Keteladanan Para Sahabat Nabi Muhammad shallAllahu ‘alaihi wasallam (Manusia-Manusia Istimewa, seri 36)

hazrat mirza masroor ahmad

بسم اللہ الرحمن الرحیم


(Pembahasan 3 orang Sahabat Nabi (saw) peserta perang Badr)

Hazrat Thulaib bin Umair, Hazrat Salim Maula Bin Abu Hudzaifah dan Hazrat ‘Itban bin Malik radhiyAllahu ta’ala ‘anhum.

Asal-usul dan riwayat singkat para Sahabat tersebut berdasarkan data Kitab-Kitab Tarikh (Sejarah) dan Sirah (Biografi); Penjelasan beberapa hal dari Sejarawan Ahmadiyah, Hazrat Mirza Bashir Ahmad dan Hazrat Zainul Abidin WaliyuLlah Shah Shahib radhiyAllahu ta’ala ‘anhuma (ra)

Kewafatan Yth. Ghulam Mustafa Awan sahib, wafat di Rabwah pada tanggal 16 maret ppada usia 78 tahun di Rabwah; jenazah kedua: Yth Amatul Hayye sahibah istri Muhammad Nawaz sahib Kateghrika yang wafat pada 15 Maret di Rabwah, Pakistan. Almarhumah ialah asal Qadian. innaa lillaahi wa innaa ilaihi raajiuwn.

Khotbah Jumat Sayyidina Amirul Mu’minin, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Masih al-Khaamis (أيده الله تعالى بنصره العزيز, ayyadahullaahu Ta’ala binashrihil ‘aziiz) pada 29 Maret 2019 (Aman 1398 Hijriyah Syamsiyah/ Rajab 1440 Hijriyah Qamariyah) di Masjid Baitul Futuh, Morden UK (Britania)

أشْهَدُ أنْ لا إله إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيك لَهُ ، وأشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسْمِ الله الرَّحْمَن الرَّحيم * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمينَ * الرَّحْمَن الرَّحيم * مَالك يَوْم الدِّين * إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإيَّاكَ نَسْتَعينُ * اهْدنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقيمَ * صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْر الْمَغْضُوب عَلَيْهمْ وَلا الضالِّينَ.

(آمين)

Riwayat hidup Sahabat Badr yang akan saya sampaikan pada hari ini, yang pertama Hazrat Thulaib bin Umair (طُلَيْب بنُ عُمَيْر). Beliau biasa dipanggil Abu Adiyy (يُكْنَى أبا عديّ). Ibunda beliau yang bernama Arwa putri Abdul Muthalib (أروى بنت عبد المطلّب بن هاشم بن عبد مناف) ialah saudari ayah RasuluLlah (saw).[1]

Beliau termasuk sahabat yang baiat pada masa awal Islam. Beliau baiat ketika RasuluLlah (saw) berada di Darul Arqam. Abu Salama Bin Abdur Rahman (أبي سلمة بن عبد الرحمن) meriwayatkan bahwa Hazrat Thulaib Bin Umair baiat di Darul Arqam. Beliau lalu berangkat menjumpai ibu beliau, mengatakan, تبعتُ محمدًا وأسلمتُ للهِ رب العالمين “Saya telah baiat kepada Muhammad (saw) dan beriman kepada Allah Rabbul Aalamiin.”[2]

Ibu beliau berkata, إنّ أحقّ مَن وازَرْتَ وعَضَدت ابن خالك “Sungguh tepat jika kau mendukung dan membantu sepupumu (Muhammad). Sungguh bagus jika kamu telah baiat.”

Lalu Ibu beliau berkata, والله لو كُنّا نَقْدِرُ على ما يقدر عليه الرجال لمنعناه وذَبَبْنا عنْه “Demi Tuhan! Jika di kalangan perempuan memiliki kekuatan seperti halnya para pria, kami pun pasti akan baiat untuk menolong dan membela beliau.”

Hazrat Thulaib Bin Umair berkata kepada ibunya, “Kenapa ibu tidak menerima dan menjadi pengikut beliau (saw)? Saudara ibu, Hamzah telah baiat, kan?”

Ibu beliau berkata, “Saya melihat sikap saudari-saudari saya dulu lalu akan ikut serta di dalamnya.”

Hazrat Thulaib Bin Umair berkata kepada beliau, “Dengan menyebut nama Allah saya katakan kepada ibu supaya silahkan pergi kepada RasuluLlah (saw), ucapkanlah salam dan benarkanlah beliau serta berikanlah kesaksian tiada yang patut disembah selain Allah dan Muhammad (saw) adalah Rasul Allah.”

Atas hal itu, Ibu beliau berkata, “Saya pun memberi kesaksian bahwa tiada yang patut disembah selain Allah dan Muhammad (saw) adalah Rasul Allah.”

Setelah itu beliau selalu membela RasuluLlah (saw) dengan lisan beliau dan selalu memerintahkan kepada putra-putra beliau untuk membantu dan taat kepada Rasul.

Berkenaan dengan Hazrat Thulaib Bin Umair diriwayatkan bahwa beliau adalah orang pertama dalam Islam yang melukai seorang Musyrik yang bersikap lancang kepada Rasul. Selengkapnya sebagai berikut: Suatu ketika Auf Bin Sabrah as-Sahmi tengah melontarkan caci-maki kepada RasuluLlah (saw) lalu Hazrat Thulaib Bin Umair mengangkat tulang rahang unta dan memukulkannya kepadanya sehingga luka. Ada yang mengadukan hal itu kepada ibu beliau. Ibu beliau menjawab [dalam nada rajaz atau sajak],

إِنَّ طُلَيبًا نَصَرَ ابْنَ خَالِهِ

Inna Thulaiban nashra bna khalihi

وَاسَاهُ فِي ذِي دَمِهِ وَماَلِهِ

wa asaahu fii dzi damihi wa maalihii.

Artinya, Thulaib telah membantu sepupunya, ia telah bersikap simpatik dengan perantaraan darahnya dan hartanya.

Sebagian berpendapat bahwa orang yang dipukul beliau itu bernama Abu Ihab bin Aziz ad-Darimi (أَبو إهابِ بنُ عَزيز بن قَيس الدَّارِميّ). Sedangkan sebagian lagi berpendapat orang itu adalah Abu Lahab atau Abu Jahal.[3] Menurut riwayat lain, ketika perbuatan itu diadukan kepada ibu beliau, ibu beliau mengatakan, خَيْرُ أَيَّامِهِ يَوْمَ يَذُبُّ عَنِ ابْنِ خَالِهِ ، وَقَدْ جَاءَ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ “Hari terbaik dalam kehidupan Thulaib adalah pada saat membela sepupunya. Dia (Hazrat RasuluLlah saw) yang telah datang dengan kebenaran dari Allah Ta’ala.”[4]

Hazrat Thulaib termasuk umat Muslim yang berhijrah ke Habsyah. Namun ketika sebuah kabar burung dari Makkah sampai ke Habsyah yang menyatakan bahwa Quraisy telah masuk Islam, beberapa Muhajirin Muslim kembali ke Makkah tanpa mengkonfirmasi kebenaran kabar itu. Salah satu dari mereka adalah Hazrat Thulaib.

Sebagian Muarrikhin (sejarawan) dan begitu pula menurut Hazrat Mirza Bashir Ahmad, menyatakan bahwa belum lama para Muhajirin menetap di Habsyah, sampailah kabar burung yang menyatakan bahwa bangsa Quraisy telah masuk Islam dan keadaan Makkah sudah aman damai. Sebagian Muhajirin itu tanpa pikir panjang langsung kembali ke Makkah, namun ternyata kabar tersebut palsu. Selengkapnya pernah saya sampaikan pada khutbah beberapa minggu lalu. Sekembalinya ke Makkah, mereka meminta perlindungan kepada para tokoh Makkah. Karena pernah saya sampaikan latar belakangnya, untuk itu tidak perlu saya terangkan lagi.

Singkat kata, disebabkan meningkatnya penganiayaan yang dilakukan oleh Bangsa Quraisy sehingga atas perintah RasuluLlah (saw) beberapa umat Muslim secara sembunyi-sembunyi hijrah ke Habsyah. Diriwayatkan jumlah Muhajirin Habsyah sampai 101 orang yang diantara mereka 18 wanita.

Dengan demikian, umat Muslim yang tersisa bersama RasuluLlah (saw) tinggal sedikit setelah sepulangnya umat Muslim dari Habsyah, mereka hijrah untuk kedua kalinya ke Habsyah, hijrah tersebut disebut dengan hijrah Habsyah yang kedua oleh para sejarawan.

