Arsip Khutbah

2017

25 Agustus 2017

Hubungan iman dan amal saleh. Kebaikan hakiki, menjauhi kebohongan dan perlunya menutupi kelemahan orang lain dan menjauhi perselisihan.

18 Agustus 2017

Khutbah tentang perlunya sikap memaafkan, pentingnya berdamai, meninggalkan berhala-berhala egoisme, dendam, kedengkian, kemunafikan dan khianat.

11 Agustus 2017

Syarat baiat, Menjauhi bohong, khianat, sikap keras kepala dan tidak mau mengalah. Menerapkan lemah lembut, kasih sayang, murah hati dan memaafkan termasuk dalam hutang piutang.

4 Agustus 2017

Mensyukuri kesuksesan Jalsah Salanah UK 2017, Kesan para pejabat, tokoh dan tamu Jalsah. Melalui Jalsah pesan Islam dan Ahmadiyah tersebar luas melalui media

21 Juli 2017

Perhatian perwakilan pemerintah, pejabat media terhadap Islam Ahmadiyah melalui acara jalsah. Penting meningkatkan urusan penerimaan tamu.

14 Juli 2017

Doa untuk keturunan yang shaleh, Doa Nabi Zakaria, menjadi orang tua yang saleh sebagai teladan.

7 Juli 2017

Para Nabi selalu mendapatkan penentangan, tetapi Allah memberikan pertolongan untuk kemajuan dan perkembangannya. Akhir kisah para penentang kebenaran.

23 Juni 2017

Meningkatkan shalat, membaca Al-Qur'an selama Puasa Ramadhan dan pentingnya shalat Jumat, standar ibadah menuru Hadhrat Masih Mau'ud

16 Juni 2017

Meningkatkan keimanan, kejujuran dan tidak berbohong. Kutipan Masih Mau'ud tentang menjauhi kebohongan dan kesombongan. Serta jalan penyucian diri.

9 Juni 2017

Kutipan Hadhrat Masih Mau'ud tentang ketakwaan, akhlak Rasulullah saw, syarat diterimanya tobat.

2 Juni 2017

Keutamaan Ramadhan, meraih ketakwaan. Akar iman adalah ketakwaan dan kesucian. Ketakwaan tidak hanya menjauhi keburukan tapi juga melakukan kebaikan.

26 Mei 2017

Pentingnya Khilafah, ada yang ingin mendirikan khilafah dengan kekuasaan duniawi ada khilafah rohani, ada juga khilafah kelompok eksrimis. Khilafah Ahmadiyah

19 Mei 2017

Berbuat baik kepada keluarga, tanggung jawab suami dalam rumah tangga.

12 Mei 2017

Kesabaran seorang hamba dan doa-doanya kala menderita kesengsaraan parah dan kesakitan pedih di jalan Allah. Penentangan terhadap Rasulullah.

5 Mei 2017

Kutipan Hadhrat Masih Mau'ud tentang mengutamakan agama daripada dunia. Dan bagaimana meraih ridha Ilahi.

28 April 2017

Penyebab ketakutan dunia pada Islam. Solusi menghilangkan islamophobia.Ekstremisme, terorisme bertentangan dengan Islam.Kesan Non Muslim terdahap Islam.

21 April 2017

Pentingnya bertabligh tentang gambaran sejati Islam. Peresmian dua masjid di Jerman.

14 April 2017

Kunjungan Khalifah ke Jerman, Teladan dari Alm. Prof Doktor Asyfaq Ahmad, Mln. Nashiruddi dan Amatul Wahid Begum.

7 April 2017

Penentengan terhadap Ahmadiyah dan janji kemengan dan pertolongan Allah. Persekusi Ahmadiyah Aljazair dan kisah-kisah baiat ke dalam Ahmadiyah.

31 Maret 2017

Dengan sifat Sattar Allah menutupi kesalahan manusia, dan atas kesalahannya manusia menutupinya dengan istighfar.

24 Maret 2017

23 Maret tanggal berdirinya Ahmadiyah. Tujuan diutusnya Masih Mau'ud. Kecintaan beliau pada Allah dan Rasulullah dan standar akhlak Ahmadi.

17 Maret 2017

Permusuhan Barat terhadap Islam, dan aksi terorisme sebagian kelompok Islam. Penentangan terhadap Ahmadiyah di Aljazair.

10 Maret 2017

Tugas Mubaligh dan para pengurus, dan sinergitas antara keduanya. Dan pentingnya ketakwaan.

3 Maret 2017

Berbagai macam permasalahan rumah tangga dan pentingnya mengutamakan takwa. Perihal poligami.

24 Februari 2017

Meningkatkan ibadah, doa, istighfar dan sedekah untuk menghadapi penentangan dan permusuhan.

17 Februari 2017

20 Februari, hari nubuatan Muslih Mau'ud dalam Jemaat Ahmadiyah.

10 Februari 2017

Ditengah kehidupan materialistik banyak orang yang mencari Tuhan dan agama yang benar. Kisah-kisah orang yang berbaiat ke dalam Ahmadiyah

3 Februari 2017

Tujuan Jalsah Salanah adalah untuk meraih ketakwaan. Memperbanyak ibadah, doa dan amal saleh serta kasih sayang.

27 Januari 2017

Peran pengurus untuk memantau peningkatan ibadah para anggota. Fikih seputar Shalat.

20 Januari 2017
Shalat adalah kewajiban bagi umat Islam. Pentingnya shalat berjamaah. Meningkatkan kenikmatan dalam Shalat.
13 Januari 2017
Membahas tentang ajaran Islam tentang hijab atau pardah. Laki-laki harus menundukkan pandangan.
6 Januari 2017
Pengorbanan harta dalam Ahmadiyah. Kisah-kisah orang-orang yang berinfaq di jalan Allah.
(Visited 348 times, 1 visits today)