Posts tagged with ‘islam’

3 Items

Keteladanan Para Sahabat Nabi Muhammad (shallaLlahu ‘alaihi wa sallam) (Manusia-Manusia Istimewa seri 41)

by Tim Ahmadiyah.Id
hazrat mirza masroor ahmad

بسم اللہ الرحمن الرحیم (Pembahasan 10 Sahabat peserta perang Badr, Hazrat Ubaid bin Abu Ubaid Anshari al-Ausi, Hazrat Abdullah bin an-Nu’man bin Baldamah, Hazrat Abdullah bin Umair, Hazrat Amru bin Harits, Hazrat Abdullah bin Ka’b, Hazrat Abdullah bin Qais, Hazrat Salamah bin Aslam, Hazrat Abdullah bin Sahl, Hazrat Uqbah bin Utsman dan Hazrat Utbah bin […]

Keteladanan Para Sahabat Nabi Muhammad (shallaLlahu ‘alaihi wa sallam) (Manusia-Manusia Istimewa seri 38)

by Tim Ahmadiyah.Id
hazrat mirza masroor ahmad

بسم اللہ الرحمن الرحیم (Pembahasan 6 orang Sahabat peserta perang Badr) Hazrat al-Hushain bin al-Harits bin al-Muththalib, Hazrat Shafwan bin Wahb, Hazrat Mubasysyir bin Abdul Mundzir, Hazrat Waraqah bin Iyas, Hazrat Muhriz bin Nadhlah dan Hazrat Suwaibith bin Sa’d radhiyAllahu ta’ala ‘anhum. Kesyahidan Hazrat al-Hushain bin al-Harits dan bagian ghanimah untuk keluarga beliau. Mimpi yang […]

Khotbah Idul Fithri

by Tim Ahmadiyah.Id
hazrat mirza masroor ahmad

بسم اللہ الرحمن الرحیم Sayyidina Amirul Mu’minin, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Masih al-Khaamis (أيده الله تعالى بنصره العزيز, ayyadahullaahu Ta’ala binashrihil ‘aziiz) pada 16 Juni 2018/ Syawal 1439 H di Masjid Baitul Futuh, Morden UK (Britania) Berbagai Pokok Bahasan: Keberlanjutan amal ibadah pada bulan Ramadhan; Tiga tingkat amal kebaikan; Amal dengan ikhlas dan kesadaran […]