Setelah Hazrat Thulaib hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau tinggal di rumah Hazrat Abdullah Bin Salamah al-Ajlani. RasuluLlah (saw) menjalinkan persaudaraan antara Hazrat Thulaib dengan Hazrat Mundzir Bin Amru. Hazrat Thulaib ikut serta pada perang Badar, beliau termasuk sahabat besar. Beliau ikut serta pada perang Ajnadain yang terjadi pada bulan Jumadil Ula 13 Hijri. Pada perang tersebut beliau syahid pada usia 35 tahun. Ajnadain adalah nama tempat di Syria, di sana terjadi peperangan antara pasukan Muslim dengan Romawi, namun sebagian berpendapat bahwa beliau wafat pada perang Yarmuk.

Sahabat berikutnya, Hazrat Salim Maula Bin Abu Hudzaifah (سَالِم مَوْلى أبي حُذَيْفَة). Beliau dipanggil Abu Abdillah, ayah beliau bernama Ma’qal (سَالِمُ بنُ مَعْقِلٍ، أَصْلُهُ مِنْ إِصْطَخْرَ). Beliau berasal dari suatu daerah di Iran bernama Isthakhar. Beliau termasuk sahabat terkemuka dan terhitung Muhajirin juga. Beliau hijrah ke Madinah sebelum hijrahnya Rasul. Hazrat RasuluLlah (saw) menjalinkan persaudaraan antara Hazrat Salim dengan Hazrat Muadz bin Ma’ish.

Hazrat Salim adalah hamba sahaya Tsubaitah binti Ya’aar (ثُبَيْتَةُ بِنْتُ يعَار), istri Hazrat Abu Hudzaifah. Hazrat Tsubaitah telah memerdekakan Hazrat Salim dengan kategori “saibah”. Pada zaman itu berjalan kebiasaan perbudakan. Peraturan umumnya ialah jika seorang budak dimerdekakan dan budak yang telah merdeka itu wafat maka yang berhak sebagai pewaris harta peninggalannya adalah orang yang memerdekakannya. Makna “saibah” adalah budak yang dimerdekakan oleh pemiliknya lalu membebaskannya di jalan Allah. Artinya, sekarang jika budak tersebut wafat maka yang memerdekakannya tidak berhak atas harta peninggalannya.

Hazrat Abu Hudzaifah bin Utbah menjadikan Hazrat Salim sebagai anak angkat sehingga setelah itu Hazrat Salim mulai mendapatkan sebutan Salim bin (anak) Abu Hudzaifah. Hazrat Abu Hudzaifah menikahkan beliau dengan putri saudaranya yang bernama Fatimah binti Walid bin Utbah.

Diriwayatkan ketika Allah Ta’ala telah menurunkan ayat berikut ini, ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا () “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Surah al-Ahzaab, 33:6); Setelah ayat tersebut turun, mulailah Hazrat Salim disebut dengan Salim maula Abi Hudzaifah. Sebelum itu, beliau terkenal dengan sebutan Salim bin (putra) Abu Hudzaifah setelah beliau dimerdekakan dan diangkat anak. Namun, setelah itu, Hazrat Salim dikenal dengan sebutan hamba yang dimerdekakan atau sahabat (Maula) bagi Abu Hudzaifah.

Muhammad Bin Ja’far meriwayatkan: Ketika Hazrat Abu Hudzaifah dan Hazrat Salim Maula Abi Hudzaifah hijrah dari Makkah ke Madinah, keduanya tinggal di rumah Hazrat Abbad Bin Bisyr (عَبَّادِ بْنِ بِشْرِ بْنِ وَقْشٍ). Hazrat Ibni Umar meriwayatkan, أَنَّ المُهَاجِرِيْنَ نَزَلُوا بِالعُصْبَةِ إِلَى جَنْبِ قُبَاءَ، فَأَمَّهُم سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، لأَنَّهُ كَانَ أَكْثَرَهُم قُرْآناً، فِيْهِم عُمَرُ، وَأَبُو سَلَمَةَ بنُ عَبْدِ الأَسَدِ.  “Ketika muhajirin awwalin hijrah ke Madinah, mereka menginap di daerah Ushbah dekat Quba. Hazrat Salim biasa mengimami shalat bagi mereka, karena beliau memiliki pengetahuan Al-Quran yang paling dalam.”[5]

Mas’ud Bin Hunaidah meriwayatkan (عَنْ مَسْعُودِ بْنِ هُنَيْدَةَ ), لَمَّا نَزَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبَاءَ وَجَدْنَا مَسْجِدًا كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلُّونَ فِيهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ يُصَلِّي بِهِمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ ، فَزَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ وَصَلَّى بِهِمْ ، فَأَقَمْتُ مَعَهُ بِقُبَاءَ حَتَّى صَلَّيْتُ مَعَهُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ “Ketika kami menemani RasuluLlah (saw) bermalam di Quba, di sana kami melihat sebuah masjid yang mana para sahabat biasa shalat di dalamnya dengan menghadap ke Baitul Muqaddas. Hazrat Salim bertindak sebagai imam shalat bagi mereka…”[6]

Hazrat Salim adalah seorang Qari Al-Qur’an. Beliau salah satu dari empat sahabat yang mengenainya RasuluLlah (saw) memerintahkan para sahabat lain untuk mempelajari Al Quran dari mereka.

Hazrat Mirza Bashir Ahmad menulis, “Sebagian budak belian yang dimerdekakan telah meraih martabat tinggi dan dalam bidang keilmuan, sebagaimana Salim Bin Ma’qal Maula Abi Hudzaifah dikenal sebagai ulama yang sangat istimewa di kalangan sahabat. RasuluLlah (saw) menetapkan empat sahabat untuk mengajarkan Al Quran yang mana salah satunya adalah Hazrat Salim.

Berdasarkan sejarah Salim Bin Ma’qal yang dahulunya seorang hamba sahaya Abu Hudzaifah bin Utbah yang lalu dibebaskan, namun meningkat dalam keilmuan sehingga RasuluLlah (saw) menetapkan beliau sebagai salah seorang dari empat sahabat untuk mengajarkan al-Quran kepada sahabat lainnya. Seolah-olah, RasuluLlah (saw) menganggap beliau layak untuk menjadi naib (perwakilan) beliau.”

Dalam satu riwayat, RasuluLlah (saw) bersabda, “Pelajarilah Al Quran dari empat sahabat tersebut, namanya sebagai berikut: pertama, Hazrat Abdullah Bin Mas’ud, kedua, Hazrat Salim Maula Abu Hudzaifah, ketiga Hazrat Ubay Bin Ka’ab dan keempat, Hazrat Mu’adz Bin Jabal.” [7]

Dalam satu riwayat dikatakan, أَنَّ عَائِشَةَ احْتُبِسَتْ عَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : ” مَا حَبَسَكِ ؟ “ “Suatu ketika Hazrat Aisyah datang terlambat ke hadapan rasul. Lalu RasuluLlah (saw) menanyakan alasan keterlambatan Hazrat Aisyah. Beliau menjawab, سَمِعْتُ قَارِئًا يَقْرَأُ . فَذَكَرَتْ مِنْ حُسْنِ قِرَاءَتِهِ ‘Ada seorang Qari yang tengah menilawatkan Al Quran dengan sangat merdu, lalu saya mulai menikmati lantunan tilawatnya.’

فَأَخَذَ رِدَاءَهُ وَخَرَجَ ، فَإِذَا هُوَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ ، فَقَالَ RasuluLlah (saw) menutupkan kain lalu pergi dan melihatnya. Ternyata Hazrat Salim yang tengah menilawatkan Al Quran. RasuluLlah (saw) bersabda, الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي أُمَّتِي مِثْلَكَ    ‘Puji syukur ke hadirat Allah Ta’ala yang telah menjadikan qari sepertimu di dalam umatku.’”[8]

Pada waktu perang Uhud, ketika RasuluLlah (saw) terluka, Hazrat Salim mendapatkan kehormatan untuk membersihkan noda luka beliau (saw). Qatadah (قتادة) meriwayatkan, أصيب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته ، وفرق حاجبه ، فوقع وعليه درعان ، والدم يسيل ، فمر به سالم مولى أبي حذيفة ، فأجلسه ومسح عن وجهه فأفاق وهو يقول : كيف بقوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله! فأنزل الله تبارك وتعالى : ” ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ” . “Ketika kening dan gigi bagian depan RasuluLlah (saw) yang terluka, Hazrat Salim Maula Abu Hudzaifah saat itu tengah membersihkan wajah beliau (saw) dari darahnya. RasuluLlah (saw) bersabda, ‘Bagaimana suatu kaum akan dapat meraih kesuksesan jika memperlakukan Nabinya seperti ini?’

Terkait:   Petunjuk-petunjuk Menghadapi Virus Corona COVID-19

Pada saat itu Allah Ta’ala menurunkan ayat, لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ () Laisa laka minal amri syai-un ao yatuuba alaihim ao yu’adzdzibahum fainnahum zaalimuun. Artinya, ‘Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka atau Dia menerima taubat mereka atau mengazab mereka karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim.’” (Surah Ali Imran, 3:129)[9]

Hazrat Salim meriwayatkan: RasuluLlah (saw) pernah menyampaikan sebuah – sabda yang sangat baik untuk kita renungkan – , لَيُجَاُء يَوْمَ القِيَامَةِ بِقَوْمٍ مَعَهُمْ حَسَنَاتٌ مِثْلُ جِبَال تِهَامةَ، فَيَجْعَلُ الله أَعْمَالَهُمْ هَباءً “Pada hari kiamat akan ada suatu kaum yang telah melakukan amalan sebesar gunung Tihamah.” Tihamah ialah sebuah kawasan lembah (dataran rendah) sempit yang dekat dengan pantai (pesisir) Arab yang bermula dari Bukit Sinai yang terletak di sebelah barat (dekat Mesir) hingga selatan Arab (di Yaman). Satu rantaian pegunungan Tihamah bermula dari Khalij Qalzam (terusan Suez).

Rasul bersabda, لَيُجَاءَنَّ بِأَقْوَامٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَهُمْ مِنَ الْحَسَنَاتِ مِثْلُ جِبَالِ تِهَامَةَ، حَتَّى إِذَا جِيْءَ بِهِمْ جَعَلَ اللهُ أَعْمَالَهُمْ هَبَاءً، ثُمَّ قَذَفَهُمْ فِي النَّارِ “Amalan baik kaum tersebut seperti pegunungan Tihamah, namun ketika amal baik itu dipersembahkan, Allah Ta’ala akan menyia-nyiakan seluruh amalan baik tersebut dan memasukkannya kedalam api.”

Hazrat Salim bertanya, يَا رَسُوْلَ اللهِ بِأَبِيْ أَنْتَ وَ أُمِّيْ حَلِّ لَنَا هؤُلَاءِ الْقَوْمَ حَتَّى نَعْرِفَهُمْ، فَوَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّيْ أَتَخَوَّفُ أَنْ أَكُوْنَ مِنْهُمْ “Wahai Rasul! Saya rela mengurbankan kedua orang tua saya demi engkau, mohon sampaikan ciri ciri kaum tersebut, supaya kami dapat mengenalinya. Demi Zat yang telah mengutus tuan dengan kebenaran. Saya mengkhawatirkan diri saya sendiri, jangan sampai termasuk kedalam golongan mereka.”

Rasul bersabda, يَا سَالِمُ أَمَا إِنَّهُمْ كَانُوْا يَصُوْمُوْنَ وَ يُصَلُّوْنَ، وَ لكِنَّهُمْ إِذَا عَرَضَ لَهُمْ شَيْءٌ مِنَ الْحَرَامِ وَثَبُوْا عَلَيْهِ، فَأَدْحَضَ اللهُ تَعَالَى أَعْمَالَهُمْ “Mereka biasa berpuasa, shalat, kurang tidur di malam hari untuk ibadah nafal, namun ketika barang haram disodorkan kepadanya, lalu mereka menggunakannya.”[10]

Terkadang manusia terjerumus dalam keserakahan akan duniawi dan tidak memperdulikan apakah barang tersebut haram ataukah halal. Karena itulah Allah akan menyia-nyiakan amalan mereka.

عَنْ ثَوْبَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ Hazrat Tsauban meriwayatkan bahwa Nabi (saw) bersabda, لأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا ، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا “Saya mengetahui keadaan sebagian umatku yang akan datang pada hari kiamat dengan membawa amalan baik yang mengkilap seperti gunung Tihamah, namun Allah Ta’ala akan menetapkannya tidak berguna dan akan menebarkannya di udara.”

Pada kesempatan ini ada juga salah seorang Sahabat lain bertanya hal serupa. Dia adalah Tsauban.

Tsauban bertanya, يَا رَسُولَ اللهِ ، صِفْهُمْ لَنَا ، جَلِّهِمْ لَنَا أَنْ لاَ نَكُونَ مِنْهُمْ ، وَنَحْنُ لاَ نَعْلَمُ “Wahai RasuluLlah! Mohon jelaskan ciri ciri kaum itu, supaya jangan sampai kami termasuk diantara mereka.”

Rasul bersabda, أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ ، وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ ، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ ، وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللهِ انْتَهَكُوهَا “Mereka adalah saudara kamu juga, berkulit seperti kalian yakni manusia seperti kalian, mereka akan terjaga dimalam hari untuk beribadah seperti kalian ahli ibadah, namun mereka ini ketika mendapati hal-hal yang diharamkan oleh Allah, mereka melanggarnya dan terjerumus ke dalam duniawi.”[11]

Artinya, mereka menghalalkan yang diharamkan. Mereka punya kemampuan membedakan mana yang halal dan mana yang haram namun dikalahkan oleh duniawi. Hal itu sangat perlu kita renungkan, semoga setiap kita diberikan taufik untuk mengevaluasi diri.

Hazrat Abdullah Bin Umar memberikan nama-nama putranya diantaranya: Salim, Waqid dan Abdullah. Beliau memberikan nama beberapa sahabat besar pada anak-anaknya. Yakni pertama Salim, diambil dari nama Hazrat Salim Maula Abu Hudzaifah.

Sa’id bin Al-Musayyab (سعيد بن المسيب) meriwayatkan, “Hazrat Abdullah Bin Umar berkata kepada saya, أتدري لم سميت ابني سالما؟ ‘Tahukah kamu, kenapa saya memberikan nama Salim?’

Saya (Hazrat Sa’id) berkata, ‘Saya tidak tahu.”

Hazrat Abdullah Bin Umar, باسم سالم مولى أبي حذيفة ‘Nama itu saya ambil dari nama Hazrat Salim Maula Abu Hudzaifah.’ [12]

Hazrat Abdullah Bin Umar berkata pada saya, فهل تدري لِمَ سَمّيْتُ ابني واقدًا؟ ‘Tahukah kamu, kenapa saya memberikan nama Waqid?’

Hazrat Sa’id berkata, ‘Saya tidak tahu.’

Hazrat Abdullah Bin Umar, باسم واقد بن عبد الله اليَرْبوعيّ ‘Nama itu saya ambil dari nama Hazrat Waqid Bin Abdullah Yarbu’iy.’

Hazrat Abdullah Bin Umar berkata padaku, هل تدري لِمَ سَمَيْتُ ابني عبد الله؟ ‘Tahukah kamu, kenapa saya memberikan nama Abdullah?’

Hazrat Sa’id berkata, ‘Saya tidak tahu.’

Hazrat Abdullah Bin Umar, باسم عبد الله بن رَواحة ‘Nama itu saya ambil dari nama Hazrat Abdullah Bin Rawahah.’”[13]

Walhasil, para sahabat besar mendapatkan kehormatan tersendiri, dan para sahabat biasa memberikan nama anak-anaknya dengan mengambil nama wujud suci terdahulu, dengan maksud khusus.

Hazrat Abdullah Bin ‘Amru radhiyAllahu ta’ala ‘anhuma meriwayatkan, كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فِي غَزْوَةٍ لَهُ، فَفَزِعَ النَّاسُ فَخَرَجْتُ وَعَلَيَّ سِلَاحِي، فَنَظَرْتُ إِلَى سَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ عَلَيْهِ سِلَاحُهُ يَمْشِي وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ “Dalam satu peperangan kami bersama dengan Rasul, peperangan semakin dahsyat sehingga menimbulkan sedikit rasa gentar bagi beberapa pasukan. Saat itu saya maju dengan membawa senjata. Pandangan saya tertuju pada Hazrat Salim Bin Maula Hudzaifah yang tengah memegang senjata. Wajah beliau penuh wibawa dan tenang. Tidak tampak tanda-tanda gentar padanya yang tengah berjalan. لَأَقْتَدِيَنَّ بِهَذَا الرَّجُلِ الصَّالِحِ حَتَّى أَتَى، فَجَلَسَ عِنْدَ بَابِ رَسُولِ اللَّهِ، وَجَلَسْتُ مَعَهُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ مُغْضَبًا Saya berpikiran untuk ikut di belakang orang saleh ini sehingga tibalah di hadapan RasuluLlah (saw) dan kami duduk bersama Rasul.

