Posts tagged with ‘Khilafah’

15 of 7 items

Peristiwa-Peristiwa Bersejarah Khilafah Ahmadiyah

by Tim Ahmadiyah.Id

Peristiwa-Peristiwa Bersejarah Khilafah Ahmadiyah Pencapaian, peristiwa, rencana dan progam Khalifah Ahmadiyah selama 100 tahun terakhir. Artikel ini diambil dari ‘the Centenary Khilafat e Ahmadiyya souvenir’ diterbitkan oleh Tahrik-e-Jadid Anjuman di Pakistan tahun 2008. Oleh Ijaz Tahir – UK 1908 – Peristiwa Penting Khilafah Pertama 27 Mei Hadhrat Al-Haj Maulwi Nur-ud-Din tepilih dengan suara bulat sebagai […]

Bagaimana Khalifah Ahmadiyah dipilih?

by Tim Ahmadiyah.Id

Bagaimana Khalifah Ahmadiyah Dipilih? Khilafah Ahmadiyah merupakan manifestasi kedua dan Allah telah meyakinkan kepada Muslim Ahmadi bahwa Khilafah ini akan bertahan hingga akhir zaman. Khilafah menciptakan persatuan, keamanan, serta kemajuan bagi Jamaah Islam Ahmadiyah. Tiada kelompok Islam lainnya memiliki kepemimpinan yang kuat, tidak pula mereka memiliki persatuan dan ketaatan di antara para pengikutnya. Pemilihan Khalifatul […]

Berkah Khilafah

by Tim Ahmadiyah.Id

BERKAH KHILAFAH Tommy Bockarie Kallon Semua nabi, tanpa kecuali, hanyalah manusia yang fana. Tetapi, meskipun Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah wafat sebagaimana halnya semua Nabi-nabi sebelum beliau, pesan yang dibawa beliau tetap bertahan sampai akhir zaman. Karena itu Allah taala dalam Al-Quran menjanjikan bahwa Islam akan tetap terpelihara dan dibentengi melalui dedikasi upaya para […]

Khalifah Sebagai Imam

by Tim Ahmadiyah.Id

Khalifah Sebagai Imam Adam Hani Walker Lembaga Khilafat, yang dalam nomenklatur Sunni disebut Imamah, berasal dari kata Imam yang artinya antara lain, Khalifah bertugas untuk memimpin shalat sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Posisi ini sangat penting, karena seorang Imam merupakan manifestasi terbaik dari umat, dan menjadi representasi di hadapan Allah Ta’ala. Dari hadits di bawah […]

Menghilangkan Kesalahpahaman tentang Khilafah

by Tim Ahmadiyah.Id

Menghilangkan Kesalahpahaman Tentang Khilafah Oleh: Harris Zafar Istilah ‘Khilafah Islam‘ acapkali menimbulkan ketakutan akan terjadinya pemberontakan Islam sehingga umat Islam akan memperoleh kontrol politik secara global. Beberapa orang seperti Sean Hannity, menyatakan bahwa memberikan kontrol kepada Al Qaeda akan mengarahkan pada terbentuknya kekhilafahan Islam. Walaupun ‘Caliphate’ merupakan terjemahan Inggris dari bahasa Arab ‘Khilafah’, dua istilah […]