Posts from February 2020

15 of 12 items

Keteladanan Muhammad bin Maslamah, Sahabat Rasulullah (saw)

by Tim Ahmadiyah.Id
hazrat mirza masroor ahmad

(Manusia-Manusia Istimewa, seri 67) Pembahasan lanjutan mengenai seorang Ahlu Badr (Para Sahabat Nabi Muhammad (saw) peserta perang Badr), Hadhrat Muhammad bin Maslamah radhiyAllahu ta’ala ‘anhu. Peran pengkhidmatan beliau. Penjelasan lebih rinci dari Hadhrat Masih Mau’ud (as) – dalam rangka menjawab tuduhan seorang Kristen – mengenai apa itu Tauriyah (makna ganda dalam ucapan) dan perbedaannya dengan […]

Keteladanan Para Sahabat Rasulullah (saw) -Muhammad bin Maslamah ra

by Tim Ahmadiyah.Id

Keteladanan Para Sahabat Nabi Muhammad shallaLlahu ‘alaihi wa sallam (Manusia-Manusia Istimewa, seri 66) Khotbah Jumat Sayyidina Amirul Mu’minin, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Masih al-Khaamis (ayyadahullaahu Ta’ala binashrihil ‘aziiz) pada 07 Februari 2020 (Tabligh 1399 Hijriyah Syamsiyah/Jumadil Akhir 1441 Hijriyah Qamariyah) di Masjid Mubarak, Islamabad, Tilford, UK (United Kingdom of Britain/Britania Raya) أشْهَدُأنْلاإلهإِلاَّاللَّهُوَحْدَهُلاشَرِيكلَهُ،وأشْهَدُأنَّمُحَمَّداًعَبْدُهُوَرَسُولُهُ. أما بعد […]

Siapakah seorang Khalifah itu dan Bagaimana Pemilihannya?

by Tim Ahmadiyah.Id

Kekhalifahan atau Khilafah merupakan lembaga rohani yang meneruskan/menggantikan kenabian. Khilafah menciptakan persatuan, kemajuan, ketakwaan dan keamanan bagi para pengikut seorang Nabi. Khalifah adalah pewaris rohani seorang Nabi, wakil dan bawahannya. Khalifah mendapatkan otoritasnya dari Nabi junjungannya, dan menjadi otoritas utama bagi para pengikutnya. Khilafah dalam Al-Qur’an Allah berfirman dalam Al Qur’an, Surah An-Nuur: 56 “Allah […]

Siapa Saja para Khalifah Ahmadiyah?

by Tim Ahmadiyah.Id

Penerus pertama Hadhrat Masih Mau’ud (as) adalah Hadhrat Maulvi Nuruddin (ra). Beliau terpilih sebagai khalifah pertama setelah kewafatan Hadhrat Masih Mau’ud (as). Beliau adalah sahabat dekat Hadhrat Masih Mau’ud (as) dan merupakan orang pertama yang berbai’at kepada Beliau (as). Beliau dikenal atas pemahaman yang mendalam terhadap Al-Qur’an. Beliau menjadi khalifah selama 6 tahun. Terdapat sebuah […]

Apa arti kata ‘Khilafah’? Mengapa Dianggap Sebagai sebuah Berkah?

by Tim Ahmadiyah.Id

Istilah ‘khilafah’ artinya pengganti/penerus, dan Khalifah merupakan penerus seorang Utusan Allah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan tugas-tugas perbaikan dan tarbiyat akhlak yang telah disemaikan oleh sang Nabi. Umat pengikut seorang Nabi Allah terus memelihara keimanan dan amal mereka di bawah naungan lembaga Khilafah selama Allah menghendaki. Khilafah menegakkan otoritas Allah di bumi, dan Khalifah berusaha […]