Dengan nada marah RasuluLlah (saw) bersabda, أَيُّهَا النَّاسُ، مَا هَذِهِ الْخِفَّةُ مَا هَذَا التَّرَفُ أَعَجَزْتُمْ أَنْ تَصْنَعُوا كَمَا صَنَعَ هَذَانِ الرَّجُلَانِ الْمُؤْمِنَانِ؟ “Kenapa kalian tampak gentar dan ketakutan? Perlihatkanlah keberanian seperti yang diperlihatkan oleh dua orang mukmin ini. Tidak perlu gentar. Seperti halnya Hazrat Salim dan bersama seorang lagi yang telah berjanji untuk tetap bertahan dalam keadaan genting tanpa rasa gentar.”[14]

Ibnu Ishaq meriwayatkan, وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حول مكة السرايا تدعو إلى الله عز وجل ، ولم يأمرهم بقتال ، وكان ممن بعث خالد بن الوليد ، وأمره أن يسير بأسفل تهامة داعيا ، ولم يبعثه مقاتلا فوطئ بني جذيمة . فأصاب منهم Paska peristiwa Fatah Makkah, RasuluLlah (saw) mengutus pasukan-pasukan kecil ke daerah-daerah sekitar Makkah untuk menyeru orang-orang kepada Islam. Pasukan- pasukan tersebut tidaklah diperintahkan untuk berperang melainkan untuk bertabligh. Hazrat RasuluLlah (saw) mengutus Hazrat Khalid Bin Walid ke daerah Banu Jadzimah untuk bertabligh. Ketika penduduk di sana melihat Khalid, mereka mengangkat pedang.

Hazrat Khalid berkata, “Wahai manusia, orang-orang telah masuk Islam, sekarang tidak perlu lagi mengangkat senjata.”

Salah seorang dari antara merea, bernama Jahdam berkata, ويلكم يا بني جذيمة إنه خالد والله ما بعد وضع السلاح إلا الإسار ، وما بعد الإسار إلا ضرب الأعناق والله لا أضع سلاحي أبدا ‘Saya sekali-kali tidak akan meletakkan senjata, saya tidak percaya kepada Khalid, demi Tuhan, setelah kita meletakkan senjata, kita akan ditawan lalu dipenggal.’

Beberapa orang dari antara kaumnya memegang orang itu dan berkata, يَا جَحْدَمُ أَتُرِيدُ أَنْ تَسْفِكَ دِمَاءَنَا؟ إنّ النّاسَ قَدْ أَسْلَمُوا وَوَضَعُوا السّلَاحَ وَوُضِعَتْ الْحَرْبُ. ‘Jahdam, apakah kamu ingin darah kita mengalir? Orang-orang meletakkan senjata dan berakhirlah perang.” فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتّى نَزَعُوا سِلَاحَهُ وَوَضَعَ الْقَوْمُ السّلَاحَ Mereka mengambil pedang Jahdam dan mereka sendiri pun menurunkan senjata.

Setelah mereka meletakkan senjata, Hazrat Khalid menyuruh membunuh sebagian dari mereka dan sebagiannya lagi ditawan dan kepada setiap orang diantara kami diserahkan tawanannya.[15]

Pada hari berikutnya Hazrat Khalid memerintahkan untuk membunuh tawanannya masing masing. Hazrat Salim Maula Abu Hudzaifah meriwayatkan, وَاللَّهِ لاَ أَقْتُلُ أَسِيرِي، وَلاَ يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ ‘Demi Allah! Saya tidak akan membunuh tawanan-tawanan saya. Tidak juga kawan-kawan saya akan membunuh mereka.’[16]

Ibnu Hisyam meriwayatkan bahwa salah seorang pasukan pergi menjumpai RasuluLlah (saw) dan menjelaskan semuanya. RasuluLlah (saw) bersabda, “هَلْ أَنْكَرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ؟” “Apakah ada diantara kalian yang menentang perbuatan Khalid ini?

RasuluLlah (saw) kecewa atas perbuatan itu.

Orang itu menjawab, نَعَمْ، قَدْ أَنْكَرَ عَلَيْهِ رَجُلٌ أَبْيَضُ رَبْعَةٌ، فَنَهَمَهُ خَالِدٌ، فَسَكَتَ عَنْهُ، وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ رَجُلٌ آخَرُ طَوِيلٌ مُضْطَرِبٌ، فَرَاجَعَهُ، فَاشْتَدَّتْ مُرَاجَعَتُهُمَا “Iya, ada seorang bertubuh sedang berpakaian putih menentang perbuatan Khalid itu. Khalid lalu memarahinya dan orang itu terdiam. Kemudian, ada seorang bertubuh tinggi juga menentang perbuatan itu lalu beradu mulut dengan Khalid.”

Hazrat Umar Bin Khatab bersabda, أَمَّا الْأَوَّلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَابْنِي عَبْدُ اللَّهِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَسَالِمٌ، مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ “Wahai Rasul! Saya mengenal keduanya, pertama adalah anak saya Abdullah dan yang keduanya adalah Salim Maula Abu Hudzaifah.”

Ibnu Ishaq (sejarawan dan penulis Sirah) mengatakan, قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي حَكِيمُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ “Setelah itu RasuluLlah (saw) memanggil Hazrat Ali dan memerintahkan, “يَا عَلِيُّ، اُخْرُجْ إلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ، فَانْظُرْ فِي أَمْرِهِمْ، وَاجْعَلْ أَمْرَ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيْكَ“. ‘Pergilah kepada mereka untuk mengetahui permasalahan dan menyelesaikan perbuatan yang jahiliyah seperti itu.’

فَخَرَجَ عَلِيٌّ حَتَّى جَاءَهُمْ وَمَعَهُ مَالٌ قَدْ بَعَثَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَدَى لَهُمْ الدِّمَاءَ وَمَا أُصِيبَ لَهُمْ مِنْ الْأَمْوَالِ، حَتَّى إنَّهُ لَيَدِي لَهُمْ مِيلَغَةَ الْكَلْبِ،  ’Hazrat Ali membawa harta yang diberikan Rasul. RasuluLlah (saw) tidak hanya mengutus Hazrat Ali saja bahkan mengirimkan serta banyak harta kekayaan sebagai tebusan, yang mana RasuluLlah (saw) membayar tebusan atas kerugian jiwa dan harta yang diderita orang-orang itu. Rasul mengirim serta harta bertujuan sebagai diyat (tebusan) bagi jiwa dan harta yang telah dirugikan dengan cara yang tidak benar. حَتَّى إذَا لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ وَلَا مَالٍ إلَّا وَدَاهُ، بَقِيَتْ مَعَهُ بَقِيَّةٌ مِنْ الْمَالِ، فَقَالَ لَهُمْ عَلِيٌّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ حِينَ فَرَغَ مِنْهُمْ Setelah Hazrat Ali ke sana dan melakukan pembayaran diyat, ternyata masih ada harta yang tersisa pada Hazrat Ali, lalu beliau bertanya, هَلْ بَقِيَ لَكُمْ بَقِيَّةٌ مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ لَمْ يُودَ لَكُمْ؟ ‘Apakah masih ada yang belum terbayarkan kerugiannya?’

Mereka menjawab, لَا ‘Tidak ada. Semua telah terbayarkan dengan sangat adil.’

Hazrat Ali berkata, فَإِنِّي. أُعْطِيكُمْ هَذِهِ الْبَقِيَّةَ مِنْ هَذَا الْمَالِ، احْتِيَاطًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِمَّا يَعْلَمُ وَلَا تَعْلَمُونَ، فَفَعَلَ ‘Meskipun demikian saya tetap bagikan harta tebusan ini kepada kalian secara hati hati sesuai petunjuk RasuluLlah (saw), karena beliau mengetahui apa yang kalian tidak ketahui.’

ثُمَّ رَجَعَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ: فَقَالَ Setelah membagikan harta itu beliau datang ke hadapan RasuluLlah (saw) dan mengabarkan bahwa perintah telah terlaksana. Hazrat RasuluLlah (saw) bersabda, أَصَبْتُ وَأَحْسَنْتُ!  ‘Engkau telah melaksanakan tugas ini dengan baik.’

ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قَائِمًا شَاهِرًا يَدَيْهِ، حَتَّى إنَّهُ لَيُرَى مِمَّا تَحْتَ مَنْكِبَيْهِ، يَقُولُ: “اللَّهمّ إنِّي أَبْرَأُ إلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ“، ثَلَاثَ مَرَّاتُ RasuluLlah (saw) lalu mengarah ke kiblat sambil mengangkat tangan dan berdoa tiga kali, اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ Allaahumma innii abrau ilaika mimmaa shana’a Khalid bin Walid. Artinya ya Allah! Aku berlepas diri dari apa yang diperbuat oleh Khalid Bin Walid.’”[17]

Terkait:   Khutbah Idul Adha 2017

Jadi, jika ada sahabat beliau (saw) yang melakukan kezaliman atau kesalahan, beliau tidak hanya menyatakan kebencian atas perbuatannya dan menghentikannya bahkan RasuluLlah (saw) juga membayar tebusannya dan melakukan segala cara untuk memberikan ketentraman kepada orang yang dizalimi. Meskipun mereka adalah musuh yang pernah mengangkat senjata, namun beliau membenci perbuatan penyerangan terhadap mereka itu. Seperti itulah standar keadilan yang RasuluLlah (saw) terapkan.

