ALLAH Subhanahu wa ta’ala

‘Dia-lah Allah dan tiada tuhan selain Dia, yang mengetahui yang ghaib dan yang nampak. Dia Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dia-lah Allah Yang tiada tuhan selain Dia, Maha Berdaulat, Maha Suci, sumber segala kedamaian, Pelimpah keamanan, Maha Pelindung, Maha Perkasa, Maha Penakluk, Maha Agung, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dia-lah Allah, Yang Maha Pencipta, Pembuat segala sesuatu, Pemberi bentuk; kepunyaan Dia-lah segala nama yang terindah. Apapun yang ada di langit dan bumi menyanjung kesucian-Nya, dan Dia-lah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana’ (QS.59 Al-Hasyr:23-25).

“Katakanlah, ‘Dia Allah, Yang Maha Esa. Allah, Yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya.”. (QS.112 Al-Ikhlas:2-5).

bismillah allah swt

Berbagai Artikel Tentang Allahswt oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad as