukaramah Siddiqah Begum Sahibah yang berasal dari Dunyapur, Pakistan. Beliau adalah ibunda dari Laiq Ahmad Musytaq Sahib, Muballigh In Charge Amerika Selatan dan istri dari Syekh Muzafar Ahmad Sahib. Pada tanggal 1 Februari beliau meninggal dunia pada usia 74 tahun. Innaa lillaahi wa innaa ilaihi rooji’uun.

Dalam keluarga beliau Jemaat bermula dari kakek beliau, Muhtaram Syekh Muhammad Sultan Sahib, yang di tahun 1897 mendapatkan taufik untuk baiat pada usia 24 tahun. Almarhumah menikah pada 29 Agustus 1964. Beliau menjalani sepanjang hidupnya sebagai seorang istri yang ideal. Beliau dalam kondisi penghasilan yang terbatas tetap menjaga wibawa, tidak hanya merawat anggota keluarganya bahkan juga membantu pernikahan adik-adik ipar beliau. Beliau selalu mengutamakan ketentraman orang lain dibandingkan ketentraman diri beliau sendiri. Beliau sangat disiplin dalam puasa dan shalat, rajin berdoa, rendah hati, ramah, sederhana, dermawan, baik dan mukhlis. Beliau menilawatkan Al-Quran secara dawam dan mendapatkan taufik mengajarkan membaca Al-Quran kepada beberapa anak perempuan Ahmadi dan non-ahmadi.

Dengan biaya sendiri beliau memanggil seorang Hafiz untuk membimbing satu anak perempuan dan dua anak laki-laki beliau menghafal Al-Quran. Beliau sangat mencintai Al-Quran. Di Dunyapur beliau mendapatkan taufik berkhidmat sebagai sebagai ketua Lajnah, Sekretaris Maal dan Isya’at. Beliau memiliki ikatan yang mendalam dengan khilafat. Almarhum adalah seorang Mushi’ah.

Beliau meninggalkan suami, dua anak perempuan dan lima anak laki-laki. Dua orang putra beliau Waqif zindegi, satu diantaranya sebagaimana telah saya sampaikan Laiq Ahmad Musytaq Sahib yang mendapatkan taufik berkhidmat di Amerika Selatan sebagai Muballigh In Charge Suriname. Beliau pun tidak bisa pulang pada saat ibu beliau wafat. Putera kedua beliau Muhammad Walid Ahmad adalah seorang muballigh. Beliau tinggal di Pakistan dan mendapat taufik berkhidmat di sana. Seorang menantu beliau, Muzafar Ahmad Khalid Sahib seorang mubaligh yang mendapatkan taufik berkhidmat di Ishlah-o-Irsyad Markaziah di Rabwah Pakistan.

Semoga Allah Ta’ala mengampuni dan mengasihi almarhumah, meninggikan derajat beliau. Semoga Allah Ta’ala memberikan taufik kepada anak keturunan beliau untuk dapat meneruskan kebaikan-kebaikan beliau dan mengabulkan doa-doa mereka.

Khotbah II

اَلْحَمْدُ ِللهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ

وَنَعُوْذ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا

مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ –

وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

عِبَادَ اللهِ! رَحِمَكُمُ اللهُ!

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُبِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِى الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكَّرُوْنَ –

أُذكُرُوا اللهَ يَذكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ

Penerjemah                : Mln. Mahmud Ahmad Wardi, Syahid (London, UK), Mln. Hashim dan Mln. Agus Mulyana; Editor: Dildaar Ahmad Dartono (Indonesia). Rujukan komparasi pemeriksaan naskah: www.Islamahmadiyya.net (bahasa Arab)


[1] Ath-Thabaqaat karya Ibn Sa’d.

[2] Ath-Ishaabah (الإصابة في تمييز الصحابة)

[3] Asadul Ghabah atau Usudul Ghabah.

[4] Shahih al-Bukhari (صحيح البخاري), Kitab al-Maghazi (كتاب المغازي), no. 3814.