Ibrahim bin Hanzhalah meriwayatkan dari ayahnya (عن إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَنْظَلَةَ ، عن أَبِيهِ), أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ قِيلَ لَهُ يَوْمَئِذٍ ، يَعْنِي يَوْمَ الْيَمَامَةِ فِي اللِّوَاءِ أَنْ يَحْفَظَهُ “Pada perang Yamamah Hazrat Salim Maula Abu Hudzaifah diperintahkan untuk menjaga bendera. Sebagian orang mengatakan, نَخْشَى مِنْ نَفْسِكَ شَيْئًا فَنُوَلِّي اللِّوَاءَ غَيْرَكَ ‘Kami khawatir akan keselamatan jiwa Hazrat Salim, untuk itu serahkan saja bendera kepada selain beliau.

Hazrat Salim berkata, بِئْسَ حَامِلُ الْقُرْآنِ أَنَا إِذًا ‘Pengetahuan Al Quran saya sangat dalam, lantas jika saya tidak mengamalkan ilmu yang saya miliki, sungguh sangat keliru yakni jika karena takut lantas tidak mengamalkan perintah Al-Qur’an, maka ilmu yang seperti itu tidak ada manfaatnya.’

Ketika tangan kanan Hazrat Salim terpotong dalam peperangan, beliau memegang bendera dengan tangan kiri. Ketika tangan kiri beliau pun terpotong, bendera beliau tahan dengan leher lalu membaca, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ‘Wa maa muhammadun illaa rasuul hingga ayat وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ wakaayyim min nabiyyin qaatala ma’ahuu ribbiyyuuna katsiir..’ Artinya, ‘Muhammad (saw) tiada lain hanya seorang Rasul Allah’…hingga ‘betapa banyaknya nabi yang telah berperang disertai orang-orang Rabbani’.[18]

Ketika Hazrat Salim terjatuh [sekarat karena diserang musuh], beliau bertanya kepada kawan-kawannya, مَا فَعَلَ أَبُو حُذَيْفَةَ ؟  ‘Bagaimana kabar Abu Hudzaifah?’

Orang-orang menjawab, ‘Beliau telah syahid.’

Lalu beliau menanyakan kabar yang lainnya lagi. Dijawab bahwa orang tersebut pun telah syahid. Lalu Hazrat Salim berkata, فَأَضْجِعُونِي بَيْنَهُمَا ‘Baringkanlah saya diantara keduanya.’[19]

Ketika Hazrat Salim wafat, Hazrat Umar mengirimkan harta peninggalannya kepada Hazrat Tsubaitah Bin Ya’aar karena beliau yang telah memerdekakan Hazrat Salim. Namun beliau tidak menerima harta peninggalan itu dan berkata, “Saya telah menjadikannya saibah yakni memerdekakannya di jalan Allah.”

Selanjutnya, Hazrat Umar mengirimkan harta peninggalanya ke Baitul Maal (Perbendaharaan Negara).

Muhammad Bin Tsabit (محمد بن ثابت بن قيس) meriwayatkan, لما انكشف المسلمون يوم اليمامة قال سالم مولى أبي حذيفة “Ketika umat muslim bercerai berai pada perang Yamamah, Hazrat Salim berkata, ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ‘Kami bersama dengan RasuluLlah (saw) tidak biasa melarikan diri seperti itu.’ فحفر لنفسه حفرة ، فقام فيها ، ومعه راية المهاجرين يومئذ ، ثم قاتل حَتَّى قتل Beliau menggali sebuah lubang lalu memasukkan kaki ke dalamnya dan berdiri di sana. Saat itu beliau membawa bendera Muhajirin. Setelah itu, beliau bertempur dengan gagah berani lalu syahid.”[20]

Beliau syahid pada perang Yamamah yang terjadi pada tahun 12 Hijriyah, peristiwa ini terjadi pada masa kekhalifahan Hazrat Abu Bakar.” Bersumber dari Tabaqatul Kubra.[21]

Hazrat Zaid Bin Tsabit meriwayatkan (عن زيد بن ثابت رضي الله عنه), لما قتل سالم مولى أبي حذيفة ، قالوا : ذهب ربع القرآن “Ketika Hazrat Salim syahid, orang-orang mengatakan, ‘Seolah-olah seperempat bagian Al-Qur’an telah hilang.’”[22] Artinya, salah satu dari keempat ulama yang direkomendasikan RasuluLlah (saw) untuk tempat mempelajari Al-Qur’an, telah wafat.

Sahabat berikutnya, Hazrat Itban bin Malik. Beliau berasal dari kabilah Khazraj ranting Banu Salim Bin Auf (عِتْبَان بن مالك بن عمرو بن العجلان بن زيد بن غَنْم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج الأنصاري الخزرجي السالمي).[23] Hazrat RasuluLlah (saw) menjalinkan persaudaraan antara beliau dengan Hazrat Umar. Beliau ikut serta pada perang Badar, Uhud dan Khandaq. Beliau hilang penglihatan di masa kehidupan RasuluLlah (saw) dan wafat pada masa pemerintahan Hazrat Muawiyah.

Ketika RasuluLlah (saw) baru saja tiba di Madinah, Hazrat Itban Bin Malik bersama dengan sahabat lainnya menghadap dan memohon kepada RasuluLlah (saw) supaya beliau (saw) berkenan tinggal di rumahnya, namun RasuluLlah (saw) bersabda, “Lepaskanlah unta kendaraan saya karena saat ini ia tengah mendapat perintah Allah lalu berhenti sendiri sesuai dengan kehendak-Nya.”

Hazrat Umar meriwayatkan, إِنِّي كُنْتُ وَجَارٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ، وَهْىَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ، وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم “Saya dan tetangga saya dari kalangan Anshar cabang Banu Umayyah Bin Zaid yang tinggal di sebuah kampung di dataran tinggi yang letaknya di sekitar Madinah bergantian pergi ke hadapan RasuluLlah (saw). Kami bergantian pergi setiap harinya ke hadapan Rasul. Jika saya pergi, saya membawa kabar wahyu atau perintah yang diterima pada hari itu dan sebaliknya jika ia pergi di hari lain, ia melakukan hal yang sama.

فَنَزَلَ صَاحِبِي يَوْمَ نَوْبَتِهِ فَرَجَعَ عِشَاءً، فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا، وَقَالَ أَنَائِمٌ هُوَ فَفَزِعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ‏.‏ وَقَالَ حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ‏ Suatu hari kawan saya orang Anshari itu melaksanakan tugas gilirannya, ia datang ke rumah saya dengan mengetuk pintu terlebih dahulu dengan keras. Ia bertanya mengenai saya. Mendengar hal itu saya khawatir dan muncul. Ia berkata, ‘Telah terjadi peristiwa besar.’

Mendengar itu saya (Hazrat Umar) pergi ke rumah Hafsah putri saya, ternyata Hafsah tengah menangis. Saya bertanya, ‘Apakah RasuluLlah (saw) menceraikanmu?’

Dia menjawab, ‘Saya tidak tahu.’

Saya lalu pergi ke hadapan RasuluLlah (saw) dan sambil berdiri saya bertanya kepada Rasul, ‘Apakah tuan telah menceraikan istri istri tuan?’

RasuluLlah (saw) bersabda, ‘Tidak.’

Saya katakan, ‘Allahu akbar.’[24]

Berdasarkan riwayat-riwayat, dijumpai selengkapnya dan kisahnya panjang yakni RasuluLlah (saw) memisahkan diri selama sebulan tidak hanya dari para istri bahkan juga dari para sahabat sehingga timbul anggapan bahwa beliau telah menthalaq para istri karena marah akan sesuatu hal. Apapun alasannya, itu hal lain, yang jelas bukan karena thalaq.

Hazrat Sayyid Zainul Abidin Waliyullah Shah Sahib telah menulis dalam syarhnya terhadap Kitab Bukhari tentang Hadits ini yaitu sabda Hazrat Umar bahwa beliau bergantian dengan kawannya setiap hari pergi ke hadapan RasuluLlah (saw). Jika seseorang tidak mendapatkan waktu sepenuhnya untuk mempelajari ilmu maka ia bisa bergantian dengan orang lain untuk itu sebagaimana Hazrat Umar telah menetapkan giliran waktu dengan Hazrat Itban Bin Malik. Dari kejadian ini kita bisa mengetahui bagaimana kecintaan para sahabat dalam menuntut ilmu karena mereka mencari ilmu sampai rela meninggalkan pekerjaan dan membelanjakan waktunya sepanjang hari dengan menempuh jarak 3 atau 4 mil.

Allamah Aini telah menulis dalam Umdatul Qari yang merupakan Kitab Syarh (komentar) atas Shahih al-Bukhari bahwa tetangga beliau adalah Hazrat Itban Bin Malik, namun yang benar adalah Aus Bin Khauli. Adapun, dalam riwayat tadi telah tertulis Itban.

أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ رَجُلًا مَحْجُوبَ الْبَصَرِ، وَأَنَّهُ ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّخَلُّفَ عَنِ الصَّلَاةِ Dalam satu riwayat, paska hilangnya penglihatan, Hazrat Itban meminta izin kepada RasuluLlah (saw) untuk tidak melaksanakan shalat berjamaah di masjid. RasuluLlah (saw) bersabda, هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ؟   “Apakah kamu mendengar suara azan?”

Hazrat Itban berkata, نَعَمْ “Ya.”

فَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ RasuluLlah (saw) tidak memberikan izin tersebut.[25]

Hadits tersebut cukup masyhur dan sering disampaikan, namun riwayat tersebut mempunyai rincian penjelasan. Diketahui dari riwayat Sahih Bukhari bahwa di kemudian hari Hazrat RasuluLlah (saw) mengizinkan Hazrat Itban untuk shalat di masjid. Pada awalnya RasuluLlah (saw) tidak mengizinkan namun akhirnya mengizinkan.

Diriwayatkan dalam Shahih Bukhari bahwa Hazrat Itban bin Malik datang ke hadapan Hazrat RasuluLlah (saw) dan berkata, “Wahai RasuluLlah (saw)! Penglihatan saya sudah melemah. Saya biasa mengimami shalat diantara kaum saya. Ketika turun hujan saya tidak dapat mengimami shalat di masjid disebabkan banjir pada selokan antara saya dan masjid mereka. Di jalan pun gelap. Wahai Rasul! Saya berkeinginan RasuluLlah (saw) berkenan datang ke tempat saya dan shalat di rumah saya. Saya membuat sebuah Mushalla di rumah.”

Hazrat RasuluLlah (saw) bersabda, سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ “Insya Allah, saya akan datang.”

Beliau menuturkan, “Hazrat RasuluLlah (saw) bersama dengan Hazrat Abu Bakr datang ke rumah kami pada pagi hari menjelang siang. Saat itu Hazrat RasuluLlah (saw) meminta izin dan saya mengizinkan beliau. Ketika beliau datang ke rumah kami, beliau tidak duduk. Beliau bersabda, أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ ‘Pada bagian rumah sebelah mana engkau ingin saya shalat?’

Saya mengisyarahkan ke suatu pojok rumah dan mengatakan sebelah sana. Hazrat RasuluLlah (saw) berdiri di tempat itu untuk mulai shalat lalu shalat.[26]

Jadi, jika diizinkan untuk shalat di rumah dalam kondisi khusus, dalam riwayat-riwayat lain pun terbukti bahwa beliau mengimami shalat dengan mengumpukan terlebih dahulu orang-orang untuk berjamaah. Disebabkan musim yang buruk atau rintangan di jalan sehingga orang-orang tidak dapat pergi ke masjid sehingga diizinkan untuk melaksanakan shalat berjamaah juga pada satu tempat dalam rumah beliau.

Dalam menjelaskan hal itu, Hazrat Sayyid Waliyullah Shah Sahib menulis dalam memberikan penjelasan atas Sahih Bukhari, Kitabul azan (كتاب الأذان) di bab (باب الرُّخْصَةِ فِي الْمَطَرِ وَالْعِلَّةِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي رَحْلِهِ) atau arrukhshah fil mathar wal illat an yushalli fil rahlih (bab keringanan dikarenakan hujan atau sebab yang membuat seseorang shalat di rumah bersama kerabatnya).[27]

Beliau menulis, “Imam Bukhari menjelaskan keadaan yang beralasan yang karenanya diizinkan untuk tidak melaksanakan shalat berjamaah di masjid. Namun RasuluLlah (saw) tidak mengizinkan untuk shalat sendiri di rumah padahal RasuluLlah (saw) sebisa mungkin memperhatikan sisi mudah dalam pelaksanaan hukum hukum. Sebagaimana dalam urusan agama jika bisa diupayakan mudah seharusnya berikanlah kemudahan. Namun RasuluLlah (saw) tidak mengizinkan untuk shalat sendiri di rumah. Beliau (saw) mengizinkan untuk melaksanakan shalat di rumah berjamaah.

Beliau menulis, “Hazrat Itban tuna netra, sementara di jalan-jalan yang beliau lalui terdapat selokan-selokan (saluran-saluran air), dalam riwayat dikatakan bahwa beliau meminta izin untuk shalat di rumah dan RasuluLlah (saw) mengizinkannya namun dengan syarat shalat itu dilaksanakan secara berjamaah. Jika diizinkan untuk melaksanakan shalat fardu sendiri, pasti izin itu diberikan karena RasuluLlah (saw) menganggap Hazrat Itban memiliki uzur (tuna netra).”

Hendaknya diingat selalu di sini pun, jika jaraknya masjid dan rumah jauh, tidak ada kendaraan, dan tidak ada waktu, seperti sering saya katakan para Ahmadi pun hendaknya membuat shalat center (pusat shalat) di rumah-rumah lalu para tetangga berkumpul di rumah yang ditetapkan itu untuk shalat berjamaah. Semoga Allah Ta’ala memberikan taufik kepada semuanya untuk mengamalkan hal tersebut.

[aamiin]

Sekarang saya akan sampaikan beberapa Ahmadi yang wafat dan akan dilaksanakan shalat jenazah nanti. Pertama, Yth. Ghulam Mustafa Awan sahib, wafat di Rabwah pada tanggal 16 maret ppada usia 78 tahun. Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raajiuwn. Dengan karunia Allah Ta’ala beliau adalah Ahmadi keturunan. Jemaat pertama kali masuk kedalam keluarga beliau melalui kakek beliau, Diwan Sahib.

Beliau dawam shalat lima waktu dan tahajjud, bertakwa, suka menolong dan simpati kepada orang lain, rendah hati, memiliki tabiat yang sederhana. Beliau rajin berdoa, pengkhidmat tamu, menolong orang miskin, rajin bersilaturahmi. Beliau mendahulukan agama diatas duniawi dan saleh. Beliau memiliki kecintaan mendalam kepada Nizham Jemaat dan khilafat.

Terkait:   Keteladanan Para Sahabat Nabi Muhammad shallaLlahu ‘alaihi wa sallam (Manusia-Manusia Istimewa, seri 51)

Beliau pernah tinggal di Saudi Arabia. Selama tinggal di sana, beliau mendapatkan taufik untuk beribadah haji sebanyak 9 kali dan umrah yang tak terhingga jumlahnya. Beliau juga mendapatkan taufik dalam urusan pembangunan Ka’bah dan masjid Nabawi. Dengan karunia Allah beliau seorang Mushi (yang berwasiat). Suatu hari ketika tiba-tiba kesehatan beliau memburuk, yang selalu menjadi keinginan beliau ialah melunasi Hissa Jaidad. Allah Ta’ala memberikan kesehatan kepada beliau sehingga segera beliau menjual kekayaannya dan melunasi hissa jaidad.

Keluarga yang ditinggalkan diantaranya istri beliau, seorang putra bernama Ahmad Murtadha di Jerman dan empat putri. Dua menantu yaitu Muhammad Jawed Sahib, Muballig Zambia dan Jamil Ahmad Sahib Tabassum, muballig Rusia. Mereka mendapatkan taufik berkhidmat di sana sebagai Waqif Zindegi. Putri-putri almarhum yang menikah dengan para muballigh tersebut dan berada di luar negeri beserta para waqif zindegi itu dan disebabkan jauh sehingga tidak dapat hadir pada saat kewafatan sang ayah, mereka terpaksa menahan kesedihan tersebut di negeri orang. Semoga Allah Ta’ala memberikan taufik kepada mereka untuk bersabar dan meninggikan derajat almarhum. [Aamiin].

Jenazah kedua, Yth Amatul Hayye sahibah istri Muhammad Nawaz sahib Kateghrika yang wafat pada 15 Maret, innaa lillaahi wa innaa ilaihi raajiuwn. Beliau berasal dari sebuah kampung sekitar Qadian bernama Bagol. Ayah beliau wafat ketika beliau berumur 2 tahun. Lalu uwak beliau Muhammad Ibrahim membesarkan beliau. Beliau Ahmadi keturunan. Jemaat masuk di keluarga beliau pada tahun 1903.

Paska berdirinya Pakistan, beliau bersama dengan keluarga uwak beliau hijrah ke Jaranawala dan menetap di sana. Lalu hijrah dari sana ke Rabwah pada tahun 1981 untuk pendidikan anak-anak dan lain-lain serta tinggal di Rabwah sampai akhir hayat. Dengan karunia Allah Ta’ala beliau adalah seorang Musiah. Allah Ta’ala menganugerahkan 5 putra dan 6 putri kepada beliau. Seorang putri wafat pada usia kecil. Beliau memulai silsilah wakaf untuk anak-anak beliau sehingga silsilah tersebut berlangsung terus dalam keturunan beliau.

