Posts tagged with ‘muhammad’

2 Items

Keteladanan Para Sahabat Nabi Muhammad (shallaLlahu ‘alaihi wa sallam) (Manusia-Manusia Istimewa seri 42)

by Tim Ahmadiyah.Id
hazrat mirza masroor ahmad

بسم اللہ الرحمن الرحیم (Pembahasan 3 Sahabat peserta perang Badr: Hazrat Abdullah Bin Thariq, Hazrat Aqil bin Bukair, Hazrat Zaid bin Haritsah radhiyAllahu ta’ala ‘anhum) Asal-usul dan riwayat singkat para Sahabat berdasarkan data Kitab-Kitab Sirah (biografi) dan Tarikh (Sejarah). Berbagai segi menarik dan menyegarkan keimanan dari para Sahabat tersebut. Penjelasan Hazrat Mirza Basyir Ahmad (ra) […]

Keteladanan Para Sahabat Nabi Muhammad shallAllahu ‘alaihi wasallam (Manusia-Manusia Istimewa, seri 35)

by Tim Ahmadiyah.Id
hazrat mirza masroor ahmad

بسم اللہ الرحمن الرحیمK (Pembahasan 7 orang Sahabat Nabi (saw) peserta perang Badr) Hazrat Saa-ib bin Utsman bin Mazh’un, dan Hazrat Dhamrah bin Amru al-Juhani, Hazrat Su’aid bin Suhail, Hazrat Sa’d bin Ubaid, Hazrat Sahl bin Atik, Hazrat Suhail bin Rafi’ dan Hazrat Sa’d bin Khaitsamah radhiyAllahu ta’ala ‘anhum Asal-usul dan riwayat singkat para Sahabat […]