“Dia-lah Yang telah membangkitkan di tengah-tengah bangsa  yang buta huruf seorang rasul dari antara mereka, yang membacakan kepada mereka Tanda- tanda-Nya, dan mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah, walaupun sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Dan, Dia akan membangkitkannya pada kaum lain dari antara mereka, yang belum bertemu dengan mereka. Dan, Dia-lah Yang Maha Perkasa, Maha bijaksana.” (Q.S. Al-Jumu’ah: 3-4)

Abu Hurairah ra menerangkan. Kami sedang duduk-duduk dekat Nabi saw ketika surah Al-Jum’uah diturunkan kepada beliau saw. Para sahabat bertanya, siapa yang dimaksud dalam ayat itu? Diantara kami terdapat seorang yang bernama Salman Al-Farsi. Kemudian Rasulullah saw meletakkan tangannya ke atas pundak Salman seraya bersabda: “Jika iman telah terbang ke bintang Tsurayya, beberapa orang laki-laki atau seorang laki-laki diantara orang ini (asal Persia) akan mengambilnya kembali.” 
Kedatangan Rasulullah saw secara metaforis digambarkan sebagai penampakan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Beliau saw adalah cermin yang merefleksikan Sifat-Sifat Ilahi. Beliau adalah Al Abd. Al-Qur’an menyebut beliau dengan nama Abdullah (QS 72:20) – Sang Abdi Allah. Di akhir zaman, Allah dengan rahmat-Nya mengutus abdi dari Sang Abdi – Ghulam Ahmad as. Mirza Ghulam Ahmad Qadiani as mendakwahkan diri sebagai Almasih yang dijanjikan dan Imam Mahdi. Ghulam Ahmad as menyatakan diri sebagai kedatangan kedua kali secara metaforis dari Nabi Isa as dari Nazareth dan tuntunan Ilahi, yang kedatangannya sudah dinubuatkan oleh Baginda Nabi Islam, Muhammad saw.

1. Seputar Kedatangan Nabi Isa dan Imam Mahdi

  1. Kedatangan Nabi Isa dan Imam Mahdi
  2. Imam Mahdi dan Nabi Isa Almasih Adalah Sosok Yang Sama
  3. Nabi Isa Sudah datang

2. Tanda Kebenaran Hazrat Mirza Ghulam Ahmad

Gerhana Bulan dan Gerhana Matahari yang terjadi di bulan Ramadhan secara bersamaan, tepat seperti yang dinubuatkan oleh Rasulullah saw. Selengkapnya.

3. Kebenaran Dakwah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad

  1. Kebenaran dakwah Mirza Ghulam Ahmad menurut Al-Quran dan Hadits
  2. Ukuran kebenaran Para Nabi Menurut Al-Qur’an
  3. Janji Allah Taala Kepada Pendiri Ahmadiyah dan Penggenapannya
  4. Mengapa Mirza Ghulam Ahmad Belum Diterima?

4. Sejarah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad

Pendiri Jemaat Ahmadiyah bernama Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Nama beliau yang asli hanyalah Ghulam Ahmad. Mirza melambangkan keturunan Moghul. Kebiasaan beliau adalah suka menggunakan nama Ahmad bagi diri beliau secara ringkas. Selengkapnya