Putra sulung beliau, Rana Faruq Ahmad Sahib ialah seorang Muballigh yang bertugas di Nazarat Dawat Ilallaah dan Hafiz Mahmud Ahmad Tahir berkhidmat sebagai pengajar di Jamiah Ahmadiyah Tanzania. Beliau tidak dapat pergi ke Pakistan untuk menghadiri pemakaman ibunda. Seorang cucu beliau ialah seorang Muballigh dan seorang cucu lainnya sebagai Muballigh di Ghana. Seorang cucu pria dan wanita Hafiz Quran. Banyak diantara cucu-cucu wanitanya yang dinikahkan dengan para Muballig dan Waqif Zindegi.

Putra beliau Hafiz Mahmud menuturkan, “Orang tua kami sepanjang hidupnya selalu mengutamakan pengkhidmatan Jemaat. Beliau selalu menekankan kepada kami untuk menjalinkan ikatan dengan Nizham Jemaat, Khilafat Ahmadiyah dan disiplin dalam shalat juga pengorbanan. Beliau sangat gemar bertabligh, semua saudara beliau dari garis ibu masih ghair Ahmadi. Beliau berusaha menablighi mereka sebisa mungkin. Sebagai buah dari tabligh tersebut, saudara beliau bernama Abdul Hamid mendapat taufik baiat masuk Jemaat dan putra-putri beliau dengan dengan karunia Allah Ta’ala menjadi pengkhidmat Jemaat.

Ketika beliau tinggal di Shorkot pada tahun 1953 dan 1974 kondisi penentangan terhadap Jemaat sangat genting. Almarhumah menghadapi penentangan tersebut dengan penuh keberanian dan tidak membiarkan ketakutan menghampiri beliau. Pada saat penentangan tahun 1974, istri pemuka kampung datang ke rumah kami untuk menyampaikan pesan suaminya, ‘Akan ada serangan ke rumah-rumah para Ahmadi. Karen itu, kaum pria diminta bersembunyi di sawah sedangkan kaum ibu datang saja ke rumah kami untuk berlindung.’

Namun, almarhumah menjawab tawaran itu dengan mengatakan, ‘Kami akan tetap tinggal di rumah, sekali pun kami harus mati atau hidup.’

Pada masa itu juga suatu ketika ada arak-arakan ke rumah kami. Saat itu tidak ada pria di rumah kami, hanya para wanita. Gerombolan orang sudah berada di luar rumah. Almarhumah membawa kampak dan berjalan-jalan di halaman rumah, ada teriakan dari arah luar menyeru untuk menyerang. Almarhumah meneriakkan dari dalam rumah, ‘Jika ada yang berani melompat dinding untuk masuk, aku akan pisahkan kepala dari tubuhnya seperti halnya Hazrat Shafiyah binti Abdul Muthalib membuang penggalan kepala musuh keluar dari rumahnya.’[28]

Melihat keberanian tersebut para penentang mundur teratur.”

Pada tahun 1971 ketika seorang putra beliau dinas di ketentaraan, tertangkap dan menjadi tawanan perang. Putra beliau itu menjadi tawanan selama 3 tahun dan melewatinya dengan penuh kesabaran. Seketika ia bebas, ayah beliau datang langsung mempersembahkannya (menghadirkannya) ke hadapan Hazrat Khalifatul Masih ke-3.

Almarhumah sangat mencintai Hazrat RasuluLlah (saw) dan selalu membincangkan perihal RasuluLlah (saw). Beliau selalu mengatakan, “Perdengarkanlah kisah riwayat hidup RasuluLlah (saw).”

Ketika masa-masa akhir pun beliau selalu menyebut-nyebut Hazrat RasuluLlah (saw) dan Hazrat Masih Mau’ud (as) serta keduanya akan datang.

Semoga Allah Ta’ala meninggikan derajat beliau, mengampuni beliau dan memberikan taufik kepada anak keturunan beliau untuk dapat melanjutkan kebaikan kebaikan almarhumah.

Khotbah II

اَلْحَمْدُ ِللهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ

وَنَعُوْذ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا

مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ –

وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

عِبَادَ اللهِ! رَحِمَكُمُ اللهُ!

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُبِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِى الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكَّرُوْنَ –

أُذكُرُوا اللهَ يَذكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ

Penerjemah                : Mln. Mahmud Ahmad Wardi, Syahid (London, UK); Editor: Dildaar Ahmad Dartono (Indonesia). Rujukan komparasi pemeriksaan naskah: www.Islamahmadiyya.net (bahasa Arab)


[1]Al-Isti’aab (الاستيعاب في معرفة الأصحاب). Hasyim bin Abdu Manaf, kakek buyut Nabi Muhammad (saw) mempunyai ayah bernama Abdu Manaf bin Qushay (عبد مناف بن قُصَيّ). Diantara saudara Abdu Manaf ialah ‘Abd bin Qushay (عَبْد بن قُصَيَ), ‘Abdul ‘Uzza bin Qushay (عبد العزّى بن قُصيّ بن كلاب) dan Abdud Dar bin Qushay (عبد الدّار بن قُصَيّ). Thulaib bin Umair (طُليب بن عمير بن وهب بن أبي كثير بن عبد بن قُصَيّ) ialah keturunan ‘Abd bin Qushay.

Sebagaimana biasa di kalangan Arab zaman itu, berbagai kabilah yang satu asal terkadang sesekali bersaing bahkan bermusuhan demi dominasi wilayah atau kekuasaan. Contohnya, keturunan Abdud Daar dan keturunan Abdu Manaf pernah berselisih soal jabatan di Ka’bah. Begitu juga keturunan Hasyim dan keturunan Umayyah bin Abdusyams. Tidak selalu demikian memang karena terkadang mereka juga berbesanan.

[2] Al-Ishabah (الإصابة في تمييز الصحابة) oleh Ibn Hajar al-Asqalani ( العسقلاني، ابن حجر)

[3] Al-Ishabah (الإصابة في تمييز الصحابة) oleh Ibn Hajar al-Asqalani ( العسقلاني، ابن حجر). Kakek Nabi Muhammad (saw) dari jalur ayah bernama Syaiba (dijuluki Abdul Muthalib) putra Hasyim. Ia termasuk pemimpin Makkah. Ia mempunyai 6 istri, 12 putra dan 6 putri. Fathimah binti Amru dari banu Makhzum (فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن مخزوم القرشية) ialah istri Abdul Muthalib yang melahirkan Abdu Manaf (Abu Thalib ayah Ali), Abdullah (ayah Nabi saw) dan Zubair serta 5 putri (Ummu Hakim, Umaimah, Atikah, Barrah dan Arwa). Ayah Nabi (saw) ialah bungsu dari putra-putrinya. Abbas ialah putra Abdul Muthalib dari istri bernama Natilah binti Janab (نتيلة بنت جناب بن كليب من بني النمر) dari Banu Nimr. Hamzah dan Shafiyyah ialah putra/i Abdul Muthalib dari istri bernama Halah (هالة بنت وهيب) dari Banu Zuhrah. Abu Lahab (penentang Nabi), bernama asli Abdul ‘Uzza, putra Abdul Muthalib dari istri bernama Lubna binti Hajar (لبنى بنت هاجر بن عبد مناف الخزاعية) dari Khuza’ah. Ref: sejarawan Ibn Hisyam, Ibn Sa’d, Ibn al-Atsir dan Ibn Jarir.

[4] Ath-Thabaqaat al-Kubra karya Ibn Sa’d (الطبقات الكبرى لابن سعد), kabar dari mereka yang di Kufah (طَبَقَاتُ الْكُوفِيِّينَ), bab bibi-bibi Nabi saw dari jalur ayah (ذِكْرُ عَمَّاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه), tentang Arwa putri Abdul Muththalib (أروى بنت عبد المطلب).

[5] Siyaar A’lamin Nubala (سِيَرُ أعْلام النبَلاء ( الإمام الذهبي )), (سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ).

[6] Ath-Thabaqaat (الطبقات الكبرى لابن سعد), bab para Sahabat yang masuk Islam sebelum Fath Makkah (الصَّحَابَةُ الَّذِينَ أَسْلَمُوا قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ), bab mereka yang berasal dari Tsaqif (وَمِنْ ثَقِيفٍ وَاسْمُهُ قُسَيُّ بْنُ مُنَبِّهِ)

[7] Shahih al-Bukhari (صحيح البخاري), Kitab keutamaan orang Anshar (كتاب مناقب الأنصار), bab keutamaan Ubay ibn Ka’b (باب مَنَاقِبُ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ رضى الله عنه), no. 3808. خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ـ فَبَدَأَ بِهِ ـ وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَأُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ ‏”‏‏.‏ Khudzul Qur-aana min arba’ah min Abdillaahi ibni Mas’ud, wa Salim maula Abi Hudzaifah wa Mu’adz ibni Jabal wa Ubay bni Ka’b. Orang yang ingin mempelajari Al-Qur’an, dapat mempelajarinya dari keempat orang tersebut yaitu Abdullah bin Mas’ud, Salim maula Abi Hudzaifah, Muadz bin Jabal dan Ubay bin Ka’ab.