[5] Musnad Ahmad ibn Hanbal (مسند الإمام أحمد بن حنبل) karya Imam Ahmad bin Hanbal (أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني).

[6] Kanzul ‘Ummal (كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال) karya al-Muttaqi al-Hindi (علي بن حسام الدين المتقي الهندي)

عن حارثة بن النعمان قال : مررت على رسول الله صلى الله عليه و سلم ومعه جبريل جالس في المقاعد فسلمت عليه ثم أجزت فلما رجعت وانصرف النبي صلى الله عليه و سلم قال : هل رأيت الذي كان معي ؟ قلت : نعم قال : فإنه جبريل وقد رد عليك السلام

[7] Kanzul ‘Ummal (كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال) karya Ali al-Muttaqi al-Hindi (علي بن حسام الدين المتقي الهندي). Usudul Ghabah menyebutkan, أما إنه من الثمانين؟ فقال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وما الثمانون؟ قال: يفر الناس عنك غير ثمانين، فيصبرون معك، رزقهم ورزق أولادهم عَلَى اللَّه في الجنة

[8] Kitab al-Birru wash shilah (Kebaikan dan Silaturrahim) karya al-Jauzi (البر والصلة لابن الجوزي ), bab ke-10 tentang pahala berbakti kepada orangtua (الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي ذِكْرِ ثَوَابِ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ).

[9] Kanzul ‘Ummal, nomor 16077 riwayat dari Haritsah bin Nu’man (عن حارثة بن النعمان). Sunan al-Kubra (السنن الكبرى للنسائي), (كِتَابُ : الْمَنَاقِبِ), (مَنَاقِبُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ), (حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ).

[10] Ath-Thabaqaat.

[11] Sunan al-Kubra karya Imam an-Nasa’i (السنن الكبرى للنسائي). Musnad ar-Rayyaani (مسند الروياني), (مُسْنَدُ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحَصِيبِ ), (ابْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ بُرَيْدَةَ). Dalam Kitab Biharul Anwar dan Kasyful Ghummah, disebutkan Rasulullah (saw) berkata kepada Asma’ binti Umais (saat itu istri Ja’far bin Abi Thalib), “Bawakanlah bejana hijau untukku.” Asma’ pun berdiri dan membawakan sebuah bejana yang penuh dengan air dan membawanya ke hadapannya. Nabi (saw) mengambil segenggam air dan memercikkannya di atas kepala Sayidah Fatimah dan telapak satunya mengambil air dan mengusapkan ke tangannya dan kemudian memercikkannya ke leher dan badannya. Kemudian berkata, “Ya Allah! Fatimah dariku dan aku dari Fatimah. Sebagaimana Engkau jauhkan kotoran dariku dan menyucikanku sesuci-sucinya, maka sucikanlah ia.” Kemudian dia berkata supaya meminum air dan membasuh mukanya dengan air tersebut dan berkumur-kumur. Kemudian beliau meminta air dari bejana lain dan memanggil Ali dan beliau melakukan hal yang serupa dan berdoa dengan doa yang sama dan kemudian beliau berkata, قوما إلى بيتكما جمع الله بينكما وبارك في نسلكما، وأصلح بالكما “Semoga Allah mendekatkan hati kalian, menciptakan kasih sayang, memberkati keturunan kalian dan memperbaiki urusan-urusan kalian.”

[12] Ke-30 pasukan tersebut syahid kecuali dua orang, diantaranya Basyir bin Sa’d. Kaum Yahudi Fadak ialah kaum yang pada waktu itu sudah terdapat ikatan perjanjian damai dengan umat Muslim.

[13] Shahih al-Bukhari (صحيح البخاري), Kitab tentang Hibah (كِتَاب الْهِبَةِ وَفَضْلِهَا وَالتَّحْرِيضِ عَلَيْهَا), bab kesaksian dalam hibah (باب الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ).

