Posts tagged with ‘Buku’

4 Items

Pidato Lahore (Perbandingan Agama Islam dengan Agama-agama Lain di India)

by Tim Ahmadiyah.Id

Pidato Lahore (Perbandingan Agama Islam dengan Agama-agama Lain di India) Judul: Pidato Lahore (Perbandingan Agama Islam dengan Agama-agama Lain di India)Penulis: Hadhrat Mirza Ghulam AhmadPenerjemah: Athaul Ghalib Yudi HadianaEdisi: Cetakan 1, Agustus 2018Penerbit: Neratja PressISBN: 978-602-0884-30-1 Tentang Buku Pidato Lahore Perbandingan Agama Islam dengan Agama-agama Lain di India yang lebih dikenal dengan judul Pidato Lahore, […]

Buku Pidato Ludhiana

by Tim Ahmadiyah.Id

Pidato Ludhiana Judul: Pidato LudhianaPenulis: Hadhrat Mirza Ghulam AhmadPenerjemah: Mln. Athaul Ghalib Yudi HadianaEdisi: Cetakan 1, Agustus 2018Penerbit: Neratja PressISBN: 978-602-0884-29-5 Isi Buku Pidato Ludhiana Pidato ini disampaikan oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad pada tanggal 4 November 1905 di Ludhiana. Ludhiana adalah tempat di mana pertam akali fatwa kafir ditetapkan bagi Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. […]

Buku Tiryaqul Qulub

Tiryaqul Qulub Download Judul : Tiryaqul Qulub (Penawar Qalbu)Penulis : Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad Penerjemah : Mln. Mahmud Ahmad Wardi, SHDEdisi : Cetakan 1, April 2019Penerbit : Neratja PressISBN : 978-602-0884-20-2 Isi Buku Tiryaqul Qulub Buku ini dimulai dengan sebuah syair karangan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad as yang menggambarkan seperti apa seharusnya seorang manusia yang […]

Buku Bahtera Nuh

by Tim Ahmadiyah.Id

Download (5.0 MB) Bahtera Nuh(Seruan keimanan) Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad “Naiklah kalian ke atas Bahtera Nuh ini. Dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Pada hari ini, tidak ada yang dapat diselamatkan dari Taqdir Allah, kecuali oleh-Nya. Hanya Dia sajalah Yang dapat menurunkan rahmat.” Tentang Buku Bahtera Nuh Dari tahun 1896 hingga 1914 […]