[8] Asadul Ghabah (أسد الغابة), (حرف السين), (باب السين مع الألف ), (ب د ع : سالم), [ 1893 ]

[9] Tafsir ath-Thabari (تفسير الطبري), (تفسير سورة آل عمران), (القول في تأويل قوله تعالى “ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم), 7812.

[10] Hilyatul Auliya wa Thabaqatul Ashfiya (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) atau Perhiasan para Wali dan Tingkatan-tingkatan Orang-orang yang Suci karya Al-Imam Abu Nu’aim al-Ashfahani r.h (الأصبهاني، أبو نعيم)

[11] Sunan Ibni Maajah (سنن ابن ماجة) karya (ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني) w. 275 H., Kitab az-Zuhd (كِتَابُ الزُّهْدِ), bab (بَابُ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى الْعَمَلِ), nomor 4245

[12] Tahdzibul Kamaal (تهذيب الكمال – المزي – ج ١٠ – الصفحة ١٤٨). Tarikh Madinah Dimashq (تاريخ مدينة دمشق – ج 20 – سابق بن عبد الله – سعر بن سوادة). Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab (bahasa Arab: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب‎, (w. 106 H/724 M) adalah seorang ulama ahli fiqih dan periwayat hadits ternama dari golongan tabi’in, yang menetap di kota Madinah. Ayahnya adalah Abdullah bin Umar, kakeknya adalah Khalifah Umar bin Khattab, sedangkan ibunya adalah salah seorang putri Kaisar Yazdegerd III dari Sassania-Persia. Ia juga berkerabat dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz melalui jalur ayahnya, serta dengan Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar dan Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib dari jalur ibunya. Salim, Umar, Al-Qasim dan Ali bin Husain adalah orang-orang saleh dan agamawan pada masanya.

Salah satu istri Husain bin Ali ialah putri raja Persia, saudari ibu Salim bin Abdullah. Salah satu istri Muhammad bin Abu Bakar juga putri Persia. Salim juga adalah pelindung keluarga Husain bin Ali di Madinah ketika Imam Husain sudah wafat disyahidkan bersama puluhan laki-laki keluarga dan pengikutnya. Saat itu keluarga yang tersisa ialah kaum wanita dan anak-anak. Terkadang ada saja pejabat dari Banu Umayyah yang mengganggu mereka, contoh dengan ancaman penjara jika tidak mau diperistri dsb. Tapi, ada Raja Banu Umayyah yang menerima perlindungan Salim dan ia memecat pejabatnya, contohnya Yazid putra Abdul Malik bin Marwan.

[13] Ath-Thabaqaat (طبقات ابن سعد – ج 4 – الطبقة الثانية من المهاجرين والأنصار ممن لم يشهدوا). Waqid bin Abdillah bin Abdi Manaf At Taymi Al Yarbu’i sekutu Bani Adi ialah salah seorang dari 50 orang pertama yang masuk Islam di Makkah sebelum masuk Islamnya Umar ibn Khaththab. Abdullah bin Rawahah ialah pemuka Madinah yang awal masuk Islam.

[14] Al-Mustadrak ‘alash Shahihain (المستدرك على الصحيحين – ج 3 – 4316 – 6551 – الهجرة – معرفة الصحابة) bab keikutsertaan Abdullah bin Amru bin al-Ash dalam perang Shiffin karena ketaatan untuk mengikuti perintah ayahnya (شَرِكَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو غَزْوَةَ صِفِّينَ بِأَمْرِ أَبِيهِ); (الحاكم، ج3، ص606 رقم: 6244); al’Ilal (العلل الواردة فى حديث عمرو بن شعيب).

[15] Sirah an-Nabawiyah karya Ibn Hisyam (السيرة النبوية لابن هشام), (مَسِيرُ خَالِدِ بْنِ الْوَلَيدِ بَعْدَ الْفَتْحِ إلَى بَنِي جَذِيمَةَ مِنْ كِنَانَةَ وَمَسِيرُ عَلِيّ لِتَلَافِي خطأ خَالِد).

[16] Shahih al-Bukhari, Kitab al-Maghazi (كتاب المغازي), (باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة).

[17] Sirah an-Nabawiyah karya Ibn Hisyam (السيرة النبوية لابن هشام), (مسير خالد بن الوليد بعد الفتح إلى بني جذيمة من كنانة ومسير علي لتلافي خطأ خالد) sub bab kemarahan Rasulullah (saw) (غضب الرسول مما فعل خالد وإرساله عليا). Tercantum juga di dalam ‘Umdatul Qari (عمدة القاري – ج 17 – 3861 – 4340 – تتمة مناقب الأنصار – المغازي).

[18] Surah Ali Imran ayat 145-147: Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah Jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)? Barangsiapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikitpun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ۚ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ () Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ () Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikut(nya) yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak (pula) menyerah (kepada musuh). Allah menyukai orang-orang yang sabar.

[19] Asadul Ghabah (أسد الغابة), (حرف السين), (باب السين مع الألف ), (ب د ع : سالم), [ 1893 ]

[20] Siyaar A’lamin Nubala (سِيَرُ أعْلام النبَلاء ( الإمام الذهبي )), (سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ).

[21] Ath-Thabaqaat.

[22] Al-Mustadrak (المستدرك علي الصحيحين) oleh Hakim Naisaburi (ابي عبد الله محمدين بن عبد السلام الحاكم النيسابوري).

[23]Al-Ishabah (الإصابة في تمييز الصحابة)

[24] Shahih al-Bukhari, Kitab al-Mazhalim (كتاب المظالم), bab (باب الْغُرْفَةِ وَالْعُلِّيَّةِ الْمُشْرِفَةِ وَغَيْرِ الْمُشْرِفَةِ فِي السُّطُوحِ وَغَيْرِهَا).

[25] Shahih Muslim, (كتاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلاَةِ), (باب يَجِبُ إِتْيَانُ الْمَسْجِدِ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ) tertulis bahwa Nabi (saw) bertanya, هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاَةِ “Apakah panggilan shalat terdengar?” عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ ‏.‏ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ ‏”‏ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاَةِ ‏”‏ ‏.‏ فَقَالَ نَعَمْ ‏.‏ قَالَ ‏”‏ فَأَجِبْ ‏”‏ ; tercantum juga hal serupa di dalam Musnad Ahmad ibn Hanbal (مسند الإمام أحمد ابن حنبل), Hadits Itban bin Malik (حَدِيثُ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ); tercantum juga di dalam ath-Thabaqaat (طبقات ابن سعد – ج 3 – الطبقة الأولى في البدريين من المهاجرين والأنصار), Fathul Bari syarh Shahih al-Bukhari (فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب – ج 3 – 379 – 492 – تابع كتاب الصلاة).

[26] Shahih Al-Bukhari, Kitab Shalat, bab Masjid-Masjid di rumah-rumah, no. 425.

[27] Shahih al-Bukhari, Kitab Adzan, bab (باب الرُّخْصَةِ فِي الْمَطَرِ وَالْعِلَّةِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي رَحْلِهِ). عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ، كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهْوَ أَعْمَى، وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ وَالسَّيْلُ وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ، فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى، فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏ “‏ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ ‏”‏‏.‏ فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ، فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏.‏

[28] Shafiyyah binti Abdul Muththalib. Ia saudara satu ayah dan lain ibu dengan ayah Nabi saw, Abdullah bin Abdul Muththalib. Ayahnya adalah Abdul Muththalib, seorang pembesar Quraisy dan ibunya adalah Halah binti Wahab bin Khuwailid, juga bibi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dari jalur ibu yang notabene juga dikenal sebagai keluarga terpandang. Pernikahannya yang pertama adalah dengan Al-Harits bin Harb bin Umayyah, saudara Abu Sufyan pemimpin Bani Umayyah. Setelah Al-Harits meninggal, ia menikah dengan al-Awwam bin Khuwailid, saudara istri pertama Nabi saw, Ummul Mukminin Khadijah binti Wahab bin Khuwailid. Dan darinya terlahir Zubair dan Sa’ib. Di perang Khandaq, ketika umat Muslim yang jumlah pasukannya 3.000 laki-laki dikepung 10.000 pasukan Quraisy dan sekutunya, kaum wanita dan anak-anak Muslim tinggal di benteng Hasan bin Tsabit. Shafiyyah-lah yang membunuh dan memenggal kepala seorang musuh yang masuk benteng. Kepala musuh digelindingkan ke bawah sehingga para prajurit musuh yang hendak menyerbu gentar dan mengundurkan diri. https://kisahmuslim.com/2050-shafiyyah-binti-abdul-muththalib.html

Begin typing your search above and press return to search.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.