[14] Shahih al-Bukhari (صحيح البخاري), Kitab tentang Hibah (كِتَاب الْهِبَةِ وَفَضْلِهَا وَالتَّحْرِيضِ عَلَيْهَا), bab kesaksian dalam hibah (بَاب الْإِشْهَادِ فِي الْهِبَةِ). Imam Nawawi memberi judul Bab dalam Shahih Muslim “Tidak disukai mengutamakan hadiah pada satu anak tidak pada yang lainnya.”

[15] Shahih Muslim, Kitab Hibah (كتاب الهبات), (باب كَرَاهَةِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الأَوْلاَدِ فِي الْهِبَةِ)

[16] Sirah an-Nabawiyah karya Ibn Hisyam, 2/218.

[17] Usudul Ghabah (أسد الغابة). Abu Ruham al-Ghifari (Ayah si Ruham dari Ghifar atau suku Ghifar) atau nama aslinya Kultsum bin Hushain bin Utbah bin Khalf (أبو رهم : كلثوم بن حصين بن عتبة بن خلف الغفاري الكناني) dua kali menjadi Amir Maqami. Pertama saat Umrah al-Qadha; kedua, saat Fath Makkah (واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة مرتين، مرة في عمرة القضاءِ، ومرة عام الفتح، فلم يزل عليها حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف). Sepanjang kehidupan Nabi Muhammad (saw) di Madinah selama 12-13 tahun, telah ada sekitar 26 orang Amir Maqami. Hal demikian terjadi karena Nabi (saw) bersama sejumlah Sahabat pergi keluar kota selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan.

[18] As-Sirah an-Nabawiyah karya Ibn Katsir (ابن كثير: السيرة النبوية، تحقيق مصطفى عبد الواحد، دار المعرفة، بيروت، 1396هـ- 1971م، 3/430).

[19] Shahih al-Bukhari, Kitab tentang Umrah (كتاب العمرة), bab berapa kali Nabi Umrah? (باب كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم). (1) pada 6 Hijriyah; (7) Pada 7 Hijriyah yang merupakan Umroh Qadha; (3) dilaksanakan pada tahun ke-8 Hijriah, yaitu setelah pembebasan kota mekah (fathu Mekkah) dan pembagian harta rampasan perang Hunain ; (4) dilaksanakan pada tahun ke 10 Hijriah bersamaan dengan haji wada’.

[20] Tarikh al-Umam wal Muluuk (Sejarah Bangsa-Bangsa dan para Raja) karya Imam ath-Thabari (تاريخ الأمم والملوك), sering disingkat Tarikh ath-Thabari penulis Muhammad ibn Jarir ath-Thabari. منا أمير ومنكم أمير ‘Harus ada satu Amir dari kalangan kami dan satu lagi dari antara kalian.’

[21] Sunan al-Baihaqi (سنن البيهقي الكبرى ج:8 ص:143) dan Mushannaf Ibn Abi Syaibah (مصنف إبن أبي شيبة ج:6 ص:403). Di dalam Tarikh ath-Thabari dan Kanzul ‘Ummal, Hadhrat Umar (ra) berargumentasi dengan sabda Nabi saw, الولاة من قريش ما أطاعوا الله واستقاموا على أمره ‘Al-wilaayatu min Quraisy maa athaa’uLlaha wastaqaamu ‘ala amrihi.’ – ‘Kepemimpinan berada di kalangan Quraisy selama mereka menaati Allah dan teguh dalam perintah-Nya.’

[22] Tarikh ath-Thabari penulis Muhammad ibn Jarir ath-Thabari

[23] Shahih al-Bukhari (صحيح البخاري), Kitab al-Fadhail Ash-haabin Nabiyyi (saw) (كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم), bab Qaulin Nabiyyi saw, lau kuntu muttakhidzan khalilan (باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏”‏ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً ‏”‏), 3668

[24] Sunan an-Nasa’i, Kitab tentang as-Sahwi atau kelupaan (كتاب السهو), bab (باب الأَمْرِ بِالصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم); Jami` at-Tirmidhi, Kitab tentang Tafsir (كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم); Jilaul Afhaam (جلاء الأفهام)

جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام (ط. مجمع الفقه) المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية أبو عبد الله

Begin typing your search above and